Postup při zprovozňování "Bezejmenné" komunikace u Hornbachu

8.3.2021

15.3. - 31.3.2021 - uzavření vjezdu a výjezdu od/k Hornbachu z/na ulici Strakonická (úprava ostrůvku a napojení budoucí obchodní zóny a okružní křižovatky na VO, Cetin a odvodnění komunikace). Od 1.4. vpuštění obou linek BUS na ulici „Bezejmennou".
5.4. - 12.4.2021 - omezení na ulici Mezichuchelská v souvislosti s vybudováním vodovodní přípojky pro obchodní zónu. Z Mezichuchelské bude možno k areálu Hornbachu odbočit, ale od Hornbachu na ulici Mezichuchelská bude povoleno odbočení pouze pro BUS a staveništní doprav.
15.4. - 20.4.2021 - úpravy okolo ostrůvku u ulice Mezichuchelské - za provozu.

Předčasné užívání „Bezejmenné" je schváleno do 30.6.2021 s tím, že nejpozději do tohoto data by mělo zároveň mělo dojít k její kolaudaci.

ilustrační foto