Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #3571

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

24.2.2013 v 20:46

3.ČÁST
C) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• Zeleň, příroda:
Velkou část zeleně v obci zabírá Chuchelský háj, který je pod přímou správou magistrátu a pana L.Kadeřábka (Lesy hl. m. Praha). V rámci náhradní výsadby bylo osázeno několik stromů v Malé a Velké Chuchli. Na cestě k Lochkovu Ing. Arch. Vokurka stále počítá se znovuobnovením aleje. Pan Ing. Arch. Vokurka je si plně vědom, že se zmíněná cesta nachází na katastru MČ Lochkov. V katastru MČ Velká Chuchle se u zmíněné cesty nachází místo na vysazení cca dvou stromů směrem k Lochkovu.
• Hygienické limity:
- Podle slov Ing. Arch. Vokurky MČ nechala zpracovat v r. 2011 výpočtovou metodou hlukovou studii zátěže ze Strakonické. Na jaře r. 2012 bylo provedeno měření hluku. Měřeními bylo prokázáno, že protipovodňová stěna uprostřed Strakonické mírně hluk snížila, a jak dále píše k markantní změně už došlo zavedením 50 km/h (opatření Magistrátu hl. m. Prahy) na Strakonické.
Rychlost 50km/h na Strakonické nejdříve vedení radnice připisovalo za svůj úspěch . Po článku v MF Dnes (2.10.12.), kde redaktor vlastním měřením dokázal , že není prakticky žádný rozdíl mezi hlukem na 50 km/h (naměřil v prostoru prodejce čtyřkolek hodnotu 77 dB) a 80km/h ( naměřil v prostoru závodiště 75-83 dB). Závěrem konstatoval, že štěkající pes přehlušil náklaďák. Kolik že stála ta studie ?
Konec 3.části

Komentář (ID) #3577

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3571)

25.2.2013 v 21:28

...ta alej směrem na Lochkov je moc nutná, potřebná. A je Zdeňku úplně jedno, na jakém katastru je. Pan Vokurka se již před časem spojil s úřadem v Lochkově a domluvili se, že alej bude vysazena. A vo tom to je. Vo tom by to mělo být!

Já si tu alej, ale i ten kříž, tu studánku, staré stromy, ty hromady jablek a hrušek, před odvozem, pamatuji od raného dětství. Od doby, kdy jsem otevřel oči. měl jsem v Lochkově babičku a dědu, takže jsme tam byli každou chvilku. Byla to nádherná cesta. Dnes je to jak někde v zničené mostecké krajině. Prosím, bojujme za obnovení té aleje, ale i celého okolí...

Všechny ty ovocné aleje, ale i ten obrovský sad, kde je dnes zahrádkářská kolonie, byla "majetkem" mého chuchelského dědy, rodiny. Bylo by to zajímavé povídání, jak to tam tenkrát, v těch dávných dobách fungovalo.

Komentář (ID) #3568

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

24.2.2013 v 17:57

P.zastupiteli Vokurko! Dnes jste se opět předvedl ve své skutečné „nahotě“.Jste nejspíše již co by hodnověrný zastupitel (SZ) a místostarosta v úplném konci.Jak jinak si vysvětlit fakt,že již nemáte sílu (o argumentech ani nemluvě) reagovat na poslední zpravodaj „Chucheláci trochu jinak“(č.12 z tohoto týdne) zde,na oficiálních stránkách ÚMČ Velká Chuchle.Tedy úřadu,kde jste místostarostou!Kdybyste měl sílu a pravdivé argumenty,jsem přesvědčen,že byste to velice rád udělal.Ale takto ……..

Pokoutně a tajně bez jakéhokoli avíza jste se uchýlil na soukromý blog pana Burleho (dnes v 15,37 hod.).Domníváte se nejspíš,že tu vaše lži a demagogie nemají „úřední váhu“ a tak je snáze vypustíte.

Jaká to ABSURDITA – uchýlil jste se na blog pana Burleho.Toho toho pana Burleho,jehož příspěvky a články na tomto oficiálním webu nekompromisně mažete!Jaká to tragikomedie ve vašem podání.Na rozdíl od vás vám však pan Burle článek nevymazal.

Jen mi prosím uraženě nesdělujte,že za vymazávání nemůžete,že to na úřadě dělá někdo jiný.Jak jste se sám nejednou vyjádřil,za komunikaci zodpovídáte na úřadu vy.Kromě toho to písemně potvrdil občanům Chuchle sám starosta Melichar.Ten starosta Melichar,který nikde nevystupuje a ponechává vám volnou ruku,což využíváte měrou vrchovatou.

