Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #4332

Reagovat | X

Od: Iveta Suchomelová

7.6.2013 v 14:31

pane starosto děkuji vám za spousty informací na stránkách o povodních a soucítím se spoluobčany z Chuchle, které záplavy postihly. Bydlíme na kopci nedaleko pana Paroubka a to, jak prezentuje svůj útěk před velkou vodou je výsměch lidem které tato katastrofa postihla. Také je ostuda co za sprosťárny sem píše jistý pan Kozák. Pomáhal jste někde v postižených oblastech pane kozák jak vám tu někdo radil nebo umíte jen urážet ty kteří pomoci chtěli ? Suchomelová

Komentář (ID) #4333

Od: Pařízková Jaroslava

(Reakce na příspěvek #4332)

7.6.2013 v 21:48

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4331

Reagovat | X

Od: Václav Burle

7.6.2013 v 14:12

Na zastávkách bus 172 postávají lidé a strašně se rozčilují, že na jízdním řádu je napsáné, že tento autobus nebude v sobotu a v neděli jezdit. Nevědí, jak se dostanou do zaměstnání a za svými povinnostmi.

Můžete jim někdo odpovědět, zda autobus 172 opravdu nebude jezdit?

Komentář (ID) #4334

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4331)

7.6.2013 v 22:14

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4328

Reagovat | X

Od: Jiří Kodet

4.6.2013 v 21:12

Chci moc poděkovat chuchelským dobrovolným hasičům za velkou pomoc s odčerpáváním vody z naší zahrady a sklípku, která by zanedlouho zaplavila přízemí našeho domu.

Telefonicky jsem požádal Zdeňka Vlasáka a během velmi krátké doby přijeli a začali s odčerpáváním. Velmi si toho vážím a děkuji za to.

Jiří Kodet

PS: Fotky jsem zaslal na chuchle.blog.cz

Komentář (ID) #4322

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

4.6.2013 v 12:39

Upozorňuji Vás, že od dnešního dne 12:30 hodin budu mazat všechny příspěvky, které nesouvisejí s povodněmi a případnou pomocí postiženým. Rovněž Vás žádám, abyste zbytečně nezahlcovali DF hádkami, nesváry, výhružkami apod., jak je tady na DF zvykem. Odjíždějí pak zbytečně dolů příspěvky, které jsou v nynější situaci podstatné.
Také nevolejte na úřad, že Josef Vyskočil je smyšlená postava, jelikož opravdu nemáme čas kádrovat, kdo je fiktivní a kdo je skutečný. Rozhodně to nemůže být tak, že někdo zavolá a řekne - tuto osobu neznám, smažte ji. Telefony v současné době slouží krizovému štábu a důležitější komunikaci.
Díky.

