Velká Chuchle https://www.chuchle.cz/ Přehled nových článků a důležitých oznámení. cs Fri, 29 Sep 23 23:29:21 +0200 SKY:CMS Společné prohlášení zastupitelů MČ Velká Chuchle zvolených na kandidátce Lepší Chuchle https://www.chuchle.cz/spolecne-prohlaseni-zastupitelu-mc-velka-chuchle-zvolenych-na-kandidatce-le.html https://www.chuchle.cz/spolecne-prohlaseni-zastupitelu-mc-velka-chuchle-zvolenych-na-kandidatce-le.html V důsledku událostí následujících po rezignaci předsedy spolku Lepší Chuchle Viktora Kobese na post starosty i zastupitele, následovanou další rezignací místostarostky Dominiky Volákové, což vyvrcholilo zasedáním zastupitelstva MČ dne 18.9.2023, jsme se po zralé úvaze a vedeni snahou naplnit program, rozhodli vystoupit z platformy Lepší Chuchle, která se stala nefunkční. V práci v zastupitelstvu MČ Velká Chuchle budeme pokračovat jako nezávislí a hlavním cílem zůstává nadjezd, revitalizace... Úřední hodiny https://www.chuchle.cz/uredni-hodiny-2022.html https://www.chuchle.cz/uredni-hodiny-2022.html pondělí od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.30 hodin, středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.30 hodin a čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin Pneumatiky zdarma do sběrného dvora https://www.chuchle.cz/pneumatiky-zdarma-do-sberneho-dvora.html https://www.chuchle.cz/pneumatiky-zdarma-do-sberneho-dvora.html Pneumatiky na sběrných dvorech můžete nyní odevzdat ZDARMA Hlavní město Praha navázalo spolupráci se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., na jejímž základě tato společnost v souladu s pověřením uděleným od výrobců pneumatik nově provozuje v rámci sběrných dvorů na území hlavního města Prahy veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik. Zatímco dosud bylo odevzdávání odpadních pneumatik ve sběrných dvorech HMP zpoplatněno, nově zde mohou občané a další koneční uživatelé... Oznámení o zkrácení linky busu č. 172 https://www.chuchle.cz/oznameni-o-zkraceni-linky-172.html https://www.chuchle.cz/oznameni-o-zkraceni-linky-172.html Oznamujeme vám, že ve dnech 7.10 - 10.10. 2023 dojde ke zkrácení autobusové linky č. 172 z důvodu výkopových prací v ul. Starochuchelská. Výkop bude ohrazen, přechod přes výkopy bude umožněn pomocí lávek pro pěší. Po tuto dobu se linka busu č. 172 nebude otáčet na nám. Omladiny, ale v nejbližším možném místě vhodném  k otáčení autobusů, a to na Kazínské. Informace k provizorní lávce pro pěší https://www.chuchle.cz/informace-k-provizorni-lavce-pro-pesi.html https://www.chuchle.cz/informace-k-provizorni-lavce-pro-pesi.html Vážení spoluobčané,železniční přejezd ve Velké Chuchli, jehož součástí je i přechod pro pěší, překonává velmi frekventovanou čtyřkolejnou železniční trať. Z důvodu geomorfologického uspořádání je přejezd ve Velké Chuchli jediným místem, kde lze překonat železniční trať v oblasti, a tím propojit jednotlivé městské části Velké Chuchle. Vzhledem k vysoké vytíženosti železniční tratě je předpoklad uzavření přejezdu v dopravní špičce až 45 minut z jedné hodiny. Realizovaná provizorní... Zrušení zastávky Dostihová a uzavření nájezdu do ul. Strakonická https://www.chuchle.cz/docasne-zruseni-zastavky-dostihova-ze-smeru-smichovske-nadrazi-a-uzavreni-s.html https://www.chuchle.cz/docasne-zruseni-zastavky-dostihova-ze-smeru-smichovske-nadrazi-a-uzavreni-s.html Dočasné zrušení zastávky Dostihová ze směru Smíchovské nádraží Vážení spoluobčané, vážení cestující, z důvodu výstavby protihlukové a protipovodňové stěny bude dočasně zrušena zastávka busu Dostihová od Smíchovského nádraží, směr Lahovičky, a to od 18.9.2023 do 31.12.2023. Dočasné zrušení zastávky Dostihová je nutností pouze v první etapě stavby protihlukové stěny v prostoru ul. Strakonická x Dostihová. V tomto období zde dojde k záboru v ul. Dostihová x Strakonická, nelze tak v této... Lokální opravy komunikací https://www.chuchle.cz/lokalni-opravy-komunikaci.html https://www.chuchle.cz/lokalni-opravy-komunikaci.html Dovolujeme si Vás informovat, že dne 25. - 27.9. 2023 dojde k lokálním opravám komunikací a to: Průjezd ulicemi zůstane zachován, dopravní omezení se dotkne pouze křižovatky ulic Bruntálská x Novochuchelská, kde během prací nebude možno do ulice Novochuchelská zajíždět z ulice Bruntálská. Děkujeme za pochopení Rušení nočního klidu https://www.chuchle.cz/ruseni-nocniho-klidu.html https://www.chuchle.cz/ruseni-nocniho-klidu.html Vážení spoluobčané, velmi často se na nás obracíte se stížnostmi ohledně rušení nočního klidu, který vychází ze zákona č. 251/2016 Sb. Pokud právě probíhá rušení nočního klidu, tj. mezi 22:00 hod až 6:00 hod, je nutné to řešit v době, kdy k rušení nočního klidu dochází a neprodleně se obrátit na linku 156 Městské policie Praha, nebo příp. na linku 158 Policie ČR. Dodatečné oznámení je velmi problematické z hlediska dokazování.... Obnovený přívoz P4 https://www.chuchle.cz/obnoveny-privoz-p4.html https://www.chuchle.cz/obnoveny-privoz-p4.html AKTUALIZACE: Vážení spoluobčané, od soboty 19.8.2023 byl opět konečně zprovozněn přívoz P4 spojující břeh chuchelský a modřanský. V přílohách najdete jízdní řády obou směrů. 16.8.2023 Každým dem čekáme, kdy nám dopravce oznámí, že získal všechna potřebná povolení, bohužel aktuálně termín zahájení přívozu P4 mezi Hodkovičkami a Velkou Chuchlí netušíme, jakmile budeme vědět, ihned budeme informovat na všech našich informačních... Informace pro občany - zvýšený výskyt černé zvěře https://www.chuchle.cz/informace-pro-obcany-zvyseny-vyskyt-cerne-zvere.html https://www.chuchle.cz/informace-pro-obcany-zvyseny-vyskyt-cerne-zvere.html Podněty ke škodám způsobené černou zvěří mohou občané Chuchle zasílat na adresu Magistrátu hl. m. Prahy - Oddělení státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče, a to dle zákona č. 449/2001 Sb., Zákon o myslivosti §39 na snížení stavu zvěře. Adresa pro zasílání podnětů: posta@praha.eu