Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #3796

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

29.3.2013 v 13:06Komentář (ID) #3791

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #3776)

29.3.2013 v 09:53

Pane Novotný sice vás asi osobně neznám a jak tak tuším nepoznám. K těm vašim milovaným kočičká. Celá kauza měla závěr, že na svém pozemku (skleníku)mohu umístit oficiální sklopec. Odlovenoou kočičku předám odchytové službě městské policie, která se mnou sepíše protokol o předání toulavého zvířete (mimo jiné že zvíře je v pořádku) Pokud má čip, najde policie majitele, pokud ne (všechny případy) odveze do útulku a tím pro mě záležitost KONČÍ. Pět let mi trvala obnova matečných rostlin (čarověníků), které zdevastovaly kočky velkochovatelů. Můj názor je i po pěti letech stejný. Kdo chce mít milion koček, ať si na svém pozemku vybuduje volieru!!! Jestli si vám tento postup nelíbí tak se nechte zvolit společně s Ing.arch.Vokurkou jako poslaci zákonodárného sboru a navrhněte zákon dle vašich představ.

Komentář (ID) #3785

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

28.3.2013 v 17:56

Vážený pane Kodete,
Dovolím si trochu zapolemizovat nad Vaší větou: „Taky by měli vědět, že firma ICOM Jihlava ustoupila od záměru stavět garáže a dříve či později svoje pozemky výhodně prodá dalšímu obchodnímu řetězci.“

Přidám k ní větu, kterou nenápadně vložil Ing. Arch. Vokurka na „chuchle.blog.cz“ v neděli 17.3.2013 ( pod číslem 72 v 19:04): „Opravdu velká otázka je, co bude s dalším prostorem mezi Chuchlemi. Majetkově jde vlastně o jeden celek, zatím je na většině ÚP – DP – stavby pro dopravu…“.

Oba dva myslím víme, že majitelem pozemků od předpokládané stavby Hornbachu je Kratochvílová Bohuslava (ICOM). Jen ona rozhodne, co na svých pozemcích postaví a nebo komu je prodá.
Z mého pohledu je zajímavé, že před hlasováním o změně územního plánu pro společnost Hornbach ani Ing. Arch. Vokurka, ani Ing. Kozický, ani Mgr. Melichar a ani pan Benčát, nikoho ze zastupitelů a ani občanů Velké Chuchle neupozornili, kdo vlastní sousední pozemky, a že jejich kladné stanovisko by mohlo mít za následek výstavbu dopravního centra společnosti ICOM !!!

To je přinejmenším zarážející.
Ze zápisů stavebního výboru (Ing. Arch. Vokurka), který se uskutečnil dne 18.2. 2013 a ani z jednání výboru dopravně bezpečnostního (Ing. Kozický), konaného 18.3.2013 a ani ze zápisu zastupitelstva z 25.2.2013 nevyplývá, že by na tento problém někdo upozornil.
Proč byly některé informace před zastupitely zamlčeny a z jakého důvodu?

S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Dnes je jen v rukou paní Kratochvílové, co na svém pozemku postaví. Naši zastupitelé, kteří hlasovali pro snížení zeleně a změnu ÚP a kteří nedostali informace od odborníka Ing. Arch. Vokurky jí dali na výběr z více možností.

Komentář (ID) #3788

Reagovat | X

Od: Jiří Kodet

(Reakce na příspěvek #3785)

29.3.2013 v 08:47

Radonová mapa: http://www.geologickasluzba.cz/posudky/posudek.aspx?M_Redline=rect%7c%7c%7c%7c-747300%3a-1050800%7c1000%7c1000&S_GeohazTopic=radon

V Chuchli jsou většinou starší domy bez protiradonové ochrany. Takže i nekuřák žije ve svém domě jako průměrný kuřák a kuřák jako silný kuřák. Když se to znásobí zvýšeným provozem aut přes Chuchli, čím pomaleji pojedou, tím déle nám tu budou smrdět a toho smogu na spuštěných šraňkách.

Tak za Hornbachem ještě třeba Tesco, tady v chráněné části má údajně kdosi vážný zájem stavět logistické centrum a máme to spočítaný. Co my, ale co mladá generace. Jestli se nepletu, tak budovu našeho úřadu postavil majitel (?) pohřebního ústavu. V rámci rozvoje navrhuji obnovit.

S pozdravem Zdar noblesnímu rozvoji zdravé Chuchle
Jiří Kodet

Komentář (ID) #3790

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3788)

29.3.2013 v 09:27

Prosím,jaké logistické centrum je myšleno.A proč společnost ICOM Jihlava? Děkuji.

Komentář (ID) #3792

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3790)

29.3.2013 v 09:55

Možná jen pro úplnost všem dostupné informace o společnost ICOM :

Za počátek skupiny ICOM označuje společnost na svém webu vstup pana Zdeňka Kratochvíla do představenstva ČSAD Jihlava od 22. srpna 1994. 15. srpna 2005 paní Bohuslava Kratochvílová mimořádné valné hromadě prokázala, že vlastní v akciích 91,76 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada schválila přechod všech ostatních akcií na tuto hlavní akcionářku za stanovené protiplnění. Dcera Kateřina Kratochvílová se v roce 2003 stala předsedkyní představenstva.
Skupina ICOM transport má podle ČTK 816 autobusů, 445 nákladních aut, 2450 zaměstnanců, z toho asi 1500 řidičů. Podle vlastní informace v roce 2005 měla 1400 vozových jednotek o průměrném stáří 4 roky, z toho 900 autobusů (z toho 367 značky Mercedes Conecto), 2400 zaměstnanců, přepravila 2,1 miliónů tun zboží a 43 miliónů osob. Zhruba 90 % autobusové dopravy tvoří linková regionální doprava, zbylou část podílu představuje městská a dálková.
Obrat skupiny za rok 2005 byl 2,69 miliardy korun.

Doufám , že teď již všichni vědí kdo je majitel.
Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #3793

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3785)

29.3.2013 v 10:34

Když:
- si přečtu poslední příspěvky pánů Kodeta a Vlasáka
- si zjistím v katastru nemovitostí jediného vlastníka pozemků (Jedná se prakticky o zbylé pozemky mezi výstavbou Hornbachu a mimoúrovňovým křížením přes Strakonickou v Malé Chuchli,které přímo navazují na Hornbach + stará fabrika vedle Klausovi vily ve spodní Chuchli)
- se podívám na něj do rejstříku firem na jeho podnikání
- přidám k tomu pouze letmo zmíněné vyjádření místostarosty Vokurky,cituji: „Opravdu velká otázka je, co bude s dalším prostorem mezi Chuchlemi. Majetkově jde vlastně o jeden celek, zatím je na většině ÚP – DP – stavby pro dopravu…“ (uveřejněno 17.3. blogchuchle)

- místostarosta Vokurka za obecní peníze bez souhlasu Zastupitelstva zrealizoval a přede všemi doposud přísně utajuje Studii spodní Chuchle u Strakonické ( provedl arch.Gromský za 35 tis. Kč)
- probíhá kácení na prostoru mezi tratí a Strakonickou (dokud je vegetační klid)
- nyní 27.3.proběhla úspěšně zkouška protipovodňových zařízení v Chuchli a dochází k jejich kolaudaci
- tím přestal být prostor (pozemky) mezi tratí ČD a Strakonickou záplavovým územím,

nabyl jsem přesvědčení o faktickém zahájení příprav na stavební akci, o které má v Chuchli pravděpodobně přehled pouze místostarosta Vokurka.Že ji v zájmu svých „vyšších principů“ zdárně utajuje nejen před občany, ale i ostatními zastupiteli. Proč? …..

Ano,dle mého jde o faktické zahájení příprav na realizaci 25 let staré myšlenky z dob ČSAD Smíchov– výstavby obrovské dopravní odstavné plochy pro „tiráky“ a autobusy s příslušným obslužným zázemím.Podobně jako je již obdobný proslulý komplex „Atol“ na dálnici na Plzeň v Rudné u Prahy.Blíží se tedy pravděpodobně to,čemu se doposud úspěšně bránily všechny předchozí chuchelské radnice od r. 1989, naposledy ta pod vedením starosty Fresla.Tj., že do Chuchle budou zajíždět a zde parkovat denně stovky náklaďáků a autobusů.Se všemi z toho plynoucími klady a zápory.

