Znak:
Ve stříbrném štítě kosmé modré vlnité břevno s pěti zlatými hvězdami, provázené dvěma modrými podkovami.

Prapor:
Bílý list s kosmým vlnitým modrým pruhem širokým jednu třetinu šířky listu s pěti žlutými šesticípými hvězdami. V dolním rohu a horním cípu listu po jedné modré podkově. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Symbolika:
Znak i prapor vyjadřují historické tradice Malé a Velké Chuchle. Pět žlutých šesticípých hvězdiček symbolizuje svatojánskou tradici (poutní kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1729 je jeden z prvních zasvěcení tomuto světci), vlnitý modrý pruh připomíná malochuchelské lázně známé již od 18. stol. (podle místní tradice si vodu nechávala dovážet i rakouská císařovna Marie Terezie) a řeku Vltavu. Podkovičky jsou symbolem dostihů, s kterými je Velká Chuchle neodmyslitelně spjata již od roku 1906.

Autor symbolů:
Návrh znaku a praporu zpracoval pražský heraldik Milan Mysliveček (autor knih Erbovník a Místopisný obrázkový atlas aneb Krasohled český).

Průběh schvalování návrhů znaku a praporu
25. září 2000 schválen návrh Místním zastupitelstvem MČ Praha – Velká Chuchle, 21.11.2000 byl schválen návrh Rada zastupitelstva hl. m. Prahy. Návrhem znaku a praporu se na své schůzi 14. února 2001 zabýval Podvýbor pro heraldiku a vexilologii výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který doporučil udělení znaku v navrhované podobě. O uvedené skutečnosti informoval 28. února 2001 starostu p. Stanislava Fresla PhDr. Vladimír Cisár, předseda jmenovaného podvýboru.
7. května 2001 se konalo v Poslanecké sněmovně slavnostní předávání dekretu o udělení znaku a praporu městské části. Z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václava Klause jej převzal starosta Stanislav Fresl. V sobotu 23. června 2001 se v chuchelském kostele sv. Jana Nepomuckého konalo slavnostní posvěcení praporu městské části. Historický akt posvěcení provedl dp. Mannes Šimák OP.

Mgr. Tomáš Hromádka kronikář městské části