DĚTSKÝ DEN V MALÉ CHUCHLI

Dětský den se bude konat 26.5. 2012 od 14:00 na velkém hřišti v Malé Chuchli. Máme pro vás připraveny atrakce, dárky a občerstvení pro děti. Na závěr chystáme velké opékání buřtů.

Všichni jste srdečně zváni.

Těší se na vás

Petra a Tomáš Benčatovi, Rudolf Zderadička, Michal Dulík, Marcela, Ludmila a Miroslava Vojtovy a další...

 

 

Dětský den