články

8127298aec429106de4958d564a4f38b.jpg

Výsledky voleb do Evropského parlamentu - Chuchle

Výsledky voleb do Evropského parlamentu za územní celek Praha - Velká Chuchle naleznete na stránkách Českého statistického úřadu - www.volby.cz.

Zobrazit celý text
7b0a1130b3e5981efe4768f1ad8104a1.jpg

REAKCE NA INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ V CHUCHELÁCI TROCHU JINAK

Vážení spoluobčané, v časopisu Chucheláci trochu jinak č. 22 je zveřejněna řada neúplných a nepřesných informacích. Rád bych Vás seznámil se skutečným stavem věcí. Kompletní čistopis studie včetně dokladů o jejím projednání naleznete na webových stránkách městské části v záložce vlevo Rozvoj Chuchle/Mimoúrovňové křížení/Studie-čistopis.

Zobrazit celý text
420a49297b6cb9f3a57e57609b482b4e.jpg

Informační zpravodaj PID č. 11/2014

Zobrazit celý text
978cd42c452c1ff05b042ba2bbb92164.jpg

Pozvánka k místnímu referendu

Vážení spoluobčané, ve dnech 23.5.2014 od 14 do 22 hodin a 24.5.2014 od 8 do 14 hodin, proběhne společně s volbami do Evropského parlamentu místní referendum, ve kterém máte možnost se vyjádřit, zda chcete, aby zastupitelstvo Městské části dále podporovalo přípravu navrhované varianty mimoúrovňového křížení tunelem pod železniční tratí, jak je vyznačeno na připojené vizualizaci, nebo zda chcete, aby tato varianta nebyla dále připravována a zůstal zachován stávající železniční přejezd nebo se zahájila příprava jiné varianty mimoúrovňového křížení.

Zobrazit celý text
b762cb8fc5b8a0d1ce698b4e3a36ff28.jpg

Výlet chuchelských seniorů do Jizerských hor

​Úřad městské části Velká Chuchle připravil pro chuchelské seniory krásný dvoudenní výlet do Jizerských hor, který se uskutečnil v sobotu 3.5. a v neděli 4.5. 2014.

Zobrazit celý text
81b499eb4c705f223f15db702603374c.jpg

Informační zpravodaj PID č. 10/2014

Zobrazit celý text
5a736dad4de761f7437503fb7380d113.jpg

Pietní akty ke Dni vítězství

Ve středu 7. 5. 2014 jsme si připomenuli 69. výročí ukončení II. světové války v Evropě.

Zobrazit celý text
600945fda7bbd4eca3d4149295966c20.jpg

První dostih žáků v sezóně 2014

Dne 4. května v 14.30 byl na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli odstartován letošní první dostih žáků a zároveň úvodní díl seriálu žákovských dostihů HIPPOSPOL CUP 2014.

Zobrazit celý text
18813c8c25a0e7cde9c818bd04cd19fc.jpg

Skvělý úspěch Jany Jiříčkové z IX. třídy ZŠ

V celopražském zápolení mozků v rámci Dějepisné olympiády, které se konalo 27. března 2014 v DDM Jižní Město, se umístila žákyně IX. třídy Jana Jiříčková na skvělém osmém místě.

Zobrazit celý text
5a0d5685507ca3f2414e7a62f04be339.jpg

Prodloužení uzavírky Radotínské ulice do 30. 5. 2014

Na základě Rozhodnutí ÚMČ Praha 16, odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, vydaným pod č.j. 004873/14/OVDŽP/Mi dne 14.4.2014 pro III. a IV. etapu obnovy kabelů VN se prodlužuje povolení zvláštního užívání komunikace Radotínská formou uzavírky jízdního pruhu ( mimo MHD BUS ) ve směru do Prahy až do 30.5.2014.

Zobrazit celý text