MS ODS Velká Chuchle

23.4.2012 v 18:25

Důvod neúčasti na zasedání zastupitelstva dne 23.4. 2012

Sdělujeme Vám, že se nezúčastníme dnešního zasedání zastupitelstva, a to z důvodů překračování pravomoci veřejného činitele, a to při provádění zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstev, kde nejsou vůbec respekotovány, zkreslovány nebo ani zapracovány připomínky zástupitelů ODS.
Dále nám k dnešnímu dni nebyla podána fundovaná odpověď, jakým způsobem bude dofinancována přístavba základní školy, což považujeme za podstatné pro občany naší městské části, neboť přístavbu školy jsme iniciovali v době za minulého zastupitelstva, kdy jsme také zajistili potřebné finance pro zahájení přístavby.
Dalším zásadním problémem, pro který se dnes nezúčastníme je porušování demokratických principů, a to v oblasti diskusního fóra na stránkách městské části, kde dochází k vymazavání příspěvků opozičních názorů, byť jsou psány formou bez porušení zákona a jsou vymazávány bez jakéhokoli konkrétního odůvodnění s odkazem na konkrétní porušení pravidel diskusního fóra.
Impulzem pro naši dnešní nepřítomnost bylo pro nás absolutně nepřijatelné zamezení přístupu na toto diskusní forum konkrétnímu občanu Velké Chuchle.

Zároveň trváme na tom, aby toto prohlášení bylo součástí zápisu z tohoto zasedání a bylo jeho nedílnou přílohou. Žádáme, aby toto prohlášení bylo také zveřejněno v plném znění v Chuchelském zpravodaji.

V Praze dne 23.4. 2012

Stanislav F r e s l, Mgr. Lenka F e l i x o v á, Mgr. Gabriela D u d á š o v á,
Ladislav K a d e ř á b e k

Následující text předkládá na začátku dnešního zastupitelstva starostovi, ostatním zastupitelům a veřejnosti místopředseda místního sdružení ODS pan Václav Vlasák.