Jen mě napadá,co bude s drahými za statisíce pořízenými dopravními studiemi pánů zastupitelů Kozického a Vokurky - nadjezd zrušen, křižovatka Start dříve či déle bude uzavřena a do Chuchle přibude denně tisíce osobáků do Hornbachu a stovky tiráků a autobusů na parkoviště …

I když bydlím na opačném konci Chuchle a přímo se mě provoz nedotkne, soucitím se všemi občany,kteří bydlí v domech poblíže.Proto by mě i zajímalo,co například rodiny Melicharů,Malých či Matlových řeknou svému soudruhovi, místostarostovi Vokurkovi (i on bydlí na opačné straně Chcuhle).

P.S. co takhle si vzpomenout na proklamaci předvolebních hesel o OTEVŘENÉ RADNICI a uspořádat VEŘEJNOU SCHUZI ke všem nahromaděným problémům v Chuchli.Ale ono je to jiné,vystoupit před davem spoluobčanů,než mít jistých 7 hlasů „pseudokoalice“ a na Zastupitelstvu si vše jimi zpravidla odhlasovat!

Komentář (ID) #3794

Reagovat | X

Od: Jiří Kodet

(Reakce na příspěvek #3790)

29.3.2013 v 11:04

Zdravím Vás pane Kozáku,

já myslím a výše tak píšu, že ICOM odstoupila od záměru stavět garáže pro tiráky. Dále se domnívám, že pozemky prodá dalšímu obchodnímu řetězci. To tak je, že vedle prvního hypermarketu je soustředěn zájem dalších.

Logistické centrum údajně ze spolehlivých zdrojů má být na poli v úseku od Matlovi - čtyřkolky. Ptát bychom se měli na úřadu.

S přáním pěkných Velikonoc, JK

Komentář (ID) #3795

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #3794)

29.3.2013 v 12:29

Ano máte pravdu ptát bychom se měli na úřadu.Tam buďto nikdo nic neví, nebo ví, ale zase NIKOMU NIC NEPOVÍ.

Rozvoj dolní části Chuchle je asi tajemství jen pro vyvolené ze stavebního výboru vedeného místostarostou Vokurkou (SZ).

Možná by bylo zajímavé zjistit, jestli něco ví i pan starosta Melichar a zastává stejný názor na informační embargo nastolené panem Vokurkou.

Komentář (ID) #3797

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3794)

29.3.2013 v 17:25

Děkuji za názory a informace,pánové Kodete a Pořízku.Je vidět,že máme společný zájem o dění v Chuchli i k získání tomu potřebných informací.

Bohužel získat zcela pravdivé a ucelené informace z Úřadu MČ je úkol nadlidský – starosta Melichar nekomunikuje vůbec a jeho zástupce Vokurka pouze účelově,zkratkovitě a dokonce i nepravdivě.Tak,jak se to hodí pro jeho zájmy.Jejich předvolební rétorika o „otevřené radnici“ splnila jejich zvolením svůj účel a dále se stala nadbytečnou.Podotýkám, že informace nejsou ochotni sdělovat ani na přímé dotazy během zasedání Zastupitelstev !!

Vaše upřesňující informace k „logistickému centru“, pane Kodete, jen dokreslují utajené osobní aktivity místostarosty Vokurky.Například v tom, kdy bez souhlasu Zastupitelstva MČ nechal tajně pouze pro vlastní potřebu vypracovat „Studii spodní Chuchle“.Navíc jí zaplatil z obecních peněz! S jejím obsahem doposud neseznámil Zastupitelstvo ani veřejnost (asi určitě vás to zajímá,když v té lokalitě bydlíte a máte pozemky).Zatím jedná pouze asi s vybranými vlastníky těch pozemků, na kterých mu osobně záleží.Proč ? Asi hodlá postavit obec a Zastupitelstvo před „hotovou věc“……. Kde je jeho čest a povinnost zastupování všech občanů?

V návaznosti na pana Pořízka se i já divím,proč ho v těchto jednáních a soukromých aktivitách (za obecní peníze) podporuje a kryje starosta Melichar.To se oba neobávají případného následného postihu? A co jejich čest a lidská důstojnost obecně ?

Vám pánové,ale i všem ostatním čtenářům, přeji hezky prožité Velikonoce.
Vladimír Kozák

Komentář (ID) #3801

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3793)

29.3.2013 v 18:38

Pěkný den všem,
i když po přečtení výše uvedeného, trošku ztrácí na pěknosti ! Děkuji panu Kozákovi za ucelenou genezi dané problematiky !
Myslím, že jde o pěkného kostlivce. Co nás ještě čeká :-(

Jen doplním a trošku upřesním. ČSAD Praha západ ne ČSAD Smíchov. V majetku výše zmíněné osoby (firmy) je i bývalé nádraží ČSAD na Smíchově.

Pane Kozáku za skoro tři roky jste z Mgr. Melichara nedostal slovo na téma, co dělal od jednoho zastupitelstva do druhého!
Dnes chcete veřejnou schůzi? Chcete, aby dostal infarkt? Snad jste si již zvykl, že nesmíte chtít po „Otevřené radnici“ plnění předvolebních slibů!

Stop automobilům, žádné megalomanské stavby a dnes ?

Jo,jo, na noblesu v podání Mgr. Melichara, Ing. Arch. Vokurky a Ing. Kozického a jejich pomocníků bude Chuchle dlouho vzpomínat!

S pozdravem

Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #3802

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

29.3.2013 v 18:41

Jenom navážu na článek pana Kodeta.

Je hodně velkým paradoxem, že ti občané Chuchle, co nejvíc nadávali minulému vedení MČ Velká Chuchle, osočovali ho, že je jejich záměrem přivést do Chuchle tranzitní dopravu, odmávali ( odhlasovali) dnes navýšení dopravy v katastru Chuchle v řádu tisíců osobních aut denně a zřejmě v řádech stovek nákladních a autobusů.
K čemu jsou dnes dopravní a hlukové studie, které stály v řádech statisíců korun ?
Já jen doufám, že až obyvatelé „spodní části Chuchle“ budou s noblesou „děkovat“ Mgr. Melicharovi, neopomenou poděkovat i Ing. Arch. Vokurkovi, Ing. Kozickému, Bc. Šatrovi. V neposlední řadě snad neopomenou „poděkovat“ i „dopravním odborníkům“ z jejich okolí a to Ing. Marku Malému a pan Matlovi.

Dále navážu na větu o smogu na spuštěných šraňkách. Všichni výše jmenovaní se postarali o zrušení výstavby nadjezdu.
Zde bych rád vzpomněl i na bývalé zastupitele Dr. Vrběckou a Mgr. Linharta, kteří napomohli tomu, že naše děti v budoucnu budou chodit do školy „ v plynové masce“.

Po vzoru pana Kodeta

S pozdravem Zdar noblesnímu rozvoji zdravé Chuchle

Vlasák Zdeněk

P.S.: Že by se nám objevil „PRVNÍ KOSTLIVEC“, co Ing. Arch. Vokurko? No, on to snad ani není Kostlivec jako spíš průs - er!!

Komentář (ID) #3806

Reagovat | X

Od: Jiří Kodet

(Reakce na příspěvek #3797)

29.3.2013 v 19:59

Když něco nevím, tak se jdu zeptat. Dneska odpoledne jsem zjistil, že na pozemcích ICOMu probíhá kácení proto, že tam údajně majitel hodlá něco stavět. Více se mi, bohužel, zjistit nepodařilo.

Děkuji Vám, že soucítíte s námi dolejšáky.

S pozdravem Chucheláci všech částí spojte se :-).

Jiří Kodet

Komentář (ID) #3766

Reagovat | X

Od: Václav Burle

27.3.2013 v 19:44

Odpověď Lesů hl.m. Prahy najdete na chuchle.blog.cz. Zanedlouho tam bude i text ke kacení nad železniční tratí...

