články

368bdd8c23d5217b754c9a97d4e6d80c.jpg

Výročí vzniku samostatného československého státu

Počet komentářů: 0

V pátek 22. 10. 2009 v 10.30 hod. proběhne u Základní školy Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli tradiční pietní akt k výročí vzniku samostatného československého státu položením kytice u památníku obětem 1. světové války a následně na nám. Chuchelských bojovníků, a to za účasti žáků a pedagogů zdejší základní školy.

Zobrazit celý text
92fd7872e11428ba2e9789cece6fe12c.jpg

Výsledky voleb do zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle

Počet komentářů: 0

viz. přiložené soubory

Zobrazit celý text
74c797d6f82b336440d9246e2e4a92fa.jpg

Změna telefonních čísel do volebních místností.

Počet komentářů: 0

Telefonica O2 dnes zaslala našemu ÚMČ změnu tel. čísel do volebních místností, která Vám předkládáme:

okrsek č. 381 - volební místnost v ZŠ Velká Chuchle - 721 990 939

okrsek č. 382 - volební místnost v Malé Chuchli: 251 550 859ÚMČ Praha - Velká Chuchle

 

 

Zobrazit celý text
12888a8723fb9d98028605c901ca9cf4.jpg

Upozornění pro chuchelské voliče

Počet komentářů: 0

Volební lístky pro volby do Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle jsou oboustranné !!! Do Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle budeme volit 11 členů, je zaregistrováno 5 volebních stran. Do Zastupitelstva hl.m. Prahy budeme volit 9 členů, je zaregistrováno 19 volebních stran.

Zobrazit celý text
c4fc0ba713d2936338ac242f9637b980.jpg

Úprava hlasovacího lístku

Počet komentářů: 0

Postup úpravy hlasovacího lístku.

Zobrazit celý text
108181b9c61867dd41844c29d9359012.jpg

Podrobný popis postupu při rozdělování mandátů ve volbách

Počet komentářů: 0

Pokud bylo území obce, jehož zastupitelstvo se volí, rozděleno pro volby na více volebních obvodů, platí dále uvedený postup pro každý volební obvod samostatně, není-li uvedeno jinak......

Zobrazit celý text
ec00d689a824d13f47de837b90b9bbb7.jpg

Informace k závodům do vrchu

Počet komentářů: 0

Na základě dotazů občanů sdělujeme tyto informace: A) Dopravní obslužnost MHD (linka č. 172) bude dle platných jízdních řádů zachována B) Přístup na pozemky přiléhající k ul. Starochuchelská nebude nijak ovlivněn

Zobrazit celý text
e8944124d242e4c9ebfb4032fc2ae825.jpg

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské a.s.

Počet komentářů: 0

7.10.2010

Ve spolupráci s Pražskou plynárenskou, a.s. zabezpečujeme novou službu pro občany naší městské části. Jedná se o projekt tzv. mobilní obchodní kanceláře, která jev pravidelných intervalech a na sjednaném místě k dispozici našim občanům - odběratelům zemního plynu a jejím prostřednictvím si mohou stávající i potencionální zákazníci Pražské plynárenské a.s. vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst.

Zobrazit celý text
05c6f0e0f5aaf61d6016a9d6cb48e5a1.jpg

Nové centrum pro Velkou Chuchli - VÝSTAVA

Počet komentářů: 0

Slavnostní zahájení výstavy výsledků veřejné anonymní architektonické soutěže se bude konat za účasti autorů návrhů, porotců a zástupců MČ v pondělí 11. 10. 2010 v 18.00 hodin Kazínská 8/20 ve Velké Chuchli (v dílně bývalého autoservisu)

Zobrazit celý text
33d709de99fa1bfc2f62e8b3d0c595b5.jpg

Informace pro voliče o způsobu hlasování do voleb

Počet komentářů: 0

Volič
Voličem pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev městských částí je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb na území hlavního města Prahy přihlášen k trvalému pobytu. Do zastupitelstva městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu na území této městské části.
Voličem je také státní občan jiného státu, který v den voleb...

Zobrazit celý text