Elektronická podatelna

ELEKTRONICKÁ PODATELNA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - VELKÁ CHUCHLE


1.Elektronická podatelna městské části Praha - Velká Chuchle přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).

2.Elektronické podání lze podat
• prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese:  epodatelna1@chuchle.cz

3.Adresa umístění elektronické podatelny:
Městská část Praha - Velká Chuchle
U Skály 262/2
159 00 Praha - Velká Chuchle
Telefon: 257 941 041, 257 940 092
Fax: 257 941 317

4.Úřední hodiny:
Nepřetržitý provoz

5.Příjem a zpracování elektronického podání:
Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis.
Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele emailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

6.Seznam povolených formátů datových zpráv:
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:

a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Long - term Archiving)
c) xml (Extensible Markup Language Document)
d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
f) odt (Open Document Text)
g) ods (Open Document Spreadsheet)
h) odp (Open Document Presentation)
i) txt (prostý text)
j) rtf (Rich Text Format)
k) doc (MS Word Document)
l) xls (MS Excel Spreadsheet)
m) ppt (MS PowerPoint Presentation)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
o) png (Portable Network Graphics)
p) tiff (Tagged Image File Format)
q) gif (Graphics Interchange Format)
r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
s) wav (Waveform Audio Format)
t) mp2/mp3 (MPEG - 1 Audio Layer 2/Layer 3)
u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

7.Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
• CD
• DVD
• USB Flash disk

8.Vyřizování dotazů týkající se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu info@chuchle.cz.