články

ec00d689a824d13f47de837b90b9bbb7.jpg

Informace k závodům do vrchu

Počet komentářů: 0

Na základě dotazů občanů sdělujeme tyto informace: A) Dopravní obslužnost MHD (linka č. 172) bude dle platných jízdních řádů zachována B) Přístup na pozemky přiléhající k ul. Starochuchelská nebude nijak ovlivněn

Zobrazit celý text
e8944124d242e4c9ebfb4032fc2ae825.jpg

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské a.s.

Počet komentářů: 0

7.10.2010

Ve spolupráci s Pražskou plynárenskou, a.s. zabezpečujeme novou službu pro občany naší městské části. Jedná se o projekt tzv. mobilní obchodní kanceláře, která jev pravidelných intervalech a na sjednaném místě k dispozici našim občanům - odběratelům zemního plynu a jejím prostřednictvím si mohou stávající i potencionální zákazníci Pražské plynárenské a.s. vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst.

Zobrazit celý text
05c6f0e0f5aaf61d6016a9d6cb48e5a1.jpg

Nové centrum pro Velkou Chuchli - VÝSTAVA

Počet komentářů: 0

Slavnostní zahájení výstavy výsledků veřejné anonymní architektonické soutěže se bude konat za účasti autorů návrhů, porotců a zástupců MČ v pondělí 11. 10. 2010 v 18.00 hodin Kazínská 8/20 ve Velké Chuchli (v dílně bývalého autoservisu)

Zobrazit celý text
33d709de99fa1bfc2f62e8b3d0c595b5.jpg

Informace pro voliče o způsobu hlasování do voleb

Počet komentářů: 0

Volič
Voličem pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev městských částí je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb na území hlavního města Prahy přihlášen k trvalému pobytu. Do zastupitelstva městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu na území této městské části.
Voličem je také státní občan jiného státu, který v den voleb...

Zobrazit celý text
0938f89a04c31cde5b877b121a5f867d.jpg

Oznámení o době a místě konání voleb

Počet komentářů: 0

Starosta Městské části Praha - Velká Chuchle podle § 29, odst. 1, zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle a Zastupitelstva hl.m. Prahy se uskuteční:

v pátek 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místo konání voleb:

Volební okrsek č. 381 - je určen pro voliče s...

Zobrazit celý text
369be7b26aeb0c4a0fe268be1e886dc1.jpg

PRAHA přívětivé město

Počet komentářů: 0

Pozvánka na multimediální prezentaci strategických projektů hl. m. Prahy a představení konceptu nového územního plánu

Zobrazit celý text
6c3c84d8b658f40e569f9c3017f63c10.jpg

Závody do vrchu 2010 Chuchle - Slivenec

Počet komentářů: 0

Charakteristika :
Konání závodu : 15.10 - 16.10.2010
Délka tratě : 2300m
Šířka tratě : 4m

Program :
Tech. a admin. přejímka : 15.10.2010 16:00-21:00
Tréninkové jízdy : 16.10 2010 8:00-12:00
Závodní jízdy : 16.10 2010 13:00-17:00

Kontakt :
PATERA CITROEN KLUB
Eduard Patera
Vrážská 1498, Praha 5 - Radotín 15300
Telefon : 257810944
E-mail : x.racing@seznam.cz


Depo je v areálu dostihového...

Zobrazit celý text
f5b56a0cd171f8e2380980b1208796d3.jpg

PYRO MUSIC LASER FEST 2010

Počet komentářů: 0

23.8.2010

Převzato z webových stránek Pyro Music Laser Fest.

Zobrazit celý text
64e7438cd941133c789f74f03ba6737a.jpg

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

Počet komentářů: 0

20.8.2010

Na základě § 30 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do Zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů od 5.9.2010 vyhrazuji plochy pro vyvěšení volebních plakátů všem zaregistrovaným politickým stranám:

 - informativní deska u budovy ÚMČ

- informativní deska na nám. Omladiny

- informativní deska Na Hvězdárně

- informativní deska v Malé Chuchli

 1 plakát v rozsahu A4 do každé informativní desky předejte, prosím, do sekretariátu...

Zobrazit celý text
21696b3b7f0c0349de65e1d49cc81d09.jpg

Postup prací při opravě ul.Starochuchelská

Počet komentářů: 0

19.8.2010

pondělí 23.8.
- frézování živice v úseku: křižovatka „Na Hvězdárně" - železniční přejezd
ul. Starochuchelská bude průjezdná se zvýšenou opatrností

úterý 24.8.
- úprava horských vpustí, kanalizačních šachet a silničních obrub
ul. Starochuchelská bude průjezdná se zvýšenou opatrností

středa 25.8.
- pokládka 1. živičné vrstvy v úseku: křižovatka „Na Hvězdárně" - železniční přejezd
vjezd do úseku bude umožněn po domluvě

čtvrtek...

Zobrazit celý text