Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #4431

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

26.7.2013 v 08:49

Včera večer 25.7.2013 mělo proběhnout Mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Velká Chuchle.Tedy to,které nyní náhle svolal starosta Melichar, kdy již před měsícem 24.6.2013 zrušil o své újmě bez racionálního důvodu řádně plánované zasedání ZMČ s tím,že další bude až 24.8.2013 !!! Nyní ale zjistil,že některé problémy se mu hromadí a přerostly přes hlavu v rámci rádoby jeho „samoděržaví“ a že se přeci jen bez zastupitelstva neobejde!

A jak to dopadlo včera? Zasedání bylo v nočních hodinách po 4 hodinách JEDNÁNÍ PŘERUŠENO do 12.8.2013 a to usnesením zastupitelů, ve kterém se jako důvod uvádí : PRO NEPŘIPRAVENOST A ČASOVOU NÁROČNOST !!! Starosta Melichar byl vyzván, aby zasedání řádně připravil včetně všech potřebných podkladů.To se vztahuje i na dosud probírané materiály,o kterých se z tohoto důvodu nemohlo fundovaně rozhodnout a přijmout odpovídající usnesení.Má navíc povinnost písemně odpovědět na interpelace zastupitelů Felixové,Dudášové a Fresla,včetně písemné odpovědi panu Kozákovi, ke které se taktéž zavázal.

P.S. Během 4 hodin průběhu zastupitelstva došlo k několika „zajímavým“ vyjádřením a jednáním, které v následujících dnech se zde budu postupně snažit uveřejňovat,aby si každý mohl udělat obrázek o „úrovni“ některých našich představitelů.

Komentář (ID) #4430

Reagovat | X

Od: Lahovská

25.7.2013 v 20:01

Vážený pane sekretář,
v pravidlech je také- Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám. Mohu se zeptat zda zablokujete i adresu pana Kozáka za výrok- zde máme zhrzeného a flustrovaného ANONYMA Lahovská !! Toho hulváta bez sebedůvěry. Nebo to mám chápat tak, že Kozák je vaš kamarád a Burle, Kodet, Peroutka, Dvořáček a ne ? Chtěla bych vás upozornit před tím než tu budete někoho blokovat že starostou je Martin Melichar a ne vy !

Komentář (ID) #4429

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

25.7.2013 v 13:03

Vážená paní Lahovská,
i nechuchelákovi dojde, že jste si své příjmení vypůjčila z ulice, na které možná sama bydlíte. V pravidlech fóra je zakázáno vystupovat pod cizím jménem. Jde o Váš několikátý příspěvek pod tímto názvem, a proto pokud budete takto pokračovat, dojde brzy k zablokování Vaší IP adresy. V případě, že máte problém se podepsat, resp. máte problém s pravidly fóra, obraťte se na svého voleného zastupitele s návrhem změny těchto pravidel.
Přeji pěkný den

Komentář (ID) #4434

Od: Alžběta Lahovská

(Reakce na příspěvek #4429)

26.7.2013 v 16:07

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4438

Od: Lahovská

(Reakce na příspěvek #4429)

29.7.2013 v 09:01

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4423

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

24.7.2013 v 14:13

Tak ve čtvrtek nám jeho blahorodí svolalo zastupitelstvo. Pravda, mělo tak učinit týden po vyhlášení konce povodní, ale chuchelský občan může být rád, že k tomuto kroku gubernátor dospěl.
Jedním z důvodů, proč tak „vůdce“ z radnice učinil je zlegalizování výběrového řízení na další studii, kterou tradičně vymyslel studiový specialista Ing. Kozický. Jako již tradičně výsledkem bude pouze přesun finančního potenciálu z kasy radnice do kasy předem jasného subjektu, který má návaznost na dopravního specialistu.
Zajímavým bodem bude jistě volba místostarosty. Mezi nejžhavější kandidáty patří „dopravní expert“. Jeho zvolením se vlastně stane potvrzením korupčního jednání dvojice zastupitelů, podepsaných pod výběrovým řízením na studii N-P. Sám zastávám názor, že se tento „významný dopravní odborník“ vzdá finanční náhrady za „provedenou práci“ pro MČ. Ono upřímně být na výplatní listině výherce výběrového řízení i na výplatní listině zadavatele by už bylo do nebe volající! ;-) Jistě zajímavý bude i fakt, že ke zvolení do funkce místostarosty bude bezpochyby potřebovat svůj hlas. Čekat, že tento „významný dopravní expert“ dostane podporu od pravicově smýšlejících zastupitelů, je nepravděpodobná. Ona si Chuchle zaslouží, aby jí vedl „komsomolec a brněnské bodlo“!
Pěkný den všem Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4424