Komentář (ID) #3780

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3766)

28.3.2013 v 15:39

Míč je na Vaší straně pane Burle! ;-)
A co má otázka, na tu mi odpovíte ? Nebo budete dělat, že jsem se na nic neptal?
Tak po třetí pane Burle: „A Vy mi teď napište, co zorganizovali pánové Mgr. Melichar, Ing.Kozický, Ing. Petr, Bc. Šatra, Čahoj, Benčát za minulý rok bez toho, aby si na to vzali příspěvek s obecní kasy?“.

Že by nic? Co říkáte?
S pozdravem Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #3786

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3780)

28.3.2013 v 22:58

Promiňte Zdeňku, ale já Vaší otázce nerozumím. Já přece nejsem Bůh, abych věděl o všem co se v obci děje. Navíc, já většině problémů nerozumím. Nejsem ani ekonom, stavař, lesník. Mohu se pouze vyjadřovat k věcem, o kterých alespoń něco vím. Nic více, nic méně. Ale když už jste položil konkrétní otázku, tak vám na ní samozřjemě odpovím. Nic!!! Z práce obecního úřadu a hlavně výborů jsem naprosto zděšen!!! Viz výbor pro životní prostředí, který neměl ani slušnost nás o těch káceních informovat. I to o něčem svědčí.

Před okamžikem jsem prolistoval nový zpravodaj. Mohu to nazvat pouze jedním slovem - h n u s. Nebudu se vyjadřovat k obsahu. To je jedna velká hrůza. Ale položím zde otázku vedoucímu redakční rady. Věřím, že od něho a pana šéfredaktora dostanu odpověď na následující otázku. Kdo dělal jazykovou korekturu? V každém odstavci je minimálně jedna hrubka. Můžete to pánové a redakční rado vysvětlit? To se nestydíte?

Jestli odpověď nedostanu, tak požádám chuchelskou školu, češtináře, učitele českého jazyka o podrobný rozbor tohoto čísla zpravodaje. Již dnes jsem zvědav na jejich odborný posudek.

Hlavně to nedávejte číst mládeži, dětem. To by pak ty maturity asi dopadly?

Domnívám se, že je čas, aby otázka zpravodaje a obecního internetu se stala bodem příštího zastupitelstva. Kdo je pro? Kdo je proti?

Komentář (ID) #3789

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3786)

29.3.2013 v 09:24

Pane Burle,výbor životního prostředí je pouze poradní orgán starosty.Takže nechápu,proč si ho berete pořád do úst –přečtěte si prosím organizační řád.O kácení by měl rozhodovat a poskytovat informace Úřad MČ včele se starostou Melicharem.Proč pořád jen pláčete a neuděláte sám něco konkrétního – např. podat podnět či stížnost a žádat na to dle zákona odpověď.

V ostatním s vámi plně souhlasím – ano situace kolem Chuchelského zpravodaje (CHZ) je dlouhodobě katastrofální a ostudou nejen radnice,ale celé Chuchle.Bohužel je odrazem dlouhodobé situace právě na této chuchelské radnici.Bohužel ani otázku „vedoucímu“ redakční rady nepoložíte,neboť funkce jejího předsedy je již 5 (!) měsíců neobsazena.To je od doby,kdy na funkci bez jediného slova vysvětlení abdikoval starosta Melichar.Stejně tak jako členové rady místostarosta Vokurka a pan Kodet .Pan Kodet na rozdíl od těch dvou však svůj odchod podrobně zdůvodnil a osobně se mu vůbec nedivím,že tak učinil.
Stále vyzýváte,aby stav v CHZ byl projednán na zastupitelstvu MČ.Máte plnou pravdu, ale kdybyste chodil na zastupitelstva, tak byste dobře věděl, že občané toto požadují, ale pan starosta Melichar o tom nechce ani slyšet!
Například já jsem se snažil toto téma prodiskutovat na předposledním zastupitelstvu – marně.Nyní na posledním, 25.3., se o totéž pokusil pan Špaňhel. Od starosty Melichara dostal odpověď,že mu do CHZ nic není,že je to věc pouze Redakční rady! Stejně tak je pouze její věcí,zda má svého předsedu.Další debatu nepřipustil.

Jen nechápu,proč za takového přístupu k CHZ je časopis dotován z obecních peněz částkou kolem 130.000,-Kč ročně.Ale na to „pseudokoalice 7“ v čele s pány Vokurkou a Melicharem také prý neodpovídá…….

Komentář (ID) #3798

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3786)

29.3.2013 v 18:13

Dokud nebude členem redakční rady a redakce Václav Burle, Ing. Jiří Špaňhel a Vladimír Kozák bude stát Chuchelský zpravodaj za h..... Zpravodaj má být informačním a nepolitických periodikem vyjadřujícím zájmy městské části. A zájmy městské části vyjadřuje většina v zastupitelstvu a jí zvolení vedoucí představitelé - STA a MSTA. :-) Dále jeho smyslem je informovat o záležitostech státní správy. Pokud si někdo myslí, že CHZ má být drbárnou a Bleskem, tak je na omylu. Nikdy tomu tak nebylo (ani za Lapáčka ani za Fresla a není tomu tak ani za Melichara a doufám že tomu nebude ani za starostky Hanlové). Asi jsem na černé listině, že jsem nedostal Chucheláky trochu jinak do schránky. Prý stále vycházejí, to je dobře.

Komentář (ID) #3800

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3798)

29.3.2013 v 18:35

O té dnešní apolitičnosti by se dalo přinejmenším polemizovat , možná i pochybovat. A to co si o tomto periodiku myslím si nechám pro sebe. Neb jsem slušný hoch! ;-)

S pozdravem Zdar noblesnímu rozvoji zdravé Chuchle

Vlasák Zdeněk

P.S.: Co taky chtít za 130.000,- ročně? Zázraky rozhodně ne. Že?

Komentář (ID) #3803

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3766)

29.3.2013 v 18:43

Stávající vedení radnice přidalo ovšem bonus - změnilo formát, barevnost a zřídilo redakční radu ve smyslu poradního orgánu. Do roku 2010 redakční rada rovnala se redakce. Nyní jsou tyto dvě instituce odděleny. Novinkou je od roku 2012 nabídka možnosti publikace alternativních názorů. To že toho nikdo nevyužívá, je věc druhá. Nicméně se nelekněte, až MČ Praha - Velká Chuchle obsadí jednou třeba nějaké významné místo v prestižní soutěži radničních zpravodajů :-))) S šéfredaktorem Pavlem Kováčem se o to snažíme. A ohlasy z okolních městských částí už máme. Rádi uvítáme KONKRÉTNÍ kritiku a návrhy. Tyto samozřejmě můžeme realizovat VÝHRADNĚ s požehnáním redakční rady, starosty a místostarosty (který je odpovědný za kulturu) a tajemníka městské části. S Pavlem Kováčem jsme pouze vykonavateli. A myslím, že se Pavel Kováč nebude zlobit, když budu mluvit za něj a požádat vás - nezatahujte nás do svých hrátek. To že někdo nazve Chuchelský zpravodaj jako "H N U S" nás uráží, protože se zpravodaji opravdu poctivě věnujeme.

Komentář (ID) #3765

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

27.3.2013 v 19:43

Tak to je dobrá zpráva, teď jen nějaká ta pracovní místa pro chucheláky.

Jak by to asi dopadlo, kdyby se nic neprovalilo a vše zůstalo jen na panu Vokurkovi a jím řízeném výboru stavebním a územního plánu. Je pravda, že jednání a hlasování pana místostarosty Vokurky (SZ) jsou vskutku prapodivná.
V kontextu jeho předvolebních slibů a napadání minulého zastupitelstva je toto chování nepochopitelné a nedává žádný smysl, nebo, že by to smysl dávalo ???????????  „zvětšení hustoty zástavby na hvězdárně, stavba Hornbachu, tolerování dluhu na nájemném v restauraci Nad Poštou, vytvoření speciálního tajného spolku strategického rozvoje Chuchle“ co bude dál?

Pokuď to někomu dává smysl, napište prosím svůj názor jaký. Děkuji

Robert Pořízek

Komentář (ID) #3768

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #3765)

27.3.2013 v 19:59

Roberte dává, jestliže se někdo zřekne "lukrativního" postu "Ing arch" a usedne napřed za malé a pak za větší peníze na post místostarosty a těší se na židli starosty, aby mohl rozhodovat a zdalipak víš o čem.O ještě větším zisku - NÉÉ??? No přeci vychovat nás občany dle svého kreditu morálky vzorného občana.

