Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #4473

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

7.8.2013 v 14:55

Chtěl bych Vás všechny do budoucna upozornit, že kdokoliv si zamane psát na toto DF pod cizím nebo smyšleným jménem a nemá tolik inteligence, aby nepsal z IP adresy, ze které psal již dříve pod vlastním jménem (předpokládám vlastním), bude od dnešního dne jmenovitě uveřejněn neprodleně po zjištění shody IP adres a zablokován.

A připomínám, že jakékoliv žádosti o zablokování toho či tamtoho, směřujte na pana starostu. Jinak je to plácání do vody.

Přeji pěkný den.

Komentář (ID) #4474

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4473)

8.8.2013 v 18:37

Vážený pane Kováči,
tyto věty zde na diskusním fóru napsat paní Pajerová ( vaše předchůdkyně) v letech 2008-10, tak si nedovedete představit, co by se zde dělo.

Zhruba Vám to popíšu:
Ing. Arch Vokurka by zde napsal procítěný článek o policejní zvůli, kterou vykonává pracovnice MČ na příkaz policejního vládce Fresla. Mgr. Hromádka by upozornil na nebezpečí policejní zvůle a sháněl by politické body povídáním o demokratických fórech! Tento začátek by byl doplněn párem anonymních článků pod názvem „Policejní tyran Fresl“ a „Modrá mašina válcuje lidský názor“ ( tvrdili by, že i anonym je názor). Odpoledne by se mohlo stát, že za asistence puštěné kamery by se Vám přivázal DaVe ke stolu a provokoval by Vás k fyzickému útoku! Provázeli by to slušná slova zpoza kamery: „ fašisto, „policajtskej hajzle“ a tak .“
Navečer by jste si přečetl nový článek na Internetových novinách Prahy 16, kde by známý chuchelský učitel napsal článek „Chuchli zahalila zvůle modrého tyrana“.
Na pondělním zastupitelstvu by se objevil petiční výbor pod vedením Mgr. Linharta, který by přednesl esej na téma : „Šikana slušných obyvatel Chuchle aneb modrý hlasovací stroj zničil demokracii na radnicí“. Vedle něho by stál jeho soudruh Ing.Kozický žmoulající studii, které se zúčastnilo celé vedení Chuchle-info, a proto je věrohodná a navíc ji zpracoval kamarád, který ví „ vo co de“. Vše by doprovázeli výkřiky to snad né a kroucení hlavou paní MUDr. Vrběcké. Možná by připojila i nějakou citaci z díla V.Havla nebo Ivana Horníka. Závěrem by v „různém“ vystoupil „trradičně k věci“ Mgr. Melichar a řekl by, že nechce za barákem Sherwood .(doufám, že jednosměrka na Prahu přímo před barákem mu vadit nebude! :-) Vlastně nemůže, když si jí s Ing. Koz. a Ing.Arch. Vok. prosadili sami! ;-) )

Jinak s Vámi podniknutými kroky souhlasím, pokud zjistíte, že je to anonym, šup zamezit přístup ! Zcela správně, ať je to Dvořáček nebo Novotný bez rozdílu ! „Tak to má byt, tak je to správne!“;-)

S pozdravem Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4476

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4474)

8.8.2013 v 20:22

Nerozumím tomu. Anonym Dvořáček je mazán a likvidován, kdežto anonymus Novotný nikoli (přestože dokonce navíc doslovně opakuje své příspěvky).

Asi proto,že o tom bohužel nerozhoduje pan sekretář Kováč,ale pouze sám starosta Melichar.Tak proč by se ten zříkal jediného,byť anonymního, souzněnce.

Komentář (ID) #4472

Reagovat | X

Od: Dvorace

7.8.2013 v 14:44

Pane cenzore gratuluji

Komentář (ID) #4471

Reagovat | X

Od: Dvorcek

7.8.2013 v 10:53

Starosto Melichare muzete se k narcenim pana Vlasaka, pana Kozaka a memu a k tomu jak vedete radnici a diskusni forum vyjadrit nebo za sebe nechavate mluvit anonyma Novotnyho a hrajete si na mrtvyho brouka ? Volil sem vas a vasi Otevrenou radnici a bojim se ze sem udelalvelkou chybu a ze panu Freslovi sem krivdil, za nej aspon neridila radnici jeho sekretarka ale pani tajemnice Hanlova

