Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #3730

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

21.3.2013 v 14:44

V pozvánce na 2.zasedání ZMČ Velká Chuchle na 25.3.2013 je pod bodem 2) Programu uvedeno:PŘEDSAVENÍ SPORTOVNÍ ARÉNY VELKÁ CHUCHLE.

Do dnešního dne mě již kontaktovalo několik spoluobčanů a ptalo se,zda nevím, co se to bude v Chuchli budovat:“Aréna“ zní velkolepě a sportoviště běžně dostupná občanům jsou zajisté zapotřebí.Všem jsem však musel odpovědět,že nic nevím stejně jako oni.Že se jedná o dobře utajovaný projekt nejspíše pouze starosty Melichara (TOP 09) a jeho zástupce Vokurky (SZ).Proč tomu tak je,že nevím.
Takže i nadále mezi občany kolují zvěsti,že se bude jednat např. o :

- vybudování tolik potřebného druhého hřiště u Čechoslovanu a to s umělou trávou
- sportovní halu v prostorách Vily Chuchle
- sportovní halu v prostorách Finepu (místo k demolici určené tzv. „K8“)
- nevýhodný odprodej obecních pozemků za směšnou cenu soukromému subjektu pro vybudování jeho soukromého golfového hřiště

Osobně bych ze znalosti kvalit vedení radnice a místních poměrů upřednostnil v případě sázky výstavbu soukromého golfu.Takže v pondělí uvidíme,co bude chuchelákům předhozeno jako psovi kost ….

Komentář (ID) #3724

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

20.3.2013 v 18:46

Vážení spoluobčané, Vy kteří nesouhlasíte s názory a praktikami Ing. Arch.Vokurky, zástupce starosty, prosím nenechte se vyprovokovat k napadáním a osočováním výše jmenovaného! Jeho řádky, ať již zde nebo na „chuchle blog“ jsou provokativní a urážející občany, kteří mají jiný názor než on. Jejich cílem není Vám odpovídat na Vámi kladené otázky. Jejich cílem je Vás vyprovokovat k oplácení, aby na základě Vašich reakcí mohl dát podnět k uzavření nebo přesunutí tohoto Diskusního fóra. Mějte na mysli, že totalitní „demokracie“, kterou tento člověk a jeho koaliční partneři používají, čeká jen na záminku. Nedejte jim k té zámince možnost. Děkuji.

S přáním hezkého dne Zdeněk Vlasák

P.S.: Můj otec má otázku na Ing. Arch. Vokurku, zástupce starosty v otázkách a odpovědích již od 11.12.2012 (19:48). Já jsem mu položil též několik přímých otázek zde na DF a dodnes žádná odpověď. Tento občan nikdy neodpovídá na kladené otázky!

Komentář (ID) #3725

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3724)

20.3.2013 v 20:12

Jsi Zdeńku nespravedlivý. Vždyť na obci není jenom pan Vokurka. Já jsem položil řadu otázek výboru životního prostředí a odezva rovněž žádná. V těchto dnech, jak jak jsem se opět přesvědčil v autobuse, když jsem jel z Prahy, jsou spoluobčané šokování kácením v Chuchelském háji. A představ si, že se ptali i na obecním úřadě a odpovědi žádné. Na obci máme i zastupitele, kteří nekomunikují vůbec. Je to jeden velký Kocourkov.

Pane starosto Melichare. Jak je to s tím kácením v lese?

Komentář (ID) #3727

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #3725)

21.3.2013 v 09:00

Václave, každý živý organismus má svůj zenit žití. proto je nutná obnova třeba i lesa. Jestliže se tak nestane najednou přijde bod zlomu ???

Komentář (ID) #3728

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3727)

21.3.2013 v 09:48

To máš Jiří samozřejmě pravdu. I já jsem to takto napsal na chuchle.blog.cz. Ale nechápu, proč obecní úřad, výbor životního prostředí, s občany nekomunikují? Proč o tom kácení něco není ve zpravodaji a na internetových stránkách. Ty snad to umíš vysvětlit?

Komentář (ID) #3731

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3724)

21.3.2013 v 14:47

Pane Vlasáku.Se skutečným zájmem jsem si přečetl vámi předložené citace z kauzy UDÁNÍ vaší osoby pány zastupiteli místostarostou Vokurkou (SZ), starostou Melicharem (TOP 09) a Kozickým (ČSSD) z vedení současné chuchelské radnice.Tak, jak jste citace uvedl na blogu: www.chuchle.blog.cz v rubrice „anketa“ v článku „Hornbach a náš názor“ a jeho příspěvku pod číslem 82.

Je zarážející,kam tito naši zastupitelé ve své zášti k vaší sobě dokážou zajít! Dokonce tak daleko, že svému udání uzpůsobí i „pravdivost“ Zápisu ze zasedání ZMČ,tak jak to zkonstatoval i příslušný správní orgán,který udání prošetřoval. Než ho pochopitelně následně odložil pro neopodstatněnost.

Přimlouval bych se pane Vlasáku za to,abyste celou „udavačskou kauzu“ objektivně předestřel všem chuchelákům. Např. jejím zveřejněním v necenzurované tiskovině „Chucheláci trochu jinak“. Nechť si každý může udělat svůj vlastní úsudek ve všech potřebných aspektech, jak se v Chuchli „vládne“.Mějte se hezky a držte se,nenechte se znechutit.
Vladimír Kozák

P.S. Po tom všem má pan Vokurka ještě tu nesoudnost na stránkách tohoto webu ostatní „moralizovat“ a nestoudně „nálepkovat“ spoluobčany ( = sousedy).

Komentář (ID) #3737

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #3728)

22.3.2013 v 10:39

Václave, les je v majetku magistrátu. Ten schvaluje těžební plán a plán obnovy. není jeho povinnost tyto záležitosti zveřejňovat. Až našich sedm zastupitelů změní zákon o lese , "což je v jejich kompetenci", pak se dozvíme více. Máš možnost magistrát o informace požádat. Jiří

Komentář (ID) #3738

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3737)

22.3.2013 v 19:45

Jsem Jiří přesvědčen, že nemáš pravdu. Chuchelský háj je určen pro rekreaci, a tak má být, musí být, veřejnost informována. Už jenom z důvodu bezpečnosti.

Komentář (ID) #3712

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

17.3.2013 v 20:04

Pane místostarosto Vokurko.
1)co je to ta skupina strategického plánu a jakého strategického plánu?
2)kdo je jejím zřizovatelem nebo kápem „úřad nebo soukromá osoba pan Vokurka“?
3)jaké si tato skupina zvolila zadání?
4)kdo je členem této vyvážené skupiny?
5)jak byli členové této skupiny „voleni, přijímáni, kdo je vybíral a podle jakého kritéria?
6)na jaký výstup se máme těšit do podzimu?
7)Proč se občané nic nedovědí o setkání tzv. skupinky strategického plánu v K8, ale o divadle taktéž v K8 na stránkách MÚ V.Chuchle informace je?
8)Určuje snad MÚ V.Chuchle , co občany Chuchle může ještě zajímat a co již ne.
9)Jelikož K8 není soukromí prostor pana Vokurky ani pana Malého, byl úřad písemně požádán o zábor Prostor ke konání této schůze strategického plánu? :)

Někdo si prostě představuje otevřenou a vstřícnou radnici k občanům tak, že otevřeně a vstřícně informuje jen o věcech a dění, které se radnici nebo panu Vokurkovi hodí. O věcech které pan Vokurka uzná za nepodstatné taktně pomlčí. Co, ale chtít od SLEPENCE, kde se jeden bojí druhého.

Robert Pořízek

Komentář (ID) #3713

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3712)

18.3.2013 v 10:51

P.z.Vokurka! Halasně voláte a vzýváte o „jasných a srozumitelných odpovědích“.Když je od občanů (i mě) dostáváte,následně však sám již zpětnou vazbou totéž nečiníte.Proč – chybí vám odvaha napsat veřejně pravdu?Kde pak zůstala vámi před volbami slibovaná „otevřená a demokratická radnice“?

