Harmonogram svozu odpadu v období vánočních svátků

24.11.2011

Harmonogram svozu odpadu v období vánočních svátků:

Svoz směsného odpadu:

 24. 12. 2011          normální svoz odpadu dle sobotních programů

25. 12. 2011          normální svoz dle nedělních programů

26. 12. 2011          normální svoz dle pondělních programů

27.-30. 12. 2011        normální pracovní směny, svoz dle příslušných svozových programů

31. 12. 2011          normální svoz odpadu dle sobotních programů

1. 1. 2012                    normální svoz dle nedělních programů

 

Svoz tříděného odpadu:

 

24. 12. 2011            normální svoz v rozsahu sobotních programů

25. 12. 2011            normální svoz v rozsahu nedělních programů

26. 12. 2011            normální svoz v rozsahu pondělních programů

19.-31. 12. 2011   mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů

1. 1. 2012                    normální svoz dle nedělních programů

 

 

Svoz vánočních stromků

 

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2011 do 28. 2. 2012. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.