Cyklostezka do Chuchle opět otevřena

26.5.2009

Cyklostezka Zbraslavská je v oblasti Barrandovských skal opět průjezdná. Komunikace byla uzavřená od prosince 2008, důvodem bylo zajištění nebezpečného skalního masivu.

Cyklisté i pěší mohou opět užívat cyklostezku a naučnou stezku Barrandovské skály – Chuchelský háj. Komunikace byla uzavřena od Vánoc 2008, kdy na komunikaci spadlo několik kamenných bloků ze skalního masivu Barrandovských skal. Sanační práce už skončily a komunikace je tak opět otevřena pro pěší i cyklisty. Svah bude na kritických místech sledován, pro případ pohybu skalního masivu jsou připravena bezpečnostní opatření.

Barrandovské skály jsou jako významná geologická lokalita vyhlášeny národní přírodní památkou. Příčinou pádu skalních bloků byla geologická stavba skal v tomto místě. Pád kamenných bloků byl způsoben střední vrstvou usazenin, tvořících velké bloky, kam může pronikat voda. Vlivem střídání teplot v zimních měsících, kdy voda v puklinách může zamrzat a opět roztávat, se dostaly kamenné bloky do pohybu, až došlo k jejich samovolnému pádu.

„Po šetření na místě za účasti městského statika objednal Odbor ochrany prostředí Magistrátu řešení této havarijní situace u společnosti 1. geologická. Následné práce proběhly celkem ve třech etapách, během kterých se horolezeckým způsobem řízeně uvolnily další kamenné bloky hrozící zřícením a množství horniny z vrchních vrstev skal. Kamenné bloky zřícené do blízkosti železniční tratě se mechanicky rozbily a odstranily. Z uvolněné horniny byl pak u paty skal navršen val, který zabrání případnému pádu menších kamenů na komunikaci. Z kritického místa byla částečně odstraněna vegetace, která svými kořeny podporuje vznik puklin. Technická správa komunikací po celé délce úseku instalovala dvojité betonové zátarasy, které ochraňují komunikaci i železniční trať. Všechna tato zabezpečovací opatření si vyžádala částku více než 800 000 Kč,“ řekl radní hl. m. Prahy pro životní prostředí Petr Štěpánek. Pohyby skalních masivů byly zaznamenány letos také v Prokopském údolí, v soutěsce Divoké Šárky či na Branických skalách. Ve všech třech lokalitách se ale nebezpečné části podařilo řízeně uvolnit. Pohyby masivů způsobuje především pestrá geologická stavba pražského podloží a počasí posledních let s relativně mírnými zimami a častými krátkodobými výkyvy teplot nad a pod bod mrazu.

Převzato z http://magistrat.praha-mesto.cz/80823_Cyklostezka-do-Chuchle-opet-otevrena