Komentář (ID) #3774

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3765)

28.3.2013 v 12:37

Vzhledem k tomu, že se stavební výbor schází nejčastěji ze všech výborů zastupitelstva, zdá se mi zpochybňování většinou koncenzuálních vyjádření výboru jako dost trapné, zvykněte si už na to, že názory mohou být různé, někdo je třeba schopný tušit co bude za hodinu a dál ne, někdo může zvažovat to co jisté kroky provedou třeba v budoucnosti. Mohou zvažovat i to, že následně příjdou méně uspokojivá řešení.
Nejsem populista, abych se chtěl zalíbit.
Mrzí mě třeba to jakou kaši vytvořil J.Špaňhel z kauzy Libeř. Kdy místo debaty o reálných faktech bude třeba dementovat mnohá tvrzení.
,, Chytání kachen,,
Ing. arch. David Vokurka

Komentář (ID) #3775

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #3774)

28.3.2013 v 13:40

p.Vokurka má samozřejmě svoji pravdu a tu mu neberu, tak jako názor stavebního výboru což může být tak 6 občanů. Petici proti rozšíření ulice Na cihelně podepsalo 80 občanů !!! p.Vokurka, až pod vaše názory se podepíše adekvátní počet občanů, uznám že váše závěry mají logiku. Jak mi vysvětlíte, že v prostoru Malá - Velká Chuchle se kácejí náletové dřevinmy,směrem od nadjezdu. Tam přeci nemá stát Hornbach. Nebo jsou to přípravné práce PRO COSI ??? Jakto, že vaše skupina nezapaluje svíčky, tak jako v perčíku u trati nad pokácenýmí Sophorami

Komentář (ID) #3776

Reagovat | X

Od: Václav Novotný

(Reakce na příspěvek #3775)

28.3.2013 v 14:48

Pane inženýre Š. - respektujte prosím výsledky voleb a povolebních jednání. Zdá se, že se tím pořád nedokážete smířit. Zřejmě vám ty kočky pomohly stát se nositelem moráky v Chuchli.

Komentář (ID) #3777

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3775)

28.3.2013 v 14:52

Pan Španěl má naprostou pravdu. Já bych také o těch káceních chtěl vědět v předstihu. Proč o tom neinfromujete, pane Vokurko, na obecním internetu a ve zpravodaji?

POZOR - V této lokalitě je starý historický strom. Můžete ho vidět z mostu u Malé Chuchle z autobusu. Pane Kadeřábku, pane starosto, místostarosto, zastupitelé, doufám, že ho nenecháte pokácet. Měl by se naopak stát soliterem tohoto území. Ubránil jsem ho, v dávné době, pomocí článku ve Večerní Praze, když se tam začalo pracovat, a tak doufám, že teď ho ubráníte zase vy!!!

Komentář (ID) #3778

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3776)

28.3.2013 v 14:57

Pane Novotný, prosím, jenom slušně. Pan Špaňhel má v jedné věci naprostou pravdu. Zastupitelé, naši zvolení zástupci, si nemohou myslet, že o všem mohou rozhodovat, okamžitě a nevratně, sami, bez názorů občanů!!! Občan, tedy vy, já, a ostatní, musí být nejdříve se vším seznámen a požádán o názor. Teprve potom může obec konat. Rozhodnout musí většina občanů našich obcí. To je základ demokracie...

Poznámka: chuchle.blog.cz vás zve na výlet na kandík psí zub.

Komentář (ID) #3779

Reagovat | X

Od: Václav Vlasák

(Reakce na příspěvek #3774)

28.3.2013 v 15:37

Tak to jsem byl v pondělí na kachní farmě?
Vlasák Václav

Komentář (ID) #3781

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3774)

28.3.2013 v 15:44

Tak promluvil Mocný Kačer!
,, Chytání kachen,, zdar

Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #3782

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3765)

28.3.2013 v 15:47

Víš Roberte,
co dodat ? Prostě kluci jsou schopní kecat. Dlouze a o ničem. Jsou perfektně schopni prosazovat svůj názor a zájem! Dokážou bez rozmyslu rozhazovat peníze městské části. Myslím, že nemají konkurenci v despotickém potírání opozice. Otevřenou radnici si představují tak, že všichni „chucheláci“ jsou jim povinni odpovídat na otázky, oni však nemusí odpovídat na nic.

Ještě mám dvě zamyšlení .

1) Šest let poslouchám ( a vy se mnou), jak nám Ing. Arch. Vokurka ukáže KOSTLIVCE. Zatím jsem, žádného kostlivce neviděl? Vy snad jo? Dám na zvážení, jestli by nestálo sepsat ty jejich, když nám ty „naše“ neukázali.

2) Myslíte, že cca 11.000.000,- za navýšení dopravy pro „Chuchli“ je odpovídající část? Pro nás, kterých se tento nárůst přímo netýká, asi jo, ale co ti kterých se ten nárůst bude týkat přímo? Jaké jsou připravené kompenzace pro ně? Co na to pan Matl, jaké by si představoval kompenzace? Ptal se někdo obyvatel páteřních komunikací v MČ a obyvatelů „spodní části Chuchle“ jaké kompenzace přijmou? Výstavbou bude narušeno soukromí a částečně se znehodnotí i jejich majetek. Provedl Ing. Arch . Vokurka anketu, jak bylo zvykem? Počítala s variantou výstavby nákupního centra studie zastavěnosti, kterou zadal. Je tu myslím dost otázek za 11.000.000 ,- Kč. Co říkáte?

S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Osobně proti Hornbachu nejsem, pro nás živnostníky, kutily, zahrádkáře, je to "ráj".

Komentář (ID) #3784

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #3774)

28.3.2013 v 16:59

Několik přítomných občanů, kteří jsou přímými sousedy budoucí stavby na Hvězdárně vám jasně několikrát a zřetelně řeklo, že si NEPŘEJÍ zvýšení hustoty zastavěnosti na tomto pozemku. Vysvětlete prosím občanům Chuchle, koho má více zajímat stavba sousedící s jeho pozemkem, souseda nebo pana Vokurku bydlícího na druhé straně Chuchle cca 1 km vzdušnou čarou??? Proč se nezastáváte jako místostarosta těchto občanů? Před volbami jste jim to sliboval. Vy se chováte tak, že názor váš a vašich vybraných členů stavebního výboru je jediný správný a ostatní občané jsou hlupáci.

Pokud máte strach o blaho občanů, tak jste jim tento problém měl s předstihem vysvětlit na schůzce nazvané třeba „SCHŮZKA SOUSEDŮ STAVBY“. Na takovéto schůzce jste jim mohl říci svůj názor, nebo ještě lépe VYSLECHNOU ten jejich a dospět tak k nějaké dohodě. Vy jste, ale rozhodl jen podle vlastního pohledu na věc a vlastních priorit a žádného občana jste se na nic neptal. Vrchol byl, když jste začal „vyhrožovat tím, že už není čas na další návrh řešení stavby“.

Ono by to pane Vokurko (SZ) chtělo informovat občany o trochu dříve, ale chápu, že se vám to ne vždy hodí.

Kde, že ty předvolební sliby jsou.

Robert Pořízek

Komentář (ID) #3787

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #3784)

29.3.2013 v 01:36

Krátká leč velmy podstatná část věty se mi nějak vytratila. ta prví věta má znít.

Několik přítomných občanů, kteří--- BYLI PŘÍTOMNI NA 2 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ V. CHUCHLE A --- jsou přímými sousedy budoucí stavby na Hvězdárně vám tam jasně několikrát a zřetelně řeklo, že si NEPŘEJÍ zvýšení hustoty zastavěnosti na tomto pozemku

Omlouvám se za nepřesnost.

