články

b44d2ad5878abcd7a00a53de2a3a1ab3.jpg

Nabídka pečovatelské služby

Počet komentářů: 0

Pečovatelská služba Velká Chuchle je určena především seniorům a osobám s jiným zdravotním postižením žijícím na území Městské části Praha – Velká Chuchle. Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba v domácnostech občanů každé úterý až pátek od 10.00 do 14.00 hodin. Své služby poskytuje Pečovatelská služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se standardy kvality sociálních služeb, metodikou pečovatelské služby a platnými právními normami v rozsahu svých kapacit, odborných a kvalifikačních předpokladů svých zaměstnanců tak, jak je to stanoveno v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb.

Zobrazit celý text
d8c8ed4139b4730152a0b7321474f1ec.jpg

Chuchelské babí léto

Počet komentářů: 0

Městská část Praha – Velká Chuchle a Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy pořádají pod záštitou Mgr. Martina Melichara, starosty MČ Praha – Velká Chuchle Chuchelské babí léto.

Zobrazit celý text
530734df3ca53fdadbdbc75df44ef630.png

Zahájení stavby "TV V. Chuchle" Na Hvězdárně III

Počet komentářů: 1 | Poslední komentář: 21.8.2012 v 10:18

Společnost ISTAR s.r.o. z pověření Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy si dovoluje oznámit občanům městské části Praha – Velká Chuchle započetí poslední etapy rekonstrukce ul. Na Hvězdárně. Předpokládaný termín zahájení prací je pondělí dne 20. 8. 2012.

Zobrazit celý text
24964f80b71b1a16961b3a74e09c6ff0.jpg

Deset let poté

Počet komentářů: 13 | Poslední komentář: 17.8.2012 v 13:43

V přátelském duchu se neslo posezení "Deset let poté" 11. srpna 2012 v chuchelské restauraci "U Václava".

Zobrazit celý text
a05efa977c9c2c63ca1ad790c2c94ca2.jpg

Výzva občanům ke změně adresy - nové ulice

Počet komentářů: 0

Rada hlavního města Prahy dne 29.5.2012 schválila názvy nových ulic a přidělení čísel orientačních v osadě Lahovské. Žádáme proto občany, kteří jsou zde přihlášeni k trvalému pobytu a mají v občanském průkazu uvedenou adresu bez ulice – pouze s číslem evidenčním (chaty) nebo popisným (domy), aby se dostavili na ÚMČ Praha – Velká Chuchle, do 1. patra – evidence obyvatel, k provedení opravy – změny adresy a následně k výměně občanského průkazu.

Zobrazit celý text
b199ecd7446aebd7e3e422824ee4f6b3.jpg

Zemřel Karel Havelka

Počet komentářů: 0

Dne 5. srpna 2012 zemřel ve věku 94 let významný chuchelský občan a legendární žokej Karel Havelka, který byl považován za poslední žijící ikonu prvorepublikového turfu.

Zobrazit celý text
44621e4182e66383f1c291c55b8a7d22.jpg

Stav lokality Na Hvězdárně v r. 2009

Počet komentářů: 1 | Poslední komentář: 1.8.2012 v 20:36

Pro porovnání s dešťovou kalamitou z 6.7.2012 v ul. Nad Libří uveřejňujeme fotografie realizace projektu Na Hvězdárně z r. 2009.

Zobrazit celý text
6391eca1b1832148e79c7cd76a8d9b39.jpg

Evropsky významná lokalita Chuchelský háj

Počet komentářů: 5 | Poslední komentář: 9.8.2012 v 21:36

Chuchelský háj je nyní evropsky významnou lokalitou. Přírodní rezervace Chuchelský háj byla podle nařízení vlády ČR č. 208/2012 Sb. zařazena mezi evropské významné lokality.

Zobrazit celý text
8d23d20345fa42403b54420744815c53.jpg

Zarůstání potoka Vrutice

Počet komentářů: 12 | Poslední komentář: 25.8.2012 v 13:22

Někteří občané se již od jara začali ptát na to, proč se neudržuje potok tak jako dříve, proč se nechává zarůst? Situaci jsme probírali vícekrát se správcem vodních toků příslušného odboru magistrátu. Poprosil jsem o stanovisko, které relevantně popíše záměr správce potoka a stav, který se údržby toků týká.

Zobrazit celý text
e935a4baacd25705629ea12f0962a1e2.jpg

Odstraňování křovin u školy

Počet komentářů: 0

V návaznosti na přístavbu školního objektu u ZŠ Charlotty Masarykové je nutné vyměnit elektrické vedení v celém areálu školy a také u školního hřiště.

Zobrazit celý text