články

992214ab5ef06a25296bc6f898700f76.jpg

Kvalitou nabitý dostihový podzim startuje!

Tradičně poslední srpnovou neděli bude v Conseq Parku Velká Chuchle zahájena druhá polovina letošní metropolitní dostihové sezóny a už nyní se mohou všichni příznivci těšit na mimořádnou nabídku kvalitní podívané, protože během osmi dostihových dnů (do konce října) se uskuteční čtrnáct dostihů nejvyšší kategorie!

Hned 30. srpna to bude závěrečný a nejdelší klasický dostih, jubilejní 70. Pegas St. Leger (2800 m) pro tříleté koně, jehož hvězdou by měl být skvělý hnědák trenéra...

Zobrazit celý text
1e9b36d697aacb6009ae7d079f173cb4.jpg

Informační zpravodaj PID č. 16/2015

Zobrazit celý text
b48fca421b8520623abbba096937d734.jpg

Za loňský rok skončila Praha v třídění odpadů opět nad průměrem republiky

Třídění odpadů v Hlavním městě Praze je na vysoké úrovni. V roce 2014 vytřídil každý obyvatel přes 41 kg papírů, plastů, skla a nápojových kartonů, což je o necelý kilogram více, než je celorepublikový průměr. A u toho pozitivní výsledky nekončí. V třídění nápojových kartonů si Praha ve srovnání s ostatními kraji drží prvenství.

Zobrazit celý text
9130ba7efc04b4d1cc1dc12ff877585f.jpg

Pražské břehy

„Rada hlavního města Prahy schválila dne 4. 2. 2014 dokument, jehož prostřednictvím město deklaruje svůj cíl vytvořit z pražských břehů celoměstsky významný veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům zejména jako pobytové a relaxační místo. Skončí tak stav, kdy jdou dílčí investice města, ale i jednotlivých soukromníků často proti sobě. Koncepci pražských břehů zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).“Představa o využití břehů...

Zobrazit celý text
5c23425d57a85b1c0fcbf8911553b8f2.jpg

Dotazník k rozvoji MČ Velká Chuchle

Vážení sousedé,

v návaznosti na personální změny ve vedení Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP)došlo i k obměně ve vedení Institutu plánování a rozvoje (IPR), který odpovídá za tvorbu územně plánovací dokumentace pro oblast Prahy. Tyto změny se v pozitivní rovině odrazily zejména v akceleraci tvorby návrhu zcela nového územního plánu, který je známý pod označením Metropolitní plán a také v lepší komunikaci s jednotlivými městskými částmi, kterým byl dán určitý prostor pro participaci na...

Zobrazit celý text
ef7f2de05ebc891c2b720ff89c22231f.jpg

Informační zpravodaj PID č. 15/2015

Zobrazit celý text
04d78c5a6d3dbba1dac510c387c75c16.jpg

Záznam z jednání Optimalizace trati Praha-Beroun ze dne 25.6.2015

Záznam z jednání Optimalizace trati Praha - Beroun.

Zobrazit celý text
523207170c3cdf67de83d9cbf5337e7d.jpg

Protokol o kontrole stavby "Obchodní zařízení Strakonická" ze dne 1.7.2015

Zobrazit celý text
1a34c1e568d7ed23197f51cd3aed458b.jpg

Přístavba Základní školy Charlotty Masarykové

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás stručně informovat o přípravách a následné realizaci přístavby ZŠ.Vzhledem k nárůstu nejen obyvatel ale i dětí je třeba provést přístavbu ZŠ a to o 7 tříd. Stavební úpravy budou zahájeny demolicí stávajících přízemních tříd. Na jejich místě bude přistavěna nová část budovy a zároveň nad současnou jídelnou vznikne nástavba, která propojí stávající budovu s přístavbou a vytvoří jeden celek. Máme na to málo času, protože celá přístavba musí být...

Zobrazit celý text
5188f0ad4fc0507f312fae4555886b4c.jpg

Informační zpravodaj PID č. 14/2015

Zobrazit celý text