Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #3936

Reagovat | X

Od: Vladimr Kozák

5.4.2013 v 10:49

Pane zástupče Vokurka.Neustále zde lžete a pomlouváte –když nejsou argumenty,je pro zachování si své židle pro vás dobré vše.Špiníte občany Chuchle,kteří veřejně upozorní na vaše manýry.Přitom jako volený zastupitel by jste měl hájit jejich oprávněné zájmy při jejich snaze o zlepšování „kvality života“ v Chuchli.Na jiných stále něco vidíte,ale sám nejste schopen ani elementárních pravidel slušnosti.Z pozice své funkce nestoudně vyhrožujete a dokonce jste již udal i jednoho občana (státní správa vyhodnotila,že neoprávněně).Příklad?:

Můj příspěvek z 3.4.,ve kterém reaguji na vaše lži k mé osobě.Na důkazech jsem vám je prokázal,ale vy přes mé urgence se k tomu neumíte nijak postavit,jen jste strčil hlavu do písku, a naopak jinde i nadále plivete své jedovaté sliny.Jelikož bych rád znal vaši faktickou reakci a za poslední 3 dny přibylo značné množství nových příspěvků,tak vkládám podstatnou část inkriminovaného textu,abyste nemohl tvrdit,že ho nelze nalézt.Snad se nyní již zachováte nejen jako zastupitel,vůdčí člen „otevřené radnice“,ale také jako chlap !

Komentář (ID) #3885 od: Vladimír Kozák (Reakce na příspěvek #3876) 3.4.2013 v 16:16
Pane zástupče D.Vokurka! To, že plivete jedovaté sliny na vše, co bývalá Zastupitelstva v Chuchli pro obec udělala, je u vás bohužel normální.Stejně jako házet špínu na bývalého starostu pana Fresla. Podle vás všichni dělali vše špatně,až jste nyní přišel vy a jako zachránce ze Strany zelených,neomylný a spravedlivý, a vše v Chuchli napravil –dokonce jste svůj krk nasadil na hlavu starosty pana Melichara a točíte s ní do libosti dle své potřeby a úvahy.Když to TOP 09 nevadí……

Nyní mě osočujete, zástupče D.Vokurka, z „blábolů a nepravd“ a tvrdíte,že vám chci něco podsouvat ! Je to od vás, jako již po 2 roky, ubohé a lživé.Důkaz z dneška, z vašeho ID 3876 :

- vaše citace k mé osobě: „Četl jste Zadání ÚP? Máte k tomu něco? Že bychom byly konstruktivní.

- citace ze : ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – VELKÁ CHUCHLE č. 2/2013 konaného dne 25.3.2013 od 18.00 hodin.
K bodu 5 – stavební záležitosti
5.2. Zástupce starosty seznámil přítomné se Zadáním územního (metropolitního) plánu Prahy –
Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o upraveném návrhu usnesení:

„Občan Vladimír Kozák podal v rámci připomínkového řízení podnět k doplnění stanoviska MČ Praha – Velká Chuchle o řešení problematiky smíšených lokalit, kdy v rámci chatových lokalit jsou již realizovány a zkolaudovány stavby užívaných rodinných domů včetně z toho vyplývajících stavebních pozemků“.

Hlasování: Pro: 9 (Melichar, Vokurka, Petr, Benčat, Kozický, Šatra, Čahoj, Fresl, Kadeřábek)
Proti:0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: zástupce starosty, odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby) Termín: ihned
Konec citace.

Takže zástupče Vokurko:
- tím zástupcem v textu jste samozřejmě VY
- pro můj návrh a doplňující text jste HLASOVAL také VY
- od ZMČ jste usnesením dostal ho neprodleně zapracovat (ještě jste to snad neučinil?) také VY
- snad si aspoň nyní dodatečně vzpomenete,že jsme spolu na Zastupitelstvu k problému začlenění mého textu do textu asi minutu na plénu přede všemi hovořili (co zvukový záznam?)

Tak co,pane Vokurka,nebylo by konečně dobré se po 2 letech ataků na moji osobu zastydět a začít již mluvit pravdu? Co to takhle zkusit místo vašich polosoukromých schůzí SV a „minibesed s vyvolenými“ se skutečnou VEŘEJNOU SCHUZÍ. Dosud za vaší místostarostovské éry nebyla jediná – máte obavu z reakcí občanů? Pozvaná Městská policie vás určitě ochrání.....

