články

183102eb52d0cab54b95493208176e72.jpg

Velkou Chuchlí zněly zvony

Nově zvoleným členům chuchelského zastupitelstva se podařilo zajistit pěkný kulturní zážitek, v podobě unikátní mobilní zvonohry známého zvonaře pana Petra R. Manouška. Po dvouleté přestávce se 26.prosince dopoledne v areálu Kazínská 8 představil tento výjimečný hudební nástroj sestavený s padesáti sedmi různě velikých zvonů.

Zobrazit celý text
b3b89f4f6be5812bb0a2fc1a1664be00.jpg

Informační zpravodaj PID č. 23/2014

Zobrazit celý text
58fdd0f1efb80347e1580a6f9accd0cf.jpg

Chuchelský pohádkový les 2014

Rok se s rokem sešel a v chuchelském lese se opět konalo setkání pohádkových bytostí s dětmi . Akce se konala dne 4.října 2014 od 13 do 16 hodin , ale vzhledem k velkému množství dětí se protáhla až do 17 hodiny.

Zobrazit celý text
561a27ffa08d12f8fe44392c326fed7c.jpg

Co nás čeká v Základní škole v r. 2015

Vážení chuchelští občané, ráda bych Vám nastínila plán našich aktivit, akcí a projektů, které proběhnou v nastávajícím školním roce 2014/2015, protože řada z nich je těsně propojena s životem městské části Velká Chuchle a mnohé akce i Vy rádi navštěvujete.

Zobrazit celý text
1ab3b8f0a6cb239284d658b4183af231.jpg

Sbírka knih Jana Ryse

V naší městské části žije významný ornitolog, spisovatel a fotograf Jan Rys. Věhlas pana Ryse zdaleka přesahuje hranice obce, a proto bylo navrženo na jednání ZMČ - bod Různé panem Václavem Burlem vyhrazení prostoru v knihovně pro sbírku knih tohoto místního spisovatele.

Zobrazit celý text
0597bae039e50f70ef2fb84e875f8f9a.jpg

Nové informace k zjednosměrnění Radotínské

Díky jednání představitelů dotčených městských částí, pražského Magistrátu, Policie ČR a silničního správního úřadu k situaci, která vznikla po zjednosměrnění ulic Radotínská a Mezichuchelská, které proběhlo 18. listopadu, se o více než týden zkrátil termín výše zmíněného dočasného dopravního opatření. Jasný další výhled pak dala navazující schůze 4. prosince, opět svolaná radotínskou radnicí.

Zobrazit celý text
9bce5ec338620275e40fe6ea5b5ea3b9.jpg

Plán zimní údržby

Vážení občané Velké a Malé Chuchle, jménem řídícího štábu zimní údržby si Vás dovoluji upozornit na zveřejnění Plánu zimní údržby na rok 2015, který byl schválen na zasedání ZMČ dne 24.11.2014 usnesením č. 2/2014 (bod 2/11) týkající se zajištění sjízdnosti a schůdnosti vybraných komunikací ve vlastnictví HMP svěřených do správy MČ Praha - Velká Chuchle, a to v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a příslušnými vyhláškami HMP (zde vložit odkaz na webovou stránku MČ).

Zobrazit celý text
19b795197d35592a53a0b4ed36c3660f.jpg

Zápis z jednání ZMČ se SŽDC

Starosta svolal předmětné jednání na den 1.12.2014 (po upřesnění od 10.00 hodin) a to z důvodu zjištění současného stavu přípravy mimoúrovňového křížení trati ČD ve variantě E - TUNEL (technologie, časový plán výstavby, financování z fondů EU, údržba, úklid a provozuschopnost) a následné informovanosti široké veřejnosti o výsledcích tohoto jednání.

Zobrazit celý text
8a40a589259ff87daa5481742a681c61.jpg

Vlaky budou od prosince zastavovat ve Velké Chuchli

Od prosince 2014 dochází k celostátní změně jízdních řádů vlaků. Tentokrát se týkají i zastávky v Praze - Velké Chuchli. Ve směru z Prahy budou nově všechny vlaky zastavovat v zastávce Praha - Velká Chuchle a dalších.

Zobrazit celý text
ddb1a50be2c3aed43b641817858b3fb9.jpg

Informace z jednání 18.11. ohledně zjednosměrnění Radotínské a Mezichuchelské

V dopolední hodinách úterý 18.11.2014 proběhlo jednání na ÚMČ Praha 16 - Radotín ohledně jednosměrek ve Velké Chuchli. Jednání se zúčastnili zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, TSK, Policie ČR, Úřadu MČ Praha - Radotín, odboru dopravy, starosty a zástupce starosty MČ Praha - Radotín, starosty MČ Praha - Velká Chuchle a Ing. Schůrka z ÚMČ Praha - Velká Chuchle.

Zobrazit celý text