Harmonogram přistavení kontejnerů na BIOODPAD

20.10.2021

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů určených pouze na BIOODPAD

(rostlinný odpad) ŘÍJEN, LISTOPAD 2021

Datum               Místo přistavení     Čas přistavení
23. října            Zbraslavská           od 9 do 12 hodin
13. listopadu     Nad Chuchlí           od 9 do 12 hodin


Důrazně upozorňujeme, že je třeba kontejner využít pouze pro rostlinný odpad!
V případě porušení budou ukládány blokové pokuty. Dodržování bude zajišťovat obsluha.


Pavla Machánková, odbor životního prostředí

Harmonogram bioodpad