Komentář (ID) #3939

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3936)

5.4.2013 v 11:11

Takže jste Zadání ÚP nečetl. Škoda.
David Vokurka

Komentář (ID) #3966

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3939)

5.4.2013 v 18:59

P.z.Vokurko,co to tu opět nesmyslně glosujete místo jasné odpovědi ! Jaký to další váš teátr,proč si ho nenecháte do Fematu? (ano,jde o skutečný název vámi vymyšlené K8).Pouze nemocná hlava může vymyslet takový nesmysl,co jste tu napsal (za nemoc však nikdo nemůže-přijde sama).

Když vám tu dokumentuji vaši vědomou lež,odpovíte ještě větším nesmyslem.Jak jinak lze vysvětlit fakt,kdy Zastupitelstvo MČ včetně vás schválí můj návrh na doplnění textu „Zadání UP“,což je citováno a uvedeno v usnesení Zastupitelstva a v následním Zápise z něho.Vy pak nyní nesmyslně proti těmto nezpochybnitelným faktům tvrdíte,že jsem „Zadání ÚP“ nečetl! S faktem,jak bych mohl v tom případě chtít jeho doplnění a minutu se s vámi osobně před plénem na Zastupitelstvu o problému bavit,vůbec nepracujete.

Neměl byste přerušit výkon své funkce až do vyléčení přerušit? Nebo ještě lépe raději rezignovat a zabránit tak třeba i nezvratným škodám v Chuchli?

P.S. A takto lžete,pomlouváte a vyhrožujete již 2 roky. “Bůh s Chuchlí“ pod vaším vedením v rámci předvolebních slibů o „otevřené radnici“.

Komentář (ID) #3930

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

5.4.2013 v 09:10

Pokusím se položit dvě jednoduché otázky pro Mgr.Melichara.
1. Proč se kácí náletové dřeviny v prostoru od Malé do Velké Chuchle,
2. Jaký je rozdíl v pořizovacích cenách za elektromobil (smlouva tajná -cena za pronájem +cena za dobíjení) a za Fabii (koupě 200000 Kč)se spotřebou 4 l nafty třeba na horizont 3 let..

Komentář (ID) #3920

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

4.4.2013 v 23:22

Reakce na příspěvek ID 3901 4.4.2013 v 12:11 Od: David Vokurka

Vážený Ing. Arch. Vokurko,

neholduji alkoholu v takové míře jako vy. A už vůbec nejsem hulič ! A co vy? Návykové látky neužívám ani omylem! Dá se to samé říci i o vás?
To o jakého se jednalo Vokurku nechám čistě na vás!

Možná bych se zeptal pana Kozáka nebo bych se zeptal pana Ing. Špaňhela, kdo ho vyslýchal v souvislosti s peticí proti rozšíření skládky komunálního odpadu směrem k Homolce ( ještě žije jeden organizátor té petice). Možná se i zeptejte těch, kteří chtěli jet za minulého režimu do Jugoslávie, kdo posílal vyjádření za MNV. Na to se můžete zeptat mého táty (stál jsem u toho, když povídal bývalí předseda MNV). Možná se stačí zeptat pána, který jako kamioňák chodil po návratu z ciziny na výslech. Možná by stálo za to mluvit, kdo poslal mého dědu Jareše do dolů na Kladno. Možná by stálo za to se neptat se mě, ale jinde?

Co se týče mé odpovědi výše, poukazoval jsem pouze na anonym, který i dle vašeho dnešního vyjádření pochází ze stejné firmy. O vás se ale s jistotou nejednalo, protože občané od ročníku 1970 nejsou povinni dokládat lustrační osvědčení.
Co se týče vašeho pokusu o náznak útoku na mou rodinu a minulost: otec tesař ( bez politické příslušnosti, od 1999 ODS), matka účetní ( bez politické příslušnosti), otec z matčiny strany zahradník ( bez politické příslušnosti) , matka matky ředitelka MŠ ( členka KSČ Velká Chuchle ), otec otce krejčí („obyvatel“ lágru - to je ten kvůli kterému jste mého otce nakakal, když jste mne zde nazýval fašistou), matka otce dámská krejčová ( bez politické příslušnosti), pak ještě chuchelský praděda byl sládek ve Staropramenu, prababička žena v domácnosti, oba bezpartajní. A z tátovi strany praděda byl kočí a jeho dva bráchové padli na frontě velké války v legii. Dokonce jsou na pomníku. Jo a chuchelskej praděda byl zraněnej na Piavě a ten od táty se vrátil bez zranění. Nikdo z nich se nenachází v seznamech. Já také ne, protože se na mne vztahuje stejný zákon jako na vás.

