Přespolní chuchelský běh 2015

30.3.2015

DTJ a Atletika Chuchle

pořádají

pro předškolní a školní dět

Přespolní chuchelský běh

v neděli 19. dubna 2015 od 9:30 hodin.

Podrobnosti blíže viz www.dtj.chuchle.cz nebo leták.

ÚMČ