Oficiální stránky městské části Praha - Velká Chuchle

Oficiální stránky městské části Praha - Velká Chuchle

PRAHA
VELKÁ CHUCHLE

Upozornění - střepy na dětském hřišti

Ve středu odpoledne nám na dětském hřišti u K8 naši mladí spoluobčané rozbili světelné zářivky. Střepy se nacházely v dopadové ploše. Pracovníci technické služby se pokusí veškeré střepy posbírat. Dbejte prosím velké obezřetnosti při pohybu vašich dětí.


(více informací)
Jarní úklid odpadků

Jarní úklid odpadků

Vážení občané, nejen my jsme si všimli, že se po zimním období nachází na území Velké a Malé Chuchle opět velké množství odpadků.


(více informací)
Provizorní přejezd v Malé Chuchli

Provizorní přejezd v Malé Chuchli

Dnešního dne (tj. 31.3.2021) proběhl za přítomnosti Drážního úřadu zkušební provoz provizorního přejezdu v Malé Chuchli. Závěrem je, že stavba je provedena dle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení a byly splněny podmínky stave


(více informací)
Mateřská škola vítá jaro

Mateřská škola vítá jaro

Všichni s nadějí očekáváme uvolnění opatření a alespoň částečný návrat k normálnímu životu. Pro nás i rodiče našich svěřenců je to především návrat dětí do školky a možnost opět se setkávat. A proto to i letos na jaře ve školce žije!


(více informací)

Informace k proběhlému zastupitelstvu dne 17.3. 2021

Vážení spoluobčané, dne 17.3. 2021 se uskutečnilo mimořádné zastupitelstvo, na jehož programu byl jediný bod, týkající se mimoúrovňového křížení. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou problematiku, chci vás informovat o výsledku jednání tohoto zastupi


(více informací)

Informace k dopravní situaci - železniční přejezd

Na základě množících se dotazů ohledně dopravní situace na železničním přejezdu jsme obdrželi informaci od hlavního stavbyvedoucího společnosti EUROVIA CS, a.s., že se jednalo o mimořádnou událost na zabezpečovacím zařízení, řešenou v Radotíně a je již op


(více informací)

Informace k mimořádnému zastupitelstvu 17.3. 2021

Obrátilo se na mě několik spoluobčanů s dotazem, proč  v současné situaci svolávám mimořádné zastupitelstvo dne 17.3. 2021.  Zastupitelstvo bylo svoláno na základě podané žádosti zastupitelů  Klána, Fresla, Duška, Piskáčka, Křena, Špaňhela a Schneiderové.


(více informací)
Vlajka pro Tibet 10. března

Vlajka pro Tibet 10. března

Dne 10. března se naše městská část připojila k akci "Vlajka pro Tibet". Po celý den je na budově úřadu vyvěšena tibetská vlajka v rámci celosvětové kampaně, která vznikla v polovině 90. let 20. stol. v západní Evropě a spolu s celoevropskými demonstracem


(více informací)

Dlouhodobé uzavření cyklostezky A1

V době od 8.3. do 31.12.2021 bude několikrát dlouhodobě uzavřena cyklostezka A1 v úseku od mostu Inteligence po Barrandovský most. První souvislé uzavření cyklostezky A1 se předpokládá v termínu od 8. března do 26. března 2021, kdy se uskuteční přípravné


(více informací)

Očkování v Chuchli

Ze včerejší porady (24.2.) s primátorem Hřibem vyplynulo, že nejpozději od pondělí 1. března 2021 začnou praktičtí lékaři, kteří se přihlásili do systému, očkovat proti koronaviru.


(více informací)
Nový radar

Nový radar

Jak jste si mohli všimnout, tak se nám podařilo nahradit starý a poškozený rychlostní radar novým a opět může plnit svou funkci.


(více informací)

Městská částVelká Chuchle

Důležité sdělení