P.S. současná problematika neutěšeného stavu v chuchelském fotbalu je i věcí ÚMČ!!! Nezapomínejte,že pozemky jsou obecní (ještě?) a úřad též poskytuje pravidelné finanční příspěvky (doufám,že existuje zpětná kontrola,jen ji dobře utajujete).Více viz zpravodaj „Chucheláci trochu jinak“.

Komentář (ID) #3569

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3568)

24.2.2013 v 19:52

Pan Vokurka, který, o tom jsem přesvědčen, má zájem věci, nedostatky, řešit. Vždyť je jediný, který s občany komunikuje. A to mu musí být ke cti...

Svůj názor vložil na chuchle.blog.cz a já jsem tam k jeho řádkům napsal toto vyjádření: Já vidím, pane Vokurko, problém v tom, že zpravodaj naší obce nevykonává své poslání. Kdyby pracoval tak, jak má, tak by žádné fámy, nesrovnalosti, nevznikaly. Byly již v zárodku vysvětleny.

Takže je to jednoznačně vina vedení obecního úřadu, který si sám ze zpavodaje udělal paskvil! Je nutné, aby zpravodaj vykonával to, k čemu je určen.

Komentář (ID) #3570

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3569)

24.2.2013 v 19:57

Tak máme nové informace: 1/ podle slov pana místostarosty, on neví, kdo ty příspěvky tady maže. Tady se opět prokazuje, že největší moc, sílu, má na obci sekretářka. Nebo je to pane starosto jinak? 2/ na obci jde vyjádření, proč inzerát o vzniku chuchle blog nebyl ve zpravodaji uveřejněn. Důvodem je, že na blogu jsou inzeráty. To už fakt je na mrtvici. Já se fakt už půjdu na obec upálit, pověsit. Tolik hloupostí,. pitomostí, jsem již dlouho neslyšel.

Přineste všichni na veřejnou schůzi ten poslední výtisk zpravodaje. Popovídáme si a požádáme pana starostu, nebo snad pana sekretářku, o vysvětlení...

Komentář (ID) #3567

Reagovat | X

Od: Václav Burle

24.2.2013 v 14:30

Nyní jsem na chuchle.blog, protože jsem tady neustále mazán, vložil článek "Chuchle, děti a mládež". Najdete v něm i názor přední herečky paní T, Vilhelmové...

Zapřísahl jsem se při vzniku chuchle.blog.cz, že ten bude jen o historii a přírodě, v žádném případě o politice. Co mám ale dělat, když mě tady obec stále maže, věší na strom!

Komentář (ID) #3566

Reagovat | X

Od: Václav Burle

24.2.2013 v 13:24

Zdravím spoluobčané, na chuchle blog.cz jsem vložil anketu k problematice zpravodaje. Najdete jí v komentářích pod článkem CAUSA...

Komentář (ID) #3561

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

23.2.2013 v 17:08

Vážený Ing. arch. Vokurko, tímto vás již po několikáté vyzývám, abyste mi odpověděl na mnou položené jednoduché otázky. V rámci vámi preferované akce „Otevřená radnice“.

Jak může někdo spolupracovat na věci, která se týká obce, když cca 8 měsíců nedostane informace?

A co jste za povodní dělal vy Ing. arch. Vokurko pro Chuchli?

Kolik se odehrálo jednání ohledně Hornbachu?

Zastupitelé za ODS jste pozvali na to 29.1. 2013. Kolik těch jednání bylo od května 2012 do konce ledna 2013?

Předem velmi pěkně děkuji za odpověď .
Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #3548

Reagovat | X

Od: Václav Burle

22.2.2013 v 21:07

Žádám o vrácení mých příspěvků. A hlavně pane starosto, vážení zatupitelé, požadují vysvětlení, proč tak činíte. Vysvětlete, prosím, co na nich bylo závadného.

Zároveň žádám, aby na pondělním zastupitelstvu byl projednán současný stav chuchelského zpravodaje. Děkuji!

Komentář (ID) #3549

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3548)

22.2.2013 v 21:11

Pan Melichar, starosta Velké Chuchle, dokonce smazal i článek o chuchelském blogu, který vyšel v Novinách Prahy 16. Dovedete to někdo pochopit? Tak to už není jen šikana mé maličkosti, ale cenzura. A je v Chuchli po demokracii.

