DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

červenec - září

ÚMČ Praha - Velká Chuchle upozorňuje občany, že v rámci opravy vozovky komunikace Starochuchelská v úseku nám. Chuchelských bojovníků - Pod Akáty, vydal ÚMČ Praha 16 - Radotín dne 24. června 2009 rozhodnutí ve prospěch žadatele BENE - stavební společnost , které povoluje od 1. července 2009 úplnou uzavírku komunikace STAROCHUCHELSKÁ.

Termín:
1. fáze od 1.7.2009 do 31.8.2009 v úseku nám. Chuchelských bojovníků - Pod Akáty
2. fáze od 1.9.2009 do 30.9.2009 v úseku nám. Omladiny - Pod Akáty

Objízdná trasa pro chuchelské občany:
Trasa směr na Slivenec:
nám. Chuchelských bojovníků - Na Cihelně - V Úvoze - nám. Omladiny - Strmý vrch - Prodloužená

Trasa směr do Prahy:
ul. Pod Akáty
K Vápence a dále Dolomitová nebo Prodloužená nebo V Úvoze do ul. Na Cihelně - nám. Chuchelských bojovníků

Vzhledem k zákazu průjezdu Velkou Chuchlí, je stanovena obousměrná objízdná trasa pro mimochuchelské občany po trase: Strakonická - Výpadová - K Cementárně - Cementářská - Ke Slivenci - K Lochkovu

PROVOZ MHD linka č. 172
Od 1.7.2009 do 31.8.2009 bude vedena linka 172 po trase:
Mezichuchelská - přímo Radotínská a dále po své trase.

Ruší se tyto zastávky MHD:
Kazínská, Velká Chuchle, Starochuchelská - oběma směry

Po celou dobu výstavby bude zachován příjezd k objektu České pošty, Hasičskému sboru a prodejně potravin.


ODVOZ ODPADU
Dne 3.7.2009 bude odvoz odpadu řešen standardně, tzn. že popelnice, které budou připraveny před domem, Pražské služby vyvezou ještě v ul. Starochuchelská.

Další postup je řešen tak, že pracovníci, kteří pracují na silnici, ráno seberou připravené nádoby a umístí je na dohodnuté místo (nám. Omladiny nebo mostek u ul. Na Mrázovce)

Doporučujeme popelnice označit č.p. domu, aby nedošlo k záměně.