Co vás nutilo za pomoci vašich věrných urážet občany pod rouškou anonymity, kteří neměli stejný názor? Proč jste je neustále napadali, bezdůvodně osočovali z braní úplatků? Proč jste je chtěli věšet a kopat do zadků? Proč jste lhali a lžete všem Chuchelákům ? Proč vy sám vyhrožujete Freslovi, Kozákovi, do telefonu mému otci?

Dnes pláčete, že bez anonymity vám já, Kozák nebo Špaňhel řekneme, co si myslýme! Sem jste to dohnal vy a spol. My se jen začali bránit!

Milý Ing. Arch. Vokurko, zástupče starosty, co jste si uvařil, to si také snězte .

Jak dlouho si to necháte líbit, to nevím. Otázkou ovšem dnes nejste vy, ale jestli se vy a vaše vláda v Chuchli vůbec někomu ještě líbí.

S pozdravem plným noblesy Vlasák Zdeněk.

PS : Na to, co dělala moje babička v chuchelské KSČ se můžete zeptat předsedy KSČ Velká Chuchle ! Je stále ve skvělé kondici.
Špáňa vždy říká, že kontrolovala výzdobu na prvního máje. ;-)

Komentář (ID) #3921

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3920)

4.4.2013 v 23:31

Zdeňku, díky za zajímavý příspěvek ;-) střípek do chuchelské historie.

Komentář (ID) #3928

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3921)

5.4.2013 v 00:26

Tomáši Hromádko,tak tento „zajímavý příspěvek“ otiskněte jako aktualitu dobře placeného proradničního redaktora v „Chuchelském zpravodaji“.Dle mého s tím pan Vlasák bude asi souhlasit.Nebo zbytečně neglosujte a raději „šoupejte nohama“ ( pokud jste byl na vojně,tak víte o čem mluvím). Neztratil jste soudnost?
P.S. Buďte tak „statečný novinář“ a odpovězte prosím panu Burlemu, proč mu mažete na vašem společném blogu příspěvky.I mě by to zajímalo.Že by z vás byla 5. kolona?

Komentář (ID) #3931

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3920)

5.4.2013 v 09:11

Tak o jakého Vokurku tedy jde.

Je to čistá pomluva.
Tak jako ostatní štvaní proti mě v příspěvku.
Zdendo opakuji, přebrals!

David Vokurka

Komentář (ID) #3932

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3928)

5.4.2013 v 09:27

Ano, jsem 5. kolona Chuchle. :-D Články nesjou smazány, na blogu jsou stále umístěny. Články necenzuruju, nemažu. Na počátku blogu jsme se dohodli, že se politice věnovat nebudeme. Od toho je diskusní fórum - TADY.

Komentář (ID) #3934

Reagovat | X

Od: Václav Vlasák

(Reakce na příspěvek #3931)

5.4.2013 v 10:04

Zdeněk podle tebe přebral a Ty jsi ho udal!
Vlasák Václav

Komentář (ID) #3938

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3934)

5.4.2013 v 11:01

Udal znamená to, že jsme si nenechali líbit jeho urážení na zastupitelstvu?
Opakované. Přečetl jste si někdy co třeba píše sem?
Je to trapné.
Zase pomluva z vaší strany.

David Vokurka

Komentář (ID) #3942

Reagovat | X

Od: Václav Vlasák

(Reakce na příspěvek #3938)

5.4.2013 v 12:29

Napiš zde jak dopadl výsledek Vašeho udání .
Děkuji
Vlasák Václav

Komentář (ID) #3961

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3938)

5.4.2013 v 18:30

Co furt brečíte Ing. Arch. Vokurko? Píši sem pravdu, pro kterou vy se zlobíte! Nic víc, nic míň. To, že jsem panu Kozákovi řekl svůj názor, je podle vás trestné ? Kvůli tomu jste zfalšovali zápis? Vy sám jste přiznal, že se jednalo o politickou záležitost.

Vzpomínám, jak jste bývalé zastupitele za ODS uráželi vy ( jsou to dementi, zasloužili by pověsit atd). Vy sám jste nařkl mého otce na veřejnosti z obohacování na úkor obyvatel Chuchle a do telefonu jste ho vyzýval k fyzickému souboji.

Trapný jste Ing. Arch. Vokurko, zástupče starosty akorát vy!
Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #3963

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3931)

5.4.2013 v 18:37

Opakuji : “ Neholduji alkoholu v takové míře jako vy.
To o jakého se jednalo Vokurku nechám čistě na vás!“

Na to, že se jednalo o odpověď na anonym, tak vám docela jedou nervy (Komentář (ID) #3889 Od: Ing. Kočka3.4.2013 v 20:42).
To, co jsem napsal včera (Komentář (ID) #3920 4.4.2013 v 23:22 ,) za tím si stojím celou svojí vahou.