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4423)

24.7.2013 v 16:35

Ano,zítra ve čtvrtek 25.7.2013 se od 18,00 hod. chystá v kanceláři starosty Melichara na ÚMČ v Chuchli nebývalé „Show“ ( = náhle z čistého nebe starostou Melicharem svolané „Mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Velká Chuchle“) v rozsahu „já na bráchu,brácha na mě“.
Tímto bych chtěl na něj pozvat co nejširší a nejhojnější chuchelskou veřejnost.Aby si tam sama mohla udělat svůj nezprostředkovaný názor a náhled na „odbornost“ , „právnost“ a „objektivnost“ některých zastupitelů,především pak tandemu Melichar + Kozický. Především při způsobu řešení řady v současnosti zásadních problémů a kauz pro Chuchli.Jistě zajímavé bude i značně opožděné hodnocení červnové povodně.

Nepochybným vyvrcholením show bude bezpochybně plánované SEBEZVOLENÍ zastupitele KOZICKÉHO MÍSTOSTAROSOU ……. (kozí dar?)

Komentář (ID) #4425

Od: Lahovská

(Reakce na příspěvek #4424)

24.7.2013 v 18:20

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4426

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #4425)

24.7.2013 v 22:36

Tak se přestaň stydět za svoje názory, přestaň se bát, třást se jako ratlík a konečně se podepiš jménem, které ti dali tatínek a mamimka. Potom ti třeba pan Kováč, tvoje názory nesmaže.

Robert Pořízek

Komentář (ID) #4427

Od: Lahovská

(Reakce na příspěvek #4426)

25.7.2013 v 08:31

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4428

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4427)

25.7.2013 v 09:39

A opět již zde máme zhrzeného a flustrovaného ANONYMA Lahovská !! Toho hulváta bez sebedůvěry,který každého bezostyšně uráží a přitom má panický strach se podepsat,aby se vyhnul případným následkům v jakékoli podobě.Ví,že by sklidil, co svými anonymy zasel. Zesměšňovat – zde pana Pořízka- to je jediné,na co se zmůže !!

Přijď dnes na zastupitelstvo a podívej a řekni mi to přímo do očí,co zde vypouštíš jedovatými slinami,ubohý anonyme!

Jen se divím panu Kováčovi,že v případě opakujícího se anonyma nepostupuje obdobně,jako u pana Burleho.Ted se navíc aspoň byl schopen pod své články pravdivě podepisovat a není proto zbabělec.Anonym si nezaslouží nic než pohrdání ! Samozřejmě i tykání,neboť je imaginární bez jakékoli objektivní reality.Proto nejde ani urazit,jak se ješitně domnívá. Pan Pořízek jeho ubohost vystihl dostatečně…….

Komentář (ID) #4420

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

12.7.2013 v 15:14

Možná by stálo za to se zamyslet nad tím, proč k těmto situacím vůbec dochází! Osobně si myslím, že „noví zastupitelé“ , jak se na začátku volebního období nazývali, vůbec nepochopili rozdíl mezi správou a samosprávou. Nechápou, kdo o čem rozhoduje, kdo má jaké pravomoce, co a kdy může a nemůže Z jejich vyjádření vždy jen vyplývalo : „Já jsem zastupitel a já můžu všechno.“
Tohle jsem pochopil, když jsem seděl se zmíněnými pány v „jisté místnosti“. Mgr. Melichar se snažil dodat vážnosti a pravdivosti slov Ing.Kozického větou : „Ale on je zastupitel!“ A co? On je zastupitel, to má jako jiná práva než já? On je bůh nebo jak? Za celé tři roky vůbec nepochopili, že místní úřad není jejich soukromá firma, ale státní instituce.

