Velká Chuchle https://www.chuchle.cz/ Přehled nových článků a důležitých oznámení. cs Mon, 12 Apr 21 00:51:09 +0200 SKY:CMS Omezené úřední hodiny https://www.chuchle.cz/uprava-urednich-hodin.html https://www.chuchle.cz/uprava-urednich-hodin.html Pondělí od 8.00 do 13.00 hodin a středa od 13.00 do 17.00 hodin Koronavirus: Mimořádná opatření https://www.chuchle.cz/koronavirus-mimoradna-opatreni-od-1-zari.html https://www.chuchle.cz/koronavirus-mimoradna-opatreni-od-1-zari.html Hygienické stanice hl. m. Prahy a Ministerstva zdavotnictví Vyjádření MČ k odvolání stavebníka ve věci Domov Bílčická – penzion pro důchodce. https://www.chuchle.cz/domov-bilcicka.html https://www.chuchle.cz/domov-bilcicka.html Zveřejňujeme v plném znění vyjádření městské části k odvolání stavebníka ve věci Domov Bílčická – penzion pro důchodce. Parkování pro občany Velké Chuchle u železničního přejezdu https://www.chuchle.cz/parkovani-pro-obcany-velke-chuchle-u-zeleznicniho-prejezdu.html https://www.chuchle.cz/parkovani-pro-obcany-velke-chuchle-u-zeleznicniho-prejezdu.html V srpnu 2020 prezentovali zástupci vlastníka dostihového závodiště členům výboru územního plánu a vedení radnice směry, jak by do budoucna chtěli rozvíjet areál závodiště. Představili zde záměr vybudovat multifunkční objekt (prodejny a kanceláře spojené s dostihovým sportem) v sousedství bývalé restaurace Start. Tato budova má vzniknout v území určeném územním plánem kódem SV - smíšená výstavba. Jinými slovy, platný územní plán připouští výstavbu takové budovy. Reakcí přítomných za Chuchli... On-line přenos ZMČ 2/2021 https://www.chuchle.cz/ononlieprenos22021.html https://www.chuchle.cz/ononlieprenos22021.html On-line přenos ZMČ č. 2/2021. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 22.4. https://www.chuchle.cz/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektriny-04-22.html https://www.chuchle.cz/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektriny-04-22.html Ul. Nad Libří, Na Hvězdárně Uzavírka podjezdu a zprovoznění provizorního přejezdu v Malé Chuchli https://www.chuchle.cz/podjezd.html https://www.chuchle.cz/podjezd.html 1.4. - 31.12.2021 Uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd a zprovoznění provizorního přejezdu v ul. Paroplavební x Zbraslavská Pokračování obnovy kabelů NN v ulici K vápence a okolí https://www.chuchle.cz/obnova-kabelu.html https://www.chuchle.cz/obnova-kabelu.html Zvláštní užívání a úplná uzavírka místních komunikací Provizorní lávka pro pěší https://www.chuchle.cz/provizorni-lavka-pro-pesi.html https://www.chuchle.cz/provizorni-lavka-pro-pesi.html V rámci probíhající stavby \"Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)\" investor stavby Správa železnic, státní organizace plánuje v blízkosti železničního přejezdu ve Velké Chuchli vybudovat provizorní lávku pro pěší, která by zůstala v provozu do doby plánované výstavby mimoúrovňového křížení železnice a ulice Starochuchelská. Optimalizace trati: přehled plánovaných prací https://www.chuchle.cz/optimalizace-trati-prha-smichov-mimo-cernosice-mimo-prehled-planovanych-pra.html https://www.chuchle.cz/optimalizace-trati-prha-smichov-mimo-cernosice-mimo-prehled-planovanych-pra.html