Havarijní stav jerlínu - jeho kácení

Vážení občané Velké Chuchle,

chtěli bychom Vás informovat o havarijním stavu jerlínu, který se nachází u potravin. Odborný posudek vč. tomografu prokázal hnilobu dřeva uvnitř kmene, která neohrožuje podstatně stabilitu jerlínu (dle Metodiky SIA je kmen uzavřenou centrální dutinou oslaben pouze v malé míře – až o 20%), zásadní oslabení způsobuje napadení dřevokaznou houbou na hlavní větvi ve výši 6 – 8m : jde o hlavní větev, která je rozvinutá nad přístupovou cestou k obchodnímu centru je napadena dřevokaznou parazitickou houbou - rezavcem štětinatým, který vytváří po 2 – 3 letech parazitace jednoleté plodnice, což je hlavní příznak napadení. Hlavní větev se dvěma plodnicemi rezavce má trvale nebezpečně sníženou stabilitu (hniloba se již rozšířila směrem k bázi kmene, oslabená stěna hlavní větve je podélně prasklá), ale celkově je nebezpečně zvýšené riziko zlomů u četných silných větví.

Sadovnická hodnota je na nejnižší úrovni 1 bodu. Provozní bezpečnost je trvale nedostatečná, arboristickým ošetřením ji nelze zvýšit na dostatečnou úroveň, s dalším postupem hniloby dřeva působené rezavcem štětinatým bude dále klesat, jerlín roste na značně frekventovaném stanovišti, nyní bezprostředně ohrožuje své okolí, hrozí újma na zdraví občanů a škody značného rozsahu, stav jerlínu je havarijní – proto jsme se ho rozhodli bezodkladně vykácet.

Žádáme občany, aby se v době kácení pohybovali v místě opatrně a dbali rad MP, HZS a odboru ŽP.

Zároveň žádáme provozovatele, řidiče i majitele vozidel, aby ve vlastním zájmu neparkovali na přilehlém parkovišti u pošty.

V případě dotazů můžete kontaktovat odbor životního prostředí – Pavla Machánková tel: 774 648 951

S pozdravem

Pavla Machánková

Odbor životního prostředí
Odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby)

ÚMČ Praha - Velká Chuchle
U Skály 262/2
159 00 Praha Velká Chuchle

mobil: 774 648 951
tel: 257 940 325

Ilustrační foto