S noblesním pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Jenom pro jistotu, moje „chuchelská“ babička se nejmenovala Vlasáková. Já jen v reakci na vaši větu : “Nechci na vás vytahovat to, kdo byl soudruh, kdo komu záměrně škodil přes stranu a vládu, třeba přes posudky atd. O.K. mnozí z vás se stali ,,demograty,,, mnozí vaši ,,aktivní,, příbuzní nežijí.“ .

Komentář (ID) #3915

Reagovat | X

Od: Václav Burle

4.4.2013 v 23:09

Tak si představte, že mé články, ohledně elektromobilu, byly vymazány i na chuchle.blog.cz. Ale tam mám přístup jenom já a Tom. Že by ty Tome, bratře?

Komentář (ID) #3916

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3915)

4.4.2013 v 23:11

Je naprosto nepřijatelné, aby obec Velká Chuchle uzavírala tajné smlouvy. Ihned pane starosto Melichare tuto smlouvy uveřejněte. Jestliže tak neučiníte, tak já Václav Burle Vás žádám o okamžité odstoupení. Václav Burle

/...protože předpokládám, že to tady smažete, tak to uveřjňuji i na chuchle.bog.cz./

Já jsem to byl, kdo jako první dělal v obci v listopadu 1989 revoluci. Je pro mne naprosto nepřijatelné, aby jste vy, jako starosta, praktikovval stejné metody jako komunistický režim!!! Velká Chuchle je obec a nepřeje si žádné konspirativní metody.

Žádám Vás, aby jste causu elektromobil dal do plánu na další veřejné zastupitelstvo obce.

Píšete, že elektromobil je pro obec přínosem. Automobil za téměř milión korun je naopak prokazatelnou korupcí. Takhle drahá auto Chuchle nepotřebuje.

Jestliže tu smlouvu neuveřejníte, tak ihned z funkce starosty odstupte. Již Vám nemůžeme věřit. Václav Burle

P.S. Žádám o uveřejnění celé této causy v chuchelském zpravodaji a zde na internetových stránkách obce!!!

Komentář (ID) #3917

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3915)

4.4.2013 v 23:16

Opět jsem byl vymazán. To Tome děláš ty?

Komentář (ID) #3925

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3917)

4.4.2013 v 23:48

Pane Burle,snad nyní konečně prohlédnete.Ano.to co s vámi dělá od počátku váš společník pan Hromádka je zavrženíhodné.Jedná ve zřejmé shodě s pány z naší „otevřené radnice“..Ono ale dostávat plat za místního redaktora „Chuchelského zpravodaje“ není bez ztráty osobní cti možné.Pak záleží na síle hroší kůže.Po shodě s vedením radnice se zřejmě ve vztahu k vám řídí heslem „kdo si hraje,nezlobí“, A tak máte svůj píseček na blogu – běda však,když budete mít svůj jiný názor!

Ano,kudla do zad od kamaráda bolí nejvíc…….Snad již chápete,že já skutečně nejsem váš nepřítel a žádnou kudlu nemám.Na prozření není nikdy pozdě.

Komentář (ID) #3927

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3925)

4.4.2013 v 23:58

Může výbor pro finance, ekonomické záležitosti, tu tajnou smluvu vidět? Jaký má tento výbor na tuto causu názor?

Komentář (ID) #3914

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

4.4.2013 v 23:05

Reakce na příspěvek 3902 4.4.2013 v 13:03 Od: T.Hromádka

Tam kde dojdou argumenty, přijdou na řadu nadávky a odvádění od tématu. Je to škoda, proč se nemůžeme Zdeňku bavit slušně?

A můžete mi drahý Mgr. Hromádko říct komu nadávám ? A jak odcházím od tématu?! Co se týče argumentů, tak těch mám dost a stále mi nedochází! Že neumravňujete Ing. Arch. Vokurku, když tady vyhrožuje panu Freslovi, Kozákovi ? Co usměrňujete mě? Vy si nejdříve oba zameťte před vlastním prahem a pak moralizujte u druhých pane učiteli. Anonym Vám očividně nevadí, že? No asi s nimi máte své zkušenosti .

S noblesním pozdravem Vlasák Zdeněk.

