články

e318f98e0b1209947ca645e628f733cf.jpg

Chuchelský slunovrat 2014

V sobotu 21.6.2014 proběhl další Chuchelský slunovrat v kulturním prostoru K8 ve Velké Chuchli.

Zobrazit celý text
72be51b81fbdd1ed32c5856f8da92d41.jpg

Dětský den 2014

V sobotu 7.6.2014 proběhl Dětský den pořádaný našimi dobrovolnými hasiči. V minulém roce se musel Dětský den odložit kvůli nepřízni počasí. Letos se sluníčko snažilo hřát tolik, že bylo třeba děti občas pokropit vodou z hasičského auta. Jako každoročně se děti vrhly na zmrzlinu, které se snědlo 50 litrů a limonádu rozlévanou zdarma – té se vypily celé 4 sudy.

Zobrazit celý text
a5bc72663a5df870ea19a956c2d8fd4b.jpg

Informační zpravodaj PID č. 13/2014

Zobrazit celý text
002d787858fd216639a4dba7ce622d53.jpg

Ordinace praktického lékaře Zdraví-fit s.r.o. informuje

Dovolte mi vás seznámit se situací týkající se ordinace U skály 262/2, Velká Chuchle - tel. 257 941 090. Při převzetí ordinace v lednu 2014 byl plánován běžný chod ordinace. Bohužel oba lékaři zajišťující péči museli z vážných důvodů odejít. Přesto je provoz ordinace i nadále zajištěn.

Zobrazit celý text
6974bea55739d3e422344635a61e20a4.jpg

Mistrovství Evropy v aerobiku

Ve dnech 28. – 30. května 2014 se v rakouském městě Schwechat konalo Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech.

Zobrazit celý text
b47aab6ed66075f9776bb98233c13dcb.jpg

Informační zpravodaj PID č. 12/2014

Zobrazit celý text
8127298aec429106de4958d564a4f38b.jpg

Výsledky voleb do Evropského parlamentu - Chuchle

Výsledky voleb do Evropského parlamentu za územní celek Praha - Velká Chuchle naleznete na stránkách Českého statistického úřadu - www.volby.cz.

Zobrazit celý text
7b0a1130b3e5981efe4768f1ad8104a1.jpg

REAKCE NA INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ V CHUCHELÁCI TROCHU JINAK

Vážení spoluobčané, v časopisu Chucheláci trochu jinak č. 22 je zveřejněna řada neúplných a nepřesných informacích. Rád bych Vás seznámil se skutečným stavem věcí. Kompletní čistopis studie včetně dokladů o jejím projednání naleznete na webových stránkách městské části v záložce vlevo Rozvoj Chuchle/Mimoúrovňové křížení/Studie-čistopis.

Zobrazit celý text
420a49297b6cb9f3a57e57609b482b4e.jpg

Informační zpravodaj PID č. 11/2014

Zobrazit celý text
978cd42c452c1ff05b042ba2bbb92164.jpg

Pozvánka k místnímu referendu

Vážení spoluobčané, ve dnech 23.5.2014 od 14 do 22 hodin a 24.5.2014 od 8 do 14 hodin, proběhne společně s volbami do Evropského parlamentu místní referendum, ve kterém máte možnost se vyjádřit, zda chcete, aby zastupitelstvo Městské části dále podporovalo přípravu navrhované varianty mimoúrovňového křížení tunelem pod železniční tratí, jak je vyznačeno na připojené vizualizaci, nebo zda chcete, aby tato varianta nebyla dále připravována a zůstal zachován stávající železniční přejezd nebo se zahájila příprava jiné varianty mimoúrovňového křížení.

Zobrazit celý text