Dopravní podnik spočítá cestující v metru

Klíčovým předpokladem pro plánování v pražské integrované dopravě je právě znalost zátěží jednotlivých stanic metra, směru pohybu a počtu cestujících. K zmapování cesty každého cestujícího v metru se již přes 30 let používá unikátní anonymní lístková sčítací metoda.

„Věřím, že se cestující ve vlastním zájmu do průzkumu aktivně zapojí. Relevantní data jsou klíčová pro správné plánování a organizaci pražské veřejné dopravy. Cílem je, aby MHD byla co nejefektivnější a v rámci finančních možností maximálně sloužila Pražanům,“ řekl náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.

„Vzhledem k organizační i personální náročnosti nelze podobné průzkumy provádět každý rok. Průzkum nám poskytne důležité informace o přepravních vztazích v metru a aktuální data po zprovoznění prodlouženého úseku linky metra A. Chtěl bych vyzvat všechny cestující, aby se průzkumu zúčastnili. Čím více cestujících se zapojí, tím přesnější výsledky pro další plánování získáme,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva DPP Jaroslav Ďuriš.

Průzkum bude zajišťovat 2 000 pracovníků DPP, Ropidu a studentů středních dopravních škol. Každý cestující v době od 5:30 hodin do 21:00 hodin obdrží při vstupu do metra sčítací lístek, který v cíli své cesty při výstupu z metra odevzdá do sběrných krabic nebo pracovníkům označeným visačkou „Průzkum metra“.

DPP děkuje všem cestujícím, kteří se do průzkumu zapojí!

Více informací naleznete zde:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/dopravni_podnik_spocita_cestujici_v.html

ÚMČ

fe8d960de06d87c1ed9d464064e6062c.gif