Oficiální stránky městské části Praha - Velká Chuchle

Oficiální stránky městské části Praha - Velká Chuchle

PRAHA
VELKÁ CHUCHLE

Upozornění MČ Praha Velká Chuchle!!

MČ Praha Velká Chuchle podala trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci opakovaného poškozování a odcizení dopravní značky v ulici Na Hvězdárně v osadě Lahovská.

Odcizení dopravní značky je trestním činem, nikoli přestupkem viz citace trestního zákoníku: „Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení". Podle trestního zákoníku kdo úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí jeho provoz nebo využívání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Zničí-li, odstraní-li nebo učiní-li neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení, bude pachatel potrestán odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem.“

Městská částVelká Chuchle

Důležité sdělení