Elektromobil v Chuchli

Elektromobil Peugeot iOn

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA PALIVO A ELEKTŘINU

Náklady na provoz a údržbu elektromobilů jsou oproti pořizovací ceně jedním z největších lákadel pro případné zájemce. Průměrný elektromobil spotřebuje na 100 km asi 9 - 14 kWh energie .

Elektromobil:

Vstupní parametry pro výpočet ceny energie na 100 km

Peugeot iOn má baterii o kapacitě 16 kWh a odpovídajícím dojezdem až 150km na jedno plnédobití baterie. Předpokládejme spotřebu na 100 km cca 12 kWh (některé elektromobily mají na 100 km spotřebu 9 kWh, jiné třeba 14 kWh). Starší baterie NiMH měly účinnost dobíjení baterií 80,5%. Nyní používané Lithium-Ion baterie mají účinnost dobíjení vyšší než 95 %. Pro nabití baterie budeme tedy potřebovat cca 12,5 kWh energie. Podle stávajícího tarifu elektřiny MČ Praha – Velká Chuchle, která nemá dohodnut tarif pro noční proud, je tato celodenní sazba (včetně nákladů na distribuci el. energie) 5,20 Kč za 1 kWh.

Peugeot iOn – celodenní tarif el. energie – 12,5 x 5,20 = 65 Kč / 100 km

Náklady na palivo pro ujetí vzdálenosti 100 km jsou tedy přibližně 65 Kč.

Klasický automobil:

U klasického automobilu nastal problém jaký motor zvolit. Kromě rozhodování mezi typem motoru (dieselový, benzínový) je nutné zvolit výkon motoru, který přímo ovlivňuje spotřebu.

Vstupní parametry modelového automobilu – benzín na 100 km:

  • kombinovaná spotřeba 8 litrů/100 km
  • spotřeba ve městě 10 litrů/100 km
  • spotřeba mimo město 6 litrů/100 km

Automobil (spalovací motor - benzín) – kombinovaná – 8 x 36 = 288,- Kč / 100 km

Automobil (spalovací motor - benzín) – město – 10 x 36 = 360,- Kč / 100 km

Automobil (spalovací motor – benzín) – mimo město – 6 x 36 = 216,- Kč / 100 km

Vstupní parametry modelového automobilu - nafta na 100 km:

  • kombinovaná spotřeba 5 litrů/100 km
  • spotřeba ve městě 6,5 litrů/100 km
  • spotřeba mimo město 4,1 litrů/100 km

Automobil (spalovací motor - nafta) – kombinovaná – 5 x 34 = 170,- Kč / 100 km

Automobil (spalovací motor - nafta) – město – 6,5 x 34 = 221,- Kč / 100 km

Automobil (spalovací motor - nafta) – mimo město – 4,1 x 34 = 139,4,- Kč / 100 km

Údaje o cenách benzínu a nafty byly kalkulovány pro oblast Prahy a uváděné ceny PHM odpovídají údajům www.ceskybenzin.cz ke dni 27.2.2013.

SYSTÉM DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ

Pro dobíjení elektromobilů je nutno zmínit, že rychlost dobíjení závisí nejen na výstupu dobíjecí stanice, ale také na tom, jakou rychlost dobíjení elektromobil dokáže technicky „absorbovat“. Ne každý elektromobil dnes umožňuje níže evedené způsoby dobíjení.

Běžná domácí zásuvka (střídavý proud)

  • 16A / 230 V – 6 hodin pro dojezd přibližně 150 km (z bezpečnostních důvodů je standardně dobíjecí příkon z běžné zásuvky omezován výrobci elektromobilů na 10A/230V)

Veřejné dobíjecí stanice (střídavý proud)

  • 16A / 400 V – 2 hodiny pro dojezd přibližně 150 km
  • 32A / 400 V – 1 hodina pro dojezd přibližně 150 km

Rychlodobíjení (stejnosměrný proud)

  • 125A / 400 V – 30 minut pro dobití baterie do úrovně 80 % kapacity (cca 120 km)

(Tyto rychlodobíjecí stanice budou instalovány především na dálničních a hlavních silničních tazích).

PROJEKT ČEZ – MUNICIPALITY

MČ Praha – Velká Chuchle uzavřela se spol. ČEZ a.s. „Dohodu o spolupráci se strategickým partnerem“. Znění smlouvy není možné ze strany partnera – zákazníka nijak podstatně měnit. Stejné, nebo velmi podobné znění smluv uzavřeli například také následující partneři ČEZ: Kaufland, Orco, Odem a.s., Tesco Stores ČR, TNT Express, Timmer, Plzeň Plaza, McDonald´s ČR, Novodvorská Plaza, AAA Auto, Nový Smíchov, Skanska, Krkonošský národní park, dále CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a obce jako např. Cerhenice, Dolní Břežany, Pardubice, Praha 16, Praha 14, Vrchlabí atd. Jedná se o obchodní model společnosti ČEZ a.s., a proto je pochopitelná doložka o mlčenlivosti.

11. Mlčenlivost

11.1. Obě Smluvní strany uchovají obsah této Dohody a veškeré informace poskytnuté na základě nebo v souvislosti s ní jako důvěrné ve smyslu ustanovení §271 Obchodního zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Důvěrné informace nesmí být použity ani sděleny bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany jinak, než pro bona fide účely související s touto Dohodou.

11.2. Žádná ze Smluvních stran nebude činit veřejná prohlášení anebo tisková prohlášení týkající se existence, obsahu, plnění nebo jakékoli části Dohody bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, pokud není v Dohodě výslovně stanoveno jinak.

12. Antikorupční ujednání

12.1. ČEZ se přihlásil k iniciativě Světového ekonomického fóra – dodržování zásad PACI (Partnerství proti korupci); proto vyžaduje, aby Infrastrukturní partner pří plnění předmětu této Dohody dodržoval nejvyšší etické principy včetně protikorupční praxe.

CENA ZA PRONÁJEM

Obce a městské části jsou pro ČEZ a.s. strategickým partnerem, tudíž jim vychází vstříc v ceně za pronájem elektromobilu. V případě MČ Praha – Velká Chuchle jsme dosáhli na slevu 50 % z konečné ceny za pronájem. Měsíční částka za pronájem je právě předmětem obchodního tajemství. Nicméně po zahrnutí nákladů na dobíjení a provoz vozidla je elektromobil ekonomicky velmi zajímavý a úsporný ve srovnání se srovnatelným vozidlem na klasická paliva. V paušální částce pronájmu jsou navíc zahrnuty veškeré náklady na opravy a provoz vozidla (např. údržba, dálniční známka, zákonné pojištění a havarijní pojištění, zimní a letní pneu, výbava vozidla, technické prohlídky a také zvýhodněná cena za spotřebovanou el. energii pro dobíjení vozidla).

Součástí uzavřené dohody je předpoklad umístění alespoň jedné veřejné dobíjecí stanice na území MČ Praha Velká Chuchle. Platby za tankování u takovýchto stanic jsou možné díky předplacenému čipu.

Další nezanedbatelnou výhodou je to, že vozidlo je hrazeno v měsíčních splátkách za výpůjčku.V porovnání s koncovou cenou vozidla, která činí cca 750 tis. Kč (vč. DPH). Bez projektu ČEZ a.s. – Municipality by na elektromobil málokterá obec dosáhla.

Jedná se o smluvní vztah uzavřený podle obchodního zákona na dobu určitou a to do konce roku 2015.

ÚMČ (PK)


Elektromobil Ion - ilustrační foto