články

1e9b36d697aacb6009ae7d079f173cb4.jpg

Informační zpravodaj PID č. 16/2015

Zobrazit celý text
b48fca421b8520623abbba096937d734.jpg

Za loňský rok skončila Praha v třídění odpadů opět nad průměrem republiky

Třídění odpadů v Hlavním městě Praze je na vysoké úrovni. V roce 2014 vytřídil každý obyvatel přes 41 kg papírů, plastů, skla a nápojových kartonů, což je o necelý kilogram více, než je celorepublikový průměr. A u toho pozitivní výsledky nekončí. V třídění nápojových kartonů si Praha ve srovnání s ostatními kraji drží prvenství.

Zobrazit celý text
9130ba7efc04b4d1cc1dc12ff877585f.jpg

Pražské břehy

„Rada hlavního města Prahy schválila dne 4. 2. 2014 dokument, jehož prostřednictvím město deklaruje svůj cíl vytvořit z pražských břehů celoměstsky významný veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům zejména jako pobytové a relaxační místo. Skončí tak stav, kdy jdou dílčí investice města, ale i jednotlivých soukromníků často proti sobě. Koncepci pražských břehů zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).“Představa o využití břehů...

Zobrazit celý text
5c23425d57a85b1c0fcbf8911553b8f2.jpg

Dotazník k rozvoji MČ Velká Chuchle

Vážení sousedé,

v návaznosti na personální změny ve vedení Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP)došlo i k obměně ve vedení Institutu plánování a rozvoje (IPR), který odpovídá za tvorbu územně plánovací dokumentace pro oblast Prahy. Tyto změny se v pozitivní rovině odrazily zejména v akceleraci tvorby návrhu zcela nového územního plánu, který je známý pod označením Metropolitní plán a také v lepší komunikaci s jednotlivými městskými částmi, kterým byl dán určitý prostor pro participaci na...

Zobrazit celý text
ef7f2de05ebc891c2b720ff89c22231f.jpg

Informační zpravodaj PID č. 15/2015

Zobrazit celý text
04d78c5a6d3dbba1dac510c387c75c16.jpg

Záznam z jednání Optimalizace trati Praha-Beroun ze dne 25.6.2015

Záznam z jednání Optimalizace trati Praha - Beroun.

Zobrazit celý text
523207170c3cdf67de83d9cbf5337e7d.jpg

Protokol o kontrole stavby "Obchodní zařízení Strakonická" ze dne 1.7.2015

Zobrazit celý text
1a34c1e568d7ed23197f51cd3aed458b.jpg

Přístavba Základní školy Charlotty Masarykové

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás stručně informovat o přípravách a následné realizaci přístavby ZŠ.Vzhledem k nárůstu nejen obyvatel ale i dětí je třeba provést přístavbu ZŠ a to o 7 tříd. Stavební úpravy budou zahájeny demolicí stávajících přízemních tříd. Na jejich místě bude přistavěna nová část budovy a zároveň nad současnou jídelnou vznikne nástavba, která propojí stávající budovu s přístavbou a vytvoří jeden celek. Máme na to málo času, protože celá přístavba musí být...

Zobrazit celý text
5188f0ad4fc0507f312fae4555886b4c.jpg

Informační zpravodaj PID č. 14/2015

Zobrazit celý text
f21a4589981b6272ef41191953ce7d41.jpg

Stavební úpravy Mateřské školy

Jak určitě většina z Vás vážení spoluobčané ví, je problém nárůstu dětí do mateřské školy stejný jako v ZŠ. I tady je nutné provést přístavbu, která nebude tak rozsáhlá jako je tomu u základní školy. V tomto případě se jedná o jednu třídu s příslušenstvím a hygienickým zařízením. Projekt současné budovy je chráněn autorským právem což byl první úkol – souhlas projektanta. Pan místostarosta Martin Šimek, který se stejně jako u ZŠ stará i o přístavbu MŠ, se tohoto úkolu zhostil velmi dobře. To...

Zobrazit celý text