články

13b31df0e24d0147fd4d22641efa620d.jpg

Výstava reprodukcí historických pohlednic Chuchle

Počet komentářů: 0

ÚMČ Praha - Velká Chuchle pořádá ve spolupráci s kronikářem Mgr. Tomášem Hromádkou VÝSTAVU REPRODUKCÍ HISTORICKÝCH POHLEDNIC CHUCHLE, ve čtvrtek 4.11.2010 od 17:00 do 19:00 hodin v objektu Kazínská 8/20 ve Velké Chuchli (v dílně bývalého autoservisu)

Zobrazit celý text
3c3b2fd10540bd59199f201cf6ee180e.jpg

Správa obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva a zvolením nových orgánů obce

Počet komentářů: 0

Dovoluji si pro informaci občanů i nově zvolených zastupitelů uvést několik informací o „fungování" samosprávy v mezidobí do konání ustavujícího zasedání nového ZMČ:

volbami končí mandát všem neuvolněným členům ZMČ (v naší MČ není volena rada) a do zvolení nového starosty (místostarosty) plní úkoly uvolnění členové, tj. v našem případě starosta a místostarosta ( mají veškeré pravomoci jako před volbami, ale je vhodné, aby své aktivity soustředili pouze na činnosti nezbytné a na...

Zobrazit celý text
e6a4d985b2c1a02666f568868f35a67a.jpg

Výzva více uchazečům

Počet komentářů: 0

21.10.2010

Městská část Praha -Velká Chuchle vyzývá 7 zájemců o budoucí veřejnou zakázku malého rozsahu jejímž předmětem bude zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a prováděcí dokumentace v rozsahu nutném pro výběr dodavatele přístavby pavilonu Základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská ul. č.p. 240 ve Velké Chuchli, ke zpracování architektonického konceptu přístavby ZŠ CH. Masarykové ve Velké Chuchli. Více viz přiložené soubory...

Zobrazit celý text
4a6707d987b13f6bb4768fa08d1310cc.jpg

Vyjádření volební komise okrsku 381 - Velká Chuchle

Počet komentářů: 0

Viz přiložené dokumenty....

Zobrazit celý text
368bdd8c23d5217b754c9a97d4e6d80c.jpg

Výročí vzniku samostatného československého státu

Počet komentářů: 0

V pátek 22. 10. 2009 v 10.30 hod. proběhne u Základní školy Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli tradiční pietní akt k výročí vzniku samostatného československého státu položením kytice u památníku obětem 1. světové války a následně na nám. Chuchelských bojovníků, a to za účasti žáků a pedagogů zdejší základní školy.

Zobrazit celý text
92fd7872e11428ba2e9789cece6fe12c.jpg

Výsledky voleb do zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle

Počet komentářů: 0

viz. přiložené soubory

Zobrazit celý text
74c797d6f82b336440d9246e2e4a92fa.jpg

Změna telefonních čísel do volebních místností.

Počet komentářů: 0

Telefonica O2 dnes zaslala našemu ÚMČ změnu tel. čísel do volebních místností, která Vám předkládáme:

okrsek č. 381 - volební místnost v ZŠ Velká Chuchle - 721 990 939

okrsek č. 382 - volební místnost v Malé Chuchli: 251 550 859ÚMČ Praha - Velká Chuchle

 

 

Zobrazit celý text
12888a8723fb9d98028605c901ca9cf4.jpg

Upozornění pro chuchelské voliče

Počet komentářů: 0

Volební lístky pro volby do Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle jsou oboustranné !!! Do Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle budeme volit 11 členů, je zaregistrováno 5 volebních stran. Do Zastupitelstva hl.m. Prahy budeme volit 9 členů, je zaregistrováno 19 volebních stran.

Zobrazit celý text
c4fc0ba713d2936338ac242f9637b980.jpg

Úprava hlasovacího lístku

Počet komentářů: 0

Postup úpravy hlasovacího lístku.

Zobrazit celý text
108181b9c61867dd41844c29d9359012.jpg

Podrobný popis postupu při rozdělování mandátů ve volbách

Počet komentářů: 0

Pokud bylo území obce, jehož zastupitelstvo se volí, rozděleno pro volby na více volebních obvodů, platí dále uvedený postup pro každý volební obvod samostatně, není-li uvedeno jinak......

Zobrazit celý text