Velká Chuchle https://www.chuchle.cz/ Přehled nových článků a důležitých oznámení. cs Sat, 11 Jul 20 07:50:16 +0200 SKY:CMS Mimořádná opatření Hygienické stanice Praha https://www.chuchle.cz/mimoradna-opatreni-hygienicke-stanice-praha.html https://www.chuchle.cz/mimoradna-opatreni-hygienicke-stanice-praha.html Úplné uzavření železničního přejezdu Velká Chuchle 6. - 9.7.2020 https://www.chuchle.cz/uplne-uzavreni-zeleznicniho-prejezdu-velka-chuchle-6-9-7-2020.html https://www.chuchle.cz/uplne-uzavreni-zeleznicniho-prejezdu-velka-chuchle-6-9-7-2020.html Vážení spoluobčané,obdrželi jsme od společnosti Eurovia bohužel negativní upřesňující informaci, že i přes naši společnou snahu je zřízení přechodu pro chodce nerealizovatelné (v rámci úplného uzavření žel. přejezdu Velká Chuchle 6. - 9.7.2020) z důvodu nesouhlasu Policie ČR a správního orgánu MČ Praha - Radotín. Zdůvodnění zástupce Policie ČR: „Bezpečný pohyb chodců na přejezdu při předmětné uzavírce nelze zajistit řádným způsobem. Rozhledové poměry díky terénu a pevným konstrukcím... Zahájení prací v rámci spojkoviště pro kabel kVN a stání staveb. mechanizace v ul. Podjezd https://www.chuchle.cz/oznameni-zahajeni-praci-praha-mala-chuchle.html https://www.chuchle.cz/oznameni-zahajeni-praci-praha-mala-chuchle.html Oznamujeme zahájení prací pro realizaci pokládky kabelů na akci "Praha Malá Chuchle, Obnova kabelů kNN, kVN, sdk trasa Podjezd-Strakonická"Ul. Podjezd parc.č. 213/2 k.ú. Malá Chuchle, Praha 16Termín: 10. 7 . - 4. 9. 2020Plocha záboru 20 m2 (2x spojkoviště, výkop 5 x 2)2x posuvný zábor kontejner + pracovní vozidlo + x 2, celkem 24 m2. Uzavření železničního přejezdu Velká Chuchle https://www.chuchle.cz/uzavreni-zeleznicniho-prejezdu-velka-chuchle.html https://www.chuchle.cz/uzavreni-zeleznicniho-prejezdu-velka-chuchle.html Upozorňujeme, že společnost EUROVIA CS, a.s. uzavře ve dnech 6.7. 2020 od 20:00 hod. do 9.7.2020 do 20:00 hod. železniční přejezd pro veškerou automobilovou dopravu z důvodů nutné výměny koncepce zabezpečení přejezdového zabezpečovacího zařízení, přepojení na nový systém napájení a jeho zapojení do celkového systému konfigurace železniční dopravy Praha - Radotín. Po celou dobu nebude v provozu zabezpečovací zařízení. Pro pěší bude vyhrazen pruh o šíři 1,5 m. Projíždějící vlaky budou... Informace ze schůzky mezi účastníky řízení a jejich zástupci mimoúr. křížení a Správou železnic https://www.chuchle.cz/schuzky-mezi-ucastniky-rizeni-a-jejich-zastupci-mimour-krizeni-a-spravou-ze.html https://www.chuchle.cz/schuzky-mezi-ucastniky-rizeni-a-jejich-zastupci-mimour-krizeni-a-spravou-ze.html Ve středu 17. 6. proběhly v prostorách K8 schůzky mezi účastníky řízení a jejich zástupci  mimoúr. křížení a Správou železnic. Bohužel schůzka zúčastněných neměla konkrétní výsledek. Obyvatelé od zástupců SŽ chtěli konkrétní informace např. napojení jejich nemovitostí na komunikace u obou. Především požadovali vizualizace, které jim byly přislíbeny jak SŽDC, tak bývalým starostou Freslem již na prezentaci ve škole v roce 2017, ale do dnešního dne jim nebyly předloženy. Jak vyplynulo... Odkaz na on-line přenos ZMČ Praha - Velká Chuchle https://www.chuchle.cz/onlineprenos.html https://www.chuchle.cz/onlineprenos.html Odkaz na on-line přenos ZMČ Praha - Velká Chuchle: https://www.youtube.com/channel/UCe8bdAMS-vtYnLiO1YvjewA/live EDITACE k 21:15 hodin - Přenos ze ZMČ byl ukončen z důvodu výpadku wi-fi signálu uvnitř prostoru K8. Poskytovatel konektivity v současé době pracuje  na odstranění technické závady. Písemný příslib k provedení povrchu s protihlukovými účinky v ul. Strakonická ve směru z centra https://www.chuchle.cz/pisemny-prislib-k-provedeni-povrchu-s-protihlukovymi-ucinky-v-ul-strakonick.html https://www.chuchle.cz/pisemny-prislib-k-provedeni-povrchu-s-protihlukovymi-ucinky-v-ul-strakonick.html V rámci připomínek k akci „Rozšíření ul. Strakonická" se nám podařilo (dne 17.6.) získat písemný příslib k provedení povrchu s protihlukovými účinky v ul. Strakonická ve směru z centra.Oprava povrchu v ul. Strakonická ve směru z centra bude zařazena do plánu akcí v přímé návaznosti na stavební práce na akci „Strakonická - rozšíření, Praha 5, č. akce 999170. Předmětný rozsah opravy povrchu ve směru z centra s povrchem s protihlukovými účinky bude zahájen laboratorním průzkumem a... Udělení výjimky k vjezdu https://www.chuchle.cz/udeleni-vyjimky-k-vjezdu.html https://www.chuchle.cz/udeleni-vyjimky-k-vjezdu.html Od 22.6.2020 dne je možné si vyzvednout v odůvodněných případech výjimku k vjezdu do ulic K Višňovému sadu, Nad Chuchlí, Na Lahovské, K Vápence a nám. Omladiny, Pod Akáty, Na Mrázovce se zákazem vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhu. Rodičům žáků z MŠ bude výjimku vydávat ředitelka MŠ. Pro uživatele zahrádkářské osady Třešňovka budou výjimky k dispozici u předsedy Lukáše Lexy (po předchozí telefonické domluvě na tel. 725 774 060 na adrese Třešňovka 2293, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle).... Další informace k dopravnímu značení https://www.chuchle.cz/dalsi-informace-k-dopravnimu-znaceni.html https://www.chuchle.cz/dalsi-informace-k-dopravnimu-znaceni.html Na základě situace v dopravě v době stavebních prací na Barrandově a v Radotíně a přesunu transitní dopravy skrze MČ Velkou Chuchli - stížnosti občanů z VCH na stav při těchto akcích v, a i mimo MČ (v okolních MČ) - projednával DV na zasedání výboru 24.2.2020 návrhy na možné omezení této transitní dopravy. Dopravní výbor doporučil probrat s Policií ČR, odborem dopravy MČ P16 i zhotovitelem stavby Optimalizace trati Smíchov - Radotín možnosti omezení transitní dopravy ve Velké Chuchli - viz... Umístění dopravního značení https://www.chuchle.cz/umisteni-dopravniho-znaceni-zakaz-vjezdu-vsech-vozidel-mimo-dopravni-obsluh.html https://www.chuchle.cz/umisteni-dopravniho-znaceni-zakaz-vjezdu-vsech-vozidel-mimo-dopravni-obsluh.html Vážení občané, v rámci zklidnění automobilové dopravy ve Velké Chuchli bude od 15.6.2020 umístěno dopravní značení „Zákaz vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhy“ na místní komunikace K vápence, Pod Akáty, nám. Omladiny, Na Mrázovce, Na Lahovské, K Višňovému sadu a Nad Chuchlí. Věříme, že se tímto omezením podaří vyřešit plynulost a bezpečnost dopravního provozu a sníží se počet projíždějících vozidel naší městskou částí. „Dopravní obsluha je definována ve vyhlášce č. 294/2015 Sb....