Některá vyjádření Ing. Kozického a Ing.Arch.Vokurky na zastupitelstvech doslova vyzařovala „kultem osobnosti“! Já, já zastupitel. Já , já mám pravdu, já, já jsem ten, který rozhoduje! Jedině já!!! Nikdo z těchto „zastupitelů“ si neuvědomil, že oni nejsou ti, kteří mají prosazovat svou vůli! Oni měli prosazovat vůli nás všech! A to se jim nepovedlo. Dodnes si pamatuji slova Mgr. Linharta: „Vám se nebudu zodpovídat ! Vy jste voliči ODS!“

Závěrem Vám všem poskytnu část článku, který my přeposlal pan Altner ze své pošty dne 10.5.12. Jeho část pojednává o Mgr. Melicharovi očima našeho spoluobčana . A pokud čte tyto řádky, byl bych rád, aby se k tomu, co napsal z odstupem času vyjádřil sám.

Citace : Přemýšlel jsem o tom, kdo je tenhle starosta zač. Že by ve Velké Chuchli byl zvolený do čela komunista? Právě od komunisty bych očekával podobně rigidní jednání. Nikoliv, pan starosta je "pravičák" z TOP 09! Jaký je tedy intelektuální a pracovní background pana starosty? V tom je totiž podstata problému. Pan starosta je bývalý "provozák". Nic proti "provozním managerům", jak se starosta označuje (na vizitce to asi vypadalo lépe než "správce"). Je ovšem vesměs katastrofa, když se dostávají do čela institucí. V jejich myšlení je totiž zakódovaný jistý způsob omezeného uvažování, založený na restrikcích a ne na akcentaci různorodých zájmů lidí. Na to jsme narazilii my. Pan starosta jistě v bývalém zaměstnání umně vydával řády o tom, že se nesmí čůrat mimo pisoáry či, že cvrnkání kuliček z nosu je zakázáno. To ovšem na výkon funkce starosty nestačí. A přesvědčujeme se o tom (a ještě přesvědčíme) i my všichni. Osobnost kvalitního manažera v čele města musí skýtat jiné incentivy. Konstatuji to nejen jako člověk, který řídí přední poradenskou společnost v oblasti managementu, ale take jako bývalý vedoucí odboru městského úřadu jiného, ale mimořádně vzkvétajícího města. Jmenuje se Litomyšl.
Konec citace

Docela výstižný komentář , co říkáte?
S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Mgr. Melichar je muž bez respektu z řad vlastních, pak ovšem nemůže očekávat, že ho budeme respektovat my ostatní. Z.V.

Komentář (ID) #4421

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4420)

12.7.2013 v 19:06

Slova pana Vlasáka o charakterových vlastnostech starosty Melichara mohu potvrdit z mého osobního rozhovoru s ním,který probíhal cca před 2 lety, kdy si mě bez mého souhlasu a vědomí tajně nahrával při telefonních hovorech (což veřejně přiznal a potvrdil následně na zasedání Zastupitelstva MČ). Během rozhovoru mi zcela bezelstně a s plnou vážností mj. řekl: já jsem starosta a nikdo mi nebude říkat,co mám dělat!

Nyní ve své filozofii pokračuje mj. vyhlášením svého utajovaného soukromého Výběrového řízení. Realizovaného bez vědomí Zastupitelstva obce a absence práva, pouze s jedním pomahačem, zastupitelem Kozickým.

S občany ani po provalení „průšvihu“ nekomunikuje,dělá že nevidí a neslyší.Raději zrušil i dlouhodobě naplánované a zastupitelstvem odsouhlasené 6.zasedání ZMČ na 24.6.2013 ! Od května 2013 nevyšel ani oficiální časopis ÚMČ „Chuchelský zpravodaj“. Nejspíš se řídí heslem „ mluviti stříbro,mlčeti zlato“.Doplním ale ještě heslem „mlčení znamená souhlas“ …..

