Hornbach otevřel své brány

Ve středu 23. dubna v sedm hodin ráno zahájila projektová prodejna HORNBACH, která vyrostla mezi Malou a Velkou Chuchlí svůj provoz. Jedná se o jubilejní desátou prodejnu Hornbachu na území České republiky. V předvečer otevření se v úterý 22. konal slavnostní večer, který svým projevem zahájil předseda představenstva Hornbach Holding A.G. pan Albrecht Hornbach. V rámci slavnostního večera převzal starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl z rukou jednatele společnosti Hornbach ČR a Slovensko ing. Jaroslava Paděry šek na 100 000 Kč věnovaný naší městské části. Starosta v krátkém projevu zástupcům firmy poděkoval a popřál mnoho úspěchů v podnikání.

Slavnostní páska se tentokrát nestříhala, ale ředitel marketu pan František Perlička obdržel jako symbol obří klič od prodejny.

Nově otevřené prodejně přejme co nejvíce spokojených zákazníků a chuchelským spoluobčanům co nejméně komplikací, vztahujících se k provozu prodejny.


Text a foto Jan Zágler

af6608fbf0f246afde26f231482071a6.jpg

39ed9bbf5045371e7bb35aa4f7ca4793.jpg

b9d795abc2fd79b4a1259802d93d037c.jpg