Dbejte zvýšené pozornosti v lesích na území Chuchle

8.1.2021

Lesy hlavního města Prahy upozorňují, že od pondělí 11. ledna 2021 a dále v průběhu měsíců ledna, února a března budou i v lesích na území městské části Praha - Velká Chuchle provádět obnovní zásahy. Jejich cílem je podpora přirozeného zmlazování porostu.

Tento způsob obnovy lesních porostů je v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesních ekosystémech dle certifikací PEFC a FSC k nimž se hlavní město Praha zavázala, tudíž bez nutnosti vzniku lesních holin a narušení funkcí lesa. Ve vybraných lokalitách bude probíhat převážně odstraňování nepůvodních a stanovištně nevhodných (invazních) dřevin, kterým je především dub červený.

Mapa s vyznačenou lokalitou, kde bude obnovní zásah proveden zde:

logo