Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy

Mobilní (zastávkový) sběr – každoročně je realizováno zhruba 300 svozů po cca 8 zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také o víkendech.
Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu je uveden níže nebo na webových stránkách https://ksnko.praha.eu/map-unsafewaste/

V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady, stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat !

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů:

 1. ROZPOUŠTĚDLA

 2. KYSELINY

 3. ZÁSADY

 4. FOTOCHEMIKÁLIE

 5. PESTICIDY

 6. ZÁŘIVKY A JINÝ ODPAD S OBSAHEM RTUTI (TEPLOMĚRY)

 7. OLEJ A TUK (KROMĚ JEDLÉHO)

 8. BARVY, TISKAŘSKÉ BARVY, LEPIDLA, PRSKYŘICE

 9. DETERGENY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY (ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY)

 10. LÉČIVA

 11. BATERIE A AKUMULÁTORY

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 00 42 21.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Stabilní sběrny nebezpečného odpadu na území hl.m.Prahy 5 a 16

Stabilní sběrna nebezpečného odpadu

Kontakty, provozní doba a druh odevzdávaného odpadu ve stabilních sběrnách nebezpečného odpadu na území hl.m.Prahy 5 a 16:

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů:

 1. ROZPOUŠTĚDLA

 2. KYSELINY

 3. ZÁSADY

 4. FOTOCHEMIKÁLIE

 5. PESTICIDY

 6. ZÁŘIVKY A JINÝ ODPAD S OBSAHEM RTUTI (TEPLOMĚRY)

 7. OLEJ A TUK (KROMĚ JEDLÉHO)

 8. BARVY, TISKAŘSKÉ BARVY, LEPIDLA, PRSKYŘICE

 9. DETERGENY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY (ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY)

 10. LÉČIVA

 11. BATERIE A AKUMULÁTORY

PRAHA 5

Areál společnosti Pražské služby, a.s.

Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice TEL: 731 14 23 48

Provozní doba: Po – Pá: 8.30 - 17.00 hod.

v letním obd. do 18.00 hod.

So: 8.30 - 15.00 hod.

Areál společnosti Pražské služby, a.s.

Ke Kotlářce 4, Praha 5 - Košíře TEL: 284 09 84 76

Provozní doba: Po, Út, Čt a Pá: 6.00 - 14.00 hod.

St: 6.00 - 17.00 hod.

PRAHA 16

Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Technické služby Radotín)

V sudech 1488, Praha 16 - Radotín TEL: 257 91 17 58

Provozní doba: Po – Pá: 8.30 - 17.00 hod.

v letním obd. do 18.00 hod.

So: 8.30 - 15.00 hod.

Typ Název souboru Velikost
Ikona Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu a jedlých olejů v r. 2023.pdf 100.14 kB