Vaše víkendová vyjádření zde na webu jsou toho dokladem! Mimo jiné jste opakovaně tvrdil,že hned v pondělí zjistíte a sdělíte,jak to je s prováděnými výkopovými pracemi v oblasti Dolomitové a Na cihelně.Skutečnost – VELKÁ 0! Asi se ukázalo,že došlo k zanedbání povinností na chuchelské radnici – že by vašich? proč si kazit „imič“,že.

Výsledkem toho, jak je to ve skutečnosti s nějakou soukromou skupinou „strategického plánování“ je také úplné mlčení.I to je obrázek někoho a něčeho,že.

P.S. Jen nevím,kdo koho kryje – zda starosta Melichar vás,či vy jeho.Ale ono je nakonec jedno,je-li to „za 18 či bez 2 za 20“.

Komentář (ID) #3714

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3712)

18.3.2013 v 11:05

Ano Roberte máš pravdu, odpovídat nebudu, nejsme ve škole. Strategie a rozvoj Chuchle je v mé gesci. Skupina vznikla kvůli tomu, aby něco vytvořila , až vytvoří návrh strategického plánu bude konzultován, zveřejněn k připomínkování.

Zpracování takového dokumentu můžeme zadat externistům, to jsme ale nechtěli. Jsou obce, kde takový dokument zpracuje třeba jedna osoba, třeba zaměstnanec zabývající se agendou 21. Nebo může jít pořízení s cenou do statisící. Obec skupina nic nestojí, je o dobrovolnosti, na druhou stranu si vymiňuji právo o složení rozhodovat, chci aby byla funkční a konstruktivní.

Obavy z toho, že nebude zapojena do procesu veřejnost je milná.
Je zajímavé, že zájem je až ve chvíli, když se začne něco dít.

Co myslíš prostory na úřadě si také pronajímám? Je tvorba strategického plánu soukromá věc? Není to hloupost?
Tak jak čtu tvé dotazy, asi máš jediné přání, aby se zase dlouhá léta nic nedělo. A to by byla škoda pro nás všechny.

David Vokurka - zástupce starosty

P.S. - přes vyhledavač si najdi - strategický plán - uvidíš jak různorodé dokumenty to jsou...

Komentář (ID) #3716

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #3714)

18.3.2013 v 11:44

Pane Vokurko (místostarosto), umíte
vůbec na nějakou otázku odpovědět? Marastu kolem napovídáte hodně, ale ani jedno slovo k věci. Nic méně takováto komunikace přesně sedí na člověka, který nemá pádné argumenty a věci dělá tendenčně jen pro svou potřebu a potřebu svých kamarádů. Myslím si, že mé dotazy byly namístě, legitimní a občané Chuchle by na ně měli znát odpověď.

Proč je zájem až,když se něco začne dít? No asi proto, že do té doby nikdo neví, že se něco děje.

Prostory v K8 si úřad pravděpodobně pronajímat nemusí, ale občan Vokurka by teda opravdu měl a pokud nějaký ouřada, zastupitel uzná, že občanu Vokurkovi prostor propůjčí zdarma mělo by to být na MÚ písemně zaznamenáno. To, že máte kláče od K8 neznamená, že si tam můžete dělat soukromé akce, kdy se vám zachce a s kým se vám zachce.

Ovšem pravda 2,5 roku to ve V. Chuchli vypadá spíše jako soukromá firma pana Vokurky, Kozického, Malého, Šatry, Benčáta atd. Jen je škoda, že k tomuto jednání přihlíží i pan starosta Melichar.

Vy jste už ztratil úplně smysl pro realitu. Ten post místostarosty vám asi zatemnil myšlení.

PS:tato vaše odpověď opravdu stojí za zaznamenání a uložení do chuchelského archivu, kroniky.

Robert Pořízek

Komentář (ID) #3717

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3714)

18.3.2013 v 16:22

P.z.Vokurka! Já tu paralela – i K.Gottwald se ujal moci na základě zcela demokratických voleb,stejně jako vy před 2,5 rokem v Chuchli ( při absenci starosty Melichara na jakékoli zásadní rozhodování, jste oním pověstným „krkem“).
Nyní již pro své vládnutí nepotřebujete ani Zastupitelstvo MČ, ani názor širokého spektra občanů-chucheláků! Vaše soukromá strategická skupina za obecní peníze je toho dokladem. Nikdo jí neschvaloval,neurčil náplň ani pravomoci, nejmenoval členy - pouze slovně bez jakékoli písemnosti vy!! Neříká se tomu DIKTÁTORSTVÍ ? Pane Vokurka,prosím vás,vraťte se do reality! Jiný než váš názor ještě neznamená,že je špatný. Zkuste se bavit s občany,například tím, že zjistíte jejich názory na Veřejné schůzi. Na rozdíl od bývalého Zastupitelstva za starostování pana Fresla jste neuspořádal vy ani vaše „pseudokoalice 7“ ani jedinou!! Bojíte se……Místo toho provádíte svá soukromá konspirativní setkání s pár vybranými jedinci. Znáte to o tom „pupku světa“?

Komentář (ID) #3718

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3717)

19.3.2013 v 10:18

Co k Robertovi Pořízkovi a Kozákovi dodat.. stále je čemu se divit.. S. Kozákem vytvořená paralela je neskutečná, jak ho může používat člověk, který za minulého režimu byl jeho ochráncem? Není mi nejlépe od žaludku.
Propojení , má soukromá činnost a tvorba Strategického plánu mě zajímá, je potřeba ji rozvinout. Prosím co nejabsurdněji, máte oba dobře našlápnuto.
David Vokurka

Komentář (ID) #3719

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #3718)

19.3.2013 v 15:37

No pane Vokurko, skoro jsem se lekl.Ta poslední věta se dá vykládat skoro jako výhružka! :) :)

K vám pane místostarosto Vokurko už není bohužel co dodat a to je u zastupitele dost smutný fakt.

Já vás jen slušně odkážu na můj příspěvek č. ID.3172 a požádám vás o odpověď na DANÉ OTÁZKY. Neberte to prosím jako, že jste ve škole, jen odpovězte občanovi na otázky, které měly být zodpovězeny již dávno.

Pane místostarosto Vokurko opravdu si myslíte, že skupinka strategie a rozvoje obce má být soukromou iniciativou jedince, který si její složení zvolí sám ze svých názorově blízkých lidí?Chce tím říct, že budete dělat strategii a rozvoj Chuchle jen podle názorů a potřeb vašich kamarádů.

CHUCHLE NEPATŘÍ VÁM ANI VAŠIM KAMARÁDŮM, Chuchle patří všem obyvatelům a to i těm, kteří mají odlišný názor od toho vašeho.

Pokud má být na MÚ zřízena skupina strategie a rozvoje obce má to být oficiální skupina, která se nestydí za své členy a má jasně daný úkol od ZASTUPITELSTVA.

Opravdu máte dojem, že K8 je váš osobní majetek o kterém budete rozhodovat sám? Budete se asi divit,ale vše má svá pravidla?

Robert Pořízek

Komentář (ID) #3720

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3718)

19.3.2013 v 15:53

Davide Vokurka! Opět se projevuješ jako zhrzený demagog, tvými vlastními slovy „zaprdlý hlupák“.Navíc ještě ješitný a opojen svěřenou mocí. Proto i nyní místo věcné argumentace uhýbáš, jako většinou, od tématu k tobě vlastní hysterické rétorice.
V jedné věci máš pravdu – ano,vždy po celý život jsem byl ochráncem práva (za ČSSR,ČSFR i ČR).Nemohu za to,že život mi dali rodiče tak,že jsem ho žil a žiji v různých režimech. Hraješ si na boha ? – to ti je v současnosti podobné! Ale na rozdíl od tebe jsem si vždy zachoval čistý štít. Na rozdíl od tebe, kterého oslepila moc,kterou jsi demokraticky obdržel.Bohužel ji neumíš demokraticky využívat,naopak ji zneužíváš.Že by se v tobě ozvaly např. dědičné geny ? Já jsem celý život žil tak,abych se mohl lidem vždy podívat přímo do očí – o tobě se to zřejmě říci nedá.