Komentář (ID) #3553

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3549)

22.2.2013 v 23:47

Tak jsem tady napsal několik řádek o výjimečné kvalitě zpravodaje "Chucheláci trochu jinak". A světe nediv se, byl panem starostou Melicharem smazán. Zdůraznil jsem pouze ten fakt, že tato tiskovina je o milión procent kvalitnější než obecní zpravodaj. Rovněž jsem zdůraznil podivení, jak to, že exstarosta St. Fresl, zde má článek a v obecní tiskovině nikoliv. Jako exstarosta, představitel ODS by měl mít na obecních stránkáích také prostor. Proč tomu tak není, tak to opravdu, ale opravdu nevím. I tento stručný můj příspěvek pan starosta smazal. Nevíte někdo proč to dělá?

Komentář (ID) #3554

Reagovat | X

Od: Tomáš Hromádka

(Reakce na příspěvek #3553)

22.2.2013 v 23:53

Je to marný, je to marný, je to marný. Na Blog jsem přidal článek :-) Nepolitikařme, pišme.

Komentář (ID) #3555

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3553)

22.2.2013 v 23:55

Pane Burle,snad jste konečně prozřel,co je to v podání pánů Melichara (TOP 09) a Vokurky (SZ) ta chuchelská „otevřená radnice“.Doporučuji vám. pokud můžete,zúčastnit se pondělního (25.2.) zasedání ZMČ ve škole.Pokud vím,chystá se tam mnoho chucheláků,kteří jinak nechodí.Přijďte,jen nevím zda se zúčastníte kvalitní komedie či hrůzostrašné tragedie.

Komentář (ID) #3559

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3553)

23.2.2013 v 16:47

Pane Burle ,
pan Fresl píše tam, kde dostane prostor a jeho články „nevyvažuje“ nikdo z vedení radnice. Podívejte se, kdo je v redakční radě radničního periodika a je Vám snad jasné, že v tomto periodiku soudný chuchelák zveřejňovat své názory nemůže. K mazání vašich článků mohu říci jediné. Jak napsal starosta MČ Velká Chuchle Mgr. Melichar dne 13.12.2012 mému otci: „ V souladu s ustanovením § 15 odst. 2 InfZ majetková práva k předmětu ochrany práva autorského ( smazané příspěvky) vykonává : David Vokurka“.

Ale o cenzuře je to v Chuchli již dva roky a né poslední týden! ;-)

S přáním pevných nervů Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #3544

Reagovat | X

Od: Václav Burle

22.2.2013 v 16:02

"CHUCHELÁCI TROCHU JINAK"

Obdržel jsem číslo 12, a protože na něm není datum, tak předpokládám, že je to nový výtisk. Jsem mile překvapen, co je v něm zajímavých a důležitých informací. Při čtení musí každého hned napadnout myšlenka, proč někdo umí, něco tak dokonalého, vytvořit doslova na kolenou a profesionální, placení, odbornící obecního Zpravodaje, naopak co číslo vytvářejí jeden paskvil za druhým. Ekonomicky drahý to špás! Umíte to snad někdo vysvětlit?

Smutné ale je, že exstarosta, pan Stanislav Fresl, šéf chuchelského ODS, nemá stejný prostor i v obecním Zpravodaji. Kde je chyba? Jedná se snad o jeho bojkot? O bojkot ODS?

Asi to bude ten bojkot. Kdyby to bojkot nebyl, tak nás už dávno pan zastupitel Kadeřábek, ODS, v chuchelském Zpravodaji, seznámil s prací výboru životního prostředí, že?! Nebo je to redakční rado jinak?

Prosím pane sekretáři nemazat. Jinak se příjdu na obení úřad upálit!!!

Komentář (ID) #3545

Reagovat | X

Od: Tomáš Hromádka

(Reakce na příspěvek #3544)

22.2.2013 v 17:09

Je to marný, je to marný, je to marný... Řekl by klasik.

Komentář (ID) #3546

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #3545)

22.2.2013 v 18:21

Pane učiteli,
neuvažoval jste v poslední době o ukončení spolupráce s CH.Z ?

Moc by mně zajímalo jestli tyto příspěvky opět vymazává pan sekretář Kováč , nebo se této „záslužné“práce ujal chuchelský Baron Prášil, pan zástupce Vokurka osobně!