Komentář (ID) #3913

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

4.4.2013 v 22:59

Otázky Mgr. Hromádky:
Kdo je vydavatelem Chucheláci trochu jinak: Ing. Špaňhel a Chucheláci

Sídlo redakce: Je totožné s adresou vydavatele

Kdo ji financuje: Samí slušní lidé, kteří odevzdávají daňová přiznání a nelíbí se jim politika současné MČ Velká Chuchle. Do toho je Ti víš co!?

Kam se máme obracet z žádostí o odpověď: v každém čísle je e-mail Ing. Špaňhela

Chucheláci trochu jinak zveřejní i jiný názor.

Perlu měsíce jsem navrhl já, Zdeněk Vlasák!

Jména členů redakční rady nezveřejňujeme kvůli obavě z verbálních a fyzických útoků na její členy či jejich majetek, ze strany podporovatelů koaličního vedení MČ Velká Chuchle. Stačí, že Ing. Špaňhelovi doručuje poštu z MČ Velké Chuchle Městská policie atd.
.
Stačí nebo má placený zvídavý redaktor Komsomolské Pravdy ještě nějakou otázečku?

S noblesou mě vlastní

Zdeněk Vlasák

P.S.: Vážený, pokud jste nabyl dojem o protiprávnímu vydávání ChTJ doporučuji přestat chodit po Chuchli a všem o tom vyprávět, ale jako občan konat! Můžete podat podnět k šetření na Místním oddělení Policie ČR – Barrandov, Werichova ul. . Pokud si nevíte rady s podáním – udáním, zeptejte se Mgr. Melichara, Ing. Arch. Vokurky nebo Ing. Kozického, ti mají dlouhodobé zkušenosti s touto tématikou.

Komentář (ID) #3923

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3913)

4.4.2013 v 23:38

Je vidět Zdeňku, že jsi opravdu na zastupitelstvo, když jsem zastupitelem byl já, zřejmě nechodil. :-D

"Seš ubožák DaVe!" = je podle mě urážka za hranicí slušnosti stejně jako sexistická narážka o čičince. Naveď mě prosím zda používá takovou rétoriku i David Vokurka.

Pořád jsi nepochopil, že já nejsem na žádné straně - ani na Tvojí ani na straně současného vedení. Jsem na straně Chuchle. Nikoho se nezastávám, nemám problém podpořit to. s čím souhlasím.

Komentář (ID) #3933

Reagovat | X

Od: Václav Vlasák

(Reakce na příspěvek #3923)

5.4.2013 v 10:02

Tomáši stačí že David nazval Zdeňka fašistou!
Vlasák Václav

Komentář (ID) #3962

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3923)

5.4.2013 v 18:33

Osobně mě baví, jak jsem z vaší strany umravňován a Ing. Arch. Vokurka, zástupce starosty si tady může dělat co chce. Vyhrožovat, napadat, lhát.

Kolik jsi ty viděl kostlivců, které udělalo minulé zastupitelstvo pod vedením p. Fresla ? Proč Ing. Arch. Vokurka nepodal trestní oznámení za nehospodárné nakládání se svěřeným majetkem?

Důkazy hoši, podklady, svědectví !

Jinak jsem hoši odpovídal na anonym Ing. Kočky. Ale jinak na potrefené huse a kejhání bude něco pravdy, jak Vás tak sleduju.

Noblesně, hoši hlavně noblesně. Ňák se Vám to začíná vymykat.

S noblesou Vlasák Zdeněk

P.S.: Možná, že ten plat redaktora je spíš za psaní a usměrňování diskuse na DF? Přijde mi, že ten článek o Vápence jsem již četl…..

Komentář (ID) #3912

Reagovat | X

Od: Václav Burle

4.4.2013 v 22:57

Více k elektromobilu najdete na chuchle.blog.cz. Důvod, mám oprávněnou obavu, že to tady začne pan Melichar mazat!!!

Vážený pane Romane, občane Velké Chuchle, tímto Vás, jako i já občan Velké Chuchle, žádám o setkání, o rozhovor. Občany vaší obce moc zajímají vaše názory ohledně elektromobilu.

Můžete nám prosím vysvětlit, proč Velká Chuchle musí uzavírat tajné smluvy? Je to snad podle Vás morální, etické? Věřím, že jste čestný člověk a že nebudete hrát roli mrtvého brouka, a že se jako náš soused odborně a eticky vyjádříte.

S úctou Václav Burle

!!! Zároveň Vás, vážený pane Romane, žádám, aby jste, jako náš soused, před nás předstoupil na nejbližším veřejném zasedání a vše nám z očí do očí vysvětlil. Zatím věříme, že jste čestný chlap a že před nás předstoupíte. Děkujeme!!!

