Areál Explosive

14.12.2011

Chtěl bych Vás informovat o tom, že pozemku Explosive se připravuje výstavba komplexu budov. Jedná se o místo nad stávajícím objektem ve směru na Slivenec. Co se týče využití mělo by jít o zázemí firmy, kanceláře, sklady, příležitostné ubytování, místo na školení. Studii projektu jsme získali z Radotína na jaře. Na samostatném setkání na téma stavební záležitosti v květnu ve škole jsem měl tuto studii k nahlédnutí. Jedná se o moderní stavby, sklo, kámen, dřevo. Někoho by mohly možná rozčilovat rovné střechy.

Osobně si myslím a došel k tomu i stavební výbor, že jde o poměrně kultivovaný návrh. V územním plánu je pozemek zahrnut do VN - nerušící výroba - tím nemá žádné regulační omezení, týkající se hustoty, výšky a charakteru zástavby. S ohledem na tyto skutečnosti nejde návrh až na ,,krev,,. V zářijovém zpravodaji měl vyjít půdorys pod větou, že se úr připravuje, bohužel ve výsledném výtisku vypadl. Půdorys proto přikládám v příloze.

 

Ing. arch. David Vokurka, zástupce starosty