VÝZVA

Městská část Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5, U Skály 262/2, IČ: 00231185
v y z ý v á

zájemce na zpracování architektonické studie a podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na přístavbu pavilonu Základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská ul. č.p. 240 ve Velké Chuchli

Základní zadání soutěže tvoří přílohu této výzvy, technické podklady ke zpracování studie jsou zájemcům k dispozici na stavebním odboru ÚMČ Velká Chuchle, U Skály 262/2, Praha 5, vždy v pondělí až čtvrtek 8.00 až 14.00 hod.
Po celou dobu konání soutěže bude na základě předchozí telefonické dohody s Ing. Michaelou Benešovou mobil 728048045 nebo Ing. Petrem Schůrkem mobil 774648951 zajištěna pro zájemce osobní prohlídka areálu ZŠ.

Konečný termín pro doručení zpracovaných architektonických studií a podání cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace je stanoven na pondělí 25. října 2010 ve 12.00 hodin.

Vyhodnocení obdržených studií a nabídek proběhne neprodleně ještě téhož dne odpoledne
výsledek soutěže bude zpracovatelům následně oznámen písemně do 7 dnů.

Ve Velké Chuchli dne 29.9.2010

Stanislav Fresl, v.r.
starosta

Typ Název souboru Velikost
Ikona Zadání.doc 25.5 kB
Výzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČDVýzva k předložení nabídky pro zpracování projektové dokumentace - prodloužení chodníku ul. StarochuchelskáVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání domku v areálu Kazínská 8Výzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zbourání bývalé klempírny a garáže nacházející se na parc.č. 21, v k.ú. Velká Chuchle, Kazínská 8,Výzva k podání návrhu na uzavření Podlimitní veřejné zakázky na provedení rekonstrukce a přístavby základní školy Charlotty MasarykovéVýzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy pro poskytnutí odborné IT podpory související s provozem sítě a podporou uživatelů.Výzva na zpracování arch. studie a podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na přístavbu pavilonu ZŠ...Výzva k podání cenové nabídky na uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Příjezdová komunikace Nad Závodištěm Praha 5 - Velká Chuchle“.Výzva na podání návrhu na zateplení pěti bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli, ulici Radotínské č.p. 384 až 388“ v rámci dotace „zelená úsporámVýzva k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ulici Dubnická, Strmý vrch ve Velké ChuchliVýzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky nacházející se v suterénu činžovního domu „Vila-Vojtěška“Výzva ke zpracování cenové nabídky na výměnu povrchu hřiště u ZŠVýzva ke zpracování cenové nabídky na provedení odstranění povodňových škod - úprava 1. NP pěti bytových domů "Radotínská" ve Velké ChuchliVýzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Rozšíření kapacity MŠ Velká Chuchle"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Demolice objektu družiny"Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Zhotovitel Projektové dokumentace na dostavbu školy"