Komentář (ID) #3791

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #3776)

29.3.2013 v 09:53

Pane Novotný sice vás asi osobně neznám a jak tak tuším nepoznám. K těm vašim milovaným kočičká. Celá kauza měla závěr, že na svém pozemku (skleníku)mohu umístit oficiální sklopec. Odlovenoou kočičku předám odchytové službě městské policie, která se mnou sepíše protokol o předání toulavého zvířete (mimo jiné že zvíře je v pořádku) Pokud má čip, najde policie majitele, pokud ne (všechny případy) odveze do útulku a tím pro mě záležitost KONČÍ. Pět let mi trvala obnova matečných rostlin (čarověníků), které zdevastovaly kočky velkochovatelů. Můj názor je i po pěti letech stejný. Kdo chce mít milion koček, ať si na svém pozemku vybuduje volieru!!! Jestli si vám tento postup nelíbí tak se nechte zvolit společně s Ing.arch.Vokurkou jako poslaci zákonodárného sboru a navrhněte zákon dle vašich představ.

Komentář (ID) #3764

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

27.3.2013 v 16:29

SÁM KUL V PLOTĚ
KDO ? – David Vokurka, místostarosta (Strana zelených)
KDE ? – teritorium Velké a Malé Chuchle
PROČ? –
1) jako jediný ze zastupitelů v pondělí 25.3.2013 na Zasedání zastupitelstva MČ prosazoval a hlasoval pro změnu v Územním plánu,kdy chtěl, aby v něm došlo k navýšení hmoty hustoty zástavby při chystané výstavbě na pozemcích mezi ulicemi Novochuchelská a Na Hvězdárně.A to i přes zásadní nesouhlas občanů a ostatních zastupitelům s jeho návrhem, doporučeným pouze jím řízeným výborem stavebním a územního rozvoje.
Kde jsou ty časy kdy vystupoval za Zdravou Chuchli a Stranu zelených proti výstavbě na Hvězdárně, včetně právě mj. z důvodu hustoty zástavby! Co je za tím jeho veletočem?……

2) konspirativně již rok bojuje proti výstavbě Hornbachu u Strakonické.Když to asi před měsícem prasklo,opět do toho zapojil jím řízený stavební výbor ZMČ, který ho jediný, jako u Hvězdárny, podpořil (byl by div,aby tomu bylo jinak).
Ale opět ho ostatní zastupitelé nepodrželi ! A jejich postoj už přináší první úspěch – investor nabídl obci v rámci budoucích dobrých vztahů částku 10.900.000,-Kč (desetmilionůdevětsettisíckorun). A protože zastupitelé s tímto souhlasili,do měsíce bude k podpisu připravená konečná Smlouva. Díky vám,páni zastupitelé. Díky za to,že jste někteří z vás odložili zášť k bývalému starostovi panu Freslovi (ODS) a přijali za své jeho doporučení a výzvu v této věci, uveřejněné v časopisu „Chucheláci trochu jinak“ č.12.

Ano, v uvedených dvou případech zůstal skutečně místostarosta Vokurka SÁM, jako ten pověstný KUL V PLOTĚ ! Jen škoda,že se to nedoneslo k MILOUŠOVI – jistě by rád navázal na svůj 24 let starý projev…….

Komentář (ID) #3767

Reagovat | X

Od: Jiří Kodet

(Reakce na příspěvek #3764)

27.3.2013 v 19:58

Za finanční kompenzace od Hornbachu lze jistě pro lidi ještě před volbami příští rok hodně vylepšit, opravit chodníky, připravit další pro voliče prospěšné akce a tím zvýšit volební šance současného zastupitelstva a hlavně získat volební body pro současného starostu. Dobře, ale co dál?

Lidé by měli dostat možnost sami rozhodnout jak využít prostor mezi Chuchlemi, zvážit všechny klady i zápory využití. Taky by měli vědět, že firma ICOM Jihlava ustoupila od záměru stavět garáže a dříve či později svoje pozemky výhodně prodá dalšímu obchodnímu řetězci. Co to asi pak udělá s dopravou přes Chuchli?

Komentář (ID) #3769

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #3767)

27.3.2013 v 20:01

No Jirko jak píšeš - další zisk do prázdné obecní kasy atd.

Komentář (ID) #3771

Reagovat | X

Od: Jiří Kodet

(Reakce na příspěvek #3769)

27.3.2013 v 21:07

Jiří, já si nemyslím, že je obecní kasa až tak prázdná. Podle mě převládla snaha o moc i v příštím funkčním období nad předvolebními sliby, např. „Vraťme Chuchli noblesu“. Za svoji podporu na letácích se tímto všem opravdovým Chuchelákům se vší upřímností omlouvám.

Jiří Kodet

Komentář (ID) #3772

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3764)

28.3.2013 v 10:58

Pro zpřesnění a objektivitu příspěvku ID 3764 je vhodné tento doplnit o následující informaci:
Rozhořčení občané se na 2.zasedání ZMČ v pondělí ptali místostarosty Vokurky, jako předsedy výboru stavebního a územního rozvoje, kdo byl ze členů tohoto výboru přítomen při projednávání návrhů na navýšení hustoty zástavby u ul.Novochuchelská a Na Hvězdárně. Též kdo z nich byl přítomen při rozhodování ,při kterém výbor odmítl stavbu Hornbachu u Strakonické.Vokurka se sice ošíval,ale pak sdělil,že to byli všichni členové výboru kromě zastupitele Šatry,který byl nepřítomen.Jejich hlasování bylo jednomyslné.

Logicky tedy vyplývá, že se jednalo kromě předsedy Vokurky o členy Ing.Jandu,Ing.arch.Doubnera, Ing.Balcara a Ing.Kozického.

Právě u zastupitele Kozického se jedná o překvapivé sdělení,protože na vlastním plénu zasedání ZMČ již ani jedno doporučení stavebního výboru nepodpořil a hlasoval naopak proti,tedy společně s ostatními zastupiteli odmítal doporučení stavebního výboru přednesená předsedou, místostarostou Vokurkou.

Komentář (ID) #3773

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3772)

28.3.2013 v 12:06

I vy popleto... Vok

Komentář (ID) #3783

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3773)

28.3.2013 v 15:50

P.z.Vokurka,poskytl jste skutečně plnohodnotnou a vyčerpávající odpověď odborníka, místostarosty a člena Strany zelených.Klobouk dolů!

Věřím,že nyní všichni na jejím základě hluboce pochopili vaši osobnost a „důvěryhodnost“ argumentů,které jste zajisté použil při přesvědčování členů vašeho výboru stavebního a územního rozvoje,aby podpořili ve výboru váš zájem nestavět Hornbach a naopak nadlimitně zahustit novou výstavbu na Hvězdárně.

Ještě že má váš výbor pouze doporučující a nikoli rozhodující statut! Na rozdíl od Zastupitelstva, kde ostatní zastupitelé naopak svým zdravým rozumem svým hlasováním odmítli se pod tím podepsat a tím bezesporu Chuchli pomohli.

Komentář (ID) #3755

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

26.3.2013 v 15:18

ODPOVÍM POUZE NA TO, CO UZNÁM ZA VHODNÉ.
Přesně takto odpověděl starosta Melichar, hlasitě a veřejně, na včerejším 2. letošním Zasedání ZMČ (mělo by být zaznamenáno na zvukovém záznamu i „neupraveném“ Zápisu) na otázku, proč nesplnil svůj veřejný slib daný na Zasedání ZMČ dne 17.12.2012 - že odpoví na otázky, které mu byly položeny k problému rok neplaceného nájmu nájemci restaurace „Nad poštou“ (citace ze Zápisu: „Starosta požádal pana Kozáka, aby mu zaslal emailem konkrétní otázky, na které mu stejnou cestou zašle odpovědi“). Konkrétně proč neodpověděl doposud na otázku,cituji:

„ kdo a na jakém podkladě umožnil nájemcům restaurace Nad poštou ve Velké Chuchli neplatit po celý kalendářní rok 2012 nájemné a to buď zcela či v podstatně snížených částkách v jednotlivých měsíčních termínech jeho splatnosti. Celkem tedy dluh ve výši více jak 90.000,-Kč.Mám na mysli především konkrétní osoby z řetězce: příslušný referent - tajemník ÚMČ - předsedové majetkového a finančního výboru - zástupce starosty – starosta“.

Takže kde máme splněný veřejný slib a slovo veřejného činitele,zastupitele,starosty a chlapa v jedné osobě.Kde tento pán zanechal svoji důstojnost a především své předvolební sliby o zodpovědné a „otevřené demokratické radnici“.

