Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #4400

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

4.7.2013 v 17:02

Jen pro připomenutí:

Optimalizace trati Praha - Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) (výstavba od října 2013 do října 2015) má zrychlit a zkvalitnit mezinárodní dopravu na rameni Praha - Plzeň - Cheb -Norimberk (Mnichov).

Hlavní požadavky:
1.Zvýšení traťové rychlosti na 120 km/h včetně!

Poznámka: Ano, již probíhají „treninky“ Pendolina na této trati, a to v nočních hodinách. Zkouška poloměrů zatáček u Cerhovic.

2.Šířku trati pro širší vagony!

Poznámka:Krom dopravy cestujících se jedná i o přepravu kamionu po železnici, jak je běžná v EU.

3.Zvýšení kapacity dráhy!

Poznámka: Ano, průjezdy vlaků Chuchlí se navýší minimálně v řádů desítek souprav denně! To prokázala i studie Ing. Kozického. To, že pánové Ing. Kozický, Mgr. Melichar a Ing. arch.Vokurka nerespektují závěry studií Sudop a ČD se stalo již tradicí, ale že nerespektují výsledky svých studií „dělaných na zakázku“ je celkem novinka.

4.Vybavení železničních stanic nástupišti v souladu s vyhláškami č. 177/1995 Sb. a 369/2001 Sb..

Poznámka: Tak těmto vyhláškám nástupiště na nádraží ve Velké Chuchli zcela jistě nevyhovuje, a proto se přesune blíž k dnešním závorám. Zde bude i jednodušeji zajištěn bezbariérový přístup. (To není zásluha našeho „moudrého“ triumvirátu! Ne, ne!)

5.Dosažení dostatečné užitečné délky dopravních kolejí v železničních stanicích, pokud možno 650 m (alespoň jedna kolej).

Poznámka : To je problém Radotína a je vyřešen.

6.Zlepšení stavu úrovňových křížení tratí s pozemními komunikacemi.

Poznámka : Po celé délce trati se budou zavírat přejezdy, od Berouna směrem do Plzně všude nahradili nadjezdy a podjezdy ( podobný nadjezd jako měl být v Chuchli se dokončuje v Kařezu). Tento bod se Mgr. Melicharovi, Ing. arch. Vokurkovi a Ing. Kozickému podařilo vyřešit! Dokázali ušetřit státu peníze i čas ! ( za to je jim pan Kalousek vděčný). Tak dlouho prohlašovali, že za nimi stojí celá Chuchle, a že žádný nadjezd Chucheláci nechtějí, až se jim podařilo nadjezd bez jakékoli náhrady zrušit.Proto dnes to zadávání tajných studií! Vyhlašování tajemných výběrových řízení! Protože až dojde v roce 2015 k uzavření přejezdu, budou dokola opakovat, že za to oni nemohou.

Co říci závěrem? Nezávidím těm, co přijdou do zastupitelstva po těchto osobními zájmy a klientelismem prolezlými vrchními představiteli dnešní Chuchle. Nenávratné změny, které tito vládnoucí zastupitelé provedli, se budou odstraňovat minimálně dvě až tři volební období a ani to nemusí stačit.

Pěkný den
Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4394

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

3.7.2013 v 12:53

Vzhledem k opakovanému porušování pravidel fóra a to trojím jednáním - zaplavováním diskuse stále stejným textem (vše je zalohováno), dále přebíráním a kopírováním příspěvků jiného autora bez jeho svolení a nakonec opakovaným vkládáním odkazu na stejnou webovou stránku, byla IP adresa vystupující na DF pod názvem Václav Burle zablokována.

Komentář (ID) #4392

Reagovat | X

Od: Václav Burle

3.7.2013 v 12:08

Ušetřete tisíce až desetitisíce. Ujme se vás náš obecní úřad, starosta a zastupitele?
Pondělí v 17:13 | Je to až děsivé, když si uvědomím, jak často mám pravdu | !!!Víte že...!!!
Proč vyhazovat peníze z okna, když se dá přehodně ušetřit.
Teď už to bude záležet jenom na vedení naší obce.

Není to zase tak dlouho, co jsem tady v souvislosti s chuchelským elektromobilem - čti drahou nákupní taškou - psal o tajných dohodách mezi naším obecním úřadem a ČEZem. Také jsem zdůraznil, že tyto divné dohody nebudou asi pro naší obec žádnou velkou výhrou. A už je to tady. A já se ptám - pane starosto neproděláme??? Neproděláváme???

Upozornil jsem, na příkladě radnice z Říčan, jak se dá, jestliže jsou schopní zastupitele, ušetřit občanům, za odběr energií, přehodně peněz. Jedná se i o desetitisíce ročně. A kolik by pravděpodobně ušetřil obecní úřad naší vísky, kdyby nepodepsal dohody s ČEZ. Toť otázka, že Brute?