Komentář (ID) #4468

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

6.8.2013 v 22:02

Když jsem pročítal zápis z ustavujícího zastupitelstva (9.11.2010) docela mě pobavilo závěrečné slovo Mgr. Melichara.
Cituji Mgr. Melichara:
Zdůraznil, že do voleb nešel s cílem dělat kariérního politika, jemuž radnice slouží k osobnímu prospěchu, ale s vůlí pracovat, zkvalitňovat a hlavně měnit tvář obce, ve které se narodil. Vyzval přítomné, aby mu sdělovali své názory, podněty, myšlenky či připomínky a ujistil, že se všemi podněty bude zabývat.
Konec citace.

Tyhle věty Mgr. Melichara s odstupem času jsou spíš do humoristického časopisu!
Tohle říkal člověk, který dnes manipuluje s výběrovými řízeními, který bez souhlasu zastupitelstva zadává práci, oceňuje a až po její dokončení si ji chce nechat od zastupitelů schválit, který trpí dlouhodobé neplacení nájmu z obecního majetku, který navrhl a schválil změnu zhotovitele přístavby školy na firmu, která následně zkrachovala, který z osobního zájmu zastaví stavbu nadjezdu a nemá jiné řešení, který schvaloval cenzuru, který udal občana s opačným názorem, který si jak sám řekl nahrával ( možná nahrává) telefonické hovory s opozičním občanem a další kousky.
Tak tenhle člověk opravdu zcela obrátil význam slov, která hlásal na začátku svého volebního období! Podle mne se doba jeho vlády nad Chuchlí dá přirovnat k době TEMNA.

Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4467

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

6.8.2013 v 22:00

Největším volebním slibem pro chuchelské občany bylo otevření diskusního fóra a zaručení se, že zmizí anonymita, za kterou se schovávali podporovatelé dnešního vedení radnice. Dne 9.11. 2010 v bodě 18 hlasovali zastupitelé o zrušení moderování diskusního fóra. Někteří z těch, kteří tento bod odhlasovali, již po půl roce vida, že nemohou svůj slib splnit, opustili zastupitelstvo.
Dnes z těch, kteří se zaručovali za otevřené diskusní fórum bez anonymů, zůstali v zastupitelstvu Mgr. Melichar, Ing. Arch. Vokurka, Čahoj a k nim se přidal Ing.Kozický ( ten tento bod podporoval ve volební kampani ČSSD ).

Proto se plně a ve všech bodech ztotožňuji s argumenty a výzvou známého chuchelského občana Novotného k odstoupení těchto zastupitelů ze zastupitelstva MČ Velká Chuchle z důvodu nesplnění slibu o otevřeném diskusním fóru bez anonymů, který měl trvat několik týdnů a již trvá skoro tři roky.

Věřím, že výzvu Děkujeme, vypadněte známého chuchelského občana Novotného podpoříte všichni vy, kterým leží vývoj života v Chuchli na srdci tak, jako mě a Novotnému.
Proto též vyzývám výše zmíněné zastupitele k vrácení zastupitelských mandátů !

S pozdravem
Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4469

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4467)

6.8.2013 v 22:15

Pane starosto Melichare.
Svojí pštrosí,zbabělou a nekompetentní egocentristickou obecní politikou se sebezahleděním do svého ega, jste nyní dosáhl dalšího stupně svého i obecního marasmu.

Jak je zcela správné a věcné , jak zde dnes napsal administrátor tohoto webu,váš sekretář pan Kováč (ID 4463), pouze a JEN VY PLNĚ ZODPOVÍDÁTE za obsah a hodnověrnost tohoto oficiálního webu, včetně Diskusního fóra.

Jelikož z jakýchkoli důvodů nejste zjevně schopen a ochoten tuto úlohu zvládat, zcela nestydatě jste se spojil s ubohými a opovrženíhodnými anonymy typu NOVOTNÝ či LAHOVSKÁ a dalšími.Ve vzájemné shodě s těmito ubožáky chcete především znevěrohodnit celé Diskusní fórum s následným jeho uzavřením právě pro tento důvod.

