Dlouhodobé uzavření cyklostezky 2021

19.5.2021

V době od 8.3. do 31.12.2021 bude několikrát dlouhodobě uzavřena cyklostezka A1 v úseku od mostu Inteligence po Barrandovský most.
I. etapa souvislého uzavření: 12. - 26. března 2021 (režim A)
II. etapa: 27. března do 16. května (režim B)
III. etapa: 17. května do 8. září 2021 (režim A)

V důsledku souběhu stavebních prací na komunikaci Strakonická a rekonstrukci železniční trati Praha - Beroun, která ovlivní i komunikaci Zbraslavská, se mohou objízdné trasy v rámci roku měnit. Z důvodu zajištění vlastní bezpečnosti je proto nutné respektovat dopravní značení objízdné trasy, které bude vždy aktualizováno v závislosti na postupu prací na jednotlivých stavbách.

ilustrační foto