články

35629a2d0f33adc578aaae2fad7137cc.jpg

Stanovení přechodné úpravy silničního provozu v Praze 16 - ul. Na Hvězdárně

Počet komentářů: 0

Viz přiložený soubor...

Zobrazit celý text
52e134e13f59bc67267cb4c3f31f1064.jpg

Výstavba přechodu pro chodce v ul. Radotínská

Počet komentářů: 0

ÚMČ se podařilo po řadě jednání s kompetentními orgány zabezpečit výstavbu přechodu pro chodce v ulici Radotínská u železničního přejezdu.

Zveřejňujeme situační výkres přechodu, který nám zaslal odbor dopravy z Radotína s tím, že práce, které provádí Technická správa komunikací byly dnes zahájeny. Předpoklad ukončení prací do konce listopadu (samozřejmě v závislosti na počasí).

 

Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

 

...

Zobrazit celý text
a6ffa0f18f330961c64457e3f98a1fd5.jpg

Nadstandardní svoz odpadu v době svátků

Počet komentářů: 0

Pražské služby zajistí nadstandardní svoz odpadu v době svátků.
Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních svátků na území hl. m. Prahy.
Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal nepořádek kolem nich.


Svoz směsného odpadu bude v období 24.12.2010 - 2.1.2011 zajištěn:
24.12.2010 normální svoz odpadu dle pátečních programů
25.12.2010 plný svoz dle...

Zobrazit celý text
28c1e1449e0662d85087fd0f6913daf6.jpg

Ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle

Počet komentářů: 0

Nově zvolení zastupitelé MČ Praha - Velká Chuchle se dne 9.11.2010 sešli na ustavujícím zasedání. Hlavními body jednání byla volba starosty a jeho zástupce.
Starostou MČ Praha - Velká Chuchle bude následující čtyři roky Mgr. Martin Melichar (za TOP O9).
Do funkce neuvolněných místostarostů byli zvoleni Ing. Jiří Petr (ČSSD) a Ing. arch. David Vokurka (za SZ).

Bylo zřízeno 8 výborů zastupitelstva, jejichž předsedy byli zvoleni následující zastupitelé:

Výbor...

Zobrazit celý text
91685b780c7d2e5ac5fc33a320e6df37.jpg

Výsledky ankety občanů „NOVÉ CENTRUM VELKÉ CHUCHLE"

Počet komentářů: 0

Viz. přiložený soubor

Zobrazit celý text
2660cf24acef741e169ee40f857f8ae3.jpg

Zvláštní užívání komunikace Starolázeňská

Počet komentářů: 0

více viz. přiložené rozhodnutí MČ Prah 16.

Zobrazit celý text
13b31df0e24d0147fd4d22641efa620d.jpg

Výstava reprodukcí historických pohlednic Chuchle

Počet komentářů: 0

ÚMČ Praha - Velká Chuchle pořádá ve spolupráci s kronikářem Mgr. Tomášem Hromádkou VÝSTAVU REPRODUKCÍ HISTORICKÝCH POHLEDNIC CHUCHLE, ve čtvrtek 4.11.2010 od 17:00 do 19:00 hodin v objektu Kazínská 8/20 ve Velké Chuchli (v dílně bývalého autoservisu)

Zobrazit celý text
3c3b2fd10540bd59199f201cf6ee180e.jpg

Správa obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva a zvolením nových orgánů obce

Počet komentářů: 0

Dovoluji si pro informaci občanů i nově zvolených zastupitelů uvést několik informací o „fungování" samosprávy v mezidobí do konání ustavujícího zasedání nového ZMČ:

volbami končí mandát všem neuvolněným členům ZMČ (v naší MČ není volena rada) a do zvolení nového starosty (místostarosty) plní úkoly uvolnění členové, tj. v našem případě starosta a místostarosta ( mají veškeré pravomoci jako před volbami, ale je vhodné, aby své aktivity soustředili pouze na činnosti nezbytné a na...

Zobrazit celý text
e6a4d985b2c1a02666f568868f35a67a.jpg

Výzva více uchazečům

Počet komentářů: 0

21.10.2010

Městská část Praha -Velká Chuchle vyzývá 7 zájemců o budoucí veřejnou zakázku malého rozsahu jejímž předmětem bude zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a prováděcí dokumentace v rozsahu nutném pro výběr dodavatele přístavby pavilonu Základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská ul. č.p. 240 ve Velké Chuchli, ke zpracování architektonického konceptu přístavby ZŠ CH. Masarykové ve Velké Chuchli. Více viz přiložené soubory...

Zobrazit celý text
4a6707d987b13f6bb4768fa08d1310cc.jpg

Vyjádření volební komise okrsku 381 - Velká Chuchle

Počet komentářů: 0

Viz přiložené dokumenty....

Zobrazit celý text