V současné době stovky obcí v České republice vyhlašují výběrová řízení na levnější odběr energií, především elektřiny a plynu. Někde i vody. K této příkladné akci se v těchto dnech přidal i Radotín, který vyzval všechny obce na Praze 16, aby se k výběrovému řízení přidaly. Přidala se i Velká, Malá Chuchle? Nevím, ale určitě se to brzy dozvíme. Otázkou je, jestlí přes ty tajné dohody s ČEZ to vůbec půjde.

Důležité je, že pro občany je vše zdrarma. Neplatí se žádné poplatky. Vše zařídí za občana obec!!!

Ušetřit se dají tisíce, ale to pouze za předpokladu, že obecní úřad začne rychle a neprodleně jednat. Na tomto příkladě se opět ukazuje, jak nám ve Velké i Malé Chuchli chybí kvalitní a rychlý zpravodaj. Také postrádáte informace?

Komentář (ID) #4390

Reagovat | X

Od: Václav Burle

3.7.2013 v 11:57

Pana Melichare proč jste mě zase smazal. Vysvětlete prosím důvod!!! Já přece nechci nic víc než abychom se přidali k výzvě Radotína a ušetřil milióny za energie. Vy snad tento zájem pro občany nemáte? Uvědomte si, že termín na uzavření výhodných smluv rychle utíká...

Komentář (ID) #4387

Reagovat | X

Od: Praus

3.7.2013 v 09:54

Dobrý den,
již delší dobu se projednává optimalizace železnioční trati Praha-Beroun. Nedávno jsme prostřednictvím odkazu "napište nám" požadoval informace ohledně rozšíření plánovaných protihlukových stěn v Malé Chuchli, které byly navrženy pouze v části obce. Bohužel jsem nedostal odpověď a ačkoliv jsem volal i panu starostiovi, tak dodnes nemám informaci zda byl požadavek na rozšíření protihlukovek zapracován. Vzhledem k tomu, že se tato problematika diskutuje již mnoho let, tak bych nechtěl aby se nevyužila tato možnost, jak se zbavit nadměrného hluku z železnice i Strakonické.
Myslím že by i ostatní obyvartele Malé Chuchle zajímalo, jak si MČ v tomto počíná. Prosím tedy znovu o konkrétní odpověď zda a jak byl tento požadavek zapracován do projektu otimalizace železniční trati..

Komentář (ID) #4391

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4387)

3.7.2013 v 12:02

Pane Praus, zeptejte se občanů naší vísky, jak jsou s protihlukovou ochranou spokojeni. Budete moc překvapen. V některých případech, a určitě jich nebude málo, spíše hluk od vlaků a z dálnice zesilují.

Ptal jsem se lidí na Hvězdárně, Mrázovce a nedostal jsem ani jednu pozitivní informaci. Vy bydlíte v které části obce?

Komentář (ID) #4399

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4387)

4.7.2013 v 16:57

Dobrý den,
vážený pane Prausi, jediné co se podařilo Mgr. Melicharovi, Ing. Kozickému a Ing.Arch. Vokurkovi prosadit je zrušení nadjezdu ve Velké Chuchli. Protihlukové stěny zůstávají dle původního návrhu.
Pokud by ve firmách, provádějících výstavbu protihlukových stěn, byli zmínění zainteresovaní, může možná dojít ke změně projektu tak, jako se dnes snaží prosadit návrhy nadjezdu a podjezdů dle svých osobních zájmů, čemuž odpovídá jejich nebývalá aktivita bez souhlasu zastupitelstva, ke všemu v době povodní.

S pozdravem

Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4386

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

3.7.2013 v 08:41

Porušením pravidel fóra je opakované vkládání odkazu na jinou webovou stránku. Blog je také webová stránka. Pan Burle neustále vkládá odkaz - reklamu na svůj soukromý web. Co je na tom složitého k pochopení ?

Komentář (ID) #4388

Reagovat | X

Od: Jiří Kodet

(Reakce na příspěvek #4386)

3.7.2013 v 10:25

:-))) :

Vznikly nové stránky o Chuchli
23.1.2013

Vznikly nové webové stránky o Chuchli na adrese chuchle.blog.cz .

Kontaktní e-mail na p. Burleho a p. Hromádku je : chuchle.blog@gmail.com .

ÚMČ Praha - Velká Chuchle

Komentář (ID) #4389

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4388)

3.7.2013 v 11:54

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4390

Od: Václav Burle

3.7.2013 v 11:57

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4393

Od: Pavel Kováč

(Reakce na příspěvek #4388)

3.7.2013 v 12:33

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4396

Reagovat | X

Od: Pařízková Jaroslava

(Reakce na příspěvek #4393)

4.7.2013 v 13:07

Pane Kováči,
co kdyby jste někdy vymazal sám sebe ????????