Komentář (ID) #4321

Reagovat | X

Od: Peroutka

4.6.2013 v 11:43

Vážení, a pane Kováči zvláště,
neberte tuto moji úvodní připomínku osobně, ale administrátor by měl více ve svých příspěvcích dbát na jazyk český, chce to více přidat v gramatice.
K mému příspěvku se v podstatě, tedy k věcné stránce vyjádřil „administrátor“ webových stránek obce pan Kováč. Sice nesdělil, zda jednal za sebe nebo úřad, nicméně jeho pokus o vysvětlení se vůbec nezdařil.
K webovému okénku „diskusní fórum“ jsem nezpochybňoval onu diskusi, že si občané mohou diskutovat o čemkoliv. Měl jsem na mysli skutečnost, že obsah příspěvků by více odpovídal okénku „pavlačová drbna“ a ne seriózní diskusi k problematice ožehavých otázek obce. Neznám sice definici slova diskuse, pouze snad matematickou, která říká, „diskuse je úvaha, při níž se stanoví podmínky a počet řešení“. Nevím tedy, snad vzdáleně by se mohla tato definice aplikovat. Skutečnost je však naprosto odlišná.
Pan Kováč odpovídá: „1) jak došlo k odvolání místostarost,y zjistíte ze zápisu č. 3 tohoto roku v horním menu Samospráva / Zápisy z jednání ZMČ / 2013 / Zápis č. 3 ze dne 29. 4. 2013.“ Lze oponovat, informace je nepravdivá, neboť na zmiňované stránce žádné zápisy z jednání zastupitelstva nejsou. Tedy to, že na webových stránkách není zápis uložen, je porušením ustanovení bodu 12. čl. XI. Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha-V. Chuchle.
2) budu se snažit o co nejkratší vyjádření. Ke zveřejňování informací není třeba rozsáhlých vysvětlování, která k ničemu nevedou, když přece existuje jednoduchá právní norma. Ustanovení § 5 odst. 3 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zní: “(3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.“ Nic víc nic míň. Stačí plnit povinnost takto stanovenou a netřeba dalších kecánků. Ne tedy informace byla v termínu poskytnuta.
Ve vyjádření pana Kováče se říká: „3) kontrolní výbor je zřízen, jak pracuje není věcí webových stránek - nemíchejte hrušky s jablkama“.
Předpokládám, že pan Kováč není odpovědný za zveřejňování údajů, on pouze „vyvěšuje“ to co mu ostatní přikáží. Proto se nelze zlobit, když takto odpověděl a nevěděl, že bod. 2 čl. III. již zmíněného Jednacího řádu ukládá povinnost zastupiteli, který je předsedou kontrolního výboru.
2. Předkládané materiály musí být zastupitelům předloženy maximálně poslední úřední den před dnem konání zasedání zastupitelstva na datovém úložišti pro zastupitele s tím, že je předkladatel pošle na úřad ke zveřejnění do 12.00 hodin.
To, že Zápis musí být předložen, plyne z ustanovení zák. o hl. m. Praze „Výbor předloží zápis zastupitelstvu; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
Takže lze shrnout, zveřejňování zápisů je povinné a je i právně ošetřeno. Pan Kováč v bodě 4 snad pravdivě konstatuje, že jsou zveřejňovány „všechny dostupné zápisy z výborů.“ Nutno tedy dodat, že zápisy z jednání kontrolního výboru za roky 2012 a 2013 nejsou dostupné. Nejsou ani zpracované, neboť jinak by musely být v originální verzi uloženy podle čl. XII bodu 5 Jednacího řádu „Originály zápisů z jednání výborů jsou uloženy u tajemníka úřadu MČ.“ Potom by byly dostupné, a musely by být zveřejněny. Co je pravdivé?
Znamená to, jak jsem naznačil, že se jedná o celý komplex porušení právních předpisů. Je jistě na místě položit otázku k panu Kováčovi, ale i všem odpovědným na Úřadu, kdo si plete jablka s hruškami?
Na závěr k výzvě pana Kováče, abych všechna pochybení předal ke kontrole příslušnému útvaru Magistrátu. Z citového zabarvení jeho připomínek věnované mému příspěvku je patrné, že část viny za učiněné chyby, na které jsem poukázal, bere na sebe. Přesto jako vzdorovité dítě, si dupne a chce, aby mu chyby vytknul někdo „mocný“. To považuji za nesprávný postoj. Nejdříve je třeba hledat nápravu a teprve potom se vztekat. Je jistě nepříjemné uznat svou chybu, ale chlapské je chybu napravit. Nejsem žádný kat, abych hned troubil světu, jaké zločiny jsou páchány na Úřadu Velká Chuchle. Pevně věřím, že je dostatek vůle k nápravě. Vím, nebude to asi hned, ale je to i motivace pro argumentaci uskupení a politických stran do příštího roku voleb. Jak plynulo z diskuse, objevoval se termín a zásada „otevřená radnice“. Komu bude sloužit takové ideologické heslo je otázkou pro voliče.
Jinak jsem komentář znesvářených stran nezaznamenal. Je to asi tím, že ani jedni nevědí, čí jsem posel či spojenec. Zřejmě nebudou věřit ani tomu, že se skutečně jedná o posouzení nezávislého pozorovatele, který našel dostatek odvahy, aby svůj názor zveřejnil. Peroutka

Komentář (ID) #4318

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

4.6.2013 v 01:05

Dobrý den pane Kováči.
Ve vašem příspěvku ID 4285 jste 29.5.2013 jako administrátor napsal, že příspěvky nerespektující „Pravidla diskuse“ budou vymazány a IT adresy zablokovány.Nyní dnes 3.6.2013 ve svém příspěvku ID 4316 vám to jednoznačně nachystal tzv. „Josef Vyskočil“, tedy obdoba z ID příspěvků: 4283, Pepek Vyskoč, IP 78.45.146.XX, UPC - Praha,
4279, RSDr. Josef V. Skočil, CSc., IP 78.45.146.XX, UPC - Praha,
4273, Pepek Vyskoč, IP 46.135.64.XX, Vodafone - ČR, které již byly vymazány.

Nyní se anonym neštítí vzít v „ústa“ a zaštítit se problémy některých chucheláků při povodních a zaštiťuje se jimi – HNUS a UBOHOST v jeho podání !! Pro koho politikaří za každou cenu?