Když nemáte odvahu ani schopnost věcné komunikace s občany ( bohužel ani se všemi zastupiteli) a zároveň řešit palčivé problémy Chuchle, jsou vám zapotřebí takové podlosti,jako je využívání anonymů,naposledy pod pseudonymem NOVOTNÝ. Nyní jste mu předhodil vám velice dobře osobně známého chuchelského občana – mě.Když se vám nepodařilo mě zastrašit či mě znemožnit vaším tajným nahráváním mých telefonních hovorů,vyhrožováním udáním policii či sprostými výlevy na zastupitelstvu typu „pane Kozák,běžte do p…..“, zkoušíte to ve spojení s anonymy.
Jinak by pro vás nebylo žádným problémem,nařídit administrátorovi panu sekretáři Kováčovi, vymazání anonymních či pod zástupnými jmény psanými příspěvky.samozřejmě zcela ve smyslu „Pravidel diskusního fóra“, přijatých platným usnesením Zastupitelstva MČ. Je úsměvné,že jste po svém zvolení v rámci předvolební rétoriky halasně na Zastupitelstvu vykřikoval přesně totéž, že již do budoucna odzvonilo všem anonymům ! Je vidět, že se jednalo jako i v mnoha následných případech již o vaše obligatorní lži.

Pane starosto,zkuste se alespoň jednou pochlapit !

Komentář (ID) #4470

Reagovat | X

Od: Novotný

(Reakce na příspěvek #4469)

7.8.2013 v 09:20

Bohužel se musím opakovat: Žádám o zablokování uživatele jménem "Kozák", vzhledem k tomu, že porušuje pravidla diskusního fóra, konkrétně "abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním." Děje se tak na tomto fóru z jeho strany opakovaně a nejen v reakcích na mé texty. Děkuji.

Komentář (ID) #4466

Reagovat | X

Od: Dvoracek

6.8.2013 v 14:24

Pane Kozaku a Vlasaku mate naprostou pravdu. Starosta Melichar udelal spolu s ing Vokurkou za dobu sve vlady z Chuchle rozhadanou obec a on se o provlemy obce absolutne nezajima a dela mrtveho brouka. A je videt ze ho nezjimaji ani jeho vlastni zamestnanci udrzby nebot je az velmi casto vidam z auta nekde zasite necasteji v Radotine nebo ve Slivenci...ostuda

Komentář (ID) #4459

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

5.8.2013 v 18:34

O Anonymech
Když jsme na prvním zastupitelstvu ( 9.11. 2010) upozorňovali na problém anonymů na diskusním fóru, byli jsme tehdy odbyti Mgr. Linhartem ( ten dal návrh na zrušení moderování diskusního fóra na webových stránkách MČ ), že anonymové, kteří je podporovali již nebudou anonymní, protože se ze strany minulého vedení radnice nemusí bát represí. Ing. Arch. Vokurka nám vysvětlil, jak už je jiná doba jak občané, kteří byli opozicí, dnes vystoupí z anonymity a konečně budou moci říci svůj názor otevřeně a nahlas.
A dnes ?
Za éry vládce DF Ing. Arch. Vokurky oponující anonymové měli žně a stačilo vystupovat pod jmény seriálových postaviček a pokud jste napadali Kozáka či Vlasáka bylo vše OK. Dnes anonymové vědí, že po odejití zástupce starosty, který nechal mazat oponenty, jak se mu zlíbilo, nastala jiná doba. Zjistili, že jsou mazáni, když se podepisují jako Lahovská. Zaměstnanci úřadu mají kopie volebního seznamu, a proto zmizela jména jako Josef Novotný či Martin Werner. Proto se dnes objevují jen příjmení jako třeba Novotný. Tím zaměstnanec úřadu neví o jakého „Novotného“ se jedná. Jedná se o Karla nebo Jiřího nebo zde píší jeho synové Jiří či Tomáš? Ne. ne, ani jeden sem nepíše. Kdo tedy píše? Pod zástupnými jmény píší podporovatelé radnice jako třeba Ing. M&M ze Starolázeňské, který dokázal psát za haldu občanů a v seriálové akci se interesoval velmi vehementně. Je to ta samá skupina lidí, co psala na prvním DF v roce 2008 pod jmény jako Birtas, janinka, atd. Ti lidé se nemění, jen chtějí působit věrohodně poté, co lidem v minulosti naslibovali a prakticky nic nesplnili. Jistě, cítí se trapně, že lidem lhali, že bez důkazů osočovali z úplatků jiné a jejich chráněnci si dnes z úřadu udělali dojnou krávu. Je to smutné….