Komentář (ID) #4397

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

(Reakce na příspěvek #4396)

4.7.2013 v 14:26

A vy byste se nechtěla začít chovat slušně k lidem, které vůbec neznáte a kteří dělají jen svou práci ? Za tu dobu, co jsem tady, mi umíte jenom nadávat a urážet mne, a to od prvního dne, tudíž bez zjevného důvodu nebo zkušenosti. Nevím, zda-li je v tom politika, nebo jste holt taková nátura. Já už se smazal mockrát. Diskutujte - slušnou formou - o problémech obce. Vzhledem k tomu, že právně zodpovídá za obsah DF městská část, resp. její statutární orgán - pan starosta - nemůže se fórum nechat bez moderátora. Že se to někomu nelibí, to chápu. Vyzvěte své zastupitele, aby se fórum přesunulo např. na facebook nebo jinam a můžete si tam anonymně pomlouvat a osočovat koho budete chtít (nebude-li se bránit sám). Přeji Vám krásné léto a hodně sluníčka.

Komentář (ID) #4403

Od: Dvořáček

(Reakce na příspěvek #4397)

5.7.2013 v 12:48

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4381

Reagovat | X

Od: Václav Burle

2.7.2013 v 22:06

Pane starosto Melichare. Proč jsem stále vymazávan. Můžete nám to prosím objasnit?

Vážení sousedé a sousedky všimněte si prosím, že byl vymazán můj článek, ve kterém se říká, že obec, pan starosta, má velkou možnost vám ušetřit desetitisíce korun za úsporu za plyn, elektřinu a do budoucna i za vodu... Jenže pravděpodobně tajné dohody kolem elektromobilu, smlouva s ČEZ to již neumožňují. Opravdu chcete zbytečně vyhazovat své peníze?

Všechny mé články jsou zazálohovány na chuchle.blog.cz.

Komentář (ID) #4382

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4381)

2.7.2013 v 22:08

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4383

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4382)

2.7.2013 v 22:09

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4384

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4383)

2.7.2013 v 22:12

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4379

Reagovat | X

Od: Renata Jankovcová

2.7.2013 v 10:57

Obecní úředník je něco jako Bůh. Kritizovat se nesmí, ironie je též zakázána. Nicméně mám otázku: dělá pan Kováč něco, kromě mazání kritických komentářů? Hned si odpovím: dle frekvence mazání už nic nestihne.

Komentář (ID) #4380

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

(Reakce na příspěvek #4379)

2.7.2013 v 11:37

Paní Jankovcová, dějte mně, prosím, s Vašimi urážkami svátek. Nejsem bůh, ale ani vy nejste neomylná. Opět nevíte, co kritizujete. Kritizovat se může a je to naopak prospěšné, ale nesmí se veřejně vědomě lhát a pomlouvat, což se tady na DF děje. Nebo rozemílat hospodské řeči.
Také Váš příspěvek neřeší problémy obce, ale jenom někoho osočuje, navíc s totální neznalostí. Mám během pracovní doby otevřeno těch oken v prohlížeči asi 15, takže překlikávám. Proč jste tak neuvěřitelně zlá a pomlouvačná ? Proč se snažíte ostatním čtenářům DF podsunout lživou a smyšlenou informaci, že již díky mazání tří nepravdivých a zavádějicích příspěvků nic jiného nestihnu ? Proč tolik žluče ? To je slušná diskuze, neřku-li slušné chování ? Během povodní, kdy jsem tady byl zdarma obden víc než 24 hodin (bez nároku na volno, které bych mohl čerpat), jsem poznal osobně spoustu obyvatel Chuchle a jedno vím jiště - Vás a pana Burleho se nemusím obávat, ani Vašich lží, ani pomluv a naopak je třeba se bránit a otevřít toto Diskuzní fórum ostatním slušným občanům městské části.

Komentář (ID) #4378

Reagovat | X

Od: Renata Jankovcová

2.7.2013 v 09:51

Jak si může někdo dovolit pomlouvat webovky! To je ale drzost!!! Ne abyste se někdo opovážil cokoliv kritizovat!!! Povoleno je pouze chválit a chválit. Na prvním místě chvalte webovky a na druhém drába. Nic víc není na tomto webu, který si platíme ze svých daní, povoleno!!!
Pane Burle, čekám, kdy na Vás bude podáno trestní oznámení.

Komentář (ID) #4377

Reagovat | X

Od: Josef Vyskočil

2.7.2013 v 09:30

Pane starosto, můžete nám prosím vysvětlit proč váš úředník šikanujeobčana pana Burleho ?