Extrémní dešťové srážky ve Velké Chuchli

Dne 29.6.2017 spadly v oblasti Velké Chuchle extrémní dešťové srážky takového rozsahu, že docházelo k zanášení kanálů, znečišťování komunikací a chodníků, zaplavování některých budov a v neposlední řadě i k rozvodnění potoku Vrutice. V podchodu pod Strakonickou ulicí dosáhl průtok potoku Vrutice takového stavu, že tento se stal dočasně neprůchodný.

Z těchto důvodů také obdržela MČ v dopoledních hodinách z OS KS HMP informaci o povodňové pohotovosti.

V odpoledních hodinách, po dohodě pana starosty Stanislava Fresla s velitelem jednotky SDH Velká Chuchle panem Zdeňkem Nedvědem, započali členové SDH Velká Chuchle s čištěním, vystříkáváním a úklidovými pracemi na nejvíce postižených místech ve Velké Chuchli, především pak právě u zaplaveného podchodu (viz fotodokumentace).

Na 6. mimořádném zasedání ZMČ dne 3.7.2017 pan starosta vyjádřil za tuto práci a nasazení uznání a poděkování všem zúčastněným členům SDH Velká Chuchle, ke kterému se připojili i zástupci společností TSK a Lesy hl.m.Prahy.

Pan starosta zároveň požádal zástupce těchto společností, aby preventivně zajistili další vyčišťovací a ošetřovací práce postižených míst koryta potoka Vrutice.

ÚMČ
odbor vnitřní správy a sociálních věcí

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Ilustrační foto