Komentář (ID) #3908

Reagovat | X

Od: Václav Burle

4.4.2013 v 22:03

to: pro pana místopředesedu Vokurku, popřípadě pana starostu Melichara. Vyjádřit prosím i jednotlivé zastupitele, včetně těch z ODS.

Davide, prosím, jak je to s tím elektromobilem. Je pravda, že ta smlouva je tajná. A důvod? To by s demokracíí již nemělo nic společného.

Je snad pravda, že jezdíte s tím elektromobilem do Radotína na oběd, jak se tady někde psalo?

Komentář (ID) #3884

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

3.4.2013 v 16:14

PANE iNG.ARCH VOKURKO PŘEJI VÁM A VAŠÍ PARTĚ MNOHO TAKOVÝCH VYJÁDŘENÍ, KTERÉ POPISUJE Z.VLASÁK A L.KOZÁK. Jestliže považujete s Mgr.Hromádkou časopis za ilegální tiskovinu, máte dost zkušeností tuto skutečnost udat na policii ČR. Pro mě je byl a bude základní dokument Listina lidských práv a svobod. To si nechali při mém výslechu vysvětlit i příslušníci STB (jednalo se v roce 1988 o skládku TKO)

Komentář (ID) #3888

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3884)

3.4.2013 v 17:15

Asi jste demokrat! To je dobře!
Je to autentické..

DaV

Komentář (ID) #3889

Reagovat | X

Od: Ing. Kočka

(Reakce na příspěvek #3884)

3.4.2013 v 20:42

Víte kdy naposledy odeesáci mluvili pravdu ? Na StB

Komentář (ID) #3890

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #3889)

3.4.2013 v 21:18

Jak je vidět u pane Ing.Kočky, titul neznamená automaticky inteligenci.

Robert Pořízek (ODS)

Komentář (ID) #3891

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3889)

3.4.2013 v 21:43

Ano, máte pravdu a vyslýchali je Vokurkové a Ty čičinko ukňouraná!
Vlasák
P.S.: Seš ubožák DaVe!

Komentář (ID) #3892

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3884)

3.4.2013 v 21:45

..o co tenkrát Jiří šlo. Rozepiš se pro dějiny Chuchle, prosím.

Komentář (ID) #3897

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #3892)

3.4.2013 v 22:33

Václave o rozšíření skládky TKO. Už jsem to psal. Dnes tam stojí les.

Komentář (ID) #3898

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3897)

3.4.2013 v 22:58

Děkuji, zase nic nevím. Když něco nakousneš, tak to vždy dopověz...

Komentář (ID) #3899

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3898)

4.4.2013 v 00:42

Václave, nic si z toho nedělejte, tady kdekdo požaduje odpověď, ale když se na druhé straně těchto lidí zeptá taky na něco konkrétního, tak sám neodpoví (viz moje dotazy k chuchelské drbně, které jsou ZÁMĚRNĚ zatlačovány jinými dotazy). :-))) Od pisatele předchozích textů se toho zřejmě nedočkáte (jsou to zřejmě jenom výmluvy a vytahování - viz revoluce 1989 a další).

Komentář (ID) #3901

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3891)

4.4.2013 v 12:11


Zas si Zdendo přebral!! Své tvrzení dokaž! Kterého Vokurku myslíš? Toho co dělal v té době ve Výzkumném ústavu železničním? Nebo toho co byl na gymplu?

Beru to jako čistou pomluvu. Jak dlouho si to mám nechat líbit? Co myslíš?

Ač jsme Jižani, trochu horkokrevný, tak je to moc.

Nechci na vás vytahovat to, kdo byl soudruh, kdo komu záměrně škodil přes stranu a vládu, třeba přes posudky atd. O.K. mnozí z vás se stali ,,demograty,,, mnozí vaši ,,aktivní,, příbuzní nežijí. Kolik kolen dozadu chcete kádrovat? Třeba po vzoru babiček. Nezdá se mi to, že ti co žijí a mají za sebou svou konkrétní minulost se nestydí ještě křičet. Taková je doba, řeší se to v celé republice.
Co vás nutí k tomu lhát a kydat hnůj ještě okolo svých obětí?

Někdy se mi zdá, že je Chuchle v Jižní Americe v příběhu Marguéze, v době vendet.

David Vokurka

P.S. - Jak už jsem psal, na tvářích lidí jsou zaznamenány jejich životní počiny, jejich stav.... Někdy není od věci se na sebe podívat do zrdcadla.

