články

a24dd842b972fea881e04c73000444b5.jpg

Sdělení starosty

Počet komentářů: 0

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás informovat, že k dnešnímu dni podali rezignaci tito zastupitelé MČ Praha - Velká Chuchle: MUDr. Jana Vrběcká, Jan Matl a Mgr. Oto Linhart, který rovněž rezignoval na funkci předsedy redakční rady Chuchelského zpravodaje. Dále podal rezignacil na funkci zástupce starosty MČ Praha - Velká Chuchle Ing. Jiří Petr, nadále bude vykonávat post zastupitele MČ Praha - Velká Chuchle. Výpověď z pracovního poměru podala tajemnice ÚMČ.

Mgr. Martin...

Zobrazit celý text
7f9413d5cff330c54cc04f246ebbd049.jpg

Vyjádření tajemnice

Počet komentářů: 0

Vážení,

dovolte mi, abych oficielně oznámila své rozhodnutí ukončit své působení ve funkci tajemnice ÚMČ.
Domnívám se, že není třeba, abych obhajovala svoji práci před některými „koaličními zastupiteli", kteří tlačili na mé odvolání a pak sami rezignovali - já jsem přesvědčena, že za mne hovoří moje více jak desetiletá práce v čele úřadu. Jsou prostě věci, přes které nepřeskočím a nechci nadále přihlížet nečinnosti samosprávy, jejich rozhádanosti a naprosté absenci právního...

Zobrazit celý text
76874ee0f2f00b573b7bee3d812a8e8a.jpg

Kontrola Městské policie v Chuchli

Počet komentářů: 0

30.3.2011

Ve dnech 12.3. a 14.3. 2011 byly provedeny kontroly míst s výskytem sociálně nepřizpůsobivých osob. Kontroly probíhaly se zvýšeným zájmem na oblasti podél kolejí vedoucích souběžně s ulicí Radotínská, dále pak v ulici Mezichuchelská, v oblasti u Mostu Inteligence a prostor opuštěných objektů. Během kontrol bylo zkontrolováno 6 osob a uděleny pokuty v celkové výši 2000,- Kč a to za porušování vyhlášek hl. m. Prahy a znečišťování veřejného prostranství. Během kontrol bylo posbíráno a odvezeno...

Zobrazit celý text
cdae51a4af14b5a53de2710a5523d421.jpg

Otevření dětského hřiště u MŠ

Počet komentářů: 0

30.3.2011

Od 1. dubna do 31. října 2011 bude opět otevřeno dětské hřiště u mateřské školy.

Zobrazit celý text
923065bef95d2699ebf0ece4bc0e0ccf.jpg

Plánovaná uzavírka komunikací mezi Slivencem a Lochkovem

Počet komentářů: 0

17.3.2011

Z důvodu výstavby splaškové kanalizace ve Slivenci dojde od 1.4.2011 do 31.7.2011 k uzavírce některých komunikací mezi Lochkovem a Slivencem.

Od 1.dubna dojde k uzavírce ulice K Lochkovu od ulice K Cikánce až po Frančíkovu. Pro autobusové linky je naplánována objízdná trasa zakreslená na přiložené situaci. Ve směru z centra pojede autobus ulicí Ke Smíchovu kolem školy, zabočí do ulice Za Farou a dále bude pokračovat doprava ulicí K Cikánce, kde bude u křižovatky s ulicí K Váze...

Zobrazit celý text
531da0f053d51ef1e4043fcc785043de.jpg

Zájezd pro seniory na výstavu Narcis 2011

Počet komentářů: 0

28.2.2011

MČ Praha - Velká Chuchle pořádá 16. dubna 2011 zájezd pro seniory na výstavní trhy do Lysé nad Labem na výstavu Narcis 2011. Srdečně zveme seniory, kteří zkrášlují Chuchle pěstováním květin ve svých zahrádkách a hledají inspiraci do nové sezony.

Odjezd 16. 4. 2011 v 9 hodin z náměstí Omladiny ve Velké Chuchli

Návrat odpoledne kolem 14. hodiny

Cena zájezdu pro seniory MČ Chuchle zdarma, ostatní 140 Kč

Přihlášky UMČ Praha - V. Chuchle u Ing....

Zobrazit celý text
d1e22bd784650e9c250af7c15ef542f9.jpg

Obnova vodovodních řadů v ulici Starolázeňské

Počet komentářů: 0

Upozorňujeme občany, že v období od 10.3.2011 do 31.5.2011 bude firma STAMET, s r.o. provádět postupně výměnu vodovodního řadu v ulici Starolázeňské, a to v úseku od Strakonické směrem k ulici Mezichuchelské. Po pokládce potrubí budou výkopy ihned zasypány.
Příjezd k nemovitostem v této lokalitě bude provizorně umožněn mezi 17.00 hod. odpolední a 6.30 hod ranní (případně mimo otevřený úsek) a dále v místech, kde to bude dle postupu stavby možné i během dne.
Informace o stavbě...

Zobrazit celý text
b80d079198af8017332a0e707c41d814.jpg

Informace pro občany ke sčítání lidu, domů a bytů

Počet komentářů: 0

23.2.2011

Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území ČR sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání upravuje zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání se koná jednotně v roce 2011 ve všech členských státech Evropské unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 763/2008.

Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem k němuž se vztahují všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. a 26. března 2011.

V této souvislosti upozorňujeme všechny vlastníky domů...

Zobrazit celý text
d185845283da100be1e03754c4dd530b.jpg

Zveřejnění zápisu č. 5/2011 ze dne 17.1.2011

Počet komentářů: 0

14.2.2011

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vám sdělit, že zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5 není z technických důvodů k dispozici. Tento zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5 bude zveřejněn po příštím jednání zastupitelstva dne 28.2.2011.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Martin Melichar
starosta

 

Zobrazit celý text
a7e0e2609d4a08a92a821513f035ae0e.jpg

Sdělení starosty

Počet komentářů: 0

Dovolte, abych uvedl na pravou míru informace pana Špaňhela, uváděné v jeho letáku "Chucheláci trochu jinak".

Ing. Špaňhel předal svůj příspěvek do Zpravodaje dne 17.1.2011 na jednání ZMČ s žádostí o zveřejnění. Vzhledem k tomu, že uzávěrka každého čísla je 5. každého měsíce, nemohl být jeho příspěvek zařazen do lednového čísla nejen z tohoto důvodu, ale i z nedostatku místa, a proto bylo plánováno jeho zařazení do dalšího čísla.

Na vědomí předsedy redakční rady pana...

Zobrazit celý text