články

267f694e85d782fe15bd15159b03183a.jpg

Informace o stravování dobrovolníků, hasičů SDH, občanů postižených záplavami

Sdělujeme občanům, že se MČ Velká Chuchle dle svých možností snaží zajistit aspoň nějaké stravování pro dobrovolníky, členy SDH a občany postižené záplavami. Jídlo je k dispozici okolo poledne tam, kde je výdejna materiální pomoci v Kazínské 8. Ostatní občané v případě zájmu se mohou zapojit "pečením koláčků, atd" je to též obrovská pomoc pro všechny postižené občany.

Původní poskytovatel těchto služeb - ZŠ Velká Chuchle, ke své vyčerpané kapacitě již nemůže toto...

Zobrazit celý text
b385d99f06374a0b5eba842eaa3a4937.jpeg

Poděkování MČ Čakovice

MČ Praha - Velká Chuchle tímto děkuje MČ Praha - Čakovice a jejímu panu starostovi Ing. Alexandru Lochmanovi, Ph.D. za poskytnutí materiálu, potřebného při odstraňování povodňových škod. Poděkování si zaslouží také pan Čabiš, který materiální pomoc neprodleně přivezl do Velké Chuchle.

Zobrazit celý text
3e885a435bb5158cde02ed511cc0bcfe.jpg

Informace o obnově dodávek elektřiny

Počet komentářů: 0

V průběhu mimořádných událostí bylo zatopeno a z preventivních důvodů odpojeno více než 60 transformačních stanic a část distribuční sítě zajišťující dodávku elektřiny do jednotlivých objektů a odběrných míst. Při zprovoznění elektrického zařízení je používán postup, který bezpodmínečně zajistí ochranu životů a zdraví občanů a bezpečnost v oblasti postižené živelnou katastrofou.

Zobrazit celý text
d68006e63cd54316767a0abe7384a7b4.jpg

Praha pro postižené povodní připravila sto bytů

Počet komentářů: 0

„Praha má pro lidi postižené povodněmi připravenu asi stovku bytů. Poskytovat je budeme těm, kterým voda zcela zničila domovy a přišli o střechu nad hlavou,“ řekl 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Tomáš Hudeček (TOP 09) pověřený výkonem kompetencí primátora s tím, že náhradní byty budou moci používat maximálně po dobu jednoho roku.

Zobrazit celý text
5513d92942e1491455e290526d698471.jpg

informace pro občany Malé Chuchle

Počet komentářů: 0

Informace pro občany Malé Chuchle a lidi zaměstnané v Malé Chuchli: po dohodě s Policií ČR a Městskou policií hl.m.Prahy je umožněn přístup vozidly do Malé Chuchle z Hlubočep po cyklostezce, která navazuje na Zbraslavskou ulici. Vzhledem k tomu, že cyklosteska není uzavřena, prosíme o obezřetnost na cyklisty !

Zobrazit celý text
fcd7422bc6b2a2fafe41dac7f4fa5bff.jpg

Mimořádná okamžitá pomoc

Na základě spolupráce s Úřadem práce v Radotíně, jsme obdrželi podklady pro Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc.

Zobrazit celý text
86bba4d7a7b7a05674a4a398b05b38fc.jpg

Pravidla základní hygieny po záplavách

Základní hygienické pravidlo - Myjte si pečlivě a často ruce!!!

Zobrazit celý text
f24c1323549820df64a04a2f25e6647d.jpg

Poděkování McDonald´s a Douwe Egberts

Počet komentářů: 0

MČ Praha - Velká Chuchle tímto děkuje společnostem McDonald´s a Douwe Egberts za bezplatné poskytnutí teplé stravy, čajů a kávy.

Zobrazit celý text
923ce1e2caadd124e1d2128dda03eb66.jpg

Informace MPSV - Výplata dávek pro postižené povodní

Lidem postiženým povodněmi je stát připraven pomoci. Ministerstvo práce a sociálních věcí upozorňuje, že výplata dávek není ohrožena a úřady práce v postižených oblastech mají pro tyto účely dostatek hotovosti. Lidé, kteří byli postiženi povodní, mají ze zákona o pomoci v hmotné nouzi nárok na mimořádnou okamžitou pomoc v několika případech a mají nárok na volno, pokud se nedostanou kvůli povodni do práce.

Zobrazit celý text
06269e9c7ecb51e3225dd6ba27cbe8de.gif

Uzávěra parků - rozhodnutí primátora

Počet komentářů: 2 | Poslední komentář: 5.6.2013 v 16:58

Zobrazit celý text