PS: Pro občany, kteří neznají poměry v Chuchli: pan Vokurka není starostou. Starostou a tím i odpovědným člověkem za své podřízené, tedy i za pana Vokurku (SZ) a mazání příspěvků je pan M. Melichar (TOP 09). Za tento nepříznivý stav na MÚ je odpovědno všech 7 zastupitelů podporujících tento způsob jednání s občany. Pro připomenutí, jsou to zastupitelé pan:

Melichar „starosta“ (TOP 09)
Vokurka „místostarosta“ (SZ)
Čahoj (TOP 09)
Benčát (TOP 09)
Šatra (SZ)
Kozický (ČSSD)
Petr (ČSSD)

Robert Pořízek

Komentář (ID) #3547

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3546)

22.2.2013 v 20:36

Proč ta inkvizice a cenzura pana Burleho ?
Pan Burle ve svém bleskově zde vymazaném příspěvku inkvizicí vládnoucí chuchelské radnice nenapsal nic v rozporu s platnými a zastupitelstvem MČ schválenými „Pravidly diskusního fóra“.Napsal však příspěvek,kde vyzdvihl vysokou úroveň včera vydaného časopisu „Chucheláci trochu jinak“ a naopak kritizoval nízkou úroveň oficiálního časopisu MČ „Chuchelský zpravodaj“ s tím,že kromě chudého obsahu je vydáván za značných finančních nákladů z obecních peněz, včetně dobře placených jeho redaktorů.
Domnívám se,že jde o bezpredentní šikanu osoby pana Burleho.Zodpovědnost za to jednoznačně nesou statutární zástupce ÚMČ starosta Melichar (TOP 09) a jeho zástupce Vokurka (SZ),který sám prohlásil,že je přímo zodpovědný za komunikaci na úřadu.

Zde se v plné nahotě opět jasně profiluje „otevřená a demokratická“ chuchelská radnice,jak to neustále již od předvolebních slibů (když ptáčka lákají,pěkně mu zpívají) až doposud pod vedením těchto 2 chuchelských představitelů provádí celá vládnoucí „pseudokoalice 7“ z TOP 09,SZ a ČSSD – jména viz příspěvek pana Pořízka.

P.S. Pane Tomáši Hromádko.Na vašem místě, jako právě ten dobře placený redaktor Chuchelského zpravodaje, bych zcela jistě napsal konkrétní vyjádření k problematice a nespokojil bych se s nějakými vzdechy „ je to marný,je to marný“ …….
Jak vám napsal pan Vlasák – jste pouze alibista. Asi se s příjmem za činnost redaktora CHZ nemůžete vzhledem k platu učitele rozloučit,tak zkuste alespoň psát objektivně a obsahově plně.

Komentář (ID) #3550

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3545)

22.2.2013 v 21:20

Co je Tomáši marný. Já jsem marný, nebo obecní úřad, starosta je marný. Vyjádřuj se přesně...

Komentář (ID) #3551

Reagovat | X

Od: Tomáš Hromádka

(Reakce na příspěvek #3546)

22.2.2013 v 22:59

Dobrý den pane Pořízku,
neuvažoval. Práce pro ÚMČ Praha - Velká Chuchle mě od roku 1995 mě naplňuje a baví a mám z ní dobrý pocit, ať je na radnici kdokoliv. Pokud je o mě zájem, rád pomohu. To ostatní je s dovolením má soukromá věc.
K ostatnímu, co se zde děje, se vyjadřovat nemíním.

Komentář (ID) #3552

Reagovat | X

Od: Tomáš Hromádka

(Reakce na příspěvek #3550)

22.2.2013 v 23:07

Ano, pane Burle, chcete to slyšet a pořád to po mě chcete, takže to napíšu - jste marný :-) a je to zbytečné s Vámi o tom diskutovat. Na tom se tedy opravdu neshodneme, to ale neznamená, že spolu nebudeme spolupracovat. Naopak, považuji to za výhodu, že máme oba odlišné názory. Tak to má v redakci fungovat, neustálé pochybování a výměna názorů. Takže čekám, že napíšete zase něco hezkého na náš společný Blog :-) Sem už k tomuto tématu nepište, obrátí se to proti Vám / nám /. Vždyť nám to může být úplně fuk. A já zde slibuju, že o našem blogu napíšu do Chuchelského zpravodaje článek :-)

