Městská část Praha - Velká Chuchle se rozkládá na jižním okraji Prahy podél levého břehu Vltavy. Od roku 1990 je jednou ze 57 městských částí hlavního města Prahy. Samotná obec má zajímavou historii a na jejím území najdeme řadu významných památek.

První zachovalá zmínka pochází z r. 1132, kdy v Chuchli dlel biskup Menhart. Ten prý jakoby zázrakem se zachránil před pohromou zavalením kamenem. Nejprve Chuchle byla benediktýnským a královským majetkem, později přešla pod zbraslavský klášter, který byl na Zbraslavi založen r. 1292 a pod ním byla s menšími přestávkami vedena až do jeho zrušení za Josefa II. v r. 1785.

S Velkou Chuchlí je spojeno jméno Joachima Barranda, francouzského vědce a vychovatele vnuka francouzského krále Karla X. Barrande zde při svém pobytu studoval zkameněliny a pro ně si chodil právě do Chuchle k dělníkům ve zdejších lomech. Zdejší oblast byla totiž odpradávna bohatá na vápenec, který se zde lámal a vyrábělo se z něj vápno. Z minulého století se nám dochovala významná technická památka Pacoldova vápenka.

Dnes je nedílnou součástí Velké Chuchle také i Malá Chuchle (dříve samostatná obec, od r. 1922 součást Prahy), která byla v 18. stol. proslavená svou „léčivou" vodou a lázněmi. dokonce se v Chuchli vypráví, že si vodu nechávala dovážet i rakouská královna Marie Terezie. Později byla léčivost této vody vyvrácena vědeckými argumenty, ale z Malé Chuchle se stalo malebné výletní místo. V roce 1881 zde proběhla tzv. „Chuchelská bitka", kdy se zde střetli čeští studenti s příslušníky německých spolků. O této události píše pražský německý spisovatel Egon Erwin Kisch, že byla podnětem pro další nenávist ze strany obou národů. Z doby barokní a klasicistní se v Malé Chuchli zachoval architektonicky významný komplex budov, v čele s vilou Marií, kde trávil své letní večery s přáteli Jaroslav Vrchlický. Na kopci nad drahou stojí z dálky viditelný kostel sv. Jana Nepomuckého r. 1729 vystavěný v barokním slohu.

Velkou Chuchli však nejvíce proslavilo dostihové závodiště. První dostihy zde byly odstartovány v r. 1906. Tehdy závodiště sloužilo včetně nádherných secesních tribun, které byly v roce 1985 nahrazeny stavbou nové železobetonové tribuny. První ročník prestižního derby - dostihu se běžel v r. 1921.

V roce 1999 bylo navráceno místní základní škole pojmenování „Škola Charlotty Masarykové," které bylo ze školy odstraněno v r. 1939 a po válce již neobnoveno. Škola se současně stala bezbariérovou.

O dva roky později získala MČ Praha - Velká Chuchle právo užívat svůj znak a prapor. Grafickou podobu heraldických symbolů vytvořil Milan Mysliveček - odráží se v nich tradice malochuchelských lázní, sv. Jana Nepomuckého a zdejších dostihů.

Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář městské část