články

bc03c631d3290423e678fc948678fa03.jpg

Přeštínská: dočasná změna zastávek pro linky číslo 165, 244 a 561

Počet komentářů: 0

19.4.2011

Z důvodu opravy kolejové vlečky v ulici Přeštínské je od zahájení provozu ve čtvrtek 21. dubna 2011 do odvolání pro autobusové linky číslo 165, 244 a 561 provedeno následující dopravní opatření.

Pro linku číslo 165:
v obou směrech se ruší zastávky Přeštínská, Vrážská a U Jankovky,
zřizuje se výstupní zastávka Nádraží Radotín - před budovou ČD,
přemisťuje se nástupní zastávka Nádraží Radotín - do nástupní zastávky linky číslo 172 (ve směru Sídliště Radotín), k...

Zobrazit celý text
9575b7902a57c55c5961dc6ee259d8b6.jpg

Sdělení starosty

Počet komentářů: 0

12.4.2011

Dne 11.4.2011 na 9. mimořádném zasedání zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle noví zastupitelé složili do rukou starosty slib zastupitele.
Byli to: Ing. Daniel Kozický (ČSSD), Bc. Daniel Šatra (SZ) a Tomáš Benčat (TOP 09).


Dále Zastupitelstvo MČ Praha - Velká Chuchle zvolilo na uvolněná místa nové předsedy výborů:
předsedou Výboru dopravy a bezpečnosti se stal Ing. Daniel Kozický
předsedou Výboru majetku obce se stal Tomáš Benčat
předsedou Výboru...

Zobrazit celý text
f5a4663cbf7b8f5b75f1c469affbee0f.jpg

Veřejné hřiště v Malé Chuchli - aktuální informace.

Počet komentářů: 0

6.4.2011

Hřiště se nachází v ochranném pásmu drah, proto jakákoliv činnost prováděná v tomto pásmu, musí být předem předjednána a povolena přímo SŽDC, s.o. a tím dochází k prodloužení termínu výstavby.
Na hřišti proběhly terénní úpravy, které mají sloužit částečně jako odhlučnění a částečně jako umělý kopeček ideální pro bobování dětí. 
Správa železniční dopravní cesty, s.o. provádí prořez větví podél trati (nejen v Malé Chuchli, ale i v lokalitě mezi Malou a Velkou Chuchlí a na dalších...

Zobrazit celý text
6d5daa2f11f79d73633cc0147b06917c.jpg

Formuláře ke sčítání lidu jsou k vyzvednutí i na obecních úřadech a pracovištích ČSÚ

Počet komentářů: 0

5.4.2011

Dnešním dnem začíná tzv. dodatečné sečtení, které je službou především pro ty, kteří byli v době roznášení formulářů v zahraničí, nyní se vrátili a potřebují si obstarat sčítací formuláře. V rámci dodatečné distribuce je možné vyzvednut si formuláře až do 14. dubna kromě sběrných míst České pošty také na všech obecních úřadech v celé ČR a na pracovištích Českého statistického úřadu. Tuto službu mohou využít i všichni ostatní, kteří si budou chtít vyzvednout formuláře z jakéhokoliv důvodu...

Zobrazit celý text
a24dd842b972fea881e04c73000444b5.jpg

Sdělení starosty

Počet komentářů: 0

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás informovat, že k dnešnímu dni podali rezignaci tito zastupitelé MČ Praha - Velká Chuchle: MUDr. Jana Vrběcká, Jan Matl a Mgr. Oto Linhart, který rovněž rezignoval na funkci předsedy redakční rady Chuchelského zpravodaje. Dále podal rezignacil na funkci zástupce starosty MČ Praha - Velká Chuchle Ing. Jiří Petr, nadále bude vykonávat post zastupitele MČ Praha - Velká Chuchle. Výpověď z pracovního poměru podala tajemnice ÚMČ.

Mgr. Martin...

Zobrazit celý text
7f9413d5cff330c54cc04f246ebbd049.jpg

Vyjádření tajemnice

Počet komentářů: 0

Vážení,

dovolte mi, abych oficielně oznámila své rozhodnutí ukončit své působení ve funkci tajemnice ÚMČ.
Domnívám se, že není třeba, abych obhajovala svoji práci před některými „koaličními zastupiteli", kteří tlačili na mé odvolání a pak sami rezignovali - já jsem přesvědčena, že za mne hovoří moje více jak desetiletá práce v čele úřadu. Jsou prostě věci, přes které nepřeskočím a nechci nadále přihlížet nečinnosti samosprávy, jejich rozhádanosti a naprosté absenci právního...

Zobrazit celý text
76874ee0f2f00b573b7bee3d812a8e8a.jpg

Kontrola Městské policie v Chuchli

Počet komentářů: 0

30.3.2011

Ve dnech 12.3. a 14.3. 2011 byly provedeny kontroly míst s výskytem sociálně nepřizpůsobivých osob. Kontroly probíhaly se zvýšeným zájmem na oblasti podél kolejí vedoucích souběžně s ulicí Radotínská, dále pak v ulici Mezichuchelská, v oblasti u Mostu Inteligence a prostor opuštěných objektů. Během kontrol bylo zkontrolováno 6 osob a uděleny pokuty v celkové výši 2000,- Kč a to za porušování vyhlášek hl. m. Prahy a znečišťování veřejného prostranství. Během kontrol bylo posbíráno a odvezeno...

Zobrazit celý text
cdae51a4af14b5a53de2710a5523d421.jpg

Otevření dětského hřiště u MŠ

Počet komentářů: 0

30.3.2011

Od 1. dubna do 31. října 2011 bude opět otevřeno dětské hřiště u mateřské školy.

Zobrazit celý text
923065bef95d2699ebf0ece4bc0e0ccf.jpg

Plánovaná uzavírka komunikací mezi Slivencem a Lochkovem

Počet komentářů: 0

17.3.2011

Z důvodu výstavby splaškové kanalizace ve Slivenci dojde od 1.4.2011 do 31.7.2011 k uzavírce některých komunikací mezi Lochkovem a Slivencem.

Od 1.dubna dojde k uzavírce ulice K Lochkovu od ulice K Cikánce až po Frančíkovu. Pro autobusové linky je naplánována objízdná trasa zakreslená na přiložené situaci. Ve směru z centra pojede autobus ulicí Ke Smíchovu kolem školy, zabočí do ulice Za Farou a dále bude pokračovat doprava ulicí K Cikánce, kde bude u křižovatky s ulicí K Váze...

Zobrazit celý text
531da0f053d51ef1e4043fcc785043de.jpg

Zájezd pro seniory na výstavu Narcis 2011

Počet komentářů: 0

28.2.2011

MČ Praha - Velká Chuchle pořádá 16. dubna 2011 zájezd pro seniory na výstavní trhy do Lysé nad Labem na výstavu Narcis 2011. Srdečně zveme seniory, kteří zkrášlují Chuchle pěstováním květin ve svých zahrádkách a hledají inspiraci do nové sezony.

Odjezd 16. 4. 2011 v 9 hodin z náměstí Omladiny ve Velké Chuchli

Návrat odpoledne kolem 14. hodiny

Cena zájezdu pro seniory MČ Chuchle zdarma, ostatní 140 Kč

Přihlášky UMČ Praha - V. Chuchle u Ing....

Zobrazit celý text