Komentář (ID) #4310

Reagovat | X

Od: chuchle.blog.cz

3.6.2013 v 18:33

O povodni na chuchle.blog.cz. Máte někdo zajímavou fotografii, příběh, něco zajímavého, tak tam pište do komentářů. Seznamte chucheláky se svými postřehy.

Komentář (ID) #4306

Reagovat | X

Od: David Soušek

3.6.2013 v 14:21

Po letech jsem sem mrknul, abych našel nějaké info o povodních... Třeba jestli někdo nepotřebuje pomoc, že bych přiložil ruku k dílu :-)

Bohužel tu vidím jen stále stejná jména a stejné osobní výpady. Mohl bych někoho požádat o shrnutí, abych se v tom vyznal?

1) jaké frakce tu spolu bojují a za co bojují?
2) která frakce "vládla" MČ v kterém období?
3) kdo je členem které/kterých frakcí?

Jsem jen běžný přistěhovalec bez politických ambicí. Nálada tohoto fóra mě ale děsí. Neměli bychom všichni v Chuchli táhnout za jeden provaz?

Komentář (ID) #4307

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #4306)

3.6.2013 v 15:34

HEZKÝ DEN PANE SOUŚEK
Budeli zájem z Vaší strany, rád se s Vámi sejdu a otázky proberem.

Komentář (ID) #4309

Reagovat | X

Od: David Soušek

(Reakce na příspěvek #4307)

3.6.2013 v 16:29

Díky za nabídku, snad raději někdy při nějaké příležitosti... :-)

Včera UMČ žádal o lůžka, přikrývky apod. Něco jsme do ZŠ přivezli. Není potřeba ještě nějaká další hmotná nebo i jiná pomoc?

Komentář (ID) #4311

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4309)

3.6.2013 v 18:34

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4312

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4311)

3.6.2013 v 20:14

Mě ta výzva přišla SMS rozhlasem. Vláďo, prosím, nech si svoje připomínky na jindy. Teď vážně na to není vhodná doba.

Komentář (ID) #4313

Reagovat | X

Od: David Soušek

(Reakce na příspěvek #4311)

3.6.2013 v 20:17

Važený pane Kozáku,

netuším čím jsem Vás tak rozčílil, ale vězte, že se do Vašich místních soubojů vtáhnout nenechám. A už vůbec nehodlám komentovat to, že mne nazýváte "malým" :-)

Výzvu UMČ jsem (pravděpodobně jako každý registrovaný) obdržel prostřednictvím SMS. Jistě jsem nebyl sám, soudě podle počtu lidí co matrace do školy přinášeli.

Na základě informací v SMS jsem se také zaregistroval jako dobrovolník na adrese info@chuchle.cz. Můžete tak učinit také... a nejspíš bez obav - zatím se nikdo s žádostí o pomoc neozval.

Zbytek příspěvku již nebudu komentovat, jen dokládá nesmyslnou zlobu, kterou si tu navzájem ventilujete.

S pozdravem
David Soušek

Komentář (ID) #4314

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4313)

3.6.2013 v 21:46

Vážený pane Soušku, já jsem Vaše řádky pochopil hned na poprvé a velice si jich, určitě nejen já, vážím. Dík, Václav Burle

Já už jsem přesvědčen, že pan Kozák je z neznámého důvodu na pana Melichara hodně vysazen. Nevíte někdo alespoň trochu proč? Nevíte co pan starosta jmenovanému udělal, že ho nemá rád?

Komentář (ID) #4316

Reagovat | X

Od: Josef Vyskočil

(Reakce na příspěvek #4314)

3.6.2013 v 23:16

Největším problémem Kozáka není starosta ale Kozák.
Starostovi Melicharovi doporučuju tohoto člověka konečně vymazat protože to co tady píše v této pro nás chucheláky tragické době je nehoráznost

Komentář (ID) #4317

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4312)

4.6.2013 v 00:58

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4318

Od: Vladimír Kozák

4.6.2013 v 01:05

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4319

Reagovat | X

Od: David Soušek

(Reakce na příspěvek #4317)

4.6.2013 v 09:25

Pane Kozáku, o službě "SMS rozhlas" si můžete přečíst na následující adrese. Není to špatná služba, pokud se zajímáte i o praktické informace z Chuchle:

http://www.chuchle.cz/smsrozhlas.html

Komentář (ID) #4320

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4319)

4.6.2013 v 10:47

Bohužel vás nemohu nazvat „panem“ – „Soušku“ !
Anonymové si zaslouží vždy pouze pohrdání, byť se mohou tvářit jakkoli.Výjimkou není ani MALÝ.To,co zde bylo vámi včera předvedeno,,je pouze dokladem o vaší morální pokleslosti – fuj,parazitovat v době problémů některých spoluobčanů.Proto se nejste schopen ani pravdivě podepsat – nejde vám o lidi,ale o vaše pokleslé ego.

