Státní svátek „Den vzniku samostatného československého státu“

V rámci státního svátku ke „Dni vzniku samostatného československého státu“ se uskuteční dne 24. října 2012 slavnostní akt položení kytic k pamětním místům v Malé a Velké Chuchli a to v následujícím pořadí:

1) ZŠ Charlotty Masarykové se začátkem v 11.00 hodin,

2) dále bude položena kytice k památníku na náměstí Chuchelských bojovníků přibližně v 11.15 hodin,

3) následně v 11.45 hodin proběhne tichý pietní akt a položení kytice v Chuchelském háji u společného hrobu obětí odboje v roce 1945

4) a závěrem k památnému místu v Malé Chuchli v 12.15 hodin.

Z historie vzniku státního svátku:

Dne 28. října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny.

V červenci 1918 byl podle výsledků posledních předválečných voleb (a s přizváním zástupců Slovenska) ustaven Národní výbor československý, který se pokusil dopředu nalézt odpovědi na otázky související s případným vyhlášením samostatnosti (platnost zákonů, zabránění násilnostem, vytvoření státního aparátu, obsazení funkcí aj.). V říjnu 1918 se podařilo na základě Washingtonské deklarace získat od amerického prezidenta Wilsona uznání československé vlády v čele s Tomášem G. Masarykem coby prezidentem.

V reakci na vyvážení potravin z Česka byla vyhlášena na 14. října generální stávka. V Písku došlo k předčasnému vyhlášení samostatného československého státu. Během převratu byly strhávány symboly mocnářství z radnice a ve městě zavlály trikolóry. Následně bylo železničáři odpoledne z Prahy přivezeno, že se vyhlášení republiky odložilo, revoluční dav se rozprchl a do města byl přidělen oddíl uherských vojáků, který začal vyšetřovat okolnosti převratu.

Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého státu. Téhož dne kolem 9. hodiny ranní se vydali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru převzít Obilní ústav v Praze, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů Rakousko-Uherska, které si lid vyložil jako uznání nezávislosti. Tato zpráva se stala impulsem k živelným demonstracím, při nichž lid jásal v ulicích a ničil symboly Rakousko-Uherska. Na večer téhož dne vydal Národní výbor první zákon, „zákon o zřízení samostatného státu československého. Tentýž den byli do Národního výboru přibráni 4 slovenští zástupci.

Dovolujeme si pozvat na uvedené pietní akty všechny chuchelské občany i další hosty a návštěvníky.

Za MČ Praha - Velká Chuchle  Mgr. Martin Melichar

Malý znak republiky Československé