Přistavení kontejneru na Bioodpad

15.8.2012

V levém menu - Praktické informace / Odpady a kontejnery / Bioodpad - jsou nově přidány termíny přistavení kontejnerů na Bioodpad do konce r. 2012.