Komentář (ID) #3556

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3551)

23.2.2013 v 00:01

Tomáši Hromádko,opět se projevuje tvoje schizofrenie.Píšeš jako dobře placený redaktor „Chuchelského zpravodaje“ ( ne jako nestranný novinář,ale podle hesla „koho chleba jíš,toho píseň zpívej“).Ale věnovat se stejně aktivně „Chuchelákům trochu jinak“ je na tebe přespříliš.Kde je tvá novinářská etiketa – třeba o nich napsat do „Novin Prahy 16“ či okomentovat skutečné problémy Chuchle,jak jsou předestřeny.Jak již napsal pan Vlasák – jak s takovýmto přístupem můžeš být nejen novinář,ale především učitel dětí. Buď prosím objektivní a nikoli pouhý zaplacený alibista.

Komentář (ID) #3557

Reagovat | X

Od: Tomáš Hromádka

(Reakce na příspěvek #3556)

23.2.2013 v 09:37

Milý Vladimíre, mě nikdo žádnou nabídku z Chucheláci trochu jinak nedal, nikdo se se mnou nesešel, Václav Burle přišel dřív. Navíc je mi sympatické, že se jedná o nepolitický blog. Pokud někdo očekává, že se budu k rozhádané Chuchli a ODS vyjadřovat, tak mám pocit, že jsem před Vánoci napsal, že se k tomu vyjadřovat nechci. Promiň Vladimíre, promiň Zdeňku, promiňte pane Pořízku, ale řešte si své problémy s konkrétními osobami z radnice a nepoužívejte mne prosím jako svůj oslí můstek. Díky. Já zase slibuju, že se nebudu trefovat do vás.

Komentář (ID) #3558

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #3557)

23.2.2013 v 13:26

Tomáši,špatně jsi pochopil koukám nejenom mě.Nikdo nechce,abys ses stal ,pokud sám nemáš zájem, aktivním účastníkem při tvorbě časopisu „Chucheláci trochu jinak“.Já do něho, na rozdíl od úředního časopisu vládnoucí chuchelské garnitury „Chuchelský zpravodaj“,mohu kdykoli a bez jakékoli cenzury napsat svůj příspěvek.Do Chuchelského zpravodaje jsem již několikrát podal také svůj příspěvek,ale vždy mi bylo jeho zveřejnění odmítnuto.A to na rozdíl od tebe jsem si za tyto články nechtěl nechat zaplatit.
Jenom bych chtěl,abys jako placený redaktor „Chuchelského zpravodaje“ nezapomněl na základní etiku nezávislého novináře – to je objektivní zpravodajství ke všem problémům Chuchle,nikoli pouze k vybraným glorifikujícím tématům vedením chuchelské radnice (tj.pseudokoalice 7). Samozřejmě obdobně i zde na tomto oficiálním webu MČ Velká Chuchle.Vím,že by takové články zněly vládnoucí „pseudokoalici 7“ v čele s pány Melicharem a Vokurkou nelibě.A to je právě o statečnosti v novinařině.Anebo že je vše o penězích? Pak by se nemohly vyskytovat tvé oduševnělé články typu ,cituji jeho celý text: „ je to marný,je to marný,je to marný….Řekl by klasik“. Já bych naopak řekl jako reakci na něj: co tím chtěl básník říci?“ (Pochopil jsem to jako tvůj skutečný postoj – „ani ryba ani rak“).
Hezkou neděli ti přeje Vláďa Kozák

Komentář (ID) #3560

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3557)

23.2.2013 v 17:02

Reagovat na příspěvek , kde se rozděluje Velká Chuchle na Chuchli a ODS mi přijde zbytečné! Jsou to věty ,které jsou nakaženy záští Ing. arch. Vokurky, který zde nedávno dělil restaurace na modré a ostatní, lidi na členy ODS a ty ostatní . Nevím jestli pisatelovi věty něčemu napomůžou? Jen bych rád upozornil že není rok 1933 ani 1948 ,aby se selektovali občané na řekněme "skupiny" .
Osobně si myslím ,že jsou v Chuchli rozhádané skupiny : Chuchle-info (Mgr. Melichar, Ing. arch. Vokurka zástupce starosty, Ing.Kozický ,Bc. Šatra, Čahoj) , „Mrtví brouci“ :-) ( Ing. Petr, Benčát) a zbytek Chuchle. V případě pisatele plně respektuji pořekadlo : „ Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“.;-)
S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Jinak pisatel nemůže dostat nabídku od Chucheláci trochu jinak ,když je na plný úvazek v Komsomolské pravdě ! To přeci nejde! My nechceme přebírat Mgr. Melicharovi těch pár lidí co pro něj pracuje! Přišlo by nám to nečestné a nesportovní! ;-)
Mohl by mi pisatel napsat jak lidi okolo ODS „dělili“ Velkou Chuchli v letech 1998 - 2006?
Děkuji za odpověď.Z.V.