Vaše ubohost se projevuje i v tom,že přes proklamace o vašem zájmu získat informace (ID 4306) absolutně nereagujete na nabídku nejen ode mne,abyste je získal,třeba i osobně. Ale to byste musel vylézt z té vaší anonymní ulity a pravda by pak pro vás byla hodně bolestná – takže je lepší anonymně plivat jed a jitřit problémy a se svými pochybnými proklamacemi se snažit působit na méně v problémech znalé spoluobčany. Neštítíte se k tomu využívat ani povodní!

Komentář (ID) #4323

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4320)

4.6.2013 v 12:50

+420605461366
02.6.2013
22:11
V nejblizsi dobe dojde k evakuaci ulic Dostihova - smerem k zavodisti, Radotinska a U zavodiste. Prosime o spolupraci. Dobrovolnici jsou, jejich pomoc zadejte na tel. 257941041. Akutne chybi luzka, lehatka, v nouzi karimatky nebo matrace - smerujte do telocvicny zakladni skoly v Chuchli. UMC.

Komentář (ID) #4324

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

(Reakce na příspěvek #4313)

4.6.2013 v 12:55

Vážený pane Davide Soušku, velmi si vážíme Vaší pomoci. Největší část práce nás čeká, až voda opadne. Prozatím je rukou dost, ale při úklidu jich bude zapotřebí mnohem více. Určitě se úřad ozve registrovaným dobrovolníkům a také hromadnou výzvou obecním rozhlasem.

Všechny bych Vás rád požádal, především pana Kozáka, aby alespoň v době povodní přestali s nesmyslnými útoky na své spoluobčany, kteří chtějí reálně pomoci. Nadávat každému slušnému člověku, který je ochotný pomoci, vytvářet jakési nepodložené smyšlenky, je nehoráznost a obzvláště v době povodní a současného krizového stavu naprosto nepřijatelné. Nemíním tímto spustit vlnu debat, stěžovat si na mne u zastupitelů a na kontrolním výboru můžete po povodni.
Děkuji.

Komentář (ID) #4325

Reagovat | X

Od: Petr Mašín

(Reakce na příspěvek #4320)

4.6.2013 v 13:12

Pane Kozaku, uz byste se opravdu mohl odmlcet. Opet jste mi uspesne dokazal hnout zluci, a to jsem velmi flegmaticky. To co tu predvadite, uz prekracuje naprosto vsechny meze slusneho chovani.
To co jste napsal panu Souskovi plati predevsim o Vas, a Vase cetne prispevky na tomto foru to dokladaji.
Predpokladam, ze i do budoucna budete zaplavovat tuto diskusi Vasi nenavisti, takze jen popreji panu Kovacovi a vsem atakovanym pevne nervy.

Petr Masin

Pane Kovaci, omlouvam se za tento prispevek, ale opravdu jsem si nemohl pomoci. Diky PM

Komentář (ID) #4326

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #4325)

4.6.2013 v 14:35

Dovoluji si pozvat pány L.Kozáka,P.Mašína,D,Souška,J.Vyskočila,V.Burleho
na první vyklízecí brigádu. Žádám p.Melichara o určení místa a času kde nastoupit. Jsem ochoten pracovat s vlastním WAP čističem.Prodlužovací kabel i hadici mám. Jsem zvědav kdo přijde s košťaty.?

Komentář (ID) #4327

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4326)

4.6.2013 v 15:09

Jiří mě bude za pár měsíců sedmdesát let. Mám CHOPN, to znamená, že mě jedou plíce na něco přes padesát procent. O počtu problémů kolem srdce ani nemluvě. Již osmkrát jem ležel v nemocnici. Prášků beru téměř deset a mám tři foukadla. Neustále musím u sebe mít lék zachraňující na poslední chvíli život - isoket spray. Ještě si myslíš, že ti mohu pomoci při úklidu Chuchle? Jedině, že bych vám chodil pro pivo...