Komentář (ID) #3902

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3891)

4.4.2013 v 13:03

Tam kde dojdou argumenty, přijdou na řadu nadávky a odvádění od tématu. Je to škoda, proč se nemůžeme Zdeňku bavit slušně?

Komentář (ID) #3903

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3901)

4.4.2013 v 15:46

Davide Vokurko,co to tu předvádíš za licoměrnosti (ve všech významech tohoto slova) !
Ohrazuješ se proti slovům pana Vlasáka, ale ostatní obdobné texty tě nechávají v pohodě.Proč,kde je tvá nestrannost a pracovní zodpovědnost za informatiku v Chuchli v rámci náplně tvé funkce místostarosty ZMČ?Kde je tvůj rovný přístup ke všem občanům? Jen nesmyslně kolem sebe KOPEŠ a povětšinou i LŽEŠ .

Proč stejně pohoršlivě nevystupuješ proti urážkám na politickou stranu ODS, které zde předvádí ANONYM „Ing. KOČÍ“.Ani si neplníš řádně své úkoly zodpovědného místostarosty za informatiku a anonym nevymažeš! Ano,při tvé slepé nenávisti k ODS se ti to naopak hodí.

Stejně tak postupuješ při urážkách pana ing.Špaňhela.Opět je vítáš,místo abys je odsoudil.Najednou ti nevadí synonymum anonymního jména „Kočka“Kopíruješ svůj postup stejně jako u anonyma NOVOTNÉHO z ID 3376 z 28.3.Ten necháváš bez povšimnutí již týden.
Anonymní korespondenci používáš a využíváš ve svůj prospěch jako již za éry bývalého zastupitelstva v čele s panem Freslem. Inu,„starého psa novým kouskům nenaučíš“.Zvláště když trpíš argumentační nouzí a výsledek práce není nikde vidět. Je tedy potřeba najít „viníky“.

A jak se chováš k mé osobě ? Lži a podpásovky k ní používáš již dlouhodobě, svými pomluvami a lžemi se mě snažíš zdiskreditovat a znevěrohodnit.Jsi snad „narcis“ a pupek světa, jediný spravedlivý a neomylný?
Když ti na jasných předložených důkazech prokazuji tvé lži a pomluvy,nemáš v těle tolik cti,abys ses vyjádřil,přesvědčil mě o opaku nebo se mi veřejně omluvil.To by asi tvůj „imič“ chuchelského blahorodí utrpěl.A tak pak místo toho kolem sebe nesmyslně kopeš – na lidi a bohužel i v práci při správě „věcí obecních“.

Naposledy jsi se „předvedl“ ve tvém ID 3876 z 3.9.,kde jsi svým vylhaným jedovatým slinám popustil uzdu jen co to šlo a co se do mě mělo vejít.Na mojí odpověď v ID 3885 z téhož dne,kde jsem ti na písemnostech prokázal tvé lži,jsi doposud raději nereagoval.Kde zůstala tvá chlapskost, funkce místostarosty a mého zastupitele (bohužel)?
Takže Davide,pokud chceš věrohodně moralizovat a filozofovat, zameť si nejdříve před svým prahem a vykonávej mandát zastupitele a místostarosty, ku prospěchu všech,nikoli jen sebe a úzké skupiny kolem tebe.
Nejjednodušší by bylo začít třeba tím, že vysvětlíš,proč lžeš a pomlouváš mojí osobu – např. od obsahu našich výše citovaných příspěvků.

P.S. Tvé hezké vzletné promluvy se čtou opravdu hezky.Bohužel je u tebe za nimi prázdno.Co tomu říká tvá tvář v zrcadle? Je tam vůbec nějaká?

Komentář (ID) #3904

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3903)

4.4.2013 v 15:55

Samozřejmě že jde v případě textu zástupce Vokurky ID 3876 o datum 3.4.2013,nikoli jak je mylně uvedeno 3.9..Za chybu se všem omlouvám.

Komentář (ID) #3905

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3902)

4.4.2013 v 16:48

Tomáši Hromádko, nedá mi,abych na tvé 2 řádky nereagoval. Obecně jsou bezesporu pravdivé. Leč jsi je zasadil, ať vědomě či nikoliv, do konkrétních živých a již probíhajících vztahů a problémů.I ty jednáš pod jejich vlivem a jsi na nich osobně zainteresován.I ty je chceš řešit podle svých představ a nikoli objektivně.Hlavně už nelži,stačí že tak jedná zástupce Vokurka.Je dospělý a tak ať si sám obhajuje neobhajitelné.