Komentář (ID) #3565

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3552)

24.2.2013 v 13:10

Tak to nám Tomáši jedno být nemůže. Chuchelský zpravodaj - všimněte si prosím, že již slůvko zpravodaj nepíši velkým písmenem, protože si to nezaslouží - je jediným pojítkem mezi radnicí a občany Malé a Velké Chuchle.

Ani internetové stránky obce toto poslání, bohužel, nenaplňují. Jsou nedemokratické, protože není možné, aby jedna sekretářka měla tak obrovské právo mazat vše, co se jí osobně nelíbí. To přece nemá logiku.

Poslední čísla zpravodaje jsou bez informací a z těch stránek se občan nedozví vůbec nic. To je podle tebe snad správné, opodstatněné? Navíc je to rozkrádání obecního majetku. Zpravodaj stojí velké peníze, a když je bez informací, tak je úplně k ničemu. Zejména poslední číslo by měla paní sekretářka zaplatit ze svého.

Protože předpokládám, že paní sekretářka tyto řádky smaže, tak je budu, proti svému přesvědčení, zálohovat na chuchle.blog.cz.

Komentář (ID) #3540

Reagovat | X

Od: Václav Burle

21.2.2013 v 23:01

Vážený pane starosto, ptám se vás, jako předsedy redakční rady - proč jste nechal vymazat mé poslední příspěvky. Prosím o podrobné vysvětlení. A proč je nevracíte na toto diskusní fórum. Věřím, že nebudete hrát roli mrtvého brouka.

Komentář (ID) #3541

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3540)

22.2.2013 v 15:22

JE TO CELÉ TAKOVÉ NA HLAVU!!!

Pan starosta neodpovídá, tak půjdeme na to trochu jinak. Pak nám jistě předseda redakční rady snad odpoví.

Toto uveřejnil chuchelský zpravodaj. Že nevidíte nic? Tak přesně to v něm bylo. Proč redakční radě vadily tyto řádky: "O historii a přírodě naší obce byl založen nový - chuchle.blog.cz.

Komentář (ID) #3542

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3541)

22.2.2013 v 15:36

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #3543

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #3542)

22.2.2013 v 15:40

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #3533

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

20.2.2013 v 23:04

Vážený Ing. arch. Vokurko, zástupče starosty.

Celá Velká Chuchle ví, jak se nakládalo s prostředky po povodních. Každá koruna, kterou po povodni Chuchle od MHMP nebo sponzorů dostala, byla proúčtována. A stav Chuchle na konci roku 2002 o čemsi svědčil. Můžu vás upozornit, že žádné prostředky do Chuchle netekly, on se o ty peníze musel taky někdo postarat, vyprosit, vymodlit! Nebylo to tak, jak to děláte vy, že si na úřadu se starostou kontrolujete židle a kde nic, tu nic. Jinak je to přesně tak, jak zde píše paní Pařízková.

Mohu se poníženě zeptat, kdy mi Ing. arch. Vokurko, zástupče starosty odpovíte na otázky, které jsem vám položil já? Nebo je to tak, že odpovídám já a vy neodpovídáte vůbec a nebo jen na to, na co chcete?

S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Pro připomenutí: Jak může někdo spolupracovat na věci, která se týká obce, když cca 8 měsíců nedostane informace?
A co jste za povodní dělal vy Ing. arch. Vokurko pro Chuchli?
Kolik se odehrálo jednání ohledně Hornbachu? Zastupitelé za ODS jste pozvali na to 29.1.2013. Kolik těch jednání bylo od května 2012 do konce ledna 2013?