Ať žijí anonymové, podporující vedení radnice - dodejte zástupných jmen co nejvíce, je to vaše tradice.

S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Všimněte si, kteří koaliční spisovatelé náhle jako mávnutím proutku přestali psát a začala se objevovat nová jména cca za poslední rok. ;-) Modří již vědí . ;-)

Komentář (ID) #4461

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4459)

5.8.2013 v 22:29

Svoji tajnou a nekompetentní politiku a rozhodování starosta Melichar (TOP 09) dokresluje právě tím,že není schopen argumentace a vysvětlení pro svá často nepochopitelná a rozporuplná jednání a konání (včetně těch zásadních).Bojí se tak,aby svým vyjádřením si vše nezkazil ještě více a neutrpěla jeho pracně budovaná „imič“,že absolutně nekomunikuje a dělá „mrtvého brouka“.Ať zde na webu či i na Zasedáních zastupitelstva.Jeho obligatorním je: -na webu mlčet a mlčet (kde je jím jeho předvolební „otevřená radnice“ ?), - na zastupitelstvu pak prohlašovat „ zde nebudu nic vysvětlovat a komentovat, či nevím,nejsem připraven na odpověď, zjistím apod“.“Slibuji a prohlašuji,že vám poskytnu písemnou odpověď (nebo zatelefonuji)“. Následně pak své veřejné sliby se samozřejmostí jemu vlastní nesplní a nikdy se k tématu již nevrátí – to je jeho přístup v rámci „otevřené radnice“ a útěk před zodpovědností.

Proto vítá a bere zavděk kdejakým ubohým anonymem, ať si říká NOVOTNÝ či jinak.Vítá a zde na webu nechává anonymy bohapustě vegetovat.Je rád, že se ho alespoň někdo zastává! Nevadí, že je to ubohé a nemorální,obohaceno smyšlenkami a bludy ( či konáno ve „vzájemné a vědomé shodě“?). I to vypovídá nejen o marasmu anonymů obecně,ale stejně tak o marasmu všech na tom zainteresovaných osobností. Jak se říká v jednom přísloví: „vrána k vráně sedá,svůj svého si hledá“. A tak si tady v Chuchli žijeme ….. Zdá se, že dokud platí „děkuji za každého dalšího nového 15.“, má hroší kůži nejenom hroch.

Komentář (ID) #4456

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

5.8.2013 v 15:47

Z článků pana "Novotného" vyplývá, že tento člověk bydlí v Chuchli již notnou dávku let a osobně se podílel na likvidování škod po povodních 2002 minimálně v místech fotbalového klubu a znal a zná podrobně fin. situaci tohoto klubu. Je jen škoda, že tento odborník se nepodepíše svým pravým jménem a jen pod závojem anonymity uráží ostatní občany. Je zvláštní jak tento "Novotný" píše o určitých lidech jako by je osobně znal, ale pana Novotného nikdo nezná. Již jsem to zde několikrát psal, bavit se a odepisovat ANONYMŮM je zbytečné, neboť tito lidé jsou nemocní jedinci bez špetky sebeúcty.
PS:Žádám pana Kováče o zablokování ANONYMA pana Novotného-jeho IP adresy z důvodu opakovaného porušovaní pravidel dis.fora, konkrétně: Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem

Komentář (ID) #4457

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #4456)

5.8.2013 v 15:58

Pane Kováč připojuji se k žádosti Roberta Pořízka

Komentář (ID) #4463

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

(Reakce na příspěvek #4457)

6.8.2013 v 09:07

Vážení, přesně jak píše pan Vlasák, nemáme možnost zjistit, kdo to vlastně, ten pan Novotný, ve skutečnosti je. Je to opravdu problém anonymního fóra. Žádost o zablokování pana Novotného a žádost pana Novotného o zablokování pana Kozáka jsem tlumočil panu starostovi, který se doposud nevyjádřil. Další požadavky proto směřujte na pana starostu a to buď telefonicky na tel. 257 940 327 nebo e-mailem na starosta@chuchle.cz. Přeji pěkné letní dny.

