články

4dabefa7853597b23c95dfc6ebc4fe9e.jpg

Dostih žáků o Cenu sázek Betino

Počet komentářů: 0

V neděli 16.9. se ve Velké Chuchli uskutečnil dostih žáků Cena sázek BETINO na 1200 metrů. V poli jedenácti koní byli v sedle žáci denního i dálkového studia z ČR i SR. Favoritem byl Fürst Feivel s Michalem Machem. Nakonec se v cíli na prvních třech místech radovaly dívky. Zvítězila Verville (tr. V. Fedorowicz) s Michaelou Musialovou, žákyní 2.ročníku dostihové školy ve Velké Chuchli (sedmý životní start a třetí vítězství), druhý doběhl Valmont s M. Pátkovou a třetí Muffin s P. Filipovou.

Zobrazit celý text
64a7e05016d39c93c90a337717837083.jpg

Slavnostní otevření přístavby ZŠ Charlotty Masarykové

Počet komentářů: 8 | Poslední komentář: 5.10.2012 v 19:11

Jak slíbil, dodržel. Starosta MČ Praha – Velká Chuchle Mgr. Martin Melichar 1. září 2011 před žáky a rodiči přislíbil, že udělá vše pro to, aby nová přístavba do roka a do dne stála a sloužila svému účelu. Starosta svému slibu dostál, což potvrdil při slavnostním zahájení školního roku v pondělí 3. září 2012. Předcházelo tomu rok intenzivní práce jeho a zejména místostarosty arch. Davida Vokurky. Obíhání s projektanty, po úřadech, zajištění finančních prostředků, jednání s dodavatelskými firmami…

Zobrazit celý text
c6ade85081540dfc02d99f400e717a22.jpg

1. ročník putovního poháru o Zlaté chuchelské prase

Počet komentářů: 0

Sobotního putovního turnaje o Zlaté chuchelské prase se zúčastnily 4 týmy složené z chuchelských „soccer player“, počet těchto hráčů se zastavil na čísle 36. Počasí bylo super fotbalové a tak po celý turnaj byla na hřišti vidět houževnatost a neoblomná vůle po vítězství všech borců. I přes neústupnost v osobních soubojích se hrálo v duchu fair-play a všichni borci nakonec odešli domu za manželkami a dětmi po svých a neutržili žádné vážné šrámy. Tento jejich přístup ohodnotili i diváci, kteří tento turnaj sledovali v hojném počtu a povzbuzovali své hvězdy. Při turnaji se peklo 40 kg sele, bylo připraveno občerstvení, nealko zdarma a pivo za vskutku lidovou cenu 10,-Kč

Zobrazit celý text
d09a25d895f6a0895f167e6259fac354.jpg

Informační zpravodaj č. 16

Počet komentářů: 0

Zobrazit celý text
b44d2ad5878abcd7a00a53de2a3a1ab3.jpg

Nabídka pečovatelské služby

Počet komentářů: 0

Pečovatelská služba Velká Chuchle je určena především seniorům a osobám s jiným zdravotním postižením žijícím na území Městské části Praha – Velká Chuchle. Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba v domácnostech občanů každé úterý až pátek od 10.00 do 14.00 hodin. Své služby poskytuje Pečovatelská služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se standardy kvality sociálních služeb, metodikou pečovatelské služby a platnými právními normami v rozsahu svých kapacit, odborných a kvalifikačních předpokladů svých zaměstnanců tak, jak je to stanoveno v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb.

Zobrazit celý text
d8c8ed4139b4730152a0b7321474f1ec.jpg

Chuchelské babí léto

Počet komentářů: 0

Městská část Praha – Velká Chuchle a Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy pořádají pod záštitou Mgr. Martina Melichara, starosty MČ Praha – Velká Chuchle Chuchelské babí léto.

Zobrazit celý text
530734df3ca53fdadbdbc75df44ef630.png

Zahájení stavby "TV V. Chuchle" Na Hvězdárně III

Počet komentářů: 1 | Poslední komentář: 21.8.2012 v 10:18

Společnost ISTAR s.r.o. z pověření Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy si dovoluje oznámit občanům městské části Praha – Velká Chuchle započetí poslední etapy rekonstrukce ul. Na Hvězdárně. Předpokládaný termín zahájení prací je pondělí dne 20. 8. 2012.

Zobrazit celý text
24964f80b71b1a16961b3a74e09c6ff0.jpg

Deset let poté

Počet komentářů: 13 | Poslední komentář: 17.8.2012 v 13:43

V přátelském duchu se neslo posezení "Deset let poté" 11. srpna 2012 v chuchelské restauraci "U Václava".

Zobrazit celý text
a05efa977c9c2c63ca1ad790c2c94ca2.jpg

Výzva občanům ke změně adresy - nové ulice

Počet komentářů: 0

Rada hlavního města Prahy dne 29.5.2012 schválila názvy nových ulic a přidělení čísel orientačních v osadě Lahovské. Žádáme proto občany, kteří jsou zde přihlášeni k trvalému pobytu a mají v občanském průkazu uvedenou adresu bez ulice – pouze s číslem evidenčním (chaty) nebo popisným (domy), aby se dostavili na ÚMČ Praha – Velká Chuchle, do 1. patra – evidence obyvatel, k provedení opravy – změny adresy a následně k výměně občanského průkazu.

Zobrazit celý text
b199ecd7446aebd7e3e422824ee4f6b3.jpg

Zemřel Karel Havelka

Počet komentářů: 0

Dne 5. srpna 2012 zemřel ve věku 94 let významný chuchelský občan a legendární žokej Karel Havelka, který byl považován za poslední žijící ikonu prvorepublikového turfu.

Zobrazit celý text