Nebo tvé přiznání,že v „Chuchelském zpravodaji“ smíš psát pouze nepolitické příspěvky byla pouze vlaštovka,která jaro neudělala? (přeložil jsem si to tak,že cenzoři v Redakční radě CHZ by ti jiný článek ani neuveřejnili,je to tak?).

Ukaž mi,kde pan Vlasák nadává.Myslím si,že naopak má pro svá tvrzení vždy dostatek věcných argumentů.Že se ti nelíbí styl jeho psaní, je pouze tvůj osobní problém.Nikdo ti tvůj názor nebere,tak ho neber jiným ani ty.
Proč se nepohoršuješ a nevyhrazuješ k bezostyšným pomluvám a lžím tvého kamaráda zástupce Vokurky (naposledy ID 3876).To ti nevadí,že se po věcném prokázání,že lže a pomlouvá,není schopen se ani vyjádřit či omluvit?

To tě ani nepohoršují jeho postoje a slovní výpady proti bývalému starostovi panu Freslovi?Myslíš,že je normální k jeho osobě lhát a dávat mu ultimáta (viz ID 3876)?

Vždy jsme se k sobě Tomáši chovali slušně.V poslední době to začalo nějak zadrhávat,především proto,že se začala z některých tvých příspěvků vytrácet racionalita a novinářská etika (tj. prezentovat pouze ověřenou pravdu). Ano,vraťme se na začátek.
Vláďa Kozák

Komentář (ID) #3883

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

3.4.2013 v 15:08

(Reakce na příspěvek #3876) 3.4.2013 v 10:08 Od: David Vokurka

Vážený Ing. Arch. Vokurko,
co dodat? Zase si melete svou bez ladu a skladu.

1 ) O podle vás „utajované stavbě nadjezdu“ se mluví cca od roku 1933. Finep stavěl na polích na kterých mělo stát sídliště pro zaměstnance Veřejné Bezpečnosti a Vojsk Ministerstva vnitra ČSSR, cca rok 1981. Stavba bytovek Nad Závodištěm - cca 1975. Zařazení Lahovské do OB vám jistě popíše pan Kozák. Takže v prvním odstavci lžete, ze čtyř věcí, na které upozorňujete pouze čtyřikrát!! To jde na místostarostu.

2) Všichni vědí, proč potřebujete novou ulici Na Cihelně. Svádíte ji na pana Mgr. Klána, ale ten přístup na své pozemky má a může tedy provést stavbu čeho chce, bez kousku té komunikace! A dům, který má stát po levé straně vozovky, může být zásobován i po stávající vozovce.

3) To vaše vyjádření, že buď bude spolupracovat pan Fresl? Nebo co!? Komu vyhrožujete? Co si to vůbec dovolujete! Dnes už není doba, kdy vaši předkové posílali naše dědy či otce do krimu. To snad už ani není možné. Vy, který lží, nenávistí, pomluvami, anonymy, podněcováním k nenávisti rozdělil Chuchli, tady budete někomu vyhrožovat. Vy umíte akorát vyhrožovat důchodcům, nic jinýho! „Válečný stav“ jste do Chuchle zavlek vy a ta vaše bolševická smečka. A výsledek? Co jste zasel, to sklízíte! Tak na nás nic nesvádějte!

4) Opakuji, přestaňte se navážet do lidí a vyhrožovat jim! To, že pan Kozák nemá stejný názor jako vy, vás neopravňuje mu vyhrožovat! Když byli napadáni někteří zastupitelé v minulém volebním období , že jste neumravňoval zrovna ty dvě jména, která dnes obhajujete. Tenkrát byla jiná doba co?! Jó, vaše věčné podrážení, údery na hlavu, sekání, krosčeky…. Možná je na čase shodit rukavice, jak jste vyzýval mého otce. Nechcete dnes vyzvat mě, Robine Hoode nebo na co si tu hrajete!?
Jste největší zlo mezi Chucheláky ! Moc vám děkujeme, že jste nám ukázal, jak to v Chuchli vypadalo, když tady vládli vaši předci . Ale všeho moc škodí!

Takže děkujemea noblesně odejděte!

Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #3886

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3883)

3.4.2013 v 16:59

Je to marný je to marný, ať žije hulvátství. DaV

Komentář (ID) #3894

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3886)

3.4.2013 v 21:49

Tohle je paráda! Tak Ing. Arch. Vokurka, zástupce starosty tady bezostyšně vyhrožuje občanům nad 60. let a je „čistej jak okvětí lilie“. Já se jich zastanu a jsem hulvát. To je paráda!
Tenhle člověk tady káže o morálce ?! Hm. Tak to má fakt váhu!
Vlasák