Dotazník k rozvoji MČ Velká Chuchle

Vážení sousedé,

v návaznosti na personální změny ve vedení Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP)došlo i k obměně ve vedení Institutu plánování a rozvoje (IPR), který odpovídá za tvorbu územně plánovací dokumentace pro oblast Prahy. Tyto změny se v pozitivní rovině odrazily zejména v akceleraci tvorby návrhu zcela nového územního plánu, který je známý pod označením Metropolitní plán a také v lepší komunikaci s jednotlivými městskými částmi, kterým byl dán určitý prostor pro participaci na jeho přípravě a bylo jim také umožněno vyjádřit k již pracovnímu návrhů prezentovanému ze strany IPR.

Tvorba územního plánu je proces dlouhodobý a prakticky bez konce. Je však možné jej do značné míry udržovat ve stanovených limitech a dát mu větší či menší řád a směr. A protože jsme všichni jakousi nedílnou součástí tohoto procesu, je potřebné, aby i Vám byl dán prostor pro vyjádření se.

Jelikož územní plán tvoří odborníci k tomu povolaní, je náš názor brán pouze na úrovni podnětů a připomínek a rozhodně není závazný. Není proto ani svázán žádnými náležitostmi či jakkoliv podmíněn. Přiložený dotazník proto berte jako zcela otevřené pole pro vyjádření Vašeho stanoviska či prezentaci Vašich nápadů a připomínek.

Prosil bych Vás pouze o jistou míru věcnosti a stručnosti. Není nezbytně nutné odpovídat na všechny položené otázky, a pokud se u některé hodláte „rozepsat“, tak je samozřejmě možné pokračovat i na samostatný list, který k dotazníku připojíte.

V neposlední řadě bych Vás poprosil o čitelnost a přehlednost a samozřejmě také o vyplnění údajů o Vás v záhlaví dotazníku. Bereme-li totiž rozvoj naší městské části vážně, pak se nemusíme se svými názory a podněty skrývat v anonymitě.

Předem Vám děkuji za spolupráci.

Stanislav Fresl, starosta

5c23425d57a85b1c0fcbf8911553b8f2.jpg

  • Typ Název souboru Velikost
  • soubor typu "pdf" Dotazník 420.4 kB