P.S. Jen se, prosím tě, ze všeho nezblázni a neskákej pod auta! Každého životu je škoda, i tvého.

Komentář (ID) #3722

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3714)

20.3.2013 v 18:38

Vážený Ing. Arch. Vokurko,
To, že na nic neodpovídáte, na to jsme si zvykli! Ta vaše skupina mi připadá, že bude pouze jen hlásat vaše pravdy! A až vaše maličkost zpřipomínkuje na zakázku územní plán. Tak tahle skupina vám poslouží jako záštita, že to nebylo jen vaše rozhodnutí. Nedivil bych se, kdyby jste v té desetičlenné skupině dal dva až tři „fleky“ opozici ! Jen aby se neřeklo, že jste despota.

Kterých pak deset pracovitých občanů má v rukou budoucnost našich dětí?

Pěkný den Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #3693

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

15.3.2013 v 09:38

Vážený Ing. arch. Vokurko zástupče starosty,
Jsem rád ,že nás informujete o kde jaké Vaší aktivitě v Kazínské 8. O tom, že dnes ráno nebudou průjezdné ulice Dolomitová a část ulice Na Cihelně z důvodů dlouhodobě připravované rekonstrukce vodovodního řadu ,se dozvíme ,až s příjezdem bagrů a těžké mechanizace do této lokality. Podle informace , kterou nám poskytl mistr stavby jste o této akci byli včas informováni.
Děkuji za informace .
Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #3699

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #3693)

15.3.2013 v 12:16

Netýká se to pana Ing. arch. Vokurky (SZ) osobně, tak na to kašle.

Komentář (ID) #3700

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3699)

15.3.2013 v 15:45

Omyl,zástupce Vokurky (ze SZ) se to týká především.Nezodpovídá naopak on osobně za tuto problematiku na radnici? Nejspíš však nemá čas se této závažné, ale běžné, agendě věnovat (přestože je za ní dobře z našich peněz placen). Spíš se věnuje konspirativním schůzkám s vybranými zastupiteli a vybranými „loajálními“ občany,jako naposledy v úterý 12.3. mezi 19,00 až 22,00 hod. ve Fematu. Inu asi se zbytečně neříká: „co je šeptem,to je čertem“.Co tam bylo asi tak tajného, že o konání schůzky nebyla veřejnost informována nejenom předem, ale ani následně nebyl pro ni proveden žádný informační výstup!

Zástupče Vokurko,co takhle konečně odložit tajnosti a konečně poprvé za celou dobu vašeho místního vládnutí svolat Veřejnou schůzi. Myslím,že o tématech se nemusíme přesvědčovat – hrnou se na nás závratnou rychlostí a překotně.Místo toho všeho jste však po vzoru starosty Melichara (TOP 09) přestal komunikovat i vy.Není to náhodou o aroganci moci? Nebo že nám vše má vysvětlit neoficiální mluvčí, redaktor Hromádka? Je ale možné,že všichni zainteresovaní jsou uhranuty fluidem data „15.březen“ a jeho heslem „o nás bez nás“.

P.S. Očekával bych od p.Vokurky alespoň vysvětlení a omluvu dotčeným občanům. Je to nejen slušné,ale také chlapské.

Komentář (ID) #3701

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3700)

15.3.2013 v 21:49

...a tady máte další konkrétní příklad, že internetové stránky obce dostaly I. místo naprosto neoprávněně. Co je na tom tak těžkého tuto informaci z minuty na minutu na stránky vložit? Umíte to vysvětlit?

Komentář (ID) #3702

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3693)

17.3.2013 v 09:30

Když si tak čtu příspěvky z 15.3. , říkám si co je jedovatosti v našem údolí, co jedovatých slin je bez rosmyslu neustále vypouštěno stejnými jedinci? Proč tomu tak je? Jaký to má význam?

1, O opravě vodovodu a tím následných omezeních provozu v Dolomitové, Prodloužené a na Cihelně žádné informace z radnice nemám. Zítra prověřím jestli přišlo v předstihu nějaké info. Celý pá a část čt jsem byl v ,,terénu,,.

2, Všude je napsáno ,, Havárie vody,, , prověřím jestli jde o připravovanou akci nebo opravdu havárii.

3, Jak jsem to zjistil R. Pořízku? Snadno, týká se mi to právě i osobně. Při normálním uvažování k tomu každý dojde, když si představí kudy vedou jednosměrky v území a kde bydlím. Takže z tvé strany jen štvavé řeči.

4. P. Kozáka už komentovat skoro nelze. Jako výzvědné informace propojené s mírným blouzněním - dobré. K věci jak jinak - prázdno.
Chcete-li si něco přečíst k tvorbě strategického plánu - ,,konspirativní schůzce,, otevřte si na těchto stránkách část Rozvoj Chuchle, nebo některé staré Chuchelské zpravodaje tam se o mé přípravě ,,konspirace,, dozvíte více.

P. Burle vyhrávání soutěže ,, Zlatý erb,, je už zde tradicí, přihlašování do soutěže začali naši předchůdci.
Jistě si vzpomenete na kolovou z Jevíčka a naše opakující se úspěchy na mistrovství světa, které hltal celý národ..
Úspěch na Tour de France to nebyl, ale obojí to byla cyklistika....
Dopřejte úřadu tento opakovaný úspěch vítězství ve ,,Zlatém erbu,,....
Díky

David Vokurka

Zase se na nějaký čas odmlčím, je neuvěřitelné, jak pořád dokola v příspěvcích nejde o věcnost, ale jen dohady a dětinské ataky na kohokoliv, kdo nepřistoupí na to být tak dole.

Komentář (ID) #3703

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3702)

17.3.2013 v 11:26

Vážený Ing. Arch. Vokurko ,
Práce na vodovodním řadu jsou v lokalitě Strmí vrch již od čtvrtka ráno! Jedná se o výměnu šoupat za novější typ. Ta cedule „ Havárie vody“ tam je z důvodu ,že dodatkovou cedulku „ Měníme šoupata“ pod značkou zákaz vjezdu Veolia nevlastní! Pakliže zástupce starosty neví po čtyřech dnech ,že v katastru MČ Velká Chuchle někdo provádí výkopové práce a dokonce zasahuje do majetku MČ Velká Chuchle rozhodně to není člověk na svém místě !
Vlasák Zdeněk

P.S.: Zaměstnanec fa. Veolia nám oznámil ,že oznámení o pracovní činnosti posílali na úřad před třemi měsíci a ráno před zahájením stavby vždy volá zaměstnankyně a ještě upozorňuje! Možná se podívejte do toho bordelu co vládne na vašem stole tam jistě příslušný dokument najdete!

Komentář (ID) #3705

Reagovat | X

Od: Václav Vlasák

(Reakce na příspěvek #3702)

17.3.2013 v 11:44

Výměna šoupat není havárie. Jediný kdo tady momentálně vypouští jedovaté sliny jseš bohužel Ty. Možná stačilo včas obyvatele informovat. Tato situace nenastala poprvé!
Vlasák Václav

Komentář (ID) #3706

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3702)

17.3.2013 v 12:10

P.z.Vokurko,po delší odmlce jste se konečně „objevil“.A opět perlíte – svoji nezměněnou demagogií, vše obracíte naruby a snažíte se nereagovat na skutečný předložený konkrétní problém, ale vše „umně“přehazujete na nepravdy a fráze.Ano,jste perfektní „pohádkář“,ale nikoli bohužel kvalitní zastupitel,člověk na svém místě.

To se ani trochu nestydíte,jak jste zde pod bodem 4) vysvětlil vaši „konspirativní schůzku“ s několika vámi vybranými zastupiteli a občany,kteří se dají spočítat na jedné ruce?.Kdybych se zde o vaší „konspirativní schůzce“ nezmínil,tak byste nebyl schopen napsat ani ty 2 řádky!!

