články

318ac36e6345231eae1de0c301863313.jpg

Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 2336 ze dne 29.9.2015 vyhlášení Celoměstských programů podpory vdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2016.

Zobrazit celý text
c1f2fd6f42f9c3fd367283593b0a1db9.jpg

Nejčastější nepůvodní dřevina v údolích pražských potoků? Trnovník akát.

Úžasný strom k invazi přímo předurčen

Zobrazit celý text
fba2d4215a1846213cda9011b3c7521b.jpg

Informační zpravodaj PID č. 19/2015

Zobrazit celý text
e7cdeb9779ea5cba1cb03c826ec1e53c.jpg

Malá oslava 15. narozenin

V pondělí pátého října, přijal starosta Velké Chuchle ve své pracovně první a zatím jediná chuchelská trojčata, Veroniku, Marka a Lukáše Košumberských u příležitosti jejich patnáctých narozenin. Pří malém občerstvení a přátelském pohovoru popřál oslavencům vše nejlepší. Protože v červnu příštího roku opustí zdejší základní školu a chystají se do nových škol, bylo jedno z přání, aby se jim v nové části jejich života dařilo. Na závěr předal trojčatům dárky od místního úřadu.

Zobrazit celý text

b7091b59f2791d6d100733005dbb68bd.jpg

Vítání občánků

V sobotu 26. září 2015 proběhlo v naší městské části tradiční vítání občánků. V areálu školícího střediska vysoké školy zemědělské v Malé Chuchli se sešlo třináct malých občánků se svými rodiči a četným doprovodem příbuzných. Slavnostní ceremoniál zahájil předseda výboru sociálního a bytového pan Mgr. Martin Melichar. Přivítal přítomné a představil starostu Velké Chuchle pana Stanislava Fresla, který přednesl krátký úvodní projev. Maminky a tatínkové se podepsali do pamětní knihy, každá...

Zobrazit celý text
7d1bdd2a1b67de3fa11ab7f973c12554.jpg

Chuchelští hasiči v mateřské škole

Další úspěšnou akci si mohou do své kroniky zapsat členové chuchelských dobrovolných hasičů. V pátek 25. září dopoledne předvedli část své techniky žáčkům naší mateřské školy. Na pěti „stanovištích“ se žáčci seznamovali s hasičskou technikou. Měli možnost posadit se do chlouby sboru, hasičského automobilu Ford – tranzit, v praxi si vyzkoušet jak se stříká pomocí tak zvaných džberovek, obléknout si pravou hasičskou zásahovou bundu a přilbu, viděli také oblečení pro odchyt bodavého hmyzu, v...

Zobrazit celý text
0309df79ea80b7a470cdcb6b05169f3a.jpg

Informační zpravodaj PID č. 18/2015

Zobrazit celý text
d411c98dbcdb84e36481157918bf15a7.jpg

Chuchelský pohár 2015

V sobotu 12. září se konal na Vltavě ve Velké Chuchli osmý ročník rybářských závodů. Počasí rybářům přálo, a možná proto se letos sešel u vody velký počet účastníků. O poháry a věcné ceny bojovalo čtrnáct dospělých a třináct dětí. Závodní úsek a prostor pro občerstvení připravil Milan Jurčík se spolupracovníky z firmy Honda. Vzhledem k tomu, že vrbový háj a přilehlé břehy, kde tento závod každoročně pořádáme, byl značně zarostlý, patří jim velký dík za práci, kterou při vysekání místa konání...

Zobrazit celý text
5670fcb2b98e7e1a63d2dd743c2217a0.jpg

Vyjádření ke zjednosměrnění části ulice Dostihová

Vážení spoluobčané,

rád bych Vám poskytl informaci ohledně křižovatky Dostihová – Radotínská – Mezichuchelská - železniční přejezd. Svedení dopravy do Starolázeňské ulice z důvodu zjednosměrnění části ulice Dostihové je určitě zatěžující pro zde bydlící občany a bez hlubších znalostí problematiky se zdá být nelogické. Tato úprava dopravního značení byla nařízena dopravním úřadem Praha 16 - Radotín a Policií ČR jako jedna z variant nutnosti zklidnění křižovatky u železničního...

Zobrazit celý text
6e5c7567277b9a2faf619d95f01df031.jpg

Pražské cyklozvonění 12.9.2015

V sobotu 12. září se smíchovská náplavka rozezní stovkami cyklistických zvonků. Nábřeží Vltavy u Jiráskova mostu se na jeden den promění k nepoznání. Namísto parkoviště zaplní prostor náplavky dětské tržiště, přehlídka módy na kolech, z části komunikací se zase stanou dráhy určené pro jízdu na elektrokolech, segwayích, městských kolech a dalších vozítkách. Spanilou jízdu Prahou tu zakončí průvodcované skupiny, které se sjedou z celé metropole. Na místo odpolední akce je možné dorazit pěšky z...

Zobrazit celý text