Poznámka: pan starosta samozřejmě odmítl odpovědět i na samotném včerejším zasedání ZMČ. Zdůvodnil to právě oním vzletným : „odpovím pouze na to,co uznám za vhodné“.

Komentář (ID) #3770

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #3755)

27.3.2013 v 20:03

Je to marné, je to marné, je to marné

Komentář (ID) #3754

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

26.3.2013 v 15:15

K tématu ukončení nájmu s neplatiči z restaurace Nad poštou starosta Melichar prohlásil na včerejším Zastupitelstvu MČ (snad to v Zápise nebude chybět) :

„výpověď běží od 1.března a po konzultacích na MHMP u pí. Ondráčkové je platná“

Zároveň však nepochopitelně dodal: „do konce týdne mě právní zástupce nájemce předloží Dohodu, pak uvidíme“……

Co tím myslel,blíže nevysvětlil – zda odpuštění dluhu,jeho části,nebo jeho uznání a termín úhrady ? Nebo i pokračování Nájemní smlouvy ?! Nebo něco jiného – ale co, když je zde rok neplacený nájem, dluh 100.000,-Kč,“vybydlená hospoda“ a především běžící platná výpověď!

Ještě nutno pro dokreslení dodat,co bylo též na zastupitelstvu potvrzeno:
řešení celé problematiky s dluhem a výpovědí řeší osobně pouze starosta Melichar bez toho, že by jakkoli se k celému problému vyjádřil věcně příslušný Majetkový výbor ZMČ.

Komentář (ID) #3757

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #3754)

26.3.2013 v 16:09

Budeme jen doufat, že tou dohodou není myšleno přenechání zařízení restaurace obci za odpuštění dlužného nájmu. V takovém případě by bylo potřeba zvážit možnost podání trestního oznámení na špatné hospodaření s obecním majetkem. 5 let staré zařízení restaurace nemá žádnou účetní hodnotu.

Robert Pořízek

Komentář (ID) #3763

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3757)

27.3.2013 v 10:05

I já tuším v jednání starosty Melichara nějakou „čertovinu“.Za normálních okolností by nejen nečekal na nějakou „Dohodu“ s neplatiči (kromě případného předčasného ukončení výpovědní lhůty nemá logiku a účelovost), ale již na včerejším Zasedání ZMČ by musel být předložen návrh na vyhlášení výběrového řízení na nového nájemce restaurace. Takto neodůvodněně a zbytečně ubíhá minimálně další měsíc, ve kterém nebude mít obec příjem do svého rozpočtu a bude přicházet o nájem i nadále.

Připadá mi to,že neplatiči mají nějaké „páky“ jak na starostu Melichara, tak štamgasta zástupce Vokurku. Že by další temná zákoutí naší „otevřené radnice“?

Komentář (ID) #3753

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

26.3.2013 v 10:54

Vážený pane Burle, ještě jednou vám to zopakuji. Pan Kadeřábek nepatřil mezi propagátory komunikace na DF (Diskusní fórum) a OO (otázky a odpovědi). Komunikační kanál, kterým jste se Vy začal domáhat odpovědí, propagovali koaliční zastupitelé ( Mgr. Melichar, Ing. Arch. Vokurka, Ing. Kozický, Ing. Petr, Bc. Šatra, Benčát, Čahoj) ve své volební kampani! Pan Kadeřábek není povinen plnit volební program koaličních zastupitelů a není k tomu ani nucen žádným zákonem.
Z výše zmíněných koaličních zastupitelů se zde nejčastěji objevuje Ing. Arch. Vokurka, ten ovšem razí heslo ptejte se mne na co chcete, já si na co chci odpovím. Párkrát se zde objevil pan Benčát a asi dvakrát Ing. Kozický a jinak, kde nic, tu nic. Takže s pohledu koalice, tento komunikační kanál selhal. To, že Vám pánové před volbami naslibovali, jak budou komunikovat na DF či OO, se domáhejte u nich ne u pana Kadeřábka. A to, že zde umíněně budete opakovat jeho jméno svědčí pouze o tom, že se koaličního slibu domáháte u opozičního zastupitele. Je to jako by jste se domáhal demokracie po komunistovi. Z mého pohledu pokud „skočí ze skály“ Ing. Arch. Vokurka, protože to „slíbil občanům„ nemusí snad skákat pan Kadeřábek!

Vím, že za minulý rok pan Kadeřábek organizoval a podílel se na několika událostech. Organizoval Jméno pro Rysa, Hubertské troubení. Spolupodílel se organizaci výstavy Deset let poté a na Hasičském dětském dnu.

A Vy mi teď napište, co zorganizovali pánové Mgr. Melichar, Ing.Kozický, Ing. Petr, Bc. Šatra, Čahoj, Benčát za minulý rok bez toho, aby si na to vzali příspěvek s obecní kasy?

S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Ze zákona jsou povinné pouze dva výbory! Myslím ,že to jsou kontrolní a finanční. To stojí za zamyšlení.

Komentář (ID) #3759

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3753)

26.3.2013 v 16:52

Teď Vám Zdeňku nerozumím. On chtěl přejmenovat pana Rysa, spisovatele, občana Velké Chuchle? (humor). Zajisté jste myslel rysa s malým r že? To nejsou akce obecního úřadu, Velké a Malé Chuchle, ale Lesů hl. m. Praha.

Já jsem Vás vyzval, když jste napsal, že výbor pro životní prostředí dělá jednu akci za druhou , aby jste některé vyjmenoval. Zatím jste tak neučinil.

Okolní obce například vysazují aleje, vytváří nové tůňky pro obojživelníky, dělají "ubytování" pro ptactvo nebeské atd. atd. Co tedy dělá náš výbor?

Komentář (ID) #3761

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3759)

26.3.2013 v 22:08

Ne, že mi nerozumíte. Vy mi nechcete rozumět !
To jsem nevěděl ,že třeba Ing. Špaňhel je zaměstnancem Lesů hl. m. Praha. Nebo třeba Felixovi, že by byli zaměstnanci Lesů hl. m. Praha. A co pí.Kuzníková není náhodou zaměstnancem Lesů hl. m. Prahy?

Určitě se nemalou měrou podílely Lesy hl. m. Prahy na dvou z výše zmíněných akcích.
Vám nestačí čtyři akce za rok, které pořádá či na kterých se podílí p. Kadeřábek? Tyto akce musel někdo vymyslet, připravit a asi tomu věnovat i dost volného času.

A co má otázka, na tu mi odpovíte ? Nebo budete dělat, že jsem se na nic neptal?
Tak podruhé pane Burle: „A Vy mi teď napište, co zorganizovali pánové Mgr. Melichar, Ing.Kozický, Ing. Petr, Bc. Šatra, Čahoj, Benčát za minulý rok bez toho, aby si na to vzali příspěvek s obecní kasy?“.

Že by nic? Co říkáte?

Vždyť Vám nic nebrání sázet, vytvářet, „ubytovávat“ atd. .

S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Nevím, jestli původní jméno Rys měl podle p.Ryse , ale k této šelmě mi přijde trochu fádní. Nemyslíte?... (humor). Takže jsem myslel Ryse s velkým R.

Komentář (ID) #3740

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

23.3.2013 v 15:48

Pánové starosto Melichare (TOP 09) a jeho zástupče Vokurko (SZ) ! Od chvíle,co se rozšířila po obci zvěst,že zde bude postavena „Sportovní aréna Velká Chuchle“ jsem v neustálém obležení s otázkami,co to bude.Lidé si asi všímají,že na rozdíl od vás se jim snažím poskytovat pravdivé a aktuální informace.Tedy to co u vás postrádají (i přes vámi proklamovanou „otevřenou radnici“). Odpovídám po pravdě:

„to zřejmě vědí pouze Melichar a Vokurka“! Nikomu není nic známo,ani žádný výbor ZMČ toto neprojednával tak, že by o tom zveřejnil jakýkoli zápis.Opakuji jim,že v posledních dnech převládá jako nejvěrohodnější informace ta, která hovoří o tom, že chcete levně prodat obecní pozemky soukromému zájemci a ten na nich vystaví AUTODROM pro uzavřenou skupinu osob (nikoli chucheláků).Samozřejmě že takovouto stavbu mu zde chcete i povolit !!