Komentář (ID) #4422

Od: lahovska

(Reakce na příspěvek #4421)

20.7.2013 v 19:46

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4413

Reagovat | X

Od: Peroutka

10.7.2013 v 08:22

Vážený pane Kováči,
Nehodlám s Vámi diskutovat o zásadách slušného chování, případně o pravidlech či principech DF. To s jakou vehemencí a zřejmě i radostí mažete kritické Vám, či jiným spřízněným osobám, příspěvky, spíše nahrává dojmu, že nejste „moderátor či administrátor“, ale spíše cenzor. Na několika případech Vám budu specifikovat svůj subjektivní názor. Tak např. je uvedeno „Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou“. Přesvědčím Vás, že především Vy sám jste toto základní pravidlo porušil. Můj příspěvek jste z důvodu „povodní“ zpětně smazal, to na vysvětlenou. Nemám problém s tím, že je třeba v mimořádné době vyčlenit prostor k řešení dané problematiky. Ale buďte partnerem do diskuse a přistupte s úctou. Tento krok učiníte, když můj smazaný text nyní v době již po povodních na stránky DF vrátíte. Jistě to nebude problém, když, jak tvrdíte, máte zálohované texty. „Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem.“ Takováto zásada je v rozporu s právem, je pikantní, že jedním ze tří principů DF je „dodržování zákonů“. Vskutku opět něco přínosného, co Vás, pane Kováči, může motivovat k „samostatnému moderování“ stránek DF. Znovu tedy připomínám, že již nadešel čas, aby byl vrácen na stránky DF můj příspěvek, který byl z důvodu „povodní“ smazán. Používání Vašeho výrazu jako je „trollování", zřejmě ve smyslu soustavného pokusu o rozvrat diskuse nemístnými příspěvky je opět neúspěšný pokus přisvojit si oprávnění rozhodovat o tom, kdo smí a kdo nesmí svoje příspěvky na DF umísťovat. Přistupujte s úctou, pane Kováči.

Komentář (ID) #4410

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

9.7.2013 v 13:13

Staré přísloví praví : „ Je to jako hrách na stěnu házet!“
Doufám, že záruční opravy budou hradit naši odborníci z radnice v čele s Mgr. Melicharem, kteří si změnu zhotovitele odhlasovali! Tak aspoň nenaruší rozpočet a budou moci zadávat studie, aby si na ty opravy vydělali!
„Studiovým odborníkům“ Mgr. Melicharovi a Ing. Kozickému bych rád vzkázal: „Velevážení odborníci, vyhlašování výběrového řízení na základě schválení finančního rozpočtu na rok 2013 je zřejmě evropský unikát a zcela jistě neodpovídá zákonu o výběrových řízeních! Vyhlásit výběrové řízení v době povodní je slušně řečeno prasárna! Nechat zadávací podmínky zpracovat jednoho zastupitele bez vědomí ostatních, je též zákonem nepřípustné.
Mě jste tahali po výsleších kvůli mému názoru! Doufám, že vás začne „někdo“ tahat po výsleších za to, jak nehospodárně a účelově nakládáte se svěřeným majetkem. Korupce je to slovo, kterým by se ve vašem případě měli zabývat orgány činné v trestním řízení!!!“

S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: V letech nedávno minulých nám Ing. Arch. Vokurka sliboval vytahovat „kostlivce“ na minulé vedení radnice. Žádného nám však neukázal. Zřejmě proto začal se svými kolegy z jejich velkovýrobou! ;-)

Komentář (ID) #4411

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #4410)

9.7.2013 v 17:40

Zdenku, já jenom doufám, že minimálně za to poslední v. řízení bude někdo „ hnán k zodpovědnosti “ a celá tato „ neslušnost“ bude objasněna. Na zastupko by mělo chodit mnohem více lidí a hlavně voličů koalice a nových spoluobčanů , aby viděli kdo a jak řídí Chuchli. Jsem přesvědčen, že toto již dvoum pánům z MÚ nemůže projít. Jako výsměch chuchelákům dnes vypadá velkoústé prohlášení KOALICE před volbami , že zajistí OTEVŘENOU A VSTŘÍCNOU RADNICI. Vedení MÚ, které záměrně zruší zasedání zástupka a nemá tak zástupko 3 měsíce, notabene přes povodně nemá nic společného s OTEVŘENOU, VSTŘÍCNOU RADNICÍ. Takovéto vedení MÚ chce něco skrýt, něco oddálit, něco schovat.