Je k smíchu vaše tvrzení,ve kterém mi doporučujete,abych se o tajné schůzce z 12.3.2013 dověděl ze „starých Chuchelských zpravodajů“ či z dávno umístěného (a právě proto i dosud nedatovaného) webového příspěvku „strategický plán obce“.Ten je již na webu bez jakýchkoli konkrétních dat umístěn asi ½ roku! Proč si ze mě děláte takovou srandu a sebe zesměšňujete?To jste již před ½ rokem věděl,že 12.3. uspořádáte tajnou schůzku,znal i její obsah a výstupy z ní?

S úsměvem a pro pochopení vaší „otevřené radnice“ mi prosím sdělte,proč například na schůzku byl pozván občan Malý a již nikoli např.občan Kozák.Pane Vokurka,již konečně přestaňte lhát a mlžit,zkuste se pravdivě a fundovaně vyjádřit – vždyť jste zastupitel a místostarosta!!Navíc jeden z hlavních propagátorů „otevřené chuchelské radnice“To jste již „raději“ na své předvolební sliby takticky zapomněl?

Komentář (ID) #3707

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3703)

17.3.2013 v 16:04

Prověřím, kdy přišlo oznámení o dopravních opatřeních z Radotína, kvůli ,,připravované akci,,.
DaV
P.S. - pořád to funguje lépe jak za starých časů...

Komentář (ID) #3708

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3706)

17.3.2013 v 16:19

Tak p. Kozáku jaký je problém, jasně a srozumitelně?
Skupina strategického plánu se poprvé sešla.
Dohodlo se, že se uvidíme za měsíc.
Myslím že skladba skupiny je vyvážená a doufám, že se ukáže, že je i funkční a otevřená shodě.
Věřím, že nějaký výstup bude do podzimu.

David Vokurka

P.S. - nepříjdete si někdy jak ,,štvavá vysílačka,, - prosím nečiňte tak

Komentář (ID) #3709

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3707)

17.3.2013 v 18:42

Vážený Ing. Arch. Vokurko
To prověření je dnes už zbytečné . Stál jsem v pátek v Dolomitové ulici před sebou náklaďák za sebou náklaďák a situace se dlouho neměnila . Mě přijde ,že „ňák“ vázne komunikace úřad - občan .

Vlasák Zdeněk

P.S.:To že vám to funguje lépe než za starých časů je pro vás asi vítězství !Ovšem nevím co s tím má dělat okolí?

Komentář (ID) #3710

Reagovat | X

Od: Václav Vlasák

(Reakce na příspěvek #3707)

17.3.2013 v 18:46

To myslíš fungování do roku 1989?

Komentář (ID) #3711

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3708)

17.3.2013 v 19:04

P.z.Vokurka,problém je jednoduchý a trvalý. Je to absence jakýchkoli konkrétních informací z vaší strany obecně,tak i v tomto konkrétním případě (kde ty loňské sněhy s heslem o „otevřené radnici“ jsou).

Je tu úterý 12.3.2013 a po Chuchli se začíná šířit zvěst,že Vokurka si tajně svolal do Fematu několik zastupitelů a asi 3 „vyvolené“ občany a že s nimi řeší tajně územní rozvoj obce.Tajně proto, že nikde není zveřejněna žádná pozvánka ani jiná informace! A po schůzce zase absolutní ticho po pěšině,žádný zveřejněný výstup. Na co někomu něco sdělovat a informovat občany,že? Až když Kozák po několika dnech se dovolí zde na webu optat p.z.Vokurky,tak ten blahosklonně napíše 2 věty a cítí se nadmíru dotčen. Teprve nyní vyrukuje s tím,že se jednalo o schůzku ke strategii obce!

A jsme u toho,jaká oficiální skupina strategického plánu? Existuje? Kdo,kde a na základě čeho ji oficiálně ustanovil a schválil (Zastupitelstvo MČ to určitě nebylo). Kde byl zveřejněn seznam členů skupiny,kdo jí předsedá,kdo je jejím tajemníkem a provádí zápisy z jejích schůzí. Kde byla a v jaké formě poskytnuta občanům vůbec informace,že skupina vznikla - jinak se podle mě jedná pane Vokurko o vaši nějakou osobní alibistickou akci.
Doposud jsem našel na oficiálním webu MČ Velká Chuchle jen váš nedatovaný příspěvek podepsaný vaším jménem, starý asi ½ roku, ve kterém se zmiňujete o potřebě nějakou skupinu strategického plánu založit.NIC VÍCE, NIC MÉNĚ.

Jak vidíte,snažil jsem se na vaši výzvu odpovědět jasně a srozumitelně.Takže,pane Vokurka,nyní naopak já očekávám od vás stejně „jasné a srozumitelné“ odpovědi.Kromě toho obci veřejně nabízím svoji spolupráci v dané věci strategie obce.Rád bych od vás proto obdržel potřebné vstupní podklady a informace.Samozřejmě chci pracovat pouze v řádně jmenované a ustanovené skupině Zastupitelstvem MČ, nikoli abych někomu dělal pouhé „křoví“ a stafáž při podpoře jeho zájmů.

Komentář (ID) #3715

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3693)

18.3.2013 v 11:14

V pá 15.3. se ozvala na úřad pracovnice Veolie, která oznámila že budou provádět práce - havárie vody v lokalitě Strmého vrchu, samotné práce měly trvat jeden den, do sedmi dnů včetně prací na komunikaci. Ve stejný den byla tato skutečnost oznámena i do Radotína. Takže dopravní opatření jsou vyvolané ,, havárií,, takže nemuseli být oznámeny a schváleny na odboru dopravy.

David Vokurka - zástupce starosty

Komentář (ID) #3723

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3715)

20.3.2013 v 18:41

Vy sám Ing. Arch. Vokurko - zástupče starosty jste nám vysvětloval dlouhá léta: „ BEZ POVOLENÍ MČ VELKÁ CHUCHLE NEBO STAROSTY MČ V.CH. NEMŮŽE NIKDO SVÉVOLNĚ VYKONÁVAT JAKOUKOLI STAVEBNÍ ČINNOST V KATASTRU MČ VELKÁ CHUCHLE!!!“ .
V lokalitě Strmého vrchu započaly práce v čt 14.3. 2013 v 8:00 hod. To ví dost lidí, ne jen já.
Na základě vašich slov z doby nedávno minulé vám nevěřím. Samozřejmě můj názor změní pokud vám Veolia napíše omluvný dopis, na základě kterého se vy omluvíte všem dotčeným občanům v této lokalitě. Odůvodněte si to třeba špatnou komunikací s dotčeným subjektem.

S pozdravem Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #3674

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

12.3.2013 v 18:21

Tomáši Hromádko.Včera v noci jsi na jednom soukromém blogu (jsi i jeho spolumajitelem) udiveně uvedl, že „kdosi napsal,že nadjezd v Chuchli je uložen k ledu“ a ptáš se,“je-li to pravda“ a konstatuješ,že by o tom měl „někdo napsat do Chuchelského zpravodaje“. Zároveň dodáváš,že ty to ale nebudeš.V tom vidím od tebe farizejství největšího kalibru.Kdo jiný,než chuchelský novinář a redaktor CHZ by o tom měl napsat! Nechci být tebou napaden,že si vymýšlím a tak ti následovně vše zdůvodním:

1) pravdivost informace je obsažena v dopisu ŘO TSK hl.m.Prahy čj.96/2300/2012 z 27.9.2012 adresovaného ÚMČ Velká Chuchle a podepsaným Ing.Romanem Štěpánkem.Ten v něm jednoznačně konstatuje,že plánovaný nadjezd nebude a že „se zpracováním dalších alternativních řešení křížení se železnicí ČD nepočítáme“! Celý dopis je zajisté k nalezení na ÚMČ Velká Chuchle a jako novináři ti nebude těžké získat jeho text.
2) k tomuto dopisu a především k informaci o ukončení jakýchkoli aktivit ohledně nadjezdu či jiného mimoúrovňového křížení ČD v Chuchli se na tomto Diskusním fóru následně především v období 2.11 až 6.11.2012 otevřela bohatá diskuse.Do té kromě mě ( ID 2956,2983,2985) se zapojil i zastupitel Kozický (ID 2984),místostarosta Vokurka (ID 2959,2996),pan Matl (ID 2988,2998),pan Burle či pan Zd.Vlasák (ID 2972,2991,3003,3004).V neposlední řadě pak i ty,Tomáši (ID 2974,2981,3000).V těchto svých příspěvcích se vyjadřuješ docela zasvěceně a tak nyní nechápu,že tvrdíš,že o ničem nevíš.Proč?
3) v poslední době jsi se několikrát vyjádřil,že po tvém příchodu do Chuchelského zpravodaje v listopadu 2012 jako placený redaktor,chceš z CHZ vytvořit hodnověrný a objektivní zpravodaj pro všechny.Když zde máš od té doby předestřen problém s mimoúrovňovým křížením ČD a dopravou v Chuchli obecně (nyní znásobenou předpokládanou stavbou Hornbachu a nové železniční zastávky),najednou se k problému neznáš.Chápu,že psát o historii je jednodušší a nekonfliktní,než s novinářským entuizmem psát o konfliktních problémech v Chuchli.Jsi však novinář (a ještě placený) a tak by to měla být tvá povinnost.Dle mého lze těžko požadovat od jiného,aby o tom psal do CHZ místo tebe (samozřejmě je pak něco jiného následné vyjádření čtenářů).
Dobrý večer ti přeje Vláďa Kozák

P.S. Obdobný přístup mlčenlivosti novináře a redaktora CHZ projevuješ např. i při problému přes rok neplaceného nájmu a dluhu přes 100000,-Kč nájemci restaurace „Nad poštou“ – a to jak k jeho vzniku,tak i úhrady dluhu obci.Myslíš, že to pro chucheláky není důležitá informace,která si nezasluhuje obecné pozornosti a informovanosti?

Komentář (ID) #3677

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3674)

13.3.2013 v 10:47

Co takhle Tomáši Hromádko napsat: „děkuji,omlouvám se všem,zapomněl jsem,máš pravdu,mýlil jsem se apod.“ nebo napsat: „lžeš,bylo to tak a tak …….“.

Nejbizardnější je,když člověk strká hlavu před problémy do písku,navíc pak když jde o novináře! Nelze se proto na základě tvých postojů domnívat jinak, než že nejednáš jako nezávislý novinář,ale naopak ve vzácné shodě s vládnoucí chuchelskou „pseudokoalicí 7“ jako její placený redaktor v CHZ, bez ohled na případnou objektivní pravdu. Pláče však ta novinařina …..
Vláďa Kozák

P.S. jen netvrď,že o článku nevíš.Byl umístěn včera v 18,21 hod. a ty jsi dnes v 8,01 hod. zde o tři krátké příspěvky níže napsal svůj nový příspěvek.Takže jsi reagovat,pokud bys chtěl,mohl.

Komentář (ID) #3682

Reagovat | X

Od: Zfeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3677)

13.3.2013 v 15:23

Co jako má pan Hromádka odpovědět ? Že máte ve svých příspěvcích pravdu ! Ale notak to by musel být pan redaktor rovnej chlap. No a to se u placených mistrů propagandy nenosí!
Vy neznáte heslo radniční koalice a jejich podporovatelů ? Já Vám ho prozradím: „ Stokrát opakovaná lež je pravda!“;-)

Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #3683

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3682)

14.3.2013 v 10:34

Žlutá je barva naše! Nevyzraďme nic, co víme! Mlčenlivost chrání nás! Pravdu ctíme. :-))) Toto nemá cenu komentovat, myslím, že většina zdejších občanů mě zná na rozdíl od Vládi Kozáka natolik, aby věděla, jak to myslím :-)))

Komentář (ID) #3684

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3683)

14.3.2013 v 15:05

Já myslel že Chuchelské barvy jsou modrá a bílá? Ten co má žlutou barvu (zlatou a k ní má i bílou) je Svatý otec .
To ,že jsi veřejně přiznal ,že Vaše vládnoucí uskupení je nekomunikativní a mlčenlivé ke svým občanům Tě ctí.
Když propagandista jako Ty napíše větu o pravdě tak většinou je to lež. Aspoň dle historického hlediska.
Nevím jak Tě zná většina Chuchelských občanů ? Možná se to dá shrnout do věty co jistý Váš podporovatel napsal na adresu mého otce. Jako kronikář jsi dobrý.
Otázkou je jaký jsi člověk. Víc to komentovat nebudu.
V bajce by jsi mohl být korouhvička ( kohout)na kostele. A pořekadlo by se hodilo : „ Kam vítr, tam plášť.“

S pozdravem

Vlasák Zdeněk

P.S.: Otec jsi , ale svatý rozhodně ne ! ;-)

Komentář (ID) #3685

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3684)

14.3.2013 v 15:21

Jaroslav Foglar: Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství Velkého vonta. :-D + ještě něco navíc. Knihy se dají půjčit v chuchelské knihovně.

Komentář (ID) #3686

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3685)

14.3.2013 v 17:33

Tomáši! Ztratil jsi již jakoukoli soudnost,o tom dalším ani nemluvě. Co to tady předvádíš ? – místo jasných a srozumitelných odpovědí na jasné a srozumitelné problémy a otázky - slovní a myšlenkový myšmaš.

Jako kronikář jsi pro Chuchli skutečně perfektní.Ale jako novinář? - Tvé poslední články hovoří za vše.Snad uznáváš,že význam podstatných jmen „kronikář“ a „novinář“ je zcela odlišný.Novinařinu jsi asi ztratil v Chuchelském zpravodaji. Ano,jako učitele v Chuchli a kronikáře tě zajisté lidé v Chuchli dobře znají. U novinařiny si tím nejsem tak jistý…….

Komentář (ID) #3689

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3686)

14.3.2013 v 23:59

Každý máme své role. Ty máš Vláďo v Chuchli roli nespokojeného penzisty. Já Ti jí neberu a naopak si toho vážím, protože opodstatněná a podložená kritika je solí demokracie :-) tak jako já jsem kritizoval některá (ne všechna) rozhodnutí starosty Fresla, tak Ty teď kritizuješ pana starostu Melichara. Díky za to a i díky tomu vyhrály chuchelské stránky Zlatý erb.

Komentář (ID) #3691

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3689)

15.3.2013 v 01:05

Opět se Tomáši mýlíš, jako v poslední době velice často, díky své zaslepenosti.Kde jsi vzal ve své bujné fantazii, že jsem nespokojený penzista?Proč si vymýšlíš a lžeš a snažíš se mě pomlouvat před sousedy a spoluobčany? Já jsem naopak plně spokojený, mám (na rozdíl od tebe) 40ti leté spokojené manželství,plno dětí a vnoučat. Ekonomicky jsem na stáří také přiměřeně zabezpečen. Tedy podařilo se mi: „mít děti,postavit dům,vysadit stromy“ atd. … však to znáš! To však neznamená,že nemám zájem o věci veřejné a nemám sociální cítění a cit pro spravedlnost.Nejsem ani prodejný.

Další tvoje bohapustá lež – nekritizuji osobu starosty Martina Melichara. Zajímám se o řešení problémů obce kde žiji a mezi jinými nástroji k dosažení tohoto cíle je i kritika nešvarů a nezákonností provázejících výkon správy chuchelskou samosprávou,vedenou právě starostou Melicharem a jeho zástupcem Vokurkou.Je snad někdo jiný statutárním zástupcem?

Jen nevím,proč do toho pleteš bývalé zastupitelstvo a bývalého starostu pana Fresla.Proč bezostyšně pomlouváš! Můžeš mi prosím vysvětlit, jak oni mohou za současné problémy a nezákonnosti? Snad jsi se někdy a někde učil o konkrétní zodpovědnosti fyzických či právnických osob.Domnívám se,že z tebe čiší pouze zloba a uražená ješitnost pro nenaplněné ambice komunálního politika (bývalý zastupitel za ČSSD).

K tvé „novinařině“ : dle mého přesně o takových, jako jsi ty, hovořil pan president Zeman ve svém inauguračním projevu.Za jejich odsouzení sklidil, pokud se nemýlím, největší potlesk.

Komentář (ID) #3694

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3691)

15.3.2013 v 09:42

Chuchelská knihovna je otevřena - viz mlp.cz zajdi si tam :-)

Komentář (ID) #3695

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3691)

15.3.2013 v 09:54

Zhrzený rozhodně nejsem, neboť se angažuji jinde a jinak :-) Neboť, není jenom Chuchle :-)

Komentář (ID) #3696

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3694)

15.3.2013 v 10:32

Tomáši Hromádko,tvé myšlenkové pochody jsou zmatečné a nepochopitelné.Odborně se tomu říká schizofrenie.

Pro mě se klidně do knihovny i odstěhuj a čti si tam co chceš. Jen mě to prosím nevnucuj také!
Chci věřit,že tvé angažmá „jinde“ je tam úspěšnější. Asi ho tam děláš „jinak“ než zde v Chuchli.

Komentář (ID) #3698

Reagovat | X

Od: T. Hromádka

(Reakce na příspěvek #3696)

15.3.2013 v 11:41

To si můžeš být jistý :-D

Komentář (ID) #3667

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

11.3.2013 v 11:01

Zdeňku, já na tom zastupitelstvu byl a ty taky, takže víš, jak hlasoval bývalý pan starosta vě věci Hornbachu :-) a oba dva se shodneme na tom, že je to člověk, který ví, co dělá a Chuchli zná moc dobře.

Komentář (ID) #3669

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3667)

11.3.2013 v 13:18

Ano Tome, napsal jsi A, ale zapomněl jsi dodat B. Jak tedy pan Stanislav Fresl hlasoval? Nemůžeš široké chuchelské veřejnosti dávat takové hádanky. Na tuto asi málokdo umí odpovědět.

Komentář (ID) #3671

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3667)

11.3.2013 v 22:16

Vidíš a já při hlasování byl zrovna venku!
Ale předpokládám, že když jsi nám tady psával o hlasovacím stroji ODS, tak všichni zastupitelé za ODS hlasovali stejně jako bývalý starosta. Nebo to bylo jinak, přímý účastníku?
A o bývalém starostovi jste většinou tvrdili, že je to „hlupák“ a dneska ví, co dělá a zná Chuchli?! To je ale změna! Aby se ti z toho veletoče nezamotala hlava! ;-) Jednou tak, pak zase naopak. Seš rozený politik!

Vlasák Zdeněk

P.S.: Mě osobně by zajímalo, kdo se zdržel, kdo byl proti a z jakého důvodu?
Předpokládám, že hlasování Proti: Mgr. Melichar, Ing. arch.Vokurka, Ing.Kozický , Bc. Šatra, Ing. Petr, Benčát ( podle svých předvolebních slibů jsou proti megalomanským stavbám) Pro : Mgr. Felixová, Fresl , Kadeřábek ( protože, jak jsi psával, jsou hlasovací stroj) ….. nebo to bylo jinak ? ;-)

Komentář (ID) #3675

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3671)

12.3.2013 v 21:52

Tak jsem si myslel, že mě Tomáš jako přímý účastník opraví, aby uvedl věci na pravou míru a on nic. Všímáte si všichni, jak nám zapomněl odpovědět? Asi se mu nehodila odpověď do krámu!
No nic, krom výše jmenovaného pro Hornbach hlasovali Mgr. Melichar, Ing. Kozický, Bc.Šatra, Ing.Petr, p. Benčát .

Větší část zastupitelů za ODS se v tomto bodě zdržela!

Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #3676

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3675)

13.3.2013 v 08:01

Ahoj Zdeňku, díky za doplnění :-) Už se na ten Hornbach těším. Ikdyž bych tu raději viděl Tesco, Penny, Kaufland, Lidl, Billu nebo Alberta.

Komentář (ID) #3678

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3676)

13.3.2013 v 13:26

Není zač .Rád pomohu proradničnímu redaktorovi ocitne-li se zásluhou svých manipulací ve faktické nouzi.
Jsem rád ,že se těšíš ! Já osobně si myslím že tento subjekt způsobí enormní dopravní zátěž proti které jste Vy bojovali. Proč teď nebojujete? V tomto ohledu pana Kodeta chápu. Ty osobně jsi se chtěl poutat k bagru ,že staví stavbu která způsobí v Chuchli dopravní kolaps a dnes se těšíš. Já nerozumím Tobě , Ing. Kozickému, Ing.arch. Vokurkovi, Bc.Šatrovi, Mgr. Melicharovi. Na jednu stranu bojujete proti nadjezdu a Finepu kvůli nadměrnému dopravnímu zatížení Chuchle.A na druhou stranu podporujete Hornbach, který sem přivede dopravu v řádech tisíců aut za den!

Vlasák Zdeněk

P.S.: Pan Kodet má pravdu bojujete akorát ve svůj prospěch Ty i ta vaše Zdravá Chuchle. Zdravá Chuchle je hodně nemocná!

Komentář (ID) #3679

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3678)

13.3.2013 v 14:23

Se Zdravou Chuchlí mám společného akorát to, že jsem, stejně jako zřejmě pan Kodet jejím členem. K bagru jsem se poutat nechtěl. Dokaž to, můžeš-li. Já vím, kdo tu větu použil a Ty myslím taky. :-)
Jinak já jsem proradniční novinář od roku 1995 :-))) a až teprve teď sis toho všimnul. To je zajímavé.

Komentář (ID) #3680

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3679)

13.3.2013 v 14:56

Tomáši Hromádko,najdi konečně někdy odvahu a uveď tedy aspoň nyní, kdo se chtěl k bagru připoutat.Tvrdíš,že to víš,tak i buď konkrétní nebo raději téma nezačínej a mlč! Jinak jsi k smíchu a působíš nevěrohodně.Čeho se stále bojíš? Zcela jistě se nechováš (již dlouhodobě) jako nestranný novinář.Vidím u tebe pouze snahu udržet si placené redaktorské místo v CHZ. A proto si nerozházet vládnoucí „pseudokoalici 7“, i kdyby čert na koze lítal.

Ale Tomáši,co na to říká ta skutečná, nestranná a objektivní novinařina? Pláče nebo ve tvém podání již definitivně zemřela?

Komentář (ID) #3681

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3679)

13.3.2013 v 15:20

Tak to s tou Zdravou Chuchlí máš stejně společného jako já s ODS.;-) Tu větu jsi použil Ty po zasedání zastupitelstva a vím aspoň o třech lidech co to slyšeli. Můj otec ti odpověděl cituji: „Ten bagrák se s tebou s.át nebude ,ten ti jí mázne a bude klid. Co si myslíš pro něj je to práce.“. A světe div se i na tuhle větu mám svědky. Nevšimnul jsem si ! Možná si se tenkrát choval jako člověk a ne jako F.L.Věk a Gebls ve dvacátém století.

Vlasák Zdeněk

P.S.: Za tu . si doplň r.

Komentář (ID) #3666

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

11.3.2013 v 09:34

Jenom mě ještě zaujala věta pana Kodeta na „apolitickém blogu“ (proto také „písnu“ názor sem a ne tam): “ Rád bych věděl, proč tehdejší bojovníci teď hodlají prodat historickou atraktivitu Chuchlí za nesmyslnou dopravní studii.“
Vy jste si asi nevšiml, že se změnila doba. Tenkrát Vás potřebovali a svoje osobní zájmy umě schovali pod otázku nadjezdu a Finepu. Pak Vám slíbili, jak ukážou kostlivce ( kde nic, tu nic) a Vy jste jim na hezký povídačky skočil. Samozřejmě ne sám! No a dnes všichni koukáte, co my jsme čekali od skupiny těchto „komunálních politiků“.

S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Proč ale jejich socialistickými manýry máme trpět i my, co jsme je nevolili? Možná by jste jim měli vy, co jste je podporovali vysvětlit, že se na úřadě nepodniká v osobním zájmu! To si musí hoši opatřit živnostenský list a vlastní finanční zázemí!

Komentář (ID) #3668

Reagovat | X

Od: Jiří Kodet

(Reakce na příspěvek #3666)

11.3.2013 v 12:25

Zdeňku, komu jsem skočil na špek, komu mám vlastně věřit, která rozhodnutí ještě platí a která už ne? Já věřil, že stále platí následující:

Před cca 4 lety byla při stavebním výboru zřízena pracovní skupina v čele s p. Freslem a Davidem Vokurkou. Ti tehdy vyzvali občany a majitele volných pozemků k připomínkování pro návrhy změn do nového územního plánu. Z výstupu práce této pracovní skupiny vnikly požadavky k magistrátu, mj. i změna na území mezi Chuchlemi. Zároveň tehdejší starosta Fresl doporučil zastupitelstvu nepovolovat další větší stavby do zhotovení nového územního plánu. V loňském roce sice byl ÚP zastaven, ale nový metropolitní plán by mohl být už v roce 2016, jak čtu na netu. Neblokovat do té doby velké stavby ve smyslu připomínek k ÚP z doby před cca 4 roky by pro Chuchli byla nezvratná škoda připsaná na triko zastupitelstvu 2010 – 2014 i viz výše zastupitelstvu 2006 - 2010. Chuchlím se v minulém století vyhnul všechen větší průmyslový rozvoj, pro jsou tak příjemně zachovalé, tak prosím ještě zvažte vaše rozhodnutí - vy, všichni moji zastupitelé.

Komentář (ID) #3670

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3668)

11.3.2013 v 13:29

Jestli jsem tyto dva příspěvky správně pochopil, tak se týkají Hornbachu. Dodám jen následující. Pozemky, mezi Malou a Velkou Chuchlí, měly, a stále někde dole mají, tu nejkvalitnější zelinářskou půdu. Opět se staví, nevratně, na zemědělských pozemcích. A to je snad již dokonce zakázané!!! Viz sluneční elektrárny.

Kdyby tam nebyla ta dálnice, tak bych na nich pěstoval, pro chuchelské občany, tak jako v dávných i nedávných dobách, tu nejkvalitnější zeleninu. To by nemělo chybu. Já vím, že mnohým z vás to připadá jako utopie. Asi ano. Ale když se zamyslíte?

Komentář (ID) #3672

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3668)

11.3.2013 v 22:21

Vážený pane Kodete,
komu máte věřit vám já říkat nemůžu a ani nebudu. Myslím, že po pečlivém prostudování podkladů , které jsou k dispozici, dospějete sám k závěru, kdo může za zvýšenou stavební činnost v katastru MČ Velká Chuchle.
Tu pracovní skupinu si pamatuju a výsledek jejího jednání jste rozhodně pochopil správně! Ale to bylo ve volebním období 2006-2010 a tito zastupitelé se i vámi uvedenými výsledky řídili.
Dnes je jiná doba! Nejsem si jist, že taková skupina, kromě výboru stavebního a územního plánu, vůbec existuje. Všechny stavební aktivity v katastru MČ Velká Chuchle má pod palcem Ing. arch. Vokurka. Ke všem svým aktivitám ovšem potřebuje podpis Mgr. Melichara. A nejsem si zrovna jist, že Mgr. Melichar je v otázkách ÚP a Stavebního zákona zrovna „fundovaná osoba“. Ovšem pokud chce být starostou ještě zbylý rok a půl, nezbývá než spolupracovat.

Co dodat? Co si Chuchle zvolila, to má!

Vlasák Zdeněk

P.S.: Podrobně si prostudujte zápisy ze zasedání výborů dopravy a bezpečnosti, konaného dne 18. 2. 2013 a výboru stavebního a územního plánu, konaného dne 18.2.2013, porovnejte členy s účastníky jednání a přečtěte si výsledek hlasování na zastupitelstvu. Pak si snad nebudete už klást žádné otázky.

Komentář (ID) #3673

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3672)

12.3.2013 v 00:46

Tleskám, Zdeňku, výborně řečeno - a to bez legrace.

Komentář (ID) #3662

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

9.3.2013 v 20:40

Málem bych zapomněl dokončit seriál! A zrovna tento závěrečný díl je celkem fajny.;-)

C) STRATEGIE A KOMUNIKACE
• Web radnice:
názor pana Ing. Arch. Vokurky, že pomalu dochází ke změnám v informovanosti občanů, především se oživují obecní webové stránky, je více aktualit, článků a sdělení. Je populistické gesto. Nesouhlasím ani s popsáním situace na Diskusním fóru. Pan Vokurka neustále dokola opakuje, že minulá radnice uzavřela Diskusní fórum. Opomíjí ovšem lidem říci, že bylo zavřeno po anonymním vyhrožování smrtí. Slova zástupce Vokurky o kvalitě, věrohodnosti a formě, jež je znakem doby a rovněž znakem mentální úrovně diskutujících, jsou slova, která mají nepřímo urazit diskutující, kteří nesouhlasí s jeho názory nebo mu vrací to, co psal on a jeho podporovatelé na webu před čtyřmi lety. Rozdíl je jen v tom, že odpůrci vedení dnešní radnice se podepisují a musí tak snášet urážky anonymních pisatelů, ochránců radnice a mazání svých příspěvků zástupcem starosty.
Všichni si dobře všimněte v příspěvku pana zástupce Vokurky této věty: „Diskuze se postupně přesune na sociální síť.“ O tomto kroku by snad měli rozhodovat zastupitelé, kam se přesune diskuse? Nebo snad Ing. arch.Vokurka rozhodne a stádo sklopí uši a odsouhlasí?

• Zastupitelstva a střetávání s občany:
- Slova Ing. Arch. Vokurky, že se minimalizovala ta praxe, která byla před r. 2010 běžná, že na zasedání zastupitelstva byly vkládány k projednání dokumenty, které kolovaly jako čerstvé a rovnou se o nich hlasovalo. Je zavádějící, jak sám nedávno prohlásil, s Hornbachem jednají koaliční zastupitelé od června 2012. Zastupitelé za ODS se tuto informaci dozvěděli až 29.1.2013. Pravdou je, že se ze zastupitelstev pořizuje audiozáznam. Na přání vedení MČ se ovšem některé zápisy upravují tak, že audiozáznamu neodpovídají. Pravdou je,že na zastupitelstvu někteří občané (třeba já) nechtějí brát do ruky mikrofon. Jde především o hygienické důvody, kdy například Ing. Arch. Vokurka měl chřipku a bacily pomocí mikrofonu roznášel mezi přítomné.
- za dva roky proběhlo setkání s občany, na téma nové centrum Velké Chuchle. Jinak se veřejná schůze, kdy každý občan může říci svůj názor na vedení MČ Velká Chuchle nekonají tak, jak tomu bylo v minulosti. Proč asi?
• Strategie:
Dnešní vedení nikdy strategii nemělo. Dodnes nikdo neviděl program, na kterém se vládnoucí zastupitelé domluvili. Program, kde by všem občanům oznámili, co hodlají ve čtyřech letech vlády dělat, neexistuje. Myslím, že všichni občané chápou nutnost studií. Ovšem ty studie, které se za peníze nás občanů pořídily, jsou dnes vlastně k ničemu. Ať hluková nebo dopravní, oběma si může starosta tak tapetovat. Nevím, co zde píše Ing. Arch. Vokurka o prosazování studií. Vždyť již dnes ví, jaké studie bude chtít, kdo je vypracuje a ví i kdo je odhlasuje. Důležité je, aby stály do 200.000,- Kč, aby na ně nemuselo být pořádáno výběrové řízení. Co kdyby vyhrál někdo jiný než má.

Vlasák Zdeněk a kol.
Konec a zvonec

Komentář (ID) #3664

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3662)

9.3.2013 v 23:00

Na chuchle.blog - ANKETA - k výstavbě Hornbachu. Napiš svůj názor. Na anketu se dostanete, když pod článkem kliknete na komentáře...

Komentář (ID) #3656

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

9.3.2013 v 13:50

Dobrý den pane Burle.Před 14 dny jste zde občany informoval,cituji:
ID #3566 Od: Václav Burle 24.2.2013 v 13:24 „Zdravím spoluobčané, na chuchle blog.cz jsem vložil anketu k problematice zpravodaje. Najdete jí v komentářích pod článkem CAUSA...“ –konec citace.

Domnívám se,že nejen mě by zajímal výsledek ankety.Proto vás prosím o její zveřejnění opět zde. Nebo že by vám to váš spoluvlastník blogu a zároveň redaktor Chuchelského zpravodaje nedoporučil,či přímo zakázal? Předem děkuji.
Vladimír Kozák

Komentář (ID) #3657

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3656)

9.3.2013 v 17:22

Klikněte si pod tím článkem na komentáře a tam najdete anketu. Hrůza 16, docela to jde 3... To je současný stav. Stále tam můžete klikat svůj názor...

Komentář (ID) #3658

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3657)

9.3.2013 v 19:25

Máte v srdéčku vzpomínku na některého z vašich nejoblíbenějších chuchelských učitelů? Tak překlikněte na chuchle.blog.cz a pište do komentářů.

Komentář (ID) #3659

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3657)

9.3.2013 v 19:28

Pane Burle,poslechl jsem vás a anketu vyhledal.Jen nechápu,proč jste ve své odpovědi nesdělil správný text v ní položených anketních otázek.Nevím,co si o tom mám myslet – nejdříve nemůžete současnému Chuchelskému zpravodaji přijít na jméno a když se následně vaše oprávněné výtky ve výsledku ankety plně potvrdí,tak se té jednoznačnosti zaleknete (nebo něčeho jiného?).Já jsem totiž nalezl :

Anketa Chuchelský zpravodaj:
- je vynikající, plní své poslání 15.8% (3)
- je to hrůza hrůz, nutno změnit 84.2% (16)
- nezajímá 0% (0)

Jak vidíte,otázka „docela to jde“ v anketě není. Naopak chybí anketní text „nutno změnit“ .

Komentář (ID) #3663

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3659)

9.3.2013 v 22:28

Je to pane Kozáku strašně jednoduché. Na váš dotaz jsem vyhledal anketu a než jsem z blogu přešel na tyto stránky, tak jsem zapomněl co tam bylo. Stačí vám to jako vysvětlení?

Komentář (ID) #3665

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3663)

10.3.2013 v 00:27

Pane Burle, vaše vysvětlení samozřejmě nestačí.Hovořilo by pouze o vaší absolutní skleróze,čemuž se mi nechce věřit.Myslím,že nestačí ani dalším chuchelákům. Buď víte,co činíte,nebo raději nečiňte nic.Ale během půl minuty zapomenout co chci říci,je velice tristní.O to více se domnívám,že redaktor CHZ placený ÚMČ Velká Chuchle, pan Hromádka, dobře zkalkuloval,když s vámi vytvořil jako společník soukromý blog – viz výstižné: „dítě,které si hraje,nezlobí“.

Pane Burle, bývá dobrým zvykem, že vyhlašovatel ankety jí také zhodnotí. Vy však místo toho umisťujete na svém blogu již další anketu a opět pro její vyhlášení a propagaci používáte a zneužíváte oficiální web MČ Velká Chuchle.A to prohlašujete,že váš blog má být apolitický,pouze o přírodě a historii !! Vůbec se nedivím,že pan Kováč ve smyslu platných „Pravidel diskusního fóra“ ve vztahu k nepovolené reklamě a propagaci vašeho soukromého webu vám takové příspěvky maže.Navíc váš blog obsahuje placené reklamy.Jak jsem již dříve napsal – zmatlal jste v jeden celek jak váš osobní „nepolitický“ blog,tak i oficiální web MČ Velká Chuchle, mající sloužit k řešení společenských problémů v obci.

Nechce se mi proto věřit,že jste byl zvolen šéfredaktorem Rudého práva -viz citace z vašeho příspěvku ID #3414 z 30.1.2013 v 22:36 : „Já nebyl dopisovatel, ale zástupce vedoucího, následně, po sametové revoluci, protože jsem nebyl v KSČ, zvolen pracujícím lidem za šéfredaktora.“

Komentář (ID) #3640

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

6.3.2013 v 18:43

Pane Burle,když jste si s panem Hromádkou založili svůj blog přístupný i dalším občanům,velice jsem vám fandil.Myšlenka oddělit články o historii Chuchle a přírodě kolem ní od společenských problémů v Chuchli byla velice lákavá.Leč praxe se vám vymkla z rukou – bohužel si pletete umístění svých příspěvků na jednotlivých webech a na jedno téma z jednoho webu odpovídáte bez návaznosti na druhém.Navíc často oba weby dublujete stejnými články.Dle mého tak přispíváte dehonestujícím způsobem k nepřehlednosti všeho.Divím se,že vám v lepší orientaci nepomůže váš společník,redaktor Chuchelského zpravodaje,pan Hromádka.Nebo si snad mne ruce a říká si: „jen tak dál,dílo se překvapivě dobře daří“! Že by to bylo v rámci vedení režie „otevřenou chuchelskou radnicí“?
Pane Burle,často radíte jiným včetně mě.Prosím,nechte si poradit i vy – je lepší dělat jednu věc dobře než 2 špatně.
Vladimír Kozák

P.S. vrcholem všeho je váš názor dát,cituji: „zákaz průjezdu po Strakonické“. To chcete vše hnát přes Chuchli? Dle vašeho textu chápu,že vedle Strakonické chcete zneprůjezdnit i Starochuchelskou. Pak nic nedává smysl,krom toho,že Chuchle by byla skutečným světovým skanzenem.

Komentář (ID) #3643

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3640)

6.3.2013 v 19:12

Nebudu se rozepisovat, protože na to nemám čas.

Já jsem se zařekl, že na chuchle.blog.cz nebude žádná politika. A vy pane Kozáku doopravdy nechápete, proč se tak stalo? Vysvětlení je jednoduché. Napsal jsem na obecní internet a byl jsem smazán. Tak příště jsem zálohoval na chuchle.blog.cz. Takže nic za tím jiného nehledejte.

Na váš odstavec ohledně zákazu průjezdu napíši za okamžik pod příspěvek pana Pořízka.

A to že skaču z jednoho internetu na druhý je také jednoduché. Když odpovím někomu na ch.b.cz, tak to nikdo neví. Proto ten přeskok toho samého na chuchelské int. stránky. Pochopil? Kdyby nebyla cenzura od obecního úřadu, tak by se tento galimatyáš nekonal.

Všechno to souvisí s tím, že zpravodaj neotiskl tři řádky o existenci chuchle.blog. Takže většina chucheláku do dnešního dne vůbec neví, že existuje. Zejména pak starší občané, kteří internet nemají, nepoužívají.

Domnívám se, že právě články o staré Chuchli by měly být přetiskovány ve zpravodaji. Tak by se informace dostali mezi lidi, kteří internet nemají. Určitě by to bylo smysluplnější než otiskování článku o sjezdovkách apod. Nemyslíte?

Komentář (ID) #3655

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #3640)

8.3.2013 v 07:24

Ahoj Vláďo,
jo, mnu si ruce :-) Přesně jsi mě odhadl.

Komentář (ID) #3661

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3655)

9.3.2013 v 20:33

Á, pan učitel sáhl do svého arzenálu a vytáhl jízlivost!
Slyšel jsem, že blog s panem Burlem byl založen pouze ze zištných důvodů, aby se zamaskovalo, že ho jediný redaktor a vedení MČ nechce do redakční rady ChZ? Není nad to zeptat se u zdroje, že?

Pěkný večer Tome přeje Zdeněk ;-)

P.S.: Tak mám dojem, že mi ta jízlivost jde taky celkem dobře! ;-)