Komentář (ID) #4464

Reagovat | X

Od: Novotný

(Reakce na příspěvek #4463)

6.8.2013 v 14:00

Pane Kováči, děkuji za odpověď. Jenom to dokazuje bezzubost tohoto diskusního fóra a to, že si sem každý může napsat co chce, aniž by ÚMČ to mohl nějakým způsobem ovlivnit. Když nikdo nebouchne do stolu, bude z toho tady nadále žumpa, jako už je. Osobně si myslím, že by webové stránky měly sloužit v prvé řádě jako informační zdroj. Zřejmě to ale starostovi, zastupitelstvu a úřadu vyhovuje???

Komentář (ID) #4455

Reagovat | X

Od: Novotný

5.8.2013 v 14:18

Žádám o zablokování uživatele jménem "Kozák", vzhledem k tomu, že porušuje pravidla diskusního fóra, konkrétně "abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním." Děje se tak na tomto fóru z jeho strany opakovaně a nejen v reakcích na mé texty. Děkuji.

Komentář (ID) #4460

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4455)

5.8.2013 v 18:38

Jsem si celkem jist, že v roce 2002 žádný Novotný ve výboru SK Čechoslovan Chuchle nebyl.
Myslím, že v roce 2002 se dal SK Čechoslovan Chuchle považovat za stabilního účastníka 1.B třídy se stabilním finančním zázemím. Na podzim 2002 na hřišti proběhly demoliční práce, kdy z původních kabin zbyl pouze železný skelet. To, že finance na kompletní rekonstrukci stadionu sehnali pánové Fresl, Hazuka, Bernkraut a Dušek ví i malé děcko.
V sezoně 2004 - 2005 byl Čechoslovan natolik finančně soběstačným klubem, že mohl řekněme „jít tomu štěstíčku trošku naproti“ a skončil o jeden bod druhý.
Když už posloucháte vyprávění trenéra přípravky pana Bobysuda a vyprávění pana Bernkrauta , možná by jste si měl zjistit názor i těch ostatních. Popisujete-li události, u kterých jste nebyl!
Je spousta klubů, které na tom v červnu byly podobně jako Čechoslovan. Tam holt výbor pracoval v součinnosti s MČ nebo svými spádovými obcemi a tak podzimní část sezóny odehrají na svých stadionech. Výbor SK Čechoslovan je nefunkční, tak to podle toho dopadlo.
To, že Vaše děti trénují na Lahovské a ne na hřišti u Vltavy je problém vedení Čechoslovanu a ne Kozáka. To, jak znáte nynější situaci v klubu mě neudivuje . Nejste náhodou členem Kontrolní a revizní komise ? ;-)

Vlasák Zdeněk

P.S.: Duch mě osvítil, když mě můj kluk poprosil, že by chtěl v rámci letní přípravy hrát fotbal, že jsem ho přihlásil ke klukům do Lochkova. Škoda, že to tam s klukama nedělá Bobík!

Komentář (ID) #4462

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4460)

5.8.2013 v 22:33

Osobně jsem byl přítomen,kdy byl do revizní a kontrolní komise Čechoslovanu jmenován jeho v podstatě jediný stávající člen - Marek Malý.Ano,ten Marek Malý,který dříve,než se Diskusní fórum webu zahltilo zoufalými ubohými anonymy,psal pravidelně desítky svých příspěvků.Po explozi anonymů již ani jediný…..

Komentář (ID) #4465

Reagovat | X

Od: Novotný

(Reakce na příspěvek #4460)

6.8.2013 v 14:08

Dobrý den, já se do Vás nenavážím, tak se nenavážejte do mě. Na rozdíl od Vás zde vystupuji slušně a s argumenty. To platí i pro anonymní diskutující pod jménem Vladimír Kozák.

Komentář (ID) #4452

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

5.8.2013 v 09:04

No vidíš Láďo a Zdeňku, a za tyto práce-nepráce si přeci Mgr:melichar a Ing.arch.vokurka zaslouží tučné odměny.Jediné co mě napadá, co tito "zastupitelé" pro obec dělali v době povodní - navzájem si překáželi.Ale jestliže takovéto chování je v očích občanů v pořádku - nedá se nic dělat. Taková je doba ???