PS: vyhlašování výběrového řízení na základě schválení finančního rozpočtu je opravdu zvláštní, zarážející a pravděpodobně i protizákonné.

Navrhuji nový graf. design chuchelské vlajky, místo dvou podkov by se hodila ta světoznámá soška se 3 opičkami „nic nevidím, nic neslyším, nic neříkám a nad ní svatozář.

Komentář (ID) #4412

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4411)

9.7.2013 v 19:20

Chci věřit,že až se někdy konečně uskuteční Zasedání zastupitelstva v Chuchli,najde se dost zastupitelů bez ohledu na to,zda z „koalice 7“ či „opozice“, kteří prokáží, že jsou soudní a suverénní jedinci,se kterými nemohou pánové Melichar(TOP 09) a Kozický(ČSSD) zacházet jako s nesvéprávnými a vodit je jako v loutky v dětském divadélku. Proto neprodleně odvolají zastupitele Melichara z funkce starosty pro jeho aroganci a nekompetentnost.Jak jinak lze reagovat na jeho protiprávní jednání, než pak již pouze tr. oznámením.

Ačkoli byl v partyzánsky vyhlášeném Výběrovém řízení stanoven termín uzávěrky nabídek na 28.6.2013 v 10,00 hod., s tím,že- cituji: „poté budou komisionálně bez prodlení otevřeny a vyhodnoceny“, doposud se tak (tj. do 9.7.2013) nestalo !! Alespoň o tom „otevřená radnice“ nikoho neinformovala,natož pak své občany a veřejnost ….! Že by už utajeně probíhala další MANIPULACE?

Komentář (ID) #4415

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #4412)

11.7.2013 v 15:30

Členové výběrové komise se sešli 28.6 v 23.55. K vypracování studie na podjezd byla vybrána firma Tenton ve 23.59. Odůvodnění f.má dobrou zkušenost s výstavbou tunelu Blanka a o jeden tunel navíc nesejde. Motto komise... vidíme jasné světlo na konci tunelu...

Komentář (ID) #4418

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4410)

12.7.2013 v 09:57

V jediném v současnosti vydávaném časopisu o dění v Chuchli,v nezávislých „Chuchelácích trochu jinak“,jsem si v jeho červencovém čísle 15 přečetl ofocený dopis starosty Melichara (TOP 09), ve kterém píše,že při vyhlášení Výběrového řízení na studii „Nadjezd,podjezd v Chuchli“ postupoval na základě schváleného rozpočtu (!!!!) a na zasedání ZMČ 5/2013 dne 27.5.2013 schváleného Opatření tajemníka č.3/2013 (!!!).

Snažil jsem se usilovně najít toto Opatření v přílohách jak Usnesení,tak Zápisu z tohoto zasedání ZMČ. Marně, neexistuje!

Tak co pánové,Melichare a Kozický – další vaše partyzánština a lži v podobě „Těšínských jablíček“ předhazovaných hloupým ovečkám –pardon chuchelákům?

Otázka: mohou různá opatření a rozpočet ZMČ nahradit zákony ČR? Co na to i další zastupitelé…..., je starosta Melichar skutečně mužem na svém místě?