Je tato zpráva pravdivá,vážení nejvyšší představitelé naší obce? Jen podotýkám,že zatím se nenašel mezi lidmi ani jediný,který by si takovéto vaše případné aktivity v Chuchli přál.Inu, ono „dobře“prodat pozemky je lákavé.

Závěrem vás ubezpečuji,že si od srdce přeji,aby toto zde výše popsané rozuzlení „Sportovní arény Velká Chuchle“ nebylo pravdivé.Naopak aby se jednalo o všestranný sportovní areál pro širokou chuchelskou veřejnost (ale proč potom to honosné slovo „Aréna“).Ten zde chybí a navíc to nyní vypadá,že „existenční potíže“ má i Čechoslovan Chuchle – o těch však bezesporu víte velice dobře a bohužel doposud jsem nezaznamenal jedinou vaši aktivitu ke konsolidaci situace (kromě přítomnosti vašich osob při machinacích s nedávnou Výroční členskou schůzí Čechoslovanu).

Komentář (ID) #3742

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3740)

24.3.2013 v 11:29

Ano.pánové starosto Melichare (TOP 09) a jeho zástupče Vokurko (SZ).Generacemi je potvrzená stará pravda – že mlčení znamená souhlas! Děkuji proto i za takovouto vaší jasnou odpověď. Jen jsem zvědav, s jakým bobříkem mlčení a mlžením přijdete zítra na Zastupitelstvo! A to nejen k „Aréně“,ale i k dalším zásadním nahromaděným problémům, které vytváříte při vaší „správě“ obce.

Veřejná Zastupitelství jsou nyní již jediným místem, kde se musíte alespoň nějak projevit. Jo,kde ty loňské sněhy jsou,kdy probíhaly v Chuchli ke všem zásadním problémům VEŘEJNÉ SCHUZE.Ale to jste ještě na radnici nevládli vy s „pseudokoalicí 7“! Ano,bylo to bývalé zastupitelstvo v čele se starostou Freslem.Ona se vám ta „demokracie“ a „otevřená radnice“ nehodí,že? Jen jste si mysleli, že to občanům nebude vadit – díky bohu jste se mýlili.

Komentář (ID) #3743

Reagovat | X

Od: Benčat

(Reakce na příspěvek #3740)

24.3.2013 v 16:49

Dobré odpoledne ládˇo výbor majetku obce to projednával ve středu.

1. Dále výbor posuzoval předloženou nabídku spol. Victoria Cars na vybudování multifunkčního sportovního centra na pozemcích mezi Strakonickou ul. a Vltavou. Majetkový výbor po diskusi nedoporučuje ZMČ tento návrh schválit, a to zejména z důvodu, že převažující část areálu má zabírat trať pro motokáry (zvýšení hluku, nebezpečí pro cyklisty na blízké cyklostezce, atd.).

Tomáš Benčat předseda majetku obce

Komentář (ID) #3744

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3743)

24.3.2013 v 17:24

Tomáši, s plnou vážností ti děkuji nejen za sebe za tvoji fundovanou odpověď.Zpráva je potěšující nejen pro mne,ale i absolutní většinu dalších chucheláků ( po obci je o věc značný zájem).Ano,takto si představuji (a asi nejen já) komunikaci a zodpovědný přístup k plnění svých úkolů i od dalších zastupitelů. Především pak od těch „nejvyšších“, tj. starosty Melichara a jeho zástupce Vokurky.U nich je dle mého ta „žába na prameni“, která brání,aby mohli všichni zastupitelé táhnout za jeden provaz ku prospěchu Chuchle.

Ještě jednou díky za zprávu i její obsah. Zítra na Zastupitelstvu ti poděkuji osobně.
Vláďa Kozák

Komentář (ID) #3745

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3744)

24.3.2013 v 18:02

Souhlas! Proč ale takto nekomunikují ostatní zastlupitelé, že pane Kadeřábku...

Komentář (ID) #3746

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3745)

24.3.2013 v 18:47

Ryba vždy smrdí od hlavy.A v tom to pane Burle bude. Absolutní většina řadových zastupitelů by asi byla schopna se domluvit a táhnout za jeden provoz, pro blaho Chuchle.Bohužel již více jak 2 roky v tom brání zájmy pánů Melichara a Vokurky.Kde zůstali jejich proklamace o „otevřené a demokratické radnici“?

Dobře vám to o panu Kadeřábkovi napsal pan Vlasák.Vy nemáte sílu (či odvahu?) poukazovat na nedostatky starosty a jeho zástupce,pouze útočíte na opozičního zastupitele,který reálně nemá žádné pravomoci.Stačí,kdybyste si přečetl organizační řád MČ a pravidelně se zúčastňoval Zasedání ZMČ! Takto neodůvodněně napadáte člověka, který toho pro Chuchli a její přírodu dělá více než kdo jiný. Prosím,buďte objektivní! Odpovědět by vám měl především v rámci předvolebních slibů odpovědět starosta Melichar a jeho zástupce Vokurka.Když ne zde,tak alespoň na Zastupitelstvu.Ale tam vy nechodíte ……

Komentář (ID) #3747

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3746)

24.3.2013 v 21:21

Pane Kozáku, píšete stále dokola stejné nesmysly! Již jsem tady několikrát napsal, že mám rád přírodu a také něco o ní vím. A také vím, že v naší obci dostává neustále pořádně na zadek. A proto se neustále ptám výboru pro životní prostředí, proč je v ilegalitě, proč nic nedělá. Vy tvrdíte, že pracuje na výbornou. Takže stejná otázka pro vás, jako nedávno pro Zdeňka, který zatím neodpověděl. Co výbor v posledních měsících udělal? Je pravda, že se vůbec neschází? A nyní pište vše, co o tomto výboru konkrétně víte?!

Já se nemohu, a proto také nebudu, vyjádřovat k ostatním činnostem úřadu, protože stavebnictví, financování atd. nerozumím. A znova opakuji, že na zastupitelstva nechodím ze dvou důvodu. Mám obavu abych tam, při mém chatrném zdraví, nedostal z rozčilení infarkt a navíc každé pondělí chodím do školy. Ale toto jsem tady již několikrát psal.

Komentář (ID) #3748

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3747)

25.3.2013 v 10:55

Pane Burle,jste nepoučitelný demagog.Plně se na vás hodí „já o voze,vy o koze“.Nikde nepíši o práci výboru –co si to vymýšlíte a lžete! A to že jste byl šéfredaktor Rudého práva zvolený lidem ! (jak sám veřejně píšete).

Lžete stejně jako na vašem blogu v posledním článku „Takhle se kácí na Hvězdárně“.Když jsem chtěl na to svým příspěvkem před chvílí reagovat,tak jste mi ho znemožnil vložit s tím, že: „tento komentář byl vyhodnocen jako spam“! Přitom byl řádně mnou podepsán,pravdivý a konkrétní. Tak co, kde máte to svoji čestnost, pravdomluvnost a odbornost? Starosta Melichar na vás kašle,ignoruje vás a tak kolem sebe pouze nesmyslně kopete.Nesmyslně se upíráte pouze na lidi,kteří s vámi mají slitování a na vaše časté nesmysly reagují v přesvědčení,že přeci jen pochopíte realitu.

Komentář (ID) #3749

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3748)

25.3.2013 v 15:40

Nyní vám pane Kozáku na konkrétních příkladech ukážu, že ne já, ale vy jste demagog. Jak jste přišel na to, že jsem byl šéfredaktorem Rudého práva. Kdyby jste byl chytrý, tak by jste si dal do vyhledávače na googlu šéfredaktoří RP a vsaďte se, že tam nevypadnu...

Za druhé, ten článek o kácení na Hvězdárně jsem nepsal já.. A navíc není to můj blog, je to blog všech občanů obou Chuchlí...

A toto je věta, kterou jste napsal ohledně pana Kadeřábka: "Takto neodůvodněně napadáte člověka, který toho pro Chuchli a její přírodu dělá více než kdo jiný." A já jsem vás jenom slušně požádal, aby jste napsal, co máte konkrétně na mysli. jaké akce apod.

Už jsem tady někde psal, že blogy nedovolí vložit žádný příspěvek, kde se vyskytne vulgární slovo apod. To je asi důvodem, proč váš příspěvek neprošel. Zkuste to ještě jednou, prosím. Kdybych nějaký příspěvek vymazal, tak bych tam v komentářích napsal proč!

