Harmonogram prací rekonstrukce tělocvičny ZŠ

29.6.2022

Dne 23.6.2022 na 7. zasedání ZMČ (mimořádném) byl přednesen přítomným zastupitelům časový harmonogram prací na opravě tělocvičny ZŠ. Informace přímo od p. Podzimka jednatele firmy Podzimek: Nyní probíhá vysoušení po zjištění dvou závad. Od 14.7.2022 se bude rekonstruovat podlaha v tělocvičně, od 25.7. do 30.7.2022 proběhnou betonářské práce a dláždění šaten a sociálního zařízení. Od 15.8. do 30.8.2022 proběhne úklid a závěrečné práce.
MUDr. Schneiderová, 2. místostarostka, Ing. Jiří Špaňhel a Robert Mařík