články

6360d1f00cd622a9454d45497c06ab21.jpg

POZOR kontrola Studni

Pro občany, kteří mají poškozené a znečištěné studně je možné nahlásit dnes na Červený Kříž telefon 608 657 354, 608 657 355 nebo zavolat na MČ 257 941 041 a úřad případně zašle na email povodne@cckpraha1.cz

Zobrazit celý text
306bee71e07c89d8a317eb873941ffdb.jpg

Sháníme fyzickou pomoc od chucheláků

Počet komentářů: 0

Žádáme tímto jakoukoliv fyzickou pomoc v rámci odstraňování následků povodní ve Velké Chuchli. Vítáme především pomoc od chucheláků a občanů z okolí.

Zobrazit celý text
adcab2b1cc3813fa0600575ecd961aed.jpg

Kvalita vody

Informace o kvalitě vody v zasažených oblastech povodněmi podává společnost VEOLIA.

Telefon + 420 222 321 648

http://www.veoliavoda.cz/cs/media/tisk/2013-06-05,48696.htm

Zobrazit celý text
c41a56480283b4062a31d2ccaa110951.jpg

Poděkování společnosti OBI

MČ Praha - Velká Chuchle tímto děkuje společnosti OBI za vstřícnou a rychlou pomoc při obstarání nářadí pro povodňovou výpomoc. Jednalo se především o nedostatkové holinky, kolečka, atd. Velké díky za pomoc.

Zobrazit celý text
267f694e85d782fe15bd15159b03183a.jpg

Informace o stravování dobrovolníků, hasičů SDH, občanů postižených záplavami

Sdělujeme občanům, že se MČ Velká Chuchle dle svých možností snaží zajistit aspoň nějaké stravování pro dobrovolníky, členy SDH a občany postižené záplavami. Jídlo je k dispozici okolo poledne tam, kde je výdejna materiální pomoci v Kazínské 8. Ostatní občané v případě zájmu se mohou zapojit "pečením koláčků, atd" je to též obrovská pomoc pro všechny postižené občany.

Původní poskytovatel těchto služeb - ZŠ Velká Chuchle, ke své vyčerpané kapacitě již nemůže toto...

Zobrazit celý text
b385d99f06374a0b5eba842eaa3a4937.jpeg

Poděkování MČ Čakovice

MČ Praha - Velká Chuchle tímto děkuje MČ Praha - Čakovice a jejímu panu starostovi Ing. Alexandru Lochmanovi, Ph.D. za poskytnutí materiálu, potřebného při odstraňování povodňových škod. Poděkování si zaslouží také pan Čabiš, který materiální pomoc neprodleně přivezl do Velké Chuchle.

Zobrazit celý text
3e885a435bb5158cde02ed511cc0bcfe.jpg

Informace o obnově dodávek elektřiny

Počet komentářů: 0

V průběhu mimořádných událostí bylo zatopeno a z preventivních důvodů odpojeno více než 60 transformačních stanic a část distribuční sítě zajišťující dodávku elektřiny do jednotlivých objektů a odběrných míst. Při zprovoznění elektrického zařízení je používán postup, který bezpodmínečně zajistí ochranu životů a zdraví občanů a bezpečnost v oblasti postižené živelnou katastrofou.

Zobrazit celý text
d68006e63cd54316767a0abe7384a7b4.jpg

Praha pro postižené povodní připravila sto bytů

Počet komentářů: 0

„Praha má pro lidi postižené povodněmi připravenu asi stovku bytů. Poskytovat je budeme těm, kterým voda zcela zničila domovy a přišli o střechu nad hlavou,“ řekl 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Tomáš Hudeček (TOP 09) pověřený výkonem kompetencí primátora s tím, že náhradní byty budou moci používat maximálně po dobu jednoho roku.

Zobrazit celý text
5513d92942e1491455e290526d698471.jpg

informace pro občany Malé Chuchle

Počet komentářů: 0

Informace pro občany Malé Chuchle a lidi zaměstnané v Malé Chuchli: po dohodě s Policií ČR a Městskou policií hl.m.Prahy je umožněn přístup vozidly do Malé Chuchle z Hlubočep po cyklostezce, která navazuje na Zbraslavskou ulici. Vzhledem k tomu, že cyklosteska není uzavřena, prosíme o obezřetnost na cyklisty !

Zobrazit celý text
fcd7422bc6b2a2fafe41dac7f4fa5bff.jpg

Mimořádná okamžitá pomoc

Na základě spolupráce s Úřadem práce v Radotíně, jsme obdrželi podklady pro Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc.

Zobrazit celý text