články

530734df3ca53fdadbdbc75df44ef630.png

Zahájení stavby "TV V. Chuchle" Na Hvězdárně III

Počet komentářů: 1 | Poslední komentář: 21.8.2012 v 10:18

Společnost ISTAR s.r.o. z pověření Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy si dovoluje oznámit občanům městské části Praha – Velká Chuchle započetí poslední etapy rekonstrukce ul. Na Hvězdárně. Předpokládaný termín zahájení prací je pondělí dne 20. 8. 2012.

Zobrazit celý text
24964f80b71b1a16961b3a74e09c6ff0.jpg

Deset let poté

Počet komentářů: 13 | Poslední komentář: 17.8.2012 v 13:43

V přátelském duchu se neslo posezení "Deset let poté" 11. srpna 2012 v chuchelské restauraci "U Václava".

Zobrazit celý text
a05efa977c9c2c63ca1ad790c2c94ca2.jpg

Výzva občanům ke změně adresy - nové ulice

Počet komentářů: 0

Rada hlavního města Prahy dne 29.5.2012 schválila názvy nových ulic a přidělení čísel orientačních v osadě Lahovské. Žádáme proto občany, kteří jsou zde přihlášeni k trvalému pobytu a mají v občanském průkazu uvedenou adresu bez ulice – pouze s číslem evidenčním (chaty) nebo popisným (domy), aby se dostavili na ÚMČ Praha – Velká Chuchle, do 1. patra – evidence obyvatel, k provedení opravy – změny adresy a následně k výměně občanského průkazu.

Zobrazit celý text
b199ecd7446aebd7e3e422824ee4f6b3.jpg

Zemřel Karel Havelka

Počet komentářů: 0

Dne 5. srpna 2012 zemřel ve věku 94 let významný chuchelský občan a legendární žokej Karel Havelka, který byl považován za poslední žijící ikonu prvorepublikového turfu.

Zobrazit celý text
44621e4182e66383f1c291c55b8a7d22.jpg

Stav lokality Na Hvězdárně v r. 2009

Počet komentářů: 1 | Poslední komentář: 1.8.2012 v 20:36

Pro porovnání s dešťovou kalamitou z 6.7.2012 v ul. Nad Libří uveřejňujeme fotografie realizace projektu Na Hvězdárně z r. 2009.

Zobrazit celý text
6391eca1b1832148e79c7cd76a8d9b39.jpg

Evropsky významná lokalita Chuchelský háj

Počet komentářů: 5 | Poslední komentář: 9.8.2012 v 21:36

Chuchelský háj je nyní evropsky významnou lokalitou. Přírodní rezervace Chuchelský háj byla podle nařízení vlády ČR č. 208/2012 Sb. zařazena mezi evropské významné lokality.

Zobrazit celý text
8d23d20345fa42403b54420744815c53.jpg

Zarůstání potoka Vrutice

Počet komentářů: 12 | Poslední komentář: 25.8.2012 v 13:22

Někteří občané se již od jara začali ptát na to, proč se neudržuje potok tak jako dříve, proč se nechává zarůst? Situaci jsme probírali vícekrát se správcem vodních toků příslušného odboru magistrátu. Poprosil jsem o stanovisko, které relevantně popíše záměr správce potoka a stav, který se údržby toků týká.

Zobrazit celý text
e935a4baacd25705629ea12f0962a1e2.jpg

Odstraňování křovin u školy

Počet komentářů: 0

V návaznosti na přístavbu školního objektu u ZŠ Charlotty Masarykové je nutné vyměnit elektrické vedení v celém areálu školy a také u školního hřiště.

Zobrazit celý text
bcfb05fa6b156c1d669485e55893c3a1.jpg

Dešťová kalamita Na Hvězdárně

Počet komentářů: 36 | Poslední komentář: 25.7.2012 v 20:46

Večer ve čtvrtek 5.7.2012 zažila Hvězdárna dešťovou smršť, jakou ani starousedlíci nepamatují. Voda se valila obrovskou rychlostí ulicí Na Hvězdárně, nesla s sebou jílovité bláto a štěrk i kamení větších rozměrů ze stavenišť, která jsou na kopci. Jde zejména o projekt Vily Chuchle a nedokončenou komunikaci směrem k ulici Lahovské.

Zobrazit celý text
f5bb6ebe883924f752ba2555af4a332a.jpg

Informační zpravodaj PID č. 14

Nový informační zpravodaj PID č. 14, ve kterém se můžete dočíst o výlukách v dopravě a jiných aktualitách.

Zobrazit celý text