Komentář (ID) #4304

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

1.6.2013 v 22:40

Konec srandy,
všude je hrozně vody.
Stav řeky
na http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm (zelené kolečko uprostřed Prahy = vodoměrná budka v Malé Chuchli)

Komentář (ID) #4305

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4304)

2.6.2013 v 11:35

Extrémní stupeň povodňového nebezpečí byl v neděli nad ránem rozšířen na Středočeský a Jihočeský kraj. Druhého povodňového stupně dosáhla ráno také Vltava v Praze, během dopoledne ale hasiči očekávají třetí. Premiér Petr Nečas podle informací Novinek rozhodl, že na pomoc bude nasazena i armáda. Hasiči od noci staví protipovodňové bariéry v pražském Radotíně, další nyní rostou v Libni, na Kampě, Zbraslavi a v Modřanech. Zátarasy se staví i v podchodech ve Stromovce.

"Situace je velmi vážná, Vltavou protéká 700 metrů krychlových vody za vteřinu, zřejmě už během dopoledne má průtok vystoupat na 1100," uvedl Tomáš Hudeček, který je pověřen výkonem funkce primátora. Vltavská kaskáda ale podle něj zatím tok Vltavy reguluje.
V České televizi dopoledne dodal, že pražská radnice už požádala vládu o nasazeni dvou set vojáků a bylo jí vyhověno.
"Průtok řeky Vltavy a Berounky stoupá poměrně rychle, dosáhneme třetího stupně povodňové aktivity ve 12:00," řekl náměstek primátora Tomáš Hudeček. Podle něj situace v sobotu vypadala lépe než při katastrofálních povodních v roce 2002. "Povodňová situace je ale vždycky nepredikovatelná," poznamenal.

V souvislosti s nastalou situací zprovozní magistrát bezplatnou informační linku 800 100 991.

ZATÍM se uvádí, že povodeň by měla být na úrovni roku 1981, ale uvidíme. Situace se může změnit.

Komentář (ID) #4296

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

31.5.2013 v 16:47

Všem (a nejen jim), kteří si přečetli v dnes po Chuchli distribuovaném č.5/2013 „Chuchelském zpravodaji“ interwiu „O kom se mluví“ s odvolaným bývalým místostarostou Vokurkou , bych doporučil,aby si pro objektivitu informací přehráli ZVUKOVÝ ZÁZNAM ze ZMČ č.3/2013.Minimálně bod 2 – „odvolání místostarosty Vokurky“.

Zde jsou „in natura“ bez úpravy slyšet skutečné důvody jeho odvolání z funkce.Navíc si každý ještě může udělat svůj názor na řešení některých základních a zásadních problémů Chuchle dnes již bývalým místostarostou Vokurkou.

Kde hledat zvukový záznam?
Zde na tomto webu najet na Úvodní stránce v horní liště na „Samosprávu“.Po rozevření kliknout na text „zvukový záznam ZMČ“,poté kliknout na „rok 2013“,následně pak na „03 ZMČ ze dne 29.4.2013“ a naposledy pak na „bod 2 – odvolání místostarosty Vokurky“.
Poté již pouze dobře poslouchat ……..

Komentář (ID) #4297

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4296)

31.5.2013 v 19:00

Některá nepravdivá tvrzení zastupitel Vokurky v jeho interwiu v č.5/2013 Chuchelského zpravodaje lze doložit nikoli zvukovým záznamem na 3/2013 zasedání ZMČ,ale přímo z oficiálních stránek Českého statistického úřadu či MČ Praha-Velká Chuchle.V interwiu se snaží nepravdivě přesvědčit občany,že byl volen v nějakém uskupení „Chuchelští občané za SZ“ a že toto i v současnosti existuje na chuchelské radnici! Toto však neexistovalo a neexistuje!! Jak vyplývá z úřední listiny ČSÚ a také z úřední listiny MČ Praha-Velká Chuchle (složení zastupitelstva), byl zvolen výhradně za Stranu zelených!!Stejně jako i Bc.Dan Šatra. Asi se za tuto stranu stydí a zbožné přání vystupovat jako nezávislý vydává za skutečnost. Své tvrzení dokládám citací z výpisu stránek ČSÚ:
Český statistický úřad - Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010
Výsledky voleb Kraj: Hlavní město Praha Obec: Praha-Velká Chuchle
Kandidátní listina Hlasy Početkandidátů Přepočtenýzákladdle počtukandidátů Přepočtené %platných hlasů Početmandátů Podílyhlasů
číslo název abs. v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 1 830 17,47 11 10 474,00 17,47 2 X
2 TOP 09 2 726 26,03 11 10 474,00 26,02 3 X
3 Strana zelených 1 564 14,93 11 10 474,00 14,93 2 X
4 Komunistická str.Čech a Moravy 469 4,48 11 10 474,00 4,47 0 -
5 Občanská demokratická strana 3 885 37,09 11 10 474,00 37,09 4 X