Komentář (ID) #4419

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4411)

12.7.2013 v 15:09

O tom kdo bude hnán k zodpovědnosti se rozhodne na nejbližším zasedání zastupitelstva. My jsme na střet se zákonem upozornili ! Dnes je na zastupitelích všech politických subjektů, jak se k tomuto zřejmě trestnému činu postaví. Pokud se zastupitelé nepostaví a jasně nedají najevo svůj postoj k tomuto bodu, bude na nás, kteří jsme toto, řekněme překročení zákona odhalili, abychom zajistili jeho řešení, jinak se vlastně stáváme spoluviníky. Jediné následné řešení je podání trestního oznámení k orgánům činným v trestním řízení, a to si pánové uvědomte! Za svoji osobu mohu říci, že v této věci začínám podnikat, řekněme „jisté kroky“.
S pozdravem Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4406

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

8.7.2013 v 11:05

Je představitelům obce známo, že nstupce Konstruktivy Branko společnost Tenton zkrachovala, jak uvedl insolvenční správce Václav Kulhaví v dnešním článku v lidovky.cz

PS:nemá Chuchle s touto fimou nějaké nedořešené spory????????????
Neupozornovali občané na tento možný konec této nastupující firmy????????

Robert Pořízek

Komentář (ID) #4407

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4406)

8.7.2013 v 18:31

Ano,upozorňovali a to opakovaně!! Byli to zastupitelé za ODS (Fresl,Kadeřábek.Felixová,Dudášová) a mnozí místní občané na zasedáních Zasupitelstva MČ cca před rokem či zde na webu apod. Byli proti uzavření nových smluv s firmou Tenton ,která chtěla převzít dokončení (tj. především však pouze finanční proplacení milionových částek) přístavby základní školy v Chuchli po zdiskreditované (ale stále funkční ) firmě Konstruktiva Branko z případu dr.Rath-Buštěhrad. Přesto především starosta Melichar (TOP 09) a v té době ještě neodvolaný místostarosta Vokurka (SZ) vehementně za účasti své „pseudokoalice 7“ prosadili nové smlouvy s firmou Tento,přestože o ní nebylo ve výběrovém řízení ani slechu a vidu…. A jak vidíte, nyní se naplnilo „do roka a do dne“ a začal existovat nový dlouhodobý problém – v případě záručních oprav: kdo je zajistí a provede, a za co!

A nyní se mají obdobně v pofiderním utajovaném výběrovém řízení vyhodit statisíce Kč za další dopravní studii.Ke starostovi Melicharovi se změnil pouze společník – místo zastupitele Vokurky nastoupil zastupitel Kozický (ČSSD).

Komentář (ID) #4402

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

5.7.2013 v 12:18

Včera se do většiny chuchelských domácností dostalo další číslo (15) časopisu „Chucheláci trochu jinak“ (pozn.: možno si ještě případně vyzvednout v řeznictví u Fatků nebo v hospodě U Václava). Toto číslo se pokusilo především popsat dění v Chuchli za červnové povodně. Domnívám se,že se mu to, i za přispění mnoha fotografií, podařilo.Díky za to všem, kteří se o v čele s panem Špaňhelem přičinili. O to více zaráží a „vyniká“ absolutní absence obdobného ze strany vedení ZMČ a ÚMČ Praha-Velká Chuchle,především pak (ne)činnost starosty Melichara a oficiálního časopisu „Chuchelského zpravodaje“! Pro jeho nepochopitelnou absenci vydání červnového a červencového čísla, případně čísla mimořádného.Asi proto,že starosta Melichar by se v něm neměl čím pochlubit….
Ano,ten starosta Melichar,který již více jak před půl rokem utekl z funkce předsedy Redakční rady CHZ a nechal ji doposud neobsazenou.Stejně jako jeho bývalý místostarosta Vokurka – ten navíc ještě v polovině povodně utekl z další funkce, funkce místopředsedy „Povodňové komise“ při ÚMČ V.Chuchle. To si nedovolil v celé republice NIKDO, aby toto udělal v době nejpotřebnější pro obec.

