Velká Chuchle https://www.chuchle.cz/ Přehled nových článků a důležitých oznámení. cs Tue, 26 Jan 21 04:30:56 +0100 SKY:CMS Koronavirus: Mimořádná opatření https://www.chuchle.cz/koronavirus-mimoradna-opatreni-od-1-zari.html https://www.chuchle.cz/koronavirus-mimoradna-opatreni-od-1-zari.html Hygienické stanice hl. m. Prahy a Ministerstva zdavotnictví Oznámení o přerušení dodávky elektřiny https://www.chuchle.cz/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektriny-05-01.html https://www.chuchle.cz/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektriny-05-01.html Z důvodů provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a.s., bude přerušena dodávka elektřiny pro níže uvedená odběrná místa. Optimalizace trati: přehled plánovaných prací https://www.chuchle.cz/optimalizace-trati-prha-smichov-mimo-cernosice-mimo-prehled-planovanych-pra.html https://www.chuchle.cz/optimalizace-trati-prha-smichov-mimo-cernosice-mimo-prehled-planovanych-pra.html 30 let založení městské části Praha - Velká Chuchle https://www.chuchle.cz/30-let-zalozeni-mestske-casti-praha-velka-chuchle.html https://www.chuchle.cz/30-let-zalozeni-mestske-casti-praha-velka-chuchle.html Třicet let městské části Praha - Velká Chuchle Uzavření železničního přejezdu 11. a 18. ledna 2021 https://www.chuchle.cz/uzavreni-zeleznicniho-prejezdu-11-a-18-ledna-2021.html https://www.chuchle.cz/uzavreni-zeleznicniho-prejezdu-11-a-18-ledna-2021.html Uzavření železničního přejezdu ve Velké Chuchli 11. a 18.1.2021 a 27.3. - 29.3.2021 Uzavírka propojovací komunikace u Hornbachu https://www.chuchle.cz/uzavirka-propojovaci-komunikace-u-hornbachu.html https://www.chuchle.cz/uzavirka-propojovaci-komunikace-u-hornbachu.html Upozorňujeme, že od 6.11. do 31.12.2020 bude uzavřena propojovací komunikace mezi ul. Strakonická a Mezichuchelská z důvodu stavby nové komunikace v souvislosti se stavbou prodejny LIDL a KFC. Pokládka plynového potrubí v ulici Podjezd https://www.chuchle.cz/pokladka-plynoveho-potrubi-v-ulici-podjezd.html https://www.chuchle.cz/pokladka-plynoveho-potrubi-v-ulici-podjezd.html Ve dnech 16. - 20.10. a 21. - 25.10. bude probíhat pokládka plynového potrubí v ulici Podjezd. Upozorňujeme chodce na částečně omezený průchod touto ulicí. Dbejte, prosím, opatrnosti v této lokalitě. Děkujeme. Další předpokládaný termín pokládky plynového potrubí je naplánován na 9. - 22.11., tento termín bude ještě upřesněn. MČ Spolecnost Lidl zahajuje stavbu prodejny https://www.chuchle.cz/spolecnost-lidl-zahajuje-stavbu-prodejny.html https://www.chuchle.cz/spolecnost-lidl-zahajuje-stavbu-prodejny.html Pozdržení výkopových prácí K Vápence, Strmý vrch https://www.chuchle.cz/pozdrzeni-vykopovych-praci-k-vapence-strmy-vrch.html https://www.chuchle.cz/pozdrzeni-vykopovych-praci-k-vapence-strmy-vrch.html Z důvodu absence pracovníků výkopové firmy Analytická část plánu rozvoje MČ Praha - Velká Chuchle https://www.chuchle.cz/analyticka-cast-planu-rozvoje-mc-praha-velka-chuchle.html https://www.chuchle.cz/analyticka-cast-planu-rozvoje-mc-praha-velka-chuchle.html Vážení občané,na níže uvedeném odkazu předkládáme Plán rozvoje MČ Praha - Velká Chuchle Plán rozvoje MČ Praha - Velká Chuchle.Budeme rádi, za jakékoliv náměty a připomínky!Děkujeme!