Komentář (ID) #3750

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3749)

25.3.2013 v 17:29

Pane Burle,tak proč o sobe píšete,cituji váš příspěvek z tohoto DF v plném znění:
„Komentář (ID) #3414 Od: Václav Burle (Reakce na příspěvek #3412) 30.1.2013 v 22:36
A já jsem Vlasák slyšel, že jste mimozemšťan z Proximy 384 a ze zadu vám roste vocas jako čertům.

A navíc máte špatné informace. Já nebyl dopisovatel, ale zástupce vedoucího, následně, po sametové revoluci, protože jsem nebyl v KSČ, zvolen pracujícím lidem za šéfredaktora. .

Dále jsem byl spolupracovníkem Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky, DF, DW, BBC, rádia Vatikán atd. A to není vtip, to je pravda. Také jsem dělal v Chuchli sametovou revoluci. A to prosím jako jediný! Jestli máte ještě nějakou otázku, tak sem s ní. Rád vám všechno zodpovím.“ KONEC citace.

Takže z lidí jste dělal blby tehdy nebo nyní? Další debata s vámi by byla nošení dříví do lesa, za to mi skutečně nestojíte – ztráta času.Zkuste si najít jinou vrbu a odpověď na své otázky se snažte získat především od k tomu ustanovených funkcionářů ÚMČ Velká Chuchle,především jeho statutárního zástupce,starosty Melichara.Že vás ignoruje,není můj problém.

Komentář (ID) #3751

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3749)

25.3.2013 v 17:32

Pro osvěžení vaší paměti,pane Burle. Níže cituji celý neupravený text,který jste mi na vašem soukromém blogu dnes dopoledně vymazal.Citace:
„Pane Burle, a já si snažil namlouvat, že se snažíte vytvořit objektivní pravdivý blog.Ale ono při vašem „svatém tažení“ proti hajnému,zastupiteli Kadeřábkovi, vám zřejmě přijde vhodné vše, hlavně lživé podpásovky.Co takhle se mu omluvit zde na blogu, ale především na oficiálním webu MČ Velká Chuchle. Nebo je to na vás moc? P.S. Jsem zvědav,jestli mě za tuto pravdu opět na „vašem soukromém blogu“ vymažete.Již jste to s úspěchem provedl.Oni se lidé pro pravdu často zlobí – vy také.“ KONEC citace.

Proč byl tento příspěvek vymazán - asi pro vaši ješitnost a nesoudnost! Nebo ho vymazal váš společník pan Hromádka?

Příspěvek „Takhle se kácí na Hvězdárně“ jste skutečně nepsal vy,ale váš společník a spolumajitel blogu, pan Tomáš Hromádka.Vy jste pouze k němu stačil již dopsat své další 2 příspěvky!Ano,svědčí to především o neprofesionalitě místního novináře pana Homádky.Za přehlédnutí původního autora se samozřejmě omlouvám.

Komentář (ID) #3752

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3751)

25.3.2013 v 19:36

Vy jste Kozák fakt grafoman. Nikdo vám nic nevymazal. jak vám odpovídám na chuchle.blog.cz. Blog vás - asi - oprávněně, přečetl jako spam. Jak jsem to zjistil, tak jsem dal enter a máte to tam...

Ještě jste zapomněl na ty akce, které udělal výbor životního prostředí. Tak hlavně na to nezapomeňte. Opět na chuchle.blog cz.

Komentář (ID) #3735

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

21.3.2013 v 20:44

Vážený pane Burle,
pročtěte si dobře předvolební programy všech stran! ODS a její zastupitelé upředňostňují přímou komunikaci s občanem. Diskusní fórum a otázky a odpovědi byl volební šlágr Strany Zelených ( Ing. Arch. Vokurka, Bc. Šatra) , ČSSD ( Ing. Petr, Ing. Kozický ) a TOP 09 (Mgr. Melichar, Benčát, Čahoj).
Tyto tři koaliční strany si prosadily tento jimi navrhovaný systém komunikace , který byl hlavním pilířem jejich volební kampaně! Dokonce si odhlasovali a tehdy Mgr. Linhart byl hlavním zastáncem postihu pro nekomunikujícího koaličního zastupitele.

Osobně si myslím, že pan hajný Kadeřábek není povinen plnit volební program pana Ing. Arch. Vokurky či Mgr. Melichara nebo Ing. Kozického. Tímto jsem Vám doufám doložil, že spravedlivý jsem! Chci po každém ten druh komunikace, který měl ve volební kampani.
S koalicí vedenou Ing. Arch. Vokurkou a Mgr. Melicharem a spol. komunikuji zde na DF či na OO a s opozičními zastupiteli komunikuji přímo z oka do oka.

S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Proč z „koaličních zastupitelů komunikuje“ jen Ing. Arch. Vokurka se musíte zeptat jich. Pokud chcete komunikovat s hajným Kadeřábkem, stavte se za ním při vašich četných procházkách v „jeho“ hájovně. Zde Vám jistě pan hajný mile rád odpoví na všechny vaše dotazy! A nebo s ním můžete diskutovat na zastupitelstu MČ, jak Vám navrhoval Mgr. Hromádka! Tam ovšem od Ing. Kozického dostanete pouhé 3 minuty k danému tématu. Asi bude lepší ho chytit po zastupitelstvu, tam nebudete koalicí omezován! ;-)

Komentář (ID) #3736

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3735)

21.3.2013 v 22:02

Zdeňku, pan Kadeřábek se dobrovolně stal zastupitelem a předsedou výboru pro životní prostředí. Je proto jeho povinností nám občanům pravidelně skládat účty.

Já například nejsem sám, kdo má rád přírodu. Mnoho lidí se v současné době ptá, chodí na obecní úřad, na to, co se to děje v lese. A odpovědi žádné. Pan Kadeřábek nekomunikuje, prý měl v lese, podle ředitele Lesů hl. m. Prahy, vyvěsit informační cedule, Ve zpravodaji ani na internetu nic. Víte prosím Zdeńku, jest-li ten výbor vůbec pracuje?

Já každé pondělí chodím do školy. A to je jeden z důvodů, proč nemohu docházet na schůze. Druhým je, že mám obavu, abych tam nedostal infarkt. Hezký den.

Dnes jsem požádal ředitele Lesů hl. m. Prahy o odpověď ohledně toho kácení v Chuchelském háji, včetně rezervace. Předpokládám, že jeho vyjádření, zítra, vložím, nejen na tyto stránky, ale i na chuchle.blog.cz. Proč to ale mám řešit já, já nikdo, proč to neřeší výbor, obec? Uměl by jste to vysvětlit?

Komentář (ID) #3739

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3736)

23.3.2013 v 11:14

Já myslím, že pan hajný Kadeřábek „skládá účty„ rád a s velkou ochotou ! Nikde ovšem není zákonem dáno, že musí „skládat účty“ (komunikovat) na Diskusním fóru, na Otázkách a odpovědích nebo na Vašem blogu.
Opakuji, že takto zvolená komunikace byl volební plán koaličních zastupitelů v čele s Mgr. Melicharem, Ing. Arch. Vokurkou a Ing. Kozickým. S těmi komunikujme podle jejich předvolebních přání na DF nebo OO a vyžadujme po nich plnění jejich slibů a vizí!
Podle mého názoru výbor pana Kadeřábka pracuje na 1A a v lese je vidět jeho práce na každém kroku.

S přáním pěkného víkendu Vlasák Zdeněk

P.S.: Na kácení v lese Vám zde odpověděl Ing. Špaňhel, nebudu ho opakovat.

Komentář (ID) #3741

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3739)

23.3.2013 v 20:43

Vy Zdeňku přece nejste hloupý, aby jste nevěděl, že chuchelský les je pro pana Kadeřábka zaměstnáním. To u něj konkrétně nemá nic společného s výborem životního prostředí.

A teď Vám Zdeňku dám jednoduchou otázku: uveďte akce, které výbor od svého zvolení, ustanovení, udělal? Moc se těším na Vaše argumenty... Podle Vás to vypadá, že výbor pracuje v ilegalitě.