V přímé souvislosti je i další „opatření“ starosty Melichara (TOP 09), kdy bez náhrady odmítl svolat řádné a dlouhodobě naplánované Zasedání zastupitelstva MČ (na 24.6.).Toto přesunul až na 26.8.2013 s tím,že byla povodeň !! Zřejmě,aby se nemusel vyjadřovat ke své činnosti po dobu povodně. Že by se bál svého případného odvolání z funkce po vzoru bývalého místostarosty Vokurky?Je směšné,že obec nepotřebuje 3 měsíce rozhodovat o ničem, byť sebedůležitějším či potřebným…..
Nebo že by se musel zpovídat zastupitelům, proč bez jejich vědomí a proti právu utajeně uprostřed povodní (11.6.) vyhlásil o své újmě výběrové řízení na Studii v hodnotě cca 300.000,- Kč? Není v tom manipulace?Naschvál: zkuste si vážení spoluobčané nalézt toto Vyhlášení zadání studie na Úřední desce našeho ÚMČ!

Komentář (ID) #4404

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4402)

6.7.2013 v 10:43

Kromě článků věnovaných červnové povodni v Chuchli je v novém č.15 časopisu „Chucheláci trochu jinak“ již pouze jedno další téma – zato vysoce aktuální a dovolím si ho nazvat „šokujícím“. Plně ho vystihuje název článku ABSOLUTNÍ BLÁBOL !!

Ano,jedná se o zastupitelstvem neprojednanou a neodsouhlasenou, přesto bez pověření starostou Melicharem svévolně a bez právního opodstatnění skoro ilegálním způsobem v době povodně (11.6.) vyhlášenou Veřejnou zakázku v plánované hodnotě cca 300.000,- Kč nazvanou : „Výzva MČ V.Chuchle k podání návrhů zájemci na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD Praha-Beroun v Praze 5-Velké Chuchli“.

S tím plně koresponduje i starostou nesvolané řádné zasedání Zastupitelstva MČ dlouhodobě stanovené na 24.6.2013 s tím,že bude až 26.8.2013 ( tedy až po 3 měsících od posledního konaného v květnu!!).Proč by se někomu zpovídal z povodní a veřejné zakázky, že …..

Věřím,že zastupitelé bez rozdílu správně zhodnotí protiprávní partyzánskou akci starosty Melichara za individuální podpory jediného zastupitele, pana Kozického.A to jak k jeho osobě, tak zajistí i napravení právních důsledků z toho vyplývajících.Pachuť však zcela jistě zůstane.
Téma „vítěze veřejné zakázky“ se již ani neodvažuji rozvádět (nedávno zde výstižně popsal pan Vlasák- viz ID 4354 z 24.6.2013). Cituji pouze bez komentáře z příspěvku pana Frolíka na stránkách chuchle.blog:

14 Jiri Frolik | 25. února 2013 v 12:58 | Reagovat
Zeptejte se dnes pana zastupitele Kozickeho, proc se zasazuje o zruseni stavby nadjezdu a tolik se mu libi a prosazuje variantu podjezdu. Je to prece odbornik, ktery take za svoji praci bere "prachy", abych pouzil vyraz z jiz drivejsiho prispevku p.Burleho na strankach uradu. Muze se zdat, ze se mu nyni hlavni duvod, proc vstoupil do zastupitelstva, vzdaluje. Ale pokud dojde k dalsim krokum v pripravach (studie, projekt,...) nebo dokonce k realizaci varianty podjezdu, bude zajimave sledovat, jak se na ni bude podilet firma AQUA PROCON a pan zastupitel osobne. A na ci souhlas, z ceho a komu to vse Chuchelaci zaplati.

Komentář (ID) #4405

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #4404)

7.7.2013 v 12:13

Můžem psát, předkládat argumenty,Koaliční "sedmička" (jestliže ještě funguje) má však svoji pravdu. Otázkou je, která pravda je názorovou většinou. To může rozhodnout pouze referendum neb komunální volby. Avšak některé kroky prosazování "pravdy zvolenými zastupiteli" mohou mít závažné dopady proti zájmu většiny???

Komentář (ID) #4401

Reagovat | X

Od: Dvořáček

4.7.2013 v 17:33

Pane starosto


myslíte že je v pořádku to co tady předvádí váš úředník !?!


Dvořáček