Komentář (ID) #3515

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

19.2.2013 v 21:25

Výborně Ing. arch. Vokurko, zástupče starosty. Jsem rád, že jste pochopil smysl našeho počínání! Nevzali jsme si totiž příklad jen z vás, ale i z románu Zdeňka Jirotky ( Saturnin). Zde hlavní hrdina založil „Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru“. Stejně jsme i my vložili do vašeho příběhu občany nebo instituce, které se na věcech, které si vy přivlastňujete nemalou měrou, podíleli!
S pozdravem Vlasák Zdeněk
P.S.: Za bývalou školkou žádný domek nevidím, až Klauzovu fabriku ( Icom). Ale jinak vás nechápu? Již jsem vám odpověděl, zastupitelem jsem byl naposled v září 2002, a to bez výboru a následně až v září 2009 - září 2010, a že bych hlasoval v této době pro „ňáký domek“, nic nevím. Ale každopádně se bude jednat o pozemky majitelů, kteří v katastru MČ nemají jen jeden pozemek! Ono se v Chuchli proslýchá, že těmto chuchelským občanům věnujete, řekněme, „nadstandardní péči“ !
A co mé otázky Ing.arch. Vokurko zástupče starosty?
Přijde třetí část (kultura), tam jsme to taky pěkně rozjeli! ;-)

Komentář (ID) #3523

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3515)

20.2.2013 v 09:30

Ví někdo jiný z ODS jak se nakládalo s prostředky, které do obce tekli po povodních? Ví nějaký jiný bývalý předseda majetkového výboru, kde je domek (východně) od bývalé školky?
DaV

Komentář (ID) #3528

Reagovat | X

Od: Pařízková Jaroslavaj

(Reakce na příspěvek #3523)

20.2.2013 v 11:48

Pane Vokurko,
asi máte dnes špatný den, co příspěvek to arogance a napadání.
Jste přece místostarosta, tak si všechny podklady pro své otázky můžete najít na úřadu.
Nebo to mám chápat tak, že čtenářům DF opět podsouváte, že se minulé vedení dopouštělo nějakých finančních nekalostí a to ještě po povodních ?
Pokud máte nějaké podezření tak konejte jak vám káže zákon a neptejte se.
Podle vás je to asi akademická otázka, ale podle mě snaha poškodit.
Pařízková

Komentář (ID) #3529

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #3528)

20.2.2013 v 13:07

P. Pařízová, Vy by jste pomohla odpovědět na dotaz, proč se opravoval prázdný domek?
DaV

Komentář (ID) #3531

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #3529)

20.2.2013 v 15:32

Pane místostarosto Vokurko,
přestaňte zase mlžit, vytvářet spiklenecké teorie o minulých zastupitelích a dělat z nich padouchy .Je to dosti hloupé a ubohé.

To, že si o sobě myslíte, že vy a jedině vy jste v Chuchli něco jako bůh , Chuchelský guru, šaman a brouk Pytlík v jedné osobě, již všichni v naší malé vesničce víme.
Teď jen prosím občanům vysvětlete ten „váš domek“ za bývalou školkou, bylo by velice smutné od zástupce, pokud někoho napadne,urazí a potom to nedokáže transparentně doložit. Pokud nemáte důkazy a jen tak plkáte, tak balancujete na hraně pomluvy.

Mně jen neustále zaráží, že, pan starosta Melichar souhlasí s takovýmto chováním svého podřízeného a podporuje tento způsob jednání.
Dosti o vašem charakteru vypovídá i vaše snaha o jeho odvolání krátce po uzavření KOALIČNÍ smlouvy TOP 09, ČSSD, SZ v roce 2011 (nechtěl jste jeho židli) :))

Robert Pořízek

Komentář (ID) #3534

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #3531)

20.2.2013 v 23:07

Vážený pane Pořízku. ;-)

Když se položil základní kámen ZŠ Charlotty Masarykové, byl to Ing. arch. Vokurka, který poklepal. Když přilétl Ing.Kašpar z Pardubic, byl to Ing.arch. Vokurka, který mu pomáhal z jeho stroje. Když se v katastru Chuchle konal první dostihový závod, byl to ing. arch. Vokurka, který ostužkoval koně. Na nově otevřeném hřišti SK Čechoslovan byl u čestného výkopu bratra Nikodéma. Když přijeli sovětské tanky, seděl Ing. arch.Vokurka na pancíři T-34 s číslem 23. Vždy již od nepaměti to byl Ing. arch. Vokurka, který stál se zbraní v ruce a bránil demokracii a svobodný projev s nasazením vlastních zásad!

Tak mě napadá, nestraší tu už dost dlouho? ;-)

Pěkný večer Zdeněk Vlasák