Velká Chuchle https://www.chuchle.cz/ Přehled nových článků a důležitých oznámení. cs Wed, 21 Oct 20 01:50:06 +0200 SKY:CMS Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 29.10. https://www.chuchle.cz/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektriny-29-10.html https://www.chuchle.cz/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektriny-29-10.html Z důvodů provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a.s., bude přerušena dodávka elektřiny pro níže uvedená odběrná místa. Koronavirus: Mimořádná opatření https://www.chuchle.cz/koronavirus-mimoradna-opatreni-od-1-zari.html https://www.chuchle.cz/koronavirus-mimoradna-opatreni-od-1-zari.html Hygienické stanice hl. m. Prhay a Ministerstva zdavotnictví Pokládka plynového potrubí v ulici Podjezd https://www.chuchle.cz/pokladka-plynoveho-potrubi-v-ulici-podjezd.html https://www.chuchle.cz/pokladka-plynoveho-potrubi-v-ulici-podjezd.html Ve dnech 16. - 20.10. a 21. - 25.10. bude probíhat pokládka plynového potrubí v ulici Podjezd. Upozorňujeme chodce na částečně omezený průchod touto ulicí. Dbejte, prosím, opatrnosti v této lokalitě. Děkujeme. Další předpokládaný termín pokládky plynového potrubí je naplánován na 9. - 22.11., tento termín bude ještě upřesněn. MČ Spolecnost Lidl zahajuje stavbu prodejny https://www.chuchle.cz/spolecnost-lidl-zahajuje-stavbu-prodejny.html https://www.chuchle.cz/spolecnost-lidl-zahajuje-stavbu-prodejny.html Pozdržení výkopových prácí K Vápence, Strmý vrch https://www.chuchle.cz/pozdrzeni-vykopovych-praci-k-vapence-strmy-vrch.html https://www.chuchle.cz/pozdrzeni-vykopovych-praci-k-vapence-strmy-vrch.html Z důvodu absence pracovníků výkopové firmy Optimalizace trati: přehled plánovaných prací https://www.chuchle.cz/optimalizace-trati-prha-smichov-mimo-cernosice-mimo-prehled-planovanych-pra.html https://www.chuchle.cz/optimalizace-trati-prha-smichov-mimo-cernosice-mimo-prehled-planovanych-pra.html Analytická část plánu rozvoje MČ Praha - Velká Chuchle https://www.chuchle.cz/analyticka-cast-planu-rozvoje-mc-praha-velka-chuchle.html https://www.chuchle.cz/analyticka-cast-planu-rozvoje-mc-praha-velka-chuchle.html Vážení občané,na níže uvedeném odkazu předkládáme Plán rozvoje MČ Praha - Velká Chuchle Plán rozvoje MČ Praha - Velká Chuchle.Budeme rádi, za jakékoliv náměty a připomínky!Děkujeme! I. etapa modernizace tratě https://www.chuchle.cz/i-etapa-modernizace-trate.html https://www.chuchle.cz/i-etapa-modernizace-trate.html Obdrželi jsme od spol. Eurovia CS, a.s. souhrnné informace k první etapě modernizace tratě Rozsáhlá výluková činnost na trati 171 https://www.chuchle.cz/rozsahla-vylukova-cinnost-na-trati-171.html https://www.chuchle.cz/rozsahla-vylukova-cinnost-na-trati-171.html Vážení cestující,z důvodu rozsáhlé výlukové činnosti na trati 171 a z toho plynoucího přenosu zpoždění i na trať 011 dojde od 31. srpna k rozdělení linky S7 ve stanici Praha hlavní nádraží. Vlaky na trati Praha – Beroun a zpět jedou pod svými čísly 88xx, vlaky na trati Praha – Český Brod jsou nově vedeny jako spoje linky S1, přesměrovány do/ze stanice Praha Masarykovo nádraží a přečíslovány. Uvedené opatření bude v platnosti až do konce jízdního řádu 2019/2020, tzn. do 14. 12. 2020. Opatření K Vápence a okolí https://www.chuchle.cz/opatreni-k-vapence-a-okoli.html https://www.chuchle.cz/opatreni-k-vapence-a-okoli.html Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení na komunikacích v ul. K Vápence a okolí v rámci obnovy kabelů NN v Praze 16. Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu:I. etapa od 02.09.2020 do 30.09.